5
Energetski transformatori
tes
Podaci za transformatore sa namotajima od bakra
Gubici
Gubici kratkog
Nazivna
Tip
Sprega praznog spoja
transformatora snaga
hoda
na
75°C
kVA
W
W
Gubici
Gubici kratkog
Nazivna
Tip
Sprega praznog spoja
transformatora snaga
hoda
na
75°C
kVA
W
W
TES-10-20
20
Yz5,Dy5
TES-10-31,5
31,5
Yz5,Dy5
TES-10-50
50
Yz5,Dy5
Omski Napon
kratkog
pad
napona spoja
%
DIMENZIJE(mm)
Tezina
%
kg
D
E
F
G
I
J
4
260
790 420 720 420
65
42
/
146 156
250
65
42
/
146 156
250
A
B
C
H
380
2,50
270
800
2,85
4
290
790 420 770 420
300
105 0
2,40
4
500
900 600 805 520 105
25
50
225 240 300
250
TES-10-63
63
Yz5,Dy5
360
1100
2,06
4
600
965 550 865 520 105
25
50
235 240 300
TES-10-100
100
Yz5,Dy5
440
1700
1,80
4
660
965 550 865 520 105
25
50
235 240 300
TES-10-160
160
Yz5,Dy5
610
2400
1,50
4
850
1210 650 1095 520 105
25
50
256 261 397
TES-10-250
250
Dy5
820
3 4 00
1,36
4
1100
1300 650 1200 520 105
25
50
200 275 400
TES-10-400
400
Dy5
11 5 0
4 4 00
1,20
4
1700
1520 790 1370 620 140
35
60
280 316 500
TES-10-630
630
Dy5
1600
6400
1,08
4
2300
1610 790 1510 620 140
35
60
283 346 525
TES-10-1000
1000
Dy5
2000
9 4 00
1,08
6
3200
1780 990 1715 820 160 138
60
338 383 590
TES-10-1250
1250
Dy5
2200
10800
0,98
6
3600
1780 990 1715 820 160 138
60
340 385 590
TES-10-1600
1600
Dy5
2800
12 0 00
0,85
6
4460
1900 990 2060 820 160 138
60
360 406 632
Omski Napon
kratkog
pad
napona spoja
DIMENZIJE(mm)
Tezina
%
kg
D
E
F
G
I
J
TES-10-20
20
Yz5,Dy5
250
380
2,50
4
260
790 420 720 420
65
42
/
146 156
250
TES-10-31,5
31,5
Yz5,Dy5
270
800
2,85
4
290
790 420 770 420
65
42
/
146 156
250
%
A
B
C
H
TES-10-50
50
Yz5,Dy5
300
105 0
2,40
4
500
900 600 805 520 105
25
50
225 240 300
TES-10-63
63
Yz5,Dy5
360
1100
2,06
4
600
965 550 865 520 105
25
50
235 240 300
TES-10-100
100
Yz5,Dy5
440
1700
1,80
4
660
965 550 865 520 105
25
50
235 240 300
TES-10-160
160
Yz5,Dy5
610
2400
1,50
4
850
1210 650 1095 520 105
25
50
256 261 397
TES-10-250
250
Dy5
820
3 4 00
1,36
4
1100
1300 650 1200 520 105
25
50
200 275 400
TES-10-400
400
Dy5
11 5 0
4 4 00
1,20
4
1700
1520 790 1370 620 140
35
60
280 316 500
TES-10-630
630
Dy5
1600
6400
1,08
4
2300
1610 790 1510 620 140
35
60
283 346 525
TES-10-1000
1000
Dy5
2000
9 4 00
1,08
6
3200
1780 990 1715 820 160 138
60
338 383 590
TES-10-1250
1250
Dy5
2200
10800
0,98
6
3600
1780 990 1715 820 160 138
60
340 385 590
TES-10-1600
1600
Dy5
2800
12 0 00
0,85
6
4460
1900 990 2060 820 160 138
60
360 406 632
N APOMENA:
Na poseban zahtev radimo transformatore za napone 20 kV (pravo
izmene zadržavamo).
