AKWAGARD TOP je jedno ili dvokomponentna elastična, čista alifatska poliuretanska smola
koja se umrežava u dodiru sa vlagom iz vazduha. Stvara čvrsti elastični film, koji ne žuti, sa
izvrsnim prianjanjem na različite podloge.
GDE SE UPOTREBLJAVA
•Zaštitu drveta (lakiranje), kamena, mermera, betona, čelika itd.
•Kao nevidljiva hidroizolacija balkona iznad kamena, mermera, drveta, u pukotinama itd.
•Kao pod iznad betona ili sintetičkih premaza, za spoljne i unutrašnje aplikacije
•Može se upotrebljavati i u industriji kao završni sloj kod raznih aplikacija: mašine,
automobili itd.
• Može se upotrebiti i u pomorskoj industriji.
PREDNOSTI I KORISTI
• Jednostavna aplikacija: jedno ili dvokomponentan
• Stvara prozirnu membranu, ne žuti
• Visoko otporan na hidrolizu
• Brzo se umrežava
• Odlična hidroizolaciona svojstva
• Odlična hemijska otpornost
• Odlična otpornost na abraziju
• Ostaje elastičan čak i na vrlo niskim temperaturama
• Kada se pigmentira daje stabilnu boju
APLIKACIJA
Može se uspešno nanositi na:
Beton, fibrocement, mozaik, cementni crep, stare (ali dobro prionjene) akrilne i bitumenske
slojeve, drvo, korodirani metal, galvanizovan čelik.
Pigmentacija:
Koristite specijalne pigmente. Za više informacija kontaktirajte DRACO Tehnički sektor.
• Uslovi za betonsku podlogu (standardni):
• Tvrdoća: R28 =15Mpa
• Vlažnost: W < 10%
• Temperatura: od 5°C - 35°C
• Relativna vlažnost: < 85%
Izbor PRAJMERA za ostale, različite uslove i podloge:
• Keramičke pločice (bitna prozirnost): AKWAGARD PRIMO T
• Vlažna podloga: AKWAGARD PRIMO EPOX
• Visoko porozna podloga: AKWAGARD PRIMO PU
• Visoko porozna vlažna podloga: AKWAGARD PRIMO EPOX
• Beton koji nije čvrst: AKWAGARD PRIMO PU ili AKWAGARD PRIMO UNI
• Neporozna podloga kao glazirane pločice: AKWAGARD PRIMO EPOX
• Neporozni čvrsti industrijski pod ili mozaik: AKWAGARD PRIMO EPOX
• Neporozne ili malo porozne podloge kao mramor: AKWAGARD PRIMO EPOX ili AKWAGARD
PRIMO UNI
• Negativni pritisak ili kapilarna vlaga (rezervoari): AKWAGARD PRIMO EPOX
• Čelik - galvanizovan čelik - aluminijum: AKWAGARD PRIMO EPOX
• Drvo: bez prajmera ili AKWAGARD PRIMO PU
• Bitumenski premaz: AKWAGARD PRIMO UNI
• Bitumenske trake: AKWAGARD PRIMO UNI
• Ponovno premazivanje nakon nekoliko dana: AKWAGARD PRIMO UNI
1
3
Download

AKWAGARD TOP