PRVA IZOLACIJA SA ZATVORENOM
ĆELIJSKOM STRUKTUROM ZA
POVEĆANU BEZBEDNOST LJUDI I
ZAŠTITU OD POŽARA U ŽELEZNIČKIM
VOZILIMA
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
•
•
•
•
•
•
Prvi fleksibilan izolacioni materijal sa zatvorenom
ćelijskom strukturom koji zadovoljava nivo opasnosti
2 u skladu sa standardom EN45545
Izolacija visoke tehnologije sa ugrađenom zaštitom
od požara za železnička vozila
Sa Microban® antimikrobnom zaštitom za proizvod
Niska gustina dima, superiorno ponašanje u požaru
Smanjen rizik od plesni i buđi doprinosi boljem
kvalitetu vazduha u zatvorenoj prostoriji
Minimalni gubici energije zbog niske toplotne
provodljivosti
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Tehnički podaci - Armaflex Rail SD
Kratak opis
Veoma fleksibilna izolaciona pena sa poboljšanim svojstvima za usporavanje gorenja, oslobađa smanjenu količinu dima i ima ugrađenu Microban®
antimikrobnu zaštitu za železnička vozila.
Tip materijala
Guma na bazi elastomerne pene; proizvedena patentiranom Armaprene® tehnologijom; br. patenta u SAD 8 163 811, br. patenta u EU 2 261 305
Boja
Plava
Specijalne
informacije o
materijalu
Samolepljivi sloj: osetljiv na pritisak samolepljivi sloj na modifikovanoj akrilnoj bazi sa mrežastom strukturom, pokriven polietilenskom folijom. Na
zaštitnoj foliji koja se koristi za zaštitu samolepljivih spojeva mogu se naći tragovi slikona.
Primena
Izolacija/zaštita za cevi, vazdušne kanale (uključujući kolena, fitinge, spojnice, itd.) kod klimatizacionih i rashladnih postrojenja te obezbeđuje
efektivnu zaštitu od kondenzacije.
Napomene
Armaflex Rail SD nije namenjen za korišćenje u svojstvu transparentne izolacije (izložene sunčevoj svetlosti) i nije UV stabilan.
Svojstvo
Vrednost/Ocena
Test*1
Nadzor*2 Posebne
napomene
Temperaturni opseg
Temperaturni opseg
Maks. radna temperatura
+ 110 °C
Min. radna temperatura
-50 °C
(+ 85 °C kada je ploča i traka
lepljena po celoj površini na
objekat)
EU 5315
○/●
Testirano u skladu
sa
EN 14706,
EN 14707 i
EN 14304
EU 5315
○/●
Deklarisano u
skladu sa
EN ISO 13787
Testirano u skladu
sa
EN 12667
EN ISO 8497
EU 5315
○/●
Testirano u skladu
sa
EN 12086
i EN 13469
EU 5327
D 5347
D 6222
D 5578
○/●
Deklarisano u
skladu sa
EN 45545-2
DIN 5510
GOST 30244-94
GOST 30402-96
ECE R-118 p. 6-8
EU 5315
○/●
Testirano u skladu
sa
EN 822, EN 823,
EN 13467
Toplotna provodljivost
Toplotna
provodljivost
ϑm
λ
+/-0
≤ 0,040
°C
λ=
W/(m · K)
[40 + 0,1· ϑm + 0,0009 · ϑm²]/1000
Koeficijent otpora difuzije vodene pare
Koeficijent otpora
difuzije vodene pare
µ
≥
5.000.
Ponašanje u požaru
Reakcija na vatru
Nivo opasnosti
HL2, R1
Ponašanje u požaru
S4, ST2, SR2, FED 0,43
Ruska Federacija -sertifikat o usaglašenosti
G1, V2, D2, T2
Ponašanje u vatri za upotrebu u motornim
vozilima
Prošao
Druga klasifikacija
Ponašanje prilikom
gorenja
Samogasiva, ne kaplje, ne provodi plamen
Ostala tehnička svojstva
Dimenzije i
tolerancije
U skladu sa EN 13404, tabela 1
Skladištenje i vek
trajanja
Samolepljive trake, samolepljive ploče, samolepljive cevi: 1 godina
Može se skladištiti u
suvim, čistim
sobama pri
normalnoj vlažnosti
vazduha (50-70 %) i
temperaturom
okoline (0–35 °C).
