Model No: K 596 Forte
Su Isıtıcı
Kettle
Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual
FORTE
K 596
Su Isıtıcı
Kettle
MAIN PARTS
1
6
4
3
2
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Cover
On-Off Switch
Water level indicator
Handle
Power base
Cover release button
IMPORTANT SAFEGUARDS
1. Please read these operating instructions through carefully before connecting your
kettle to the power supply. In order to avoid damage due to incorrect use.
2. Incorrect operation and improper handling can lead to faults on the appliance and
injuries to the user.
3. The appliance is designed for household and similar applications used such as:
■ Staff kitchen areas in shops, offices and other workingenvironments;– farm houses;
■ By clients in hotels, motels and other residential type environments;
■ Bed and breakfast type environments.
4. Unplug the appliance from power supply when not in use.
5. Keep the base unit away from damp and protect from splashes.
6. If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected. The appliance must not be
immersed. Do not immerse the unit cord or plug in water or other liquids. If this should
occur, remove the plug immediately and then have the unit checked by an expert before
using it again.
7. Do not operate the appliance if the cord or plug show signs of damage. If the
appliance has fallen on the floor or has been cases take the appliance to a specialist for
checking and repair if necessary,if the supply cord is damaged ,it must be replaced by the
manufacturer,its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
8. Ensure that the cord does not hang over sharp edges and keep it away from hot surfaces.
9. Only pull it out of the power supply by the plug, not by the cord.
10. Place the appliance on a stable surface, away from hot objects(e.g. hotplates),
naked flames; do not place under curtains or low wall-cupboards
11. The kettle is only to be used with the stand provided.you should never leave the
appliance unattended during use.
12. This appliance is not intended for use by person (including children)with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
13. Use the kettle only with the base unit supplied, and do not use the base unit for any
other purposes.
14. Never remove the kettle from its base unit while in operation. Switch the appliance off first.
15. Take care to close the lid properly before switching on. Otherwise, the appliance will
not switch off automatically and hot water may overflow.
16. The kettle is for heating water only and is not to be used for any other liquids.
BEFORE USING FOR THE FIRST TIME
1. Remove all packing materials from the kettle.
2. Before connecting of the kettle check that voltage indicated on the rating label
corresponds the mains voltage in your home.
3. Fill the kettle with cool water up to the “MAX” mark and boil it. Empty the kettle. The
appliance is ready for use.
INSTRUCTION FOR USE
FILTER PLAGING
1. Open the lid by pressing on the lid release button.
2. Place the filter between the two grooves near the spout at the front of the kettle.
3. Ensure that the filter is pressed down to the bottom of the grooves and fits correctly
then close the lid.
NOTE: Never leave the filter loose in the kettle. Never remove the filter while the kettle
contains hot water.
FILLING
-
1. Remove the kettle from the base unit.
2. You can fill the kettle with water via the spout or by opening the lid, by pressing on the
lid release button.
3. Not recommend to fill with less than 1liter of water to prevent the kettle running fry
while operating.
4. Do not fill with more than 1.5 liters of water (up to “MAX” mark).Avoid overfilling to
prevent the water spilling out during the boiling process.
SWITCHING ON
1. After filling your kettle with water, place the kettle on the base unit.
2. Connect plug to power supply and pull down the On/Off switch.. The appliance will
begin to operate and the indicator light will come on.
SWITCHING OFF
When the water boils, the kettle will switch off automatically and the indicator light will go off.
NOTE: This appliance has a safety system, which automatically switches off the heater
element if the appliance is inadvertently switched when empty, or if it boils dry. In this
case, let the appliance cool down completely, before filling with water again.
SWITCHING ON AGAIN
The kettle can be switched on again after cooling down about 15-20seconds, while the
kettle has been switched off automatically.
CARE AND CLEANING
1. Always remove the plug from the power supply and let the appliance cool down
completely.
2. Clean the outside of the kettle and the base unit with a soft damp cloth. then wipe with
a dry cloth. Do not use scouring
3. Descale at regular intervals. Use a descaling agent, which can be obtained from
specialist shops and follow the instructions given.
FILTER CLEANING
1. Remove the filter out of the kettle.
2. Place under a tap and rub gently any remaining by soft brush (do not included).
3. Replace the filter between the two grooves near the spout at the front of the kettle.
STORAGE
The cord could be winded into the base unit that has a cord storage compartment.
