ISO 9001:2015 SE PRIBLIŽAVA!
Kako primeniti ISO 9001:2015?
EQG QMS:2015 Paket je skup različitih kurseva
o tumačenju, primeni, proveravanju i
sertifikaciji Vašeg QMS sistema prema zahtevima
nove verzije ISO 9001:2015 – izdanju koje je
aktuelno.
EQ 45
Kurs
Izmene ISO 9001- DIS ISO
2014
Kontekst -predmet i
područje primene –Šta i
kako?
EQ 32
M2
Rizik I QMS - ISO 9001:2015
pristup
EQ 56
M2
Procesni pristup ISO
9001:2015
EQ 58
M2
Ciljevi i merenje ostvarenja
EQ 3
M2
Dokumentovane
informacije - novi pristup
EQ 8
M2
Eksterno snabdevanje - novi
koncept kontrola
EQ 47
Zainteresovane strane Kontrola odnosa i zahteva
EQ 110
Sami ka ISO 9001:2015 (Kako
sami da se primenite za
tranziciju ISO 9001:2015 )
Svi naši javni kursevi se održavaju u
Beogradu!
Nastavnici Prof Dr Milan Kukrika i
Vladimir Simić
Sadržaj Paketa (kursevi)
Oznaka
EQ 24
M2
Ove kurseve možete ugovoriti i
kao ceo paket. Posebne
pogodnosti za In-house kurseve!
Opis
Jednodnevni kurs o osnovama izmena u
DIS ISO 9001 verziji standarda
Jednodnevni kurs - wortkshop o pripremi
Konteksta organizacije i predmeta i
područja primene sistema
Jednodnevni kurs o primeni "risk based
thinking" koncepta u sistemu
menadžmenta kvalitetom-veza sa ISO
31000
Jednodnevni kurs - workshop o primeni
procesnog pristupa i upravljanje
procesima prema zahtevima standarda
Jednodnevni kurs - workshop o
uspostavljanju ciljeva i merenja
ostvarenja
Jednodnevni kurs o primeni novoga
koncepta menadžmenta dokumentacijom
u menadžment sistemima
Jednodnevninkurs o primeni koncepta
kontrole nabavke I outspurse procesa
Jednodnevni kurs o prepoiznavanju i
utvrđivanju potreba, komunikacija i
kontrole procesa odnosa za
zainteresovanim stranama
Dvo dnevni kurs, prikaz zahteva DIS ISO
9001 i priprema programa tranzicije –
metodologija za samostalnu realizaciju
programa tranzicije
Potpisivanjem ugovora po ovom
paketu dobijate posebne popuste na
specijalizovanih javnih kurseva na
kojima Vaši predstavnici mogu
učestvovati po veoma povoljnim
cenama i jedan kurs gratis, uz mesečna
odložena plaćanja. Kao i uvek za više
učesnika iz iste organiztacije
obezbeđujemo stumulativne popuste.
Preporučuje se
•
•
•
•
•
•
Ako se spremate
Ako razmišljate i imate dileme
kako?
Ako ste uveli i želite dalji razvoj
Ako sre odlučili da započene
pripremu za tranziciju na osnovu
DIS ISO 9001 verzije
Ako želite da tranzicviju iskoristite
za korenite promene u Vašim
menadžment sistemima
Ako želite da troškove obuke
optimalno prilagodite vašim
potrebama i mogućnostima
Pogledajte kalendar kurseva na našem
sajtu- zovite, pišite, tražite ponude!.
www.euroquality.rs
ISO 9001.2015 Jje veoma blizu
Da li nacrt novoga standarda
izdat u Maju 2014 nudi dovoljno
informacija za ozbiljne pripreme
za tranziciju. Svakako da! Sa
ovim se svi, ukupna stručna
javnost slaže.
Nemojte da čekate, promene su
toliko velike da zahtevaju mnogo
napora i vremena na
prilagođavanju postojećih
sistema novim zahtevima.
Kontakt
YUBIZ Centra Novi Beograd
Bul. Mihaila Pupina 10d,
lokal 129
11070 Beograd
Tel/Fax 011 3122549
Email: [email protected]
EDU Paketi
Download

Paket ISO 9001 (.PDF 157KB)