AKWAFLOR EPOX 2K
Dvokomponentni samonivelirajući epoksidni pod
OPIS
AKWAFLOR EPOX 2K je dvokomponentni, samonivelirajući epoksidni pod, bez rastvarača s
izvrsnom hemijskom otpornosti te otpornosti na abraziju i udarce.
GDE SE UPOTREBLJAVA
Kao završni sloj:
• Industrijskih podova
• Podova bolnica
• Podova u prehrambenoj, hemijskoj i farmaceutskoj industriji
• Unutrašnjih garaža
• Podova prodajnih centara
• Podova hotela
OGRANIČENJA
• U slučaju da je ugrađeni proizvod izložen visokim temperaturama (>70C) kontaktirajte
DRACOMERX - Tehnički ured.
1
PREDNOSTI I KORISTI
Bez rastvarača
Odlična otpornost na udarce
Odlična otpornost na hemikalije
Izvrsne mehaničke karakteristike, visoka vlačna čvrstoća, čvrstoća na kidanje i otpornost
na abraziju.
• Sprečava razvoj bakterija i gljivica.
•
•
•
•
UVETI BETONSKE PODLOGE
Uveti za betonsku podlogu (standardni):
• Tvrdoća: R28 =15MPa
• Vlažnost podloge: W < 5%
• Temperatura: od 12°C - 35°C
• Relativna vlažnost vazduha: <85%
PRIPREMA PODLOGE
Očistite podlogu brušenjem i upotrebom vodenog mlaza ako je moguće. Uklonite ulje,
masnoće i slične kontaminante. Cementno mleko, labave čestice, premaz za oplate, premaz
za vezivanje betona i sl., trebaju da budu uklonjeni. Popunite nepravilnosti na podlozi
odgovarajućim materijalima (sugeriramo epoksidnu smolu ili reparaturni malter).
NANOŠENJE PRAJMERA
Na površinu nanesite prajmer AKWAGARD PRIMO EPOX 2K s potrošnjom od 0,20 kg/m2.
Možete da pospete suhi kvarcni pesak na vlažni prajmer. Nakon sušenja ispušite višak peska.
Pričekajte dok prajmer ne umreži (minimalno 12 ćasova) pre nanošenja AKWAFLOR EPOX 2K.
MEŠANJE I APLIKACIJA PROIZVODA
Mešanje:
Upotrebite električnu bušilicu niskog broja obrtaja (300 o/min.). Prvo dobro izmešajte
komponentu A. Ulijte komponentu B u kantu s komponentom A i mešajte dok ne dobijete
homogenu smesu.
AKWAFLOR EPOX 2K TEHNIČKI LIST
Verzija 2 – 04.2013.
Aplikacija proizvoda kao boje (epoksidni film):
Nanesite materijal sa valjkom na podlogu u dva sloja sa utroškom od 0,25 – 0,35 kg/m2 po
svakom sloju (minimalna ukupna potrošnja je 0,50 kg/m2). Drugi sloj nanesite kada je prvi
suv (24 časa). Kako bi osigurali protukliznu površinu na sveži drugi sloj pospite kvarcni pesak
ili korund.
Aplikacija proizvoda kao samolivog poda (epoksidni pod):
U mešavinu AKWAFLOR EPOX 2K dodajte suhi kvarcni pesak (0,1 – 0,3 mm) u razmeru 1:1.
Materijal izlijte na podlogu i raširite ga s 5 mm nazubljenom gletericom. Finalno materijal
obradite jež valjkom kako bi istisnuli vazduh.
ČIŠĆENJE
Obrišite i operite alat i opremu dok je proizvod još svež. Nemojte da pokušavate da čistite
valjak, ne isplati se.
PAKOVANJE
Komplet kanti od 6 kg (5 kg + 1 kg) i od 24 kg (20 kg + 4 kg).
SKLADIŠTENJE
Proizvod može da se čuva 12 meseci u originalnom pakovanju na temperaturi 5°C - 25°C na
suvom mjestu.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Tečni AKWAFLOR EPOX 2K:
SVOJSTVO
Viskoznost smese
(BROOKFIELD)
Odnos mešanja
(Komp. A/Komp. B)
Otvoreno vreme
(obradivost) pri 25 oC i
55% relativne vlažnosti
vazduha
Sadržaj krute tvari
JEDINICE
cP
-
METODA
ASTM D2196-86,
pri 25°C
-
SPECIFIKACIJA
min.
-
40
%
-
99,8%
1000-1500
5/1
Umreženi AKWAFLOR EPOX 2K:
SVOJSTVO
Tvrdoća (HB)
Tlačna čvrstoća
Laki promet
Teški promet
Skupljanje
Prionjivost za beton
Otpornost na kiseline,
rastvarače, ...
JEDINICE
METODA
N/mm2
EN ISO 2039-1-2003
Kg/cm2
HRN EN 13892-2
(N/mm2)
sati
dani
%
MPa
HRN EN 1015-12:2005*
-
AKWAFLOR EPOX 2K TEHNIČKI LIST
-
SPECIFIKACIJA
64
>600
(60)
nakon 24
nakon 7
0
4,3
Odlična
Verzija 2 – 04.2013.
2
Download

AKWAFLOR EPOX 2K