AKWAGARD T
Poliuretanska čista alifatska tečna prozirna membrana
za hidroizolaciju i zaƀtitu
OPIS
AKWAGARD T® je jednokomponentna prozirna tečna guma koja vezuje u kontaktu s vlagom
iz vazduha. Stvara čvrsti elastični film s izvrsnim prianjanjem na različite podloge. Sadrži
mali postotak rastvarača (ksilol).
Nanosi se četkom, valjkom ili airless tehnikom u jednom ili dva sloja s minimalnom
ukupnom potrošnjom od 0,2 - 1,0 kg/m². Proizvod se bazira na čistoj elastomernoj
hidrofobičnoj alifatskoj poliuretanskoj smoli koja materijalu daje izvrsnu UV, hemijsku,
mehaničku, termičku otpornost i otpornost na sve vremenske uticaje. Sjajnog je izgleda.
Preporučuje se za izložene aplikacije.
PREPORUČUJE SE ZA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hidroizolaciju i zaštitu ili kao završni sloj drugih materijala iz AKWAGARD sistema kod:
Krovova
Rezervoara za vodu
Lakih krovova od metala ili fibercementa
Verandi i balkona
Gipsanih i cementnih ploča
Poliuretanskih ploča za toplotnu izolaciju
Parkinge
Tribina na stadionima
Kamena
Drveta
OGRANIČENJA
• Ne preporučuje se na podlogama koje nisu stabilne
.
PREDNOSTI I KORISTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Izvrsna prionjivost na gotovo svaku podlogu, sa ili bez specijalnih prajmera.
Nije potrebno nikakvo razređivanje, ali se može razrediti sa Ksilolom.
Izvrsna otpornost na vremenske uslove i UV zrake.
Izvrsna hemijska otpornost.
Izvrsna termička otpornost. Proizvod ne smekšava na visokim temperaturama.
Maksimalna temperatura rada je 80°C, a maksimalna šok temperatura 200°C.
Otpornost na niske temperature: ostaje elastičan do -40°C.
Izvrsna mehanička svojstva, visoka čvrstoća na zatezanje i kidanje te otpornost na abraziju.
Nakon završetka procesa vezivanja,materijal je u potpunosti netoksičan i može se
upotrebiti i za impregnaciju rezervoara pitke vode.
Paropropusnost: membrana diše ,tako da se vlaga ne zadržava ispod premaza (u slučaju da
je potrebna parna brana, razmotrite Polybit-2K®).
Specijalni prajmeri su dostupni za gotovo svaku podlogu.
APLIKACIJA
Može se uspeƀno nanositi na:
Beton, fibercement, mozaik, cementni crep, stare (ali dobro prionjene) akrilne i
bitumenske slojeve, drvo, korodiran metal, galvanizovan čelik, keramiku.
Pigmentacija:
Koristite specijalne pigmente. Za više informacija kontaktirajte DRACO Tehnički sektor.
Uslovi za betonsku podlogu (standardni):
AKWAGARD T® TEHNIČKI LIST
Verzija 3 – 12.2008.
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tvrdoća: R28 =15Mpa
Vlažnost: W < 10%
Temperatura: od 5°C - 35°C
Relativna vlažnost: < 85%
Izbor PRAJMERA za različite uslove i podloge:
Ukoliko se traži prozirnost: AKWAGARD PRIMO T
Visoko porozna podloga: Akwagard PRIMO PU
Visoko
Beton koji nije čvrst: Akwagard PRIMO PU ili Akwagard PRIMO UNI 2K
Neporozna podloga kao glazirane pločice: Akwagard PRIMO EPOX 2K
Neporozni čvrsti industrijski pod ili mozaik: Primer W
Neporozne podloge kao mermer:
Negativni pritisak ili kapilarna vlaga (rezervoari): Akwagard PRIMO EPOX 2K
Čelik - galvanizovani čelik - aluminijum:Akwagard PRIMO EPOX 2K ili Akwagard PRIMO UNI
2K
Drvo: bez prajmera ili Akwagard PRIMO PU
Bitumenski premazi: Akwagard PRIMO UNI 2K .
Bitumenske trake: Akwagard PRIMO UNI 2K
Ponovno premazivanje nakon nekoliko dana: Akwagard PRIMO UNI 2K
PRIPREMA PODLOGE
Očistite podlogu upotrebom vode pod pritiskom. Uklonite ulje, masnoće i slične nečistoće.