PARÇALARI
1
6
4
3
2
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kapak
Açma - Kapama düğmesi
Su Seviye göstergesi
Tutacak
Güç Tabanı
Kapak Açma Düğmesi
ÖNEMLİ EMNİYET TALİMATLARI
1. Su ısıtıcınızın fişini prize takmadan önce yanlış kullanımdan dolayı meydana gelebilecek
hasarlardan kaçınmak için lütfen bu çalıştırma talimatlarını dikkatlice okuyunuz.
2. Yanlış çalıştırma ve uygunsuz tutum cihazın hasar görmesine ve kullanıcının
yaralanmasına neden olur.
3. Bu cihaz ev ve aşağıda belirtilen benzeri yerlerde kullanım amaçlıdır:
■ Dükkan, ofis ve diğer çalışma yerlerinin mutfak bölümünde
■ Çiftlik evlerinde
■ Hotel, motel ve diğer kalınabilir yerlerde müşteriler tarafından
■ Oda-kalhvaltı tipi yerlerde
4. Cihazı kullanmadığınız zaman fişini prizden çekiniz.
5. Cihazı nemden uzak tutunuz ve su sıçramalarından koruyunuz.
6. Eğer kettle aşırı doldurulursa kaynayan su dışarı taşabilir. Cihaz suya sokulmamalıdır.
Cihazın kablosunu veya fişini suya veya diğer sıvıların içine sokmayınız. Eğr bu olursa,
cihazın fişini prizden hemen çekiniz ve tekrar kullanmadan önce cihazı kontrolü için en
yakın yetkili KING servisine götürünüz.
7. Eğer kabloda veya fişte herhangi bir hasar görürseniz cihazı çalıştırmayınız. Eğer
cihaz yere düşerse veya bu tür durumlarda gerekirse yetkili bir servise götürünüz. Eğer
ana kablosu hasara uğramışsa tehlikelerden kaçınmak için en yakın yetkili KING
servislerince yenisi ile değiştirilmelidir.
8. Kablonun keskin kenarlardan sarkmadığından emin olunuz ve sıcak yüzeylerden
uzak tutunuz.
9. Cihazın fişini prizden çekerken sadece fiş kısmından tutup çekiniz, kablosundan
çekmeyiniz.
10. Cihazı sabit bir yüzeyin üzerine, sıcak objelerden (ocak gibi) uzak bir yere
yerleştiriniz; perdelerin veya alçak mutfak raflarının altına yerleştirmeyiniz.
11. Su ısıtıcı sadece beraberinde verilmiş olan güç tabanı ile kullanılmalıdır. Kullanım
esnasında cihaz asla yalnız bırakılmamalıdır.
12. Bu cihaz fiziksel ve zihinsel kapasitesi düşük (çocuklar dahil) veya deneyim ve
bilgiden yoksun kişilerin, güvenliklerinden sorumlu kişilerin yakın gözetimi olmaksızın
veya cihazın kullanımına dair bilgi verilmeden, kullanmalarına izin verilmemelidir.
Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak için yakın gözetim gerekmektedir.
13. Su ısıtıcıyı sadece beraberinde verilmiş olan güç tabanı ile kullanınız ve bu tabanı
başka amaçlar için kullanmayınız.
14. Su ısıtıcıyı çalışırken asla güç tabanından kaldırmayınız. Önce cihazı kapatınız.
15. Cihazı çalıştırmadan önce kapağının uygun bir şekilde kapanmış olduğuna dikkat
ediniz. Aksi takdirde, cihaz otomatik olarak kapanmayacaktır ve sıcak su dışarı taşabilir.
16. Su ısıtıcı sadece suyu ısıtmak içindir ve diğer başka sıvıları ısıtmak için
kullanılamaz.
İLK DEFA KULLANMADAN ÖNCE
1. Su ısıtıcının bütün paketleme malzemelerini çıkartınız.
2. Su ısıtıcıyı fişe takmadan önce üzerinde belirtilen voltajla evinizdeki voltajın aynı
olduğundan emin olunuz. (230 V)
3. Su ısıtıcıyı “MAX” seviyeye kadar soğuk su ile doldurunuz ve kaynatınız. Su ısıtıcıyı
boşaltınız. Cihaz kullanıma hazırdır.
KULLANIM ŞARTLARI
FİLTRENİN YERLEŞTİRİLMESİ
1. Kapak açma düğmesine basarak kapağı açınız.
2. Su ısıtıcının ön tarafındaki dökme yerinin yanında bulunan iki çıkıntının arasına filtreyi
yerleştiriniz.
