F 30-B do
F 90-B
Drveni stubovi i drvene grede
160.30
Prednosti koje se mogu uočiti već na prvi pogled
• zaštita od požara nosećih drvenih konstrukcija
• jednostavna i brza montaža
• visoka stabilnost
• glatka površina
Opšte preporuke
1
2
3
4
5
Kod sanacije starih zgrada često se, posebno u zoni krovova, a zbog uslova građevinske tehničke zaštite od požara, moraju štititi postojeće drvene konstrukcije. Na osnovu požarnih ispitivanja i zvaničnih dokaza, drveni stubovi i drvene grede zaštićeni odgovarajućim oblaganjima na bazi
PROMATECT®-100 ploča otpornih prema požaru, svrstavaju se u klase otpornosti prema požaru F 30-B, F 60-B i F 90-B. U slučaju dvoslojnih obloga,
mesta sučeljavanja ploča treba pomeriti (međusobno) za oko 500 mm. U
slučaju jednoslojnih obloga, fuge i mesta sučeljavanja ploča štite se masom
zašpahtlovanje.
1
2
3
4
5
Detalj A
Detalj A – Oblaganje drvenih stubova
Jednoslojna obloga od PROMATECT®-100 ploča otpornih prema požaru, d =
10 mm, za klasu F 30-B, se pričvršćuje direktno, pomoću stezaljki od čelične
žice (4) u drveni stub (1).
Za dvoslojno oblaganje (F 60-B i F 90-B) na raspolaganju su dve varijante:
- Direktno pričvršćivanje u drvene stubove (kao što je prikazano), ili
- izjednačavanje mera drvene konstrukcije (opseg tolerancija)
oformljivanjem vazdušnog zazora između obloge i drveta.
PROMATECT®-100-ploče se na bočnim stranama pričvršćuju stezaljkama
ili vijcima (F 90-B). Pričvršćivanje za drveni stub se u ovom slučaju ne vrši.
Detalj B
Drvene grede se u osnovi oblažu na isti način kao i drveni stubovi. Debljine PROMATECT®-100-ploča otpornih prema požaru se usvajaju prema
tehničkim podacima.
Detalj B – Oblaganje drvenih greda (4-strano)
Detalj C
Drvene grede koje nose krovnu ili tavaničnu konstrukciju, oblažu se samo
3-strano ili 2-strano.
Okolni građevinski elementi, kao i sama krovna ili tavanična konstrukcija,
moraju da imaju istu klasu otpornosti prema požaru kao obložena drvena
greda.
Posebne preporuke
U slučaju dodatnih zahteva za konstrukciju (npr., zvučna, toplotna, ili zaštita
od vlage) molimo da konsultujete naš tehnički odeljak t2.
Detalj C – Oblaganje drvenih greda (3-strano)
93
6
6
Download

Drveni stubovi i drvene grede F 30-B do F 90