*1 Ostali dokumenti, kao što su atesti, dozvole i slično mogu da se zahtevaju na osnovu dostavljenog registracionog broja.
*2 ●: Službeni nadzor od strane nezavisnih instituta i/ili organa za testiranje
○:Vlastiti nadzor kvalitete u fabrici
Svi podaci i tehničke informacije zasnovane su na rezultatima dobijenim u tipičnim uslovima primene. U ličnom je interesu korisnika da se blagovremeno informiše da li navedeni podaci i informacije važe za slučajeve i situacije koje korisnik ima
u vidu. Uputstva za instaliranje su dostupna u našem Armaflex priručniku za instalaciju. Obratite se našem prodajnom servisu pre izolacije nerđajućeg čelika.
2
2014 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Podložno promenama bez najave - Važe naši opšti uslovi prodaje i isporuke
Armaflex Rail SD cevi
Dužina 2,0 m, Boja plava
Maks. spoljašnji Ø cevi [mm]
Unutrašnji Ø
min/maks.
[ mm]
9,0 mm
Oznaka
m/karton
12.
13,0 - 14,5
RA-09X012
192.
15.
16,0 - 17,5
RA-09X015
164.
18.
19,0 - 20,5
RA-09X018
150.
22.
23,0 - 24,5
RA-09X022
122.
28.
29,0 - 30,5
RA-09X028
90.
35.
36,0 - 38,0
RA-09X035
68.
42.
43,5 - 44,5
RA-09X042
56.
Tolerancija dužine za cevi
± 1,5 %
Tolerancija debljine
9 mm ± 1,5 mm
Reakcija na vatru
Nivo opasnosti 2, R1 u skladu sa EN 45545-2
Armaflex Rail SD ploče u rolni
Boja plava
Debljina izolacije [mm]
Dužina rolne (m)
m²/karton
RA-03-99/E
Oznaka
3,0
30.
30.
RA-06-99/E
6,0
15.
15.
RA-09-99/E
9,0
10.
10.
RA-13-99/E
13,0
8.
8.
RA-19-99/E
19,0
5.
5.
Tolerancija dužine za ploče
+/- 1,5 %
Tolerancija debljine
3 - 6 mm ± 1,0 mm
9 - 19 mm ± 1,5 mm
Reakcija na vatru
Nivo opasnosti 2, R1 u skladu sa EN 45545-2
Armaflex Rail SD samolepljive ploče u rolni
Debljina izolacije [mm]
Dužina rolne (m)
m²/karton
RA-03-99/EA
Oznaka
3,0
30.
30.
RA-06-99/EA
6,0
15.
15.
RA-09-99/EA
9,0
10.
10.
RA-13-99/EA
13,0
8.
8.
RA-19-99/EA
19,0
5.
5.
Tolerancija dužine za ploče
+/- 1,5 %
Tolerancija debljina za ploče
3 - 6 mm ± 1,0 mm
9 - 19 mm ± 1,5 mm
Reakcija na vatru
Nivo opasnosti 2, R1 u skladu sa EN 45545-2
Armaflex Rail SD samolepljive trake
Boja plava
Oznaka
RA-TAPE
Širina [mm]
Dužina [m]
Debljina [mm]
Rolna u kartonu
50,0
15.
3.
12.
Armaflex Rail SD pribor
Oznaka
AHU-700/1,0
Opis proizvoda
kantica/karton
lepak 700, 1liter limenke
12.
AHU-RS850/0,7
lepak RS850, 0,75 liter limenke
6.
AHU-SF990/0,8
lepak SF990, 0,8 liter limenke
12.
2014 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Podložno promenama bez najave - Važe naši opšti uslovi prodaje i isporuke
3
Armacell Poland Sp. z o.o.
Targowa 2 • 55-300 Środa Śląska •
Telefon +48 71 31 75 025 • Fax +48 71 31 75 115
www.armacell.com • [email protected]
Lokalni kontakt
Mile Stanovnik •
Telefon +381 (0)61 280 11 18 • www.armacell.com • [email protected]
© Armacell Enterprise GmbH & Co. KG
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
IPRN-0150-140915-sr(RS)
Beleške
Download

Proizvodni program Armaflex Rail SD