3. Filtrenin çıkıntıların dibine kadar basıldığından ve doğru bir şekilde yerleştirildiğinden
emin olunuz ve sonra kapağı kapatınız.
NOT: Filtreyi asla su ısıtıcının içinde gevşek bir şekilde bırakmayınız. Su ısıtıcının içinde
sıcak su varken asla filtreyi çıkartmayınız.
DOLDURMA
1. Su ısıtıcıyı güç tabanının üzerinden kaldırınız.
2. Su ısıtıcıyı su dökme yerinden veya kapak açma düğmesine basıp kapağını açarak
doldurabilirsiniz.
3. Su ısıtıcının çalışırken kuru kaynama yapmasını önlemek için 1 litreden az su ile
doldurulması önerilmez.
4. 1.5 litreden fazla su ile doldurmayınız (“MAX” seviyeye kadar). Kaynama esnasında
suyun dışarı taşmasını önlemek için aşırı bir şekilde doldurmaktan kaçınınız.
ÇALIŞTIRMA
1. Su ısıtıcınızı su ile doldurduktan sonra güç tabanının üzerine yerleştiriniz.
2. Fişini prize takınız ve ON/OFF düğmesini aşağı doğru çekiniz. Cihaz çalışmaya
başlayacaktır ve gösterge lambası yanacaktır.
KAPATMA
Su kaynadığı zaman su ısıtıcı otomatik olarak kapanacaktır ve gösterge lambası
sönecektir.
NOT: Bu cihazın bir emniyet sistemi vardır. Cihaz yanlışlıkla boşken çalıştırılırsa veya
kuru kaynama yaparsa otomatik olarak rezistansı kapatır. Bu durumda, tekrar su ile
doldurmadan önce cihazın tamamen soğumasını bekleyiniz.
TEKRAR ÇALIŞTIRMA
Su ısıtıcı otomatik olarak kapandıktan ve sonrasında soğuduktan 15-20 saniye sonra
tekrar çalıştırılabilir.
BAKIM VE TEMİZLİK
1. Fişini daima prizden çekiniz ve cihazın tamamen soğumasına izin veriniz.
2 Su ısıtıcının dış yüzeyini ve güç tabanını yumuşak nemli bir bez ile temizleyiniz ve
sonra kuru bir bezle kurulayınız. Aşınıdırıcı maddeler kullanmayınız.
3. Belli aralıklarda kireçten arındırınız. Marketlerden temin edilecek bir kireç çözücü
kullanınız ve üzerindeki talimatları takip ediniz.
FILTRENİN TEMİZLENMESİ
1. Filtreyi su ısıtıcıdan dışarı çıkartınız.
2. Musluğun altında bir fırça yardımı ile kalıntıları temizleyiniz. (fırça dahil değildir.)
3. Filtreyi su ısıtıcının ön tarafındaki dökme yerinin yanındaki iki çıkıntının arasına geri
yerleştiriniz.
MUHAFAZA
Kablo, kablo saklama bölümü bulunan güç tabanının altına sarılabilir.
1
6
4
3
2
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Decken
Ein-und Ausschalter
Füllstandsanzeige
Griff
Machtbasis
Entriegelungstaste
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch , bevor Sie Ihren
Wasserkocher mit der Stromversorgung . Um Schäden durch unsachgemäßen
Gebrauch zu vermeiden.
2. Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können zu Störungen am Gerät
und Verletzungen des Benutzers führen .
3. Das Gerät ist für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen wie entworfen :
■ Mitarbeiter Küchenbereich in Läden, Büros und anderen workingenvironments ; Bauernhäuser ;
■ Mit Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohn- Typ -Umgebungen ;
■ Bed and breakfast Typ -Umgebungen.
4. Trennen Sie das Gerät vom Netz , wenn es nicht in Gebrauch ist.
5. Halten Sie die Basiseinheit von Feuchtigkeit fern und schützen vor Spritzern
schützen.
6. Wenn der Kessel überfüllt ist , kann kochendes Wasser ausgeworfen werden. Das
Gerät darf nicht getaucht werden. Tauchen Sie das Gerät Kabel oder Stecker in Wasser
oder andere Flüssigkeiten . Sollte dies passieren , entfernen Sie sofort den Netzstecker
und dann lassen Sie das Gerät von einem Fachmann , bevor Sie es wieder überprüft.
7. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker Anzeichen von
Schäden zeigen . Wenn das Gerät auf den Boden gefallen oder wurde Fällen bringen
Sie das Gerät an einen Spezialisten zur Überprüfung und ggf. reparieren , wenn das
Netzkabel beschädigt ist , muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine
ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um die Gefahr zu vermeiden .
8. Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht über scharfe Kanten hängen und halten Sie
es von heißen Oberflächen .
9. Nur ziehen Sie sie aus der Stromversorgung durch den Stecker und nicht am Kabel.
10. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Unterlage , fern von heißen Gegenständen (zB
Platten), offene Flammen ; nicht unter Gardinen oder niedrig Wandschränke platzieren
11. Der Wasserkocher ist nur mit dem Stativ provided.you verwendet werden sollten
niemals das Gerät unbeaufsichtigt lassen während des Einsatzes.
12. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit
eingeschränkten physischen , sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels
Erfahrung und Wissen bestimmt , es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person für ihre
Sicherheit . Kinder sollten beaufsichtigt werden , um sicherzustellen, dass sie nicht mit
dem Gerät spielen.
13. Verwenden Sie den Wasserkocher nur mit dem Sockel geliefert , und verwenden Sie
nicht die Basiseinheit für andere Zwecke .
14. Entfernen Sie niemals den Kessel von ihrer Basis im Betrieb . Schalten Sie das
Gerät zuerst.
15. Achten Sie darauf, den Deckel richtig schließen vor dem Einschalten. Andernfalls
wird das Gerät nicht automatisch abschalten und heißem Wasser kann überlaufen .
16. Der Kessel ist zum Erhitzen von Wasser und ist nicht für alle anderen Flüssigkeiten
verwendet werden.
BEVOR SIE ZUM ERSTEN MAL
1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien aus dem Kessel .
2. Vor dem Anschluss des Kessels überprüfen , dass die Spannung , die auf dem
Typenschild der Netzspannung entspricht in Ihr Zuhause.
3. Füllen Sie den Wasserkocher mit kaltem Wasser bis zur Markierung "MAX" und
kochen sie . Leeren Sie den Wasserkocher. Das Gerät ist einsatzbereit.
BEDIENUNGSANLEITUNG
FILTER PLAGING
1. Öffnen Sie den Deckel durch Drücken auf den Deckel Auslöseknopf.
2. Das Filter zwischen den zwei Nuten in der Nähe der Tülle an der Vorderseite des
Kessels .
3. Stellen Sie sicher, dass der Filter nach unten auf den Boden der Rillen gepresst und
richtig passt dann den Deckel schließen.
HINWEIS : Lassen Sie den Filter in den Kessel . Entfernen Sie niemals den Filter
während der Kessel heißes Wasser enthält .
FÜLLUNG
1. Entfernen Sie den Kessel von der Basiseinheit .
2. Sie können die Kessel mit Wasser über den Ausguss oder durch Öffnen des Deckels
zu füllen, indem Sie auf den Deckel Auslöseknopf.
3. Nicht empfehlen , mit weniger als 1 Liter Wasser, um den Kessel laufen braten
während des Betriebs zu verhindern füllen .
4. Nicht mit mehr als 1,5 Liter Wasser ( bis zur "MAX "-Markierung ) zu füllen. Vermeiden
Sie Überfüllung , um das Wasser auslaufen während des Kochens zu verhindern.
EINSCHALTEN
1. Nach dem Befüllen Sie den Wasserkocher mit Wasser , setzen Sie den Wasserkocher
an der Basisstation .
2. Stecken Sie den Stecker der Stromversorgung und ziehen Sie die Ein / Aus -Schalter
.. Das Gerät beginnt zu arbeiten , und die Anzeige leuchtet auf .
AUSSCHALTEN
Wenn das Wasser kocht , der Wasserkocher schaltet sich automatisch ab und die
Kontrollleuchte erlischt.
HINWEIS: Dieses Gerät verfügt über ein Sicherheitssystem, das automatisch schaltet
das Heizelement , wenn das Gerät versehentlich eingeschaltet wird , wenn sie leer ist
oder wenn es trocken kocht . In diesem Fall lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen,
vor dem Befüllen mit Wasser wieder .
Wiedereinschalten
Der Kessel kann wieder eingeschaltet werden nach dem Abkühlen über 15- 20
Sekunden eingeschaltet , während der Kessel wurde automatisch ausgeschaltet.
PFLEGE UND REINIGUNG
1. Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen .
2. Reinigen Sie die Außenseite des Geräts und der Basisstation mit einem weichen,
feuchten Tuch. dann mit einem trockenen Tuch abwischen . Verwenden Sie keine
Scheuermittel
3. Entkalken in regelmäßigen Abständen. Verwenden Sie einen Entkalker , die im
Fachhandel erhalten werden können und folgen Sie den Anweisungen.
