POLAR İZOLASYON ISI İZOLASYONU TANITIM BROŞÜRÜ
İçinde bulunduğumuz yüzyılda hızlı endüstrileşmenin sonucu olarak ortaya çıkan enerji
ihtiyacı ve bu ihtiyacın yaklaşık % 90 oranında fosil türevli yakıt tüketimi ile giderilmesi son
dönemde “küresel ısınma” sorununu ihmal edilemez boyutlara getirmiştir. Küresel ısınmanın
ana nedenlerinden biri fosil yakıtların tüketimi sonucunda ortaya çıkan atık gazların her geçen
gün ciddi boyutlarda artması olarak görülmektedir.
Hava sıcaklığının ve buna bağlı olarak kuraklığın hissedilir biçimde artmasına neden olan bu
sorunun giderilmesinde ya da etkisinin en aza indirilmesinde iki önemli tedbir bulunmaktadır.
Bunlardan biri alternatif enerji kaynaklarının kullanılması diğeri ise fosil yakıt bazlı enerji
kaynaklarının verimli kullanılmasıdır. Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve hidrojen kaynaklı
enerji gibi alternatif enerji kaynakları üzerindeki çalışmalar hız kazansa da bu tür kaynakların
fosil yakıtlar kadar verimli olmadıkları görülmektedir. Ancak önümüzdeki 25 yıl içinde
alternatif enerji kaynaklarının fosil yakıtların yerini alabileceği belirlendiğinden günümüzde
enerjinin verimli kullanılmasının en geçerli çözüm olduğu ortak kanıdır. Enerji verimli
(optimum) kullanılmasında en önemli etkenlerden biri de izolasyondur.
İşte bu noktadan hareketle, ısı izolasyonu konusunda faaliyete geçen POLAR İZOLASYON,
yaptığı uygulamalarda ve danışmanlık hizmetlerinde sürekli olarak enerji optimizasyonunu
hedeflemektedir. Enerji optimizasyonu, çevresel ve proses şartlarının iyi analiz edilerek
maliyet/fayda prensibinin ışığında en uygun izolasyon malzemesini ve kaplama malzemesini
belirlemek ile sağlanır. Kullanılacak olan izolasyon malzemesinin yoğunluğu, kalınlığı,
kimyasal ve fiziksel özellikleri ve yeterlilikleri ile birlikte uygulama kolaylığı dikkate alınarak
izolasyon uygulaması yapılmalıdır.
POLAR İZOLASYON, endüstriyel kuruluşlarda enerji optimizasyonunu uygun ve gerekli ısı
izolasyonu uygulayarak sağlamayı hedeflemektedir. Böylece hem işletmelerin enerji
maliyetlerinin düşürülmesi hem da küresel ısınmaya olan katkının en alt seviyelere çekilmesi
amacına ulaşılabilmektedir.
POLAR İZOLASYON, üstlendiği misyonu tüm sektöre yaymayı, gelişen teknoloji ile
üretilen yeni izolasyon malzemelerini ve uygulama yöntemlerini yakından takip etmeyi ve bu
gelişmeleri sektöre tanıtmayı, sanayi kuruluşları ve taahhüt firmalarına çözüm ortaklığında
bulunmayı, gerçekleştirdiği izolasyon uygulamaları sırasında çevreye ve insan sağlığına
saygılı olmayı ilke edinmiştir.
Bu misyon ve vizyon ışığında POLAR İZOLASYON;
“BIRAKIN KUTUP AYILARI RAHAT UYUSUN”
demektedir.
POLAR İZOLASYON, ısı izolasyonunu üç gruba ayırmıştır:
POLAR DÜŞÜK ISI İZOLASYONU (- 200oC / + 5oC)
POLAR ORTA ISI İZOLASYONU (+ 6oC / + 70oC)
POLAR YÜKSEK ISI İZOLASYONU (+ 71oC / + 1400oC)
POLAR DÜŞÜK ISI İZOLASYONU, akışkan sıcaklığının - 200oC ile + 5oC arasında olduğu
durumlarda uygulanır. - 200oC ile - 60oC arasında cam köpüğü (cellular glass) - 60oC ile +
6oC arasında ise poliüretan (PUR) veya poliizosiyanurat (PIR) izolasyon malzemesi olarak
tercih edilir.
POLAR ORTA ISI İZOLASYONU, akışkan sıcaklığının + 6oC ile + 70oC arasında olduğu
durumlarda uygulanır. Bu sıcaklıklarda kauçuk köpük (armaflex) izolasyon malzemesi olarak
tercih edilir.
POLAR YÜKSEK ISI İZOLASYONU, akışkan sıcaklığının + 70oC ile + 1400oC arasında
olduğu durumlarda uygulanır. + 70oC ile + 150oC arasında cam yünü, + 151oC ile + 700oC
arasında taş yünü, + 701oC ile + 1400oC ise seramik yünü izolasyon malzemesi olarak tercih
edilir.