Cementno mleko, slabo vezane delove, premaze za oplate, premaze za negu betona i sl.,
moraju biti uklonjeni. Popunite nepravilnosti na podlozi odgovarajućim materijalima.
Keramičke pločice je potrebno očistiti razređenom kiselinom (uobičajeno sredstvo za
čišćenje kod građevinskih radova), potom isprati čistom vodom pod pritiskom. Površine se
zatim operu običnim sapunom (kuhinjski sapun) i ponovno isperu vodom.
NANOſENJE PRAJMERA:
Nanesite odgovarajući prajmer prema gore navedenim uputstvima.
Upozorenje:
Gde se proizvod upotrebljava kao proziran, imajte na umu da i prajmer i podloga moraju
biti UV stabilni. Za više informacija kontaktirajte DRACO Tehnički sektor.
MEſANJE:
Upotrebite električnu bušilicu male brzine (300rpm). Generalno nije potreban razređivač,
ali se može razrediti upotrebom Ksilola(Ksilena).
NANOſENJE:
Nanesite materijal valjkom ili četkom u jednom ili dva sloja. Ne dozvolite da prođe više od
48 sati između dva premaza. Ako prođe više vremena (npr. više od 4 dana) ili ako sumnjate
u kvalitet prianjanja između slojeva, upotrebite, Akwagard PRIMO UNI 2K .
PREDOSTROŽNOSTI
AKWAGARD T® sadrži isparljivo zapaljive rastvarače. Raditi u dobro ventilisanim područjima.
Nemojte pušiti. Ne izlagati materijal otvorenom plamenu. U zatvorenim prostorima
koristiti dodatnu ventilaciju i maske s aktivnim ugljem. Imajte na umu da su rastvarači teži
od vazduha pa se zadržavaju u zoni poda.
POTROſNJA
Minimalna ukupna potrošnja: 0,2-1,0 kg/m².
ČIſĆENJE
Očistite alat i opremu prvo papirnatim ubrusima, a zatim razređivačem Solvent-01.
Nemojte pokušavati čistiti valjak, ne isplati se.
PAKOVANJE
AKWAGARD T® TEHNIČKI LIST
Verzija 3 – 12.2008.
2
20 lit., 5 lit., 1 lit.
ROK TRAJANJA
AKWAGARD T® se može držati najmanje 12 mjeseci u originalnom neotvorenom pakovanju
na temperaturama od 5°C - 25°C na suvom mestu. Kada otvorite kantu, nastojte odmah
upotrebiti materijal.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Proizvod u tečnom stanju:
70% suve materije u Ksilolu.
KARAKTERISTIKE
-Viskoznost (BROOKFIELD)
- Specifična težina
JEDINICE
cP
gr/cm3
SPECIFIKACIJA
1000
1
C
sati
METODA
ASTM D2196-86, na 25oC
ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO
2811, na 20oC
ASTM D93, zatvorena posuda
-
-Flash point
-Suv na dodir,na 25oC i
55% relat.vlažnosti
-Vreme između dva
premaza
o
sati
-
6 do 24
SPECIFIKACIJA
-40 do 80
200
> 42
6
U suvom stanju (membrane):
KARAKTERISTIKA
Radna temperatura
-Max. kratkotrajna
temperatura (shock)
-Tvrdoća
JEDINICE
o
C
o
C
METODA
-
Shore A
-Zatezna čvrstoća pri
kidanju na 23 oC
-Procenat izduženja na 23
o
C
-Paropropusnost
-Prionjivost na beton
Kg/cm2
(N/mm2)
%
ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO 40
R868
ASTM D412 / DIN 52455
350 (35)
-QUV Test ubrzanog
starenja
(4h UV, na 60oC (UVBLampe) i
4h COND na 50oC)
Hemijska otpornost:
Otpornost na hidrolizu:
gr/m2.hr
Kg/cm2
(N/mm2)
-
ASTM D412 / DIN 52455
>350
ASTM E96 (Vodena metoda)
ASTM D4541
@0,8
>20 (>2)
ASTM G53
Prolazi
Kalijum hidroksid: 10 dana bez promene
Natrijum hipoklorid 5% : 10 dana bez promene
Absorpcija vode:
< 1,4%
AKWAGARD T® TEHNIČKI LIST
Verzija 3 – 12.2008.
3
Download

AKWAGARD T - Dracomerx