Filterreinigung
1. Entfernen Sie den Filter aus dem Wasserkocher.
2. Platz unter einem Wasserhahn und reiben sanft verbleibende durch weiche Bürste (
nicht im Lieferumfang enthalten) .
3. Ersetzen des Filters zwischen den zwei Nuten in der Nähe der Tülle an der
Vorderseite des Kessels .
STORAGE
Das Kabel könnte umständlich in die Basiseinheit , die eine Schnur Ablagefach hat .
1
6
4
3
2
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Couvrir
Interrupteur marche-arrêt
Indicateur de niveau d' eau
Poignée
Base puissance
Couvrir bouton de déverrouillage
MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
1. S'il vous plaît lire ces instructions attentivement avant de brancher votre bouilloire
pour l'alimentation. Afin d'éviter les dommages dus à une utilisation incorrecte .
2. Une utilisation incorrecte et une mauvaise manipulation peut entraîner des défauts
sur l'appareil et des blessures à l'utilisateur.
3. L'appareil est conçu pour des applications domestiques et analogues utilisés tels que:
■ zones de travail dans la cuisine dans les magasins, les bureaux et autres workingenvironments ; - maisons de ferme ;
■ par les clients dans les hôtels , motels et autres environnements de type résidentiel ;
■ Chambres d' environnements de type petit-déjeuner .
4. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé .
5. Conservez l'unité de base abri de l'humidité et protéger des éclaboussures.
6. Si la bouilloire est trop remplie , de l'eau bouillante peut être éjectée . L' appareil ne
doit pas être immergé . Ne plongez pas le cordon d' unité ou la fiche dans l'eau ou
d'autres liquides. Si cela se produit , retirez le bouchon immédiatement, puis faites-le
vérifier par un expert avant de l'utiliser à nouveau.
7. Ne pas faire fonctionner l'appareil si le cordon ou la fiche montrent des signes de
dommages. Si l' appareil est tombé par terre ou a des cas été prendre l'appareil à un
spécialiste pour vérifier et réparer si nécessaire , si le cordon d' alimentation est
endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou un technicien
qualifié afin de éviter tout danger.
8. Assurez-vous que le cordon ne pende pas sur des arêtes tranchantes et le tenir
éloigné des surfaces chaudes.
9. Seul le sortir de l'alimentation par la fiche et non par le cordon.
10. Placez l'appareil sur une surface stable , loin des objets chauds (par exemple
plaques de cuisson) , des flammes nues , ne placez pas sous des rideaux ou au mur des
armoires basses
11. La bouilloire ne doit être utilisée avec le provided.you du stand ne doit jamais laisser
l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
12. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ( notamment des
enfants ) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites , ou le
manque d' expérience et de connaissances , à moins qu'elles n'aient été formées et
encadrées pour l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur
sécurité . Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec
l'appareil.
13. Utilisez la bouilloire qu'avec le socle fourni , et de ne pas utiliser l'unité de base à
d'autres fins .
14. Ne retirez jamais la bouilloire de son socle pendant le fonctionnement. Eteignez
l'appareil en premier.
15. Prenez soin de fermer le couvercle correctement avant d'allumer . Sinon, l'appareil
ne s'éteint pas automatiquement et l'eau chaude risque de déborder .
16. La bouilloire est pour chauffer l'eau uniquement et ne doit pas être utilisé à d' autres
liquides.
AVANT D'UTILISER POUR LA PREMIÈRE FOIS
1. Retirez tous les matériaux d'emballage de la bouilloire.
2. Avant de brancher la bouilloire Vérifiez que le voltage indiqué sur la plaque
signalétique correspond à la tension du secteur de votre maison .
3. Remplir la bouilloire avec de l'eau froide jusqu'à la marque "MAX" et faire bouillir.
Videz la bouilloire. L'appareil est prêt à l'emploi.
MODE D'EMPLOI
PLAGING FILTER
1. Ouvrez le couvercle en appuyant sur le bouton de déverrouillage du couvercle.
2. Placer le filtre entre les deux rainures à proximité du bec verseur à l'avant de la
bouilloire.
3. Assurez-vous que le filtre est enfoncé au fond des gorges et s'adapte correctement
puis fermez le couvercle.
NOTE : Ne jamais laisser le filtre en vrac dans la marmite . Ne retirez jamais le filtre alors
que la bouilloire contient de l'eau chaude.