POLAR İZOLASYON kaplama malzemesi olarak alüminyum sac, paslanmaz sac ve galvaniz
sac kullanmaktadır.
Kullanılan alüminyum sac düz, gofrajlı ve trapez
formundadır. Düz ve gofrajlı sacın alaşımı AA 1050, 3003
tür. Trapez sacın alaşımı ise AA 1000, 3000 dir.
Kullanılan paslanmaz sac ise AISI 304 ya da AISI 316
kalitededir.
CAM KÖPÜĞÜ (CELLULAR GLASS) İZOLASYONU
Bu izolasyon türü, akışkan sıcaklığının 200oC ile - 60oC arasında olduğu durumlarda
uygulanır. Her türlü pas, nem ve yağdan
arındırılarak koruyucu astarı çekilmiş ve
izolasyona hazırlanmış olan boru ve ekipman
yüzeyleri prefabrik boru cam köpüğü veya
cam köpüğü levha ile özel yapıştırıcısı
kullanılarak kaplanır.
Cam köpüğü ek yerleri özel mastiği ile kapatılır. Daha sonra kaplama malzemesi ile izolasyon
güvence altına alınır. Bu kaplama malzemesi işletme şartlarına göre, alüminyum sac, galvaniz
sac ya da paslanmaz sac olabilir. Kaplama malzemesi ek yerleri gerekli görülürse silikon
çekilerek nem sızdırmazlığı sağlanır.
POLİÜRETAN (PUR) İZOLASYONU
Bu izolasyon türü, akışkan sıcaklığının - 60oC ile + 5oC arasında olduğu durumlarda
uygulanır. Üç tür poliüretan izolasyon uygulaması vardır; poliüretan enjeksiyonu, prefabrik
boru poliüretan izolasyonu ve poliüretan sprey izolasyonu.
Poliüretan Enjeksiyonu
Her türlü pas, nem ve yağdan arındırılarak koruyucu astarı çekilmiş ve izolasyona hazırlanmış
olan boru ve ekipman yüzeyleri izolasyon kalınlığında poliüretan takozlar kullanılarak
kaplama malzemesi ile ceketleme yapılır. Ceket ek yerlerine silikon çekilerek nem
sızdırmazlığı sağlanır. Enjeksiyon deliklerinden çift cidar (kaplama malzemesi ve boru
yüzeyi) arasına poliüretan enjeksiyonu yapılır. Kullanılan kaplama malzemesi işletme
şartlarına göre, alüminyum sac, galvaniz sac ya da paslanmaz sac olabilir.
Prefabrik Boru Poliüretan İzolasyonu
Her türlü pas, nem ve yağdan arındırılarak koruyucu astarı çekilmiş ve izolasyona hazırlanmış
olan boru ve ekipman yüzeyleri prefabrik boru poliüretan veya poliüretan levha ile özel
yapıştırıcısı kullanılarak kaplanır. Prefabrik boru poliüretan ek yerleri özel malzemesi ile
yapıştırılır. İzolasyon malzemesinin üzerine buhar kesici malzeme sürülür ve cam tülü ile
kaplandıktan sonra bir kat daha buhar kesici uygulaması yapılır. Daha sonra kaplama
malzemesi ile izolasyon güvence altına alınır. Bu kaplama malzemesi işletme şartlarına göre,
alüminyum sac, galvaniz sac ya da paslanmaz sac olabilir. Kaplama malzemesi ek yerleri
gerekli görülürse silikon çekilerek nem sızdırmazlığı sağlanır.
Poliüretan Sprey İzolasyonu
Yoğun olarak soğuk hava depoları, küçük
baş hayvan çiftlikleri, bina dış duvarları,
fabrika çatıları gibi alanlarda kullanılan
poliüretan sprey izolasyonu yüzeylerde
monoblok gövde oluşturduğundan ve ek
yerleri bulunmadığından ısı
köprüsü
oluşumunu engeller. Temizlenmiş yüzeye
yüksek basınçlı poliüretan sprey makinesi ile
istenilen izolasyon kalınlığına ulaşılıncaya
kadar püskürtme yapılır. Uygulama şartlarına
bağlı olarak 3 ile 8 saniye arasında sert
köpük oluşumu tamamlanır. Bu yöntem
sayesinde, uygulama kolaylığı dolayısıyla
kısa süreli ve düşük maliyetli poliüretan
izolasyonu sağlanır.