N APOMENA:
Na poseban zahtev radimo transformatore za napone 20 kV (pravo
izmene zadržavamo).
Podaci za transformatore sa namotajima od aluminijuma
Tip
transformatora
Gubici
Gubici kratkog Napon
Nazivna
spoja kratkog
snaga Sprega praznog
na
spoja
hoda
75°C
%
kVA
W
W
DIMENZIJE(mm)
Tezina
kg
A
B
C
D
TES-10-250-Al
250
Dyn5
850
34 0 0
4
1100
1235
650
1320
520
TES-10-400-Al
400
Dyn5
12 0 0
510 0
4
16 8 0
13 6 0
790
1450
620
TES-10-630-Al
630
Dyn5
1600
6 1 00
4
2170
14 8 0
790
1660
620
TES-10-1000-Al
1000
Dyn5
1 9 00
9600
6
2 71 0
15 8 0
990
18 7 0
820
TES-10-1250-Al
1250
Dyn5
2100
1 1 000
6
3000
15 8 0
990
1920
820
TES-10-1600-Al
1600
Dyn5
2800
12500
6
3720
1740
1000
Suvi energetski transformatori sa namotajima zalivenim epoksidnom smolom predstavljaju rezultat trenda u savremenoj gradnji energetskih transformatora.
Suvi epoxy transformatori serije TES proizvode se
za nazivne napone do 10 kV i neke jedinice do 20
kV i snage od 20 -1600 kVA.
Ovi transformatori su predviđeni za rad u zatvorenom prostoru sa maksimalnom temperaturom
okoline 40° C i nadmorskom visinom do 1000 m.
Prilagođavanje naponu mreže vrši se na namotaju VN regulacijom ± 2 x 2.5%.
1985
820
Tip
transformatora
Gubici
Gubici kratkog Napon
Nazivna
spoja kratkog
snaga Sprega praznog
na
spoja
hoda
75°C
%
kVA
W
W
DIMENZIJE(mm)
Tezina
kg
A
B
C
D
TES-10-250-Al
250
Dyn5
850
34 0 0
4
1100
1235
650
1320
520
TES-10-400-Al
400
Dyn5
12 0 0
510 0
4
16 8 0
13 6 0
790
1450
620
-otpornost
prenapone;
14 8 0 790
4
1600
6 1 00na udarne
2170
-otpornost na vlagu i hemijske uticaje;
-trenutna
spremnost
za
rad;
6
1 9 00
9600
2 71 0 15 8 0 990
-mogućnost lociranja u neposrednoj
blizini1potrošača;
15 8 0 990
6
3000
2100
1 000
1660
620
18 7 0
820
1920
820
PREDNOSTI U ODNOSU
NA OSTALE
Dyn5
TES-10-630-Al
630 TIPOVE
ENERGETSKIH TRANSFORMATORA
Suvi energetski transfrmatori
imaju Dyn5
sleTES-10-1000-Alserije TES
1000
deće prednosti u odnosu na uljne, piralenske, silikonske i klasične suve
transformatore:1250
Dyn5
TES-10-1250-Al
1600
-male dimenzije; TES-10-1600-Al
-smanjeni građevinski troškovi;
-dugi životni vek;
-mogućnost većeg kratkotrajnog
preopterećenja;
-jednostavno održavanje;
-otpornost na zapaljivost;
-otpornost na kratki spoj;
Dyn5
6
3720
1740 1000 1985
2800
12500
PRIMENA
Suvi epoxy transformatori primenjuju se prvenstveno na mestima gde se zahteva otpornost
na zapaljivost, vlagu, hemijske uticaje i kratke
spojeve. Najčešći primeri za upotrebu su: stambeni i poslovni objekti, bolnice, robne kuće,
sportske i kongresne hale, pozorišne i bioskopske dvorane, metroi, železničke stanice, aero-
820
6
Energetski transformatori
tes
NTS 50 - 600
J
J
H
I
VN
C
NN
G
E
D
F
D
A
dromi, pumpne stanice, plovni objekti, laboratorije, rudnici, železare, elektrane, hemijska i
vojna industrija i drugi specifični objekti
KONSTRUKCIONI ELEMENTI
Jezgro je sastavljeno od hladno valjanog lima. Limovi su međusobno lepljeni zbog smanjenja nivoa buke i zaštite od korozije.