REMPLIR
1. Retirez la bouilloire de son socle.
2. Vous pouvez remplir la cuve avec de l'eau par le bec verseur ou en ouvrant le
couvercle, en appuyant sur le bouton de déverrouillage du couvercle.
3. Pas recommander à remplir avec moins de 1 litre d'eau pour éviter la bouilloire course
frire pendant le fonctionnement .
4. Ne pas remplir avec plus de 1,5 litres d'eau ( jusqu'à repère "MAX" ) . Éviter de trop
remplir pour empêcher l'eau débordant pendant le processus d'ébullition.
MISE EN MARCHE
1. Après avoir rempli votre bouilloire avec de l'eau , placer la bouilloire sur le socle.
2. Brancher la fiche d' alimentation et de tirer vers le bas l' interrupteur On / Off ..
L'appareil commencera à fonctionner et le voyant lumineux s'allume.
MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
1. S'il vous plaît lire ces instructions attentivement avant de brancher votre bouilloire
pour l'alimentation. Afin d'éviter les dommages dus à une utilisation incorrecte .
2. Une utilisation incorrecte et une mauvaise manipulation peut entraîner des défauts
sur l'appareil et des blessures à l'utilisateur.
3. L'appareil est conçu pour des applications domestiques et analogues utilisés tels que:
■ zones de travail dans la cuisine dans les magasins, les bureaux et autres workingenvironments ; - maisons de ferme ;
■ par les clients dans les hôtels , motels et autres environnements de type résidentiel ;
■ Chambres d' environnements de type petit-déjeuner .
4. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé .
5. Conservez l'unité de base abri de l'humidité et protéger des éclaboussures.
6. Si la bouilloire est trop remplie , de l'eau bouillante peut être éjectée . L' appareil ne
doit pas être immergé . Ne plongez pas le cordon d' unité ou la fiche dans l'eau ou
d'autres liquides. Si cela se produit , retirez le bouchon immédiatement, puis faites-le
vérifier par un expert avant de l'utiliser à nouveau.
7. Ne pas faire fonctionner l'appareil si le cordon ou la fiche montrent des signes de
dommages. Si l' appareil est tombé par terre ou a des cas été prendre l'appareil à un
spécialiste pour vérifier et réparer si nécessaire , si le cordon d' alimentation est
endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou un technicien
qualifié afin de éviter tout danger.
8. Assurez-vous que le cordon ne pende pas sur des arêtes tranchantes et le tenir
éloigné des surfaces chaudes.
9. Seul le sortir de l'alimentation par la fiche et non par le cordon.
10. Placez l'appareil sur une surface stable , loin des objets chauds (par exemple
plaques de cuisson) , des flammes nues , ne placez pas sous des rideaux ou au mur des
armoires basses
11. La bouilloire ne doit être utilisée avec le provided.you du stand ne doit jamais laisser
l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
12. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ( notamment des
enfants ) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites , ou le
manque d' expérience et de connaissances , à moins qu'elles n'aient été formées et
encadrées pour l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur
sécurité . Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec
l'appareil.
ARRÊT
Lorsque l'eau bout , la bouilloire s'éteint automatiquement et le voyant s'éteint.
NOTE : Cet appareil dispose d'un système de sécurité qui coupe automatiquement
l'élément chauffant si l'appareil est remis en marche intempestivement lorsqu'il est vide,
ou si cela se résume à sec . Dans ce cas, laissez l' appareil refroidir complètement avant
de le remplir avec de l'eau à nouveau.
Remise en marche
La bouilloire peut être remis en marche après le refroidissement d'environ 15 - 20
secondes , tandis que la bouilloire a été coupée automatiquement .
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
1. Toujours retirer la fiche de la source d'alimentation et laissez l' appareil refroidir
complètement .
2. Nettoyer l'extérieur de la cuve et l'unité de base avec un chiffon doux et humide. puis
essuyez avec un chiffon sec. Ne pas utiliser récurer
3. Détartrer à intervalles réguliers. Utilisez un détartrant , qui peut être obtenu dans les
magasins spécialisés et suivez les instructions données.
Nettoyage du filtre
1. Retirez le filtre de la bouilloire .
2. Placer sous un robinet et frottez doucement tout restant en brosse douce (ne pas
inclus).
3. Remplacer le filtre entre les deux rainures à proximité du bec verseur à l'avant de la
bouilloire.
STOCKAGE
Le cordon peut être enroulé dans l' unité de base qui comporte un compartiment de
rangement du cordon .
