HYPERDESMO PB ® -2K
Bitümle modifiye edilmiş poliüretan esaslı dilatasyon dolgu ve izolasyon malzemesi
ÜRÜNÜN TANIMI:
HYPERDESMO-PB-2K, hızla sertleşen, iki komponentli
bir poliüretan sıvıdır. Farklı yüzeylere mükemmel
yapışma özelliğine sahip elastik ve güçlü bir film
oluşturur. Son film katı yüksek mekanik ve kimyasal
özelliklere sahiptir.
2
Asgari toplam tüketim 1–1.2 kg/m olacak şekilde fırça,
rulo veya havasız püskürtme makinesiyle iki kat olarak
sürün. Ürün, saf elastomerik hidrofobik poliüretan
reçinelerden oluşmaktadır. Kimyasal olarak polimerize
edilmiş ham bitümle genişletilmiştir.
- Ürün kalın bir tabaka olarak sürülse bile
herhangi bir kabarcıklanma veya diğer türden
kusurlara yol açmaz.
- Düşük viskozite nedeniyle mineral dolgu
maddeleriyle kolayca doldurulabilir.
- Derz dolgu malzemesi olarak da kullanılabilir.
- 1/1 hacim oranı, uygulayıcıya ürünün bir kısmını
kullanma imkanı verir. Bu sistem profesyoneller
için vazgeçilmez nitelikte ekonomik ve çok yönlü
bir çözüm haline gelmektedir.
UYGUNLUK – CE:
•
•
•
•
•
•
SINIRLANDIRMALAR:
•
•
ŞUNLAR İÇİN KULLANILMASI TAVSİYE
OLUNUR:
Aşağıdakilerin su geçirmezliği ve korunması:
•
Çatılar
•
Su depoları
•
Köprü platformları
•
Sulama kanalları
•
Bodrum duvarları
•
Metal veya lifli çimentodan yapılma hafif çatılar
•
Veranda ve balkonlar
Sağlam olmayan alt katmanlar için tavsiye edilmez.
Dışa bakan uygulamalar için ; sistem üzerinin
kapatılması tavsiye edilir
ÖZELLİK VE FAYDALARI:
•
•
•
•
•
Bu ürün, bu tür materyallere yönelik AB talimatı olan
EOTA’ya (Avrupa Teknik Onay Örgütü) uygundur.
Banyolar
Alçı ve çimento paneller
Asfalt Membranlar
EPDM Membranlar
Poliüretan yalıtım köpükleri
Temel bohçalama
•
•
•
•
Özel astar çekilmiş olsun olmasın hemen hemen her
türlü yüzey üzerine mükemmel yapışma.
İnceltme gerekmez. Fakat gerektiği durumda,
solvent-01’le inceltilebilir.
Mükemmel
ısı
direnci:Ürün
asla
yeniden
yumuşamaz. Azami kullanım ısısı 80°C. Azami şok
ısısı 200°C.
Soğuğa karşı direnci: Film, -40°C’de dahi
elastikiyetini korur.
Mükemmel mekanik özellikler, yüksek gerilme ve
yırtılma kuvveti, aşınma direnci.
Mükemmel kimyasal direnç.
Nem buharı iletim bariyeri
Hemen hemen bütün alt katmanlar için mevcut özel
astarlar.
Derz dolgu malzemesi olarak da kullanılabilir.
UYGULAMA:
Şunların üzerine başarılı bir şekilde uygulanabilir:
Beton, lifli çimento, mozaik, çimento çatı kiremitleri, eski
(fakat iyi yapışmış) akrilik ve asfalt katları, ahşap, paslı
metal, galvanizli çelik.
Kalite Sistemi ISO 9001, Çevre Yönetim Sistemi ise ISO 14001 onaylıdır.
HYPERDESMO PB ® -2K
Beton alt katman şartlar (standart):
•
Sertlik: R28 =15Mpa
•
Nem: W < %10
•
Sıcaklık: 5°C ile -35°C arası
•
Nispi nem: < 85%
Diğer farklı şartlar ve alt katmanlar için PRIMER
seçenekleri:
®
•
Nemli
alt
katman:
Aquadur
veya
®
UNIVERSALPrimer- 2K 4060
•
Çok gözenekli alt katman: Primer Pu®
®
•
Çok gözenekli nemli alt katman: Aquadur veya
®
•
UNIVERSAL-Primer-2K 4060
•
Sağlam olmayan beton: Primer Pu® veya
UNIVERSALPrimer- 2K 4060®
®
•
Cam seramik gibi gözeneksiz alt katman-: Aquadur
®
veya Primer W
•
Gözeneksiz sağlam endüstriyel zemin veya mozaik:
Primer W ® veya Aquadur®
®
•
Mermer
gibi
gözeneksiz:
Aquadur
veya
®
UNIVERSAL-Primer-2K 4060
•
Negatif basınç veya artan nem (depolar):
Aquadur®
®
•
Çelik - galvanizli çelik - Alüminyum: Aquadur veya
®
UNIVERSAL-Primer-2K 4060
•
Ahşap: Astar gerektirmez.