Prenošenje vibracija sa jezgra na vozno postolje
smanjeno je posebnim konstruktivnim rešenjem.
Namotaji su specijalnim tehnološkim postupkom
zaliveni u epoksidnu smolu, time se dobija kompaktna celina u električnom, mehaničkom i termičkom smislu. Namotaji su izvedeni u klasi izolacije F (dozvoljena nadtemperatura namotaja
100K).
PREOPTEREĆENJE
Suvi epoxy transformator ima znatno veću vremensku konstantu zagrevanja nego slični uljni
transformator, pa kod epoxy transformatora postoji veća mogućnost kratkotrajnog preopterećenja nego kod uljnog transformatora. Veličina i trajanje dozvoljenog kratkotrajnog preopterećenja
zavise o visini i trajanju prethodnog opterećenja
i temperature okoline.
HLAĐENJE
Za nazivnu snagu i trajni pogon hlađenje se vrši
prirodnom cirkulacijom vazduha (AN). Temperatura vazduha ne sme prekoračiti 40°C (srednja
dnevna temperatura 30°C, srednja godišnja temperatura 20°C).
TERMIČKA ZAŠTITA
Zaštita je predviđena kod transformatora snage
preko 160 kVA, a po želji naručioca ugrađuje se
i u manje jedinice. Termička zaštita izvedena je
elektroničkim putem pomoću PTC davača, dvokanalnog tipa, gde se pomoću jednog kanala signališe da su namotaji transformatora zagrejani
do područja kritične temperature, a drugim kanalom preko izvršnog člana isključuje se primar
transformatora iz mreže. Razlika u temperaturi
između signalizacije i isključenja je 10K. Po želji
naručioca temperatura transformatora može se
pratiti kontinualno ugradnjom dodatne elektroničke opreme s posebnim davačima.
Na zahtev se isporučuju transformatori sa ugrađenim ventilatorima za prinudno hlađenje (AN/
AF), koji se mogu trajno preopteretiti određenom snagom.
NEZAPALJIVOST
Namotaji transformatora zaliveni u epoksidnu
smolu predstavljaju veliku sigurnost u pogledu
nezapaljivosti, jer su teško zapaIjivi. U slučaju in-
B
tenzivnog dovođenja veće količine toplote namotaji teško gore i smanjenjem privedene količine toplote namotaji ispoljavaju tendenciju
samogasivosti.
BUKA
Za smanjenje intenziteta buke primenjena su
posebna tehnička i konstrukciona rešenja (na
jezgru i voznom postolju), tako da je nivo buke
kod transformatora TES usaglašen sa vrednostima koje propisuju važeći propisi (DIN 42540 i
VDE 0532).
ISPITIVANJE I PROPISI
Komadna ispitivanja na transformatorima TES
vrše se prema propisima IEC 60076-1, IEC 6076-2
i DIN 42540 (merenje buke) lEC 270 i VDE 0533
(merenje parcijalnog pražnjenja).
Tipska ispitivanja obuhvataju ispitivanje zagrevanja, ispitivanje udarnim naponom, ispitivanje
na sile kratkog spoja i specijalna ispitivanja na
poseban zahtev (npr. ispitivanje nezapaljivosti i
samogasivosti).
Tehnički podaci transformatora TES odgovaraju
propisima DIN 42523.
Download

TEs