POLİİZOSİYANAT (PIR) İZOLASYONU
Bu izolasyon türü, akışkan sıcaklığının - 60oC ile + 5oC arasında olduğu durumlarda
uygulanır. Her türlü pas, nem ve yağdan arındırılarak koruyucu astarı çekilmiş ve izolasyona
hazırlanmış olan boru ve ekipman yüzeyleri prefabrik boru poliizosiyanürat veya
poliizosiyanürat levha ile özel yapıştırıcısı kullanılarak kaplanır. Prefabrik boru
poliizosiyanürat ek yerleri özel malzemesi ile yapıştırılır. İzolasyon malzemesinin üzerine
buhar kesici malzeme sürülür ve cam tülü ile kaplandıktan sonra bir kat daha buhar kesici
uygulaması yapılır. Daha sonra kaplama malzemesi ile izolasyon güvence altına alınır. Bu
kaplama malzemesi işletme şartlarına göre, alüminyum sac, galvaniz sac ya da paslanmaz sac
olabilir. Kaplama malzemesi ek yerleri gerekli görülürse silikon çekilerek nem sızdırmazlığı
sağlanır.
KAUÇUK KÖPÜK (ARMAFLEX) İZOLASYONU
Bu izolasyon türü, akışkan sıcaklığının + 6oC ile + 70oC arasında olduğu durumlarda
uygulanır. Her türlü pas, nem ve yağdan arındırılarak koruyucu astarı çekilmiş ve izolasyona
hazırlanmış olan boru ve ekipman yüzeyleri prefabrik boru kauçuk köpük veya kauçuk köpük
levha ile özel yapıştırıcısı kullanılarak kaplanır. Kauçuk köpük ek yerleri özel mastiği ile
kapatılır. Daha sonra kaplama malzemesi ile izolasyon güvence altına alınır. Bu kaplama
malzemesi işletme şartlarına göre, alüminyum folyo bant, alüminyum sac, galvaniz sac ya da
paslanmaz sac olabilir. Kaplama malzemesi ek yerleri gerekli görülürse silikon çekilerek nem
sızdırmazlığı sağlanır.
Kauçuk Köpük Boru
Alüminyum Folyolu Kauçuk Köpük
Levha
CAM YÜNÜ İZOLASYONU
Bu izolasyon türü, akışkan sıcaklığının + 70oC ile + 150oC arasında olduğu durumlarda
uygulanır. Her türlü pas, nem ve yağdan arındırılarak koruyucu astarı çekilmiş ve izolasyona
hazırlanmış olan boru ve ekipman yüzeyleri prefabrik boru cam yünü, cam yünü şilte veya
cam yünü levha ile kaplanır. Daha sonra kaplama malzemesi ile izolasyon güvence altına
alınır. Bu kaplama malzemesi işletme şartlarına göre, alüminyum folyo bant, alüminyum sac,
galvaniz sac ya da paslanmaz sac olabilir. Kaplama malzemesi ek yerleri gerekli görülürse
silikon çekilerek nem sızdırmazlığı sağlanır.
Cam Yünü Şilte
Cam Yünü Levha
Cam Yünü Prefabrik Boru
Cam Yünü Klima Levhası
TAŞ YÜNÜ İZOLASYONU
Bu izolasyon türü, akışkan sıcaklığının + 151oC ile + 700oC arasında olduğu durumlarda
uygulanır. Her türlü pas, nem ve yağdan arındırılarak koruyucu astarı yanmaz boya ile
çekilmiş ve izolasyona hazırlanmış olan boru ve ekipman yüzeyleri prefabrik boru taş yünü,
taş yünü şilte veya taş yünü levha ile kaplanır. Daha sonra kaplama malzemesi ile izolasyon
güvence altına alınır. Bu kaplama malzemesi işletme şartlarına göre, alüminyum sac, galvaniz
sac ya da paslanmaz sac olabilir. Kaplama malzemesi ek yerleri gerekli görülürse silikon
çekilerek nem sızdırmazlığı sağlanır.
Taş Yünü Rabitz Telli Şilte
Taş Yünü Plaka
Taş Yünü Prefabrik Boru
Alüminyum Folyolu Taş Yünü Şilte
SERAMİK YÜNÜ İZOLASYONU
Bu izolasyon türü, akışkan sıcaklığının + 701oC ile + 1400oC arasında olduğu durumlarda
uygulanır. Her türlü pas, nem ve yağdan arındırılarak izolasyona hazırlanmış olan boru ve
ekipman yüzeyleri prefabrik boru seramik yünü veya seramik yünü levha ile kaplanır. Daha
sonra kaplama malzemesi ile izolasyon güvence altına alınır. Bu kaplama malzemesi işletme
şartlarına göre, alüminyum sac, galvaniz sac ya da paslanmaz sac olabilir. Kaplama
malzemesi ek yerleri gerekli görülürse silikon çekilerek nem sızdırmazlığı sağlanır.
Download

polar ısı izolasyon - polarizolasyon.com.tr