•
Asfalt katı: UNIVERSAL-Primer-2K 4060®.
®
•
Asfalt film: UNIVERSAL-Primer-2K 4060 .
•
Bir
kaç
gün
sonra
yeniden
kat
atma:
UNIVERSALPrimer- 2K 4060®.
YÜZEY HAZIRLIĞI:
Yüzeyi mümkünse basınçlı su kullanarak temizleyin.
Yağ, gres ve parafin artıklarını çıkarın.
Çimento artığı ve şerbeti, sıkı olmayan parçacıklar, kalıp
ayırıcı kimyasal maddeler, yüzeyde oluşan filmleri
çıkarılmalıdır. Yüzey bozuklukları tamir edilmelidir..
ASTARLAMA:
Yukarıdaki listeye göre uygun astarı uygulayın:
KARIŞTIRMA:
İki kovayı açın. Bir ölçü reçineden, bir ölçü de bitümden
olmak üzere her birinden eşit miktarlarda alın. İyice
karıştırın. Düşük hızda elektrikli bir matkap (300
devir/dak) kullanın.
Hemen uygulayın. Kap ömrü 30-45 dakika
Karıştırma oranı: 1/1 hacim
UYGULAMA:
Malzemeyi, rulo, fırça veya spatulayla bir veya iki kat
sürün. Uygulama yapılacak zemine göre örneğin silis
gibi inorganik dolgu maddeleri ekleyebilirsiniz.
ÖNLEMLER:
HYPERDESMO-PB-2K, küçük bir miktar yanıcı solvent
içerir. İyi havalandırılmış ortamlarda uygulayın. Sigara
içmeyin. Çıplak alevden uzakta uygulayın. Kapalı
alanlarda, kısmi havalandırma ve karbon aktif maskeler
kullanın. Solventlerin havadan daha ağır olduğunu ve bu
nedenle zemin üzerinde dolaşacağını unutmayın.
Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyin.
TÜKETİM:
2
Minimum Toplam Tüketim: 1-1,2lt/m .
TEMİZLEME:
Alet ve ekipmanları önce kağıt havluyla temizleyin, sonra
®
kullanarak silin. Ruloları temizlemeye
Solvent-01
çalışmayın. Faydasız olacaktır.
AMBALAJI:
5+5 lt
20+20 lt
200+200lt
RAF ÖMRÜ:
HYPERDESMO-PB-2K, 5°C-25°C arası sıcaklıkta kuru
ortamlarda açılmamış orijinal kovalarda 12 ay tutulabilir.
Kovaları açınca hemen hava geçirmez bir şekilde
yeniden kapatın.
Kalite Sistemi ISO 9001, Çevre Yönetim Sistemi ise ISO 14001 onaylıdır.
HYPERDESMO PB ® -2K
HYPERDESMO-PB-2K’NIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Sıvı ürün:
Ksilol’daki ±%90 kuru madde.
ÖZELLİK
-Viskozite (BROOKFIELD)
-Reçine-A
-Komponent-B
-Karışımın viskozitesi (BROOKFIELD)
- Karışımın özgül ağırlığı.
-Tutuşma noktası
-Yapışmadan geçen süre,
77°F (25°C) & %55 nispi nemle
-Yeniden kat atma süresi
BİRİM
cP
YÖNTEM
ASTM D2196-86, 25°C’de
cP
gr/cm3
ASTM D2196-86, 25°C’de
ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO
2811, 20°C’de
ASTM D93, Kapalı fincan
°C
saat
TEKNİK ÖZELLİKLER
1300
4300
3000
0.97
>50
6
saat
-
6 ile 24 arasında
BİRİM
°C
°C
YÖNTEM
-
TEKNİK ÖZELLİKLER
-40 ile 80 arasında
150
Shore A
2
Kg/cm
2
(N/mm )
%
ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868
ASTM D412 / DIN 52455
35
20 (2)
ASTM D412 / DIN 52455
>2000
Kg/cm2
(N/mm2)
%
ASTM D4541
>20 (>2)
ASTM D412
< 1%
Film:
ÖZELLİK
Kullanım sıcaklığı
Kısa süreli azami sıcaklık
(şok)
-Sertlik
23 °C’de Kopmadaki Gerilme Kuvveti
23 °C’de esneme yüzdesi
Betona yapışma
Gerilme donması (%300
Esnemeden sonra)
KİMYASAL Direnç:
Sodyum Hipoklorit 5%
Hidroliz Direnci:
Potasyum Hidroksit 8% at 50°C 10gün
10 gün sonra su emilimi
Etkilenmez
Etkilenmez
<0.9%
Talimat ve teknik özelliklerimizin hiç biri genel olarak ve özellikle de üçüncü şahısların koruyucu hakları açısından bağlayıcı olmayıp,
sizi ürünlerimizin uygunluklarını tespit etmek için gereken incelemeyi yapma sorumluluğundan kurtarmamaktadır.
Kalite Sistemi ISO 9001, Çevre Yönetim Sistemi ise ISO 14001 onaylıdır.
Download

HYPERDESMO PB -2K