1
6
4
3
2
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Coprire
On-Off
Indicatore del livello dell'acqua
Maneggiare
Base di potere
Pulsante di rilascio del coperchio
IMPORTANTI MISURE
1. Si prega di leggere queste istruzioni attentamente prima di collegare la caldaia alla
rete elettrica . Al fine di evitare danni a causa di un uso non corretto .
2. L'uso scorretto e improprio può portare a guasti dell'apparecchio e danni
all'utilizzatore .
3. L'apparecchio è progettato per applicazioni domestiche e similari utilizzati come:
■ Personale zone cucina a negozi, uffici e altri workingenvironments , - case coloniche;
■ Per i clienti in hotel , motel e altri ambienti di tipo residenziale ;
■ Pernottamento e ambienti di tipo colazione.
4. Staccare l'apparecchio dalla rete di alimentazione quando non in uso .
5. Tenere l'unità base lontano da umidità e proteggere dagli spruzzi .
6. Se il bollitore è troppo pieno , l'acqua bollente può essere espulso. L'apparecchio non
deve essere immerso . Non immergere il cavo di unità o la spina in acqua o altri liquidi .
Se questo dovesse accadere , rimuovere immediatamente la spina e poi fare controllare
l'apparecchio da un esperto prima di utilizzarlo nuovamente .
7. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina presentano segni di danneggiamento. Se l'apparecchio è caduto a terra o è stato casi portare l'apparecchio ad uno
specialista per il controllo e la riparazione , se necessario , se il cavo di alimentazione è
danneggiato, esso deve essere sostituito dal produttore , dal suo servizio assistenza o
da personale qualificato al fine di evitare rischi.
8. Verificare che il cavo non penda su spigoli vivi e tenerlo lontano da superfici calde .
9. Solo tirare fuori l'alimentazione dalla spina, non il cavo .
10. Posizionare l' apparecchio su una superficie stabile , lontano da fonti di calore (ad
esempio punti cottura ) , fiamme libere , non collocare sotto tende o basso muro -Armadi
11. Il bollitore è solo per essere utilizzato con il provided.you supporto non deve mai
lasciare l' apparecchio incustodito durante l'uso.
12. Questo apparecchio non deve essere usato esclusivamente da persone (bambini
compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza e
conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio da una
persona responsabile della loro sicurezza . Sorvegliare i bambini per assicurarsi che
non giochino con l'apparecchio.
13. Utilizzare il bollitore solo con l'unità base in dotazione , e non utilizzare l'unità di base
per qualsiasi altro scopo .
14. Non rimuovere mai il bollitore dalla sua unità di base durante il funzionamento.
Spegnere l'apparecchio prima .
15. Fare attenzione a chiudere il coperchio correttamente prima di accendere . In caso
contrario , l'apparecchio non si spegne automaticamente e l'acqua calda potrebbe
fuoriuscire.
16. Il bollitore è solo per acqua di riscaldamento e non deve essere usato per altri liquidi.
PRIMA DI UTILIZZARE PER LA PRIMA VOLTA
1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio dal bollitore.
2. Prima di collegare la caldaia verificare che la tensione indicata sulla targhetta
corrisponda alla tensione di rete nella vostra casa .
3. Riempire il bollitore con acqua fredda fino al segno "MAX" e far bollire . Svuotare il
bollitore . L' apparecchio è pronto per l'uso.
ISTRUZIONI PER L'USO
PLAGING FILTRO
1. Aprire il coperchio premendo il pulsante di rilascio del coperchio .
2. Posizionare il filtro tra le due scanalature vicine il beccuccio nella parte anteriore del
bollitore .
3. Accertarsi che il filtro viene premuto fino al fondo delle scanalature e si adatta
correttamente quindi chiudere il coperchio.
NOTA : Non lasciare mai il filtro sciolto nel bollitore . Non rimuovere il filtro , mentre il
bollitore contiene acqua calda .
!
RIEMPIMENTO
1. Rimuovere il bollitore dalla base .
2. Potete riempire il bollitore con l'acqua tramite il beccuccio o aprendo il coperchio ,
premendo il pulsante di rilascio del coperchio .
3. Non consiglia di riempire con meno di 1 litro di acqua per evitare il bollitore in esecuzione avannotti durante il funzionamento .
4. Non riempire con più di 1,5 litri di acqua ( fino a " MAX" ) . Evitare di riempire
eccessivamente per evitare che l'acqua fuoriuscita durante il processo di ebollizione .
ACCENSIONE
1. Dopo aver riempito il bollitore con l'acqua, posizionare il bollitore sulla base.
2. Collegare la spina di alimentazione e tirare verso il basso l'interruttore On / Off ..
L'apparecchio inizierà a funzionare e la spia si accende.
SPEGNIMENTO
Quando l'acqua bolle , il bollitore si spegne automaticamente e la spia si spegne .
NOTA: Questo apparecchio è dotato di un sistema di sicurezza , che spegne automaticamente il riscaldatore se l'apparecchio viene inavvertitamente acceso , quando è vuoto
!
!
!
, o se si riduce a secco. In questo caso , lasciare raffreddare l'apparecchio completa!
mente , prima di riempire con acqua di nuovo .
Riaccensione
!
Il bollitore può essere riacceso dopo il raffreddamento a circa 15 20 secondi , mentre il
bollitore!è stato spento automaticamente .
!
CURA E PULIZIA
!
1. Rimuovere sempre la spina dalla presa ! di corrente e lasciare raffreddare
l'apparecchio! completamente .
! un panno morbido inumidito. quindi
2. Pulire l'esterno del bollitore e l'unità di base con
!
asciugare con un panno asciutto . Non usare detersivi
!
3. Disincrostare a intervalli regolari . Utilizzare un prodotto per la decalcificazione , che
può essere ottenuto da negozi specializzati e seguire le istruzioni fornite .
Pulizia del filtro
!
1. Rimuovere il filtro dal bollitore.
2. Posto sotto il rubinetto e strofinare delicatamente ogni residuo di spazzola morbida
!
(non incluso). !
3.! Sostituire il filtro tra le due scanalature vicine il beccuccio nella parte anteriore del
bollitore .
STOCCAGGIO
!
Il cavo può essere avvolto nell'unità di base che ha un vano avvolgicavo .
!
!
!
!
!
!
!
!
"
!
!
!
!
!
!
!
!
"
!
"!
"!
KING
"!
(
(
"!
! "!
KING
)
)
.12
.13
.14
.15
.16
(230 V)
!
“MAX”
!
:
"
!
! “MAX”
1.5
ON OFF
#!
20 15
!
:
SATIŞ SONRASI SERVİS
Cihazda bir arıza olması halinde King Yetkili Servisi’ne başvurmadan önce
aşağıdaki kontrolleri yapınız.
1- Fiş prize doğru olarak takılmış mı?
2- Evin elektrik tesisatında bir problem var mı?
3- Kullanım talimatları doğru olarak uygulanmış mı?
Eğer arıza halen giderilmediyse size en yakın King Yetkili Servisi’ne müracaat ediniz.
Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar kılavuz kitapçığında sunulan King Yetkili
Servisi’nden temin edilebilir. Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız.
DİKKAT: Cihazı yere düşürmemeye dikkat ediniz. Kullanım esnasında cihazı
düşürürseniz ilk olarak fişini prizden çekiniz. Düşme esnasında cihazın parçaları
kırılabilir ve cihaz hasar görebilir. Bu durumda cihazı kullanmadan önce King
Yetkili Servisi’ne tetkik ettiriniz.
TAŞIMA VE NAKLİYE
Cihazın naklini kendi orjinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak
yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik
parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.
NOT: ÜRÜNÜN MÜŞTERİYE İNTİKALİNDEN SONRA YÜKLEME, BOŞALTMA VE TAŞIMA
SIRASINDA OLUŞAN ARIZALAR VE HASARLAR GARANTİ KAPSAMINA GİRMEZ.
UYARI: Bu cihazla ilgili her türlü tamir ve onarım yalnız King Yetkili Servisleri tarafından yapılır.
Yetkili Servislerimiz dışındaki kişilerce yapılan herhangi bir tamir ve onarımı girişimi tüketici
haklarının tamamen ortadan kalkmasına neden olacaktır. Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar
yalnız bu kılavuz kitapçığında sunulan King Yetkili Servisleri’nden temin edilmek zorundadır.
King Servislerinden temin edilmemiş King harici yedek parçalar ile yapılan tamiratlardan
şirketimiz sorumlu değildir. Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız.
Çevre: Cihazınızı kullanmak istemediğiniz
zaman veya ömrü tükendiğinde diğer çöplerle
birlikte atmayınız. Tekrar dönüşüm için
cihazları toplayanlara veriniz. Böylece çevreye
saygı göstermiş olursunuz.
Download

K 596 Forte Kullanma Klavuzu con