III PROLEĆNI SUSRET
MENADŽERA HOTELSKIH DOMAĆINSTAVA
MOTO: Možeš – ako veruješ da možeš!
15. april, Privredna komora Srbije, Terazije 23, II sprat
PROGRAM
09,15 – 10,00
Doček učesnika Susreta. Jutarnja kafa
10,00 – 10,15
Otvaranje Susreta. Pozdravna reč organizatora:
Ljiljana REBRONJA i Dragana ŠABIĆ
10,15 – 10,30
Predstavljanje nove Sekcije menadžera hotelskih domaćinstava,
pri Udruženju za ugostiteljstvo i turizam Privredne komore Srbije:
Jelena ŠEVO, direktor EURO GARNI HOTELA, Beograd –
potpredsednica Sekcije
10,30 – 10,50
UVODNO PREDAVANJE
Rade SAMČEVIĆ, vlasnik Agencije HT:
DOMAĆINSTVO U FUNKCIJI UNAPREĐENJA
PROMOCIJE I PRODAJE
10,50 – 11,05
Slavica BOGOSAVLJEVIĆ, generalni direktor
hotela Holiday Inn:
USPEŠAN HOTEL JE ČIST HOTEL
11,05 – 11,20
PREZENTACIJA EKOLOŠKIH SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE
Srđan BUČIĆ, direktor AUSTROCHEM d.o.o.
11,20 – 11,35
Dr Saša MAŠIĆ & studenti, Visoka hotelijerska škola:
UTICAJ KVALITETA RADA HOTELSKIH DOMAĆINSTAVA
NA ON-LINE IMIDŽ BEOGRADSKIH HOTELA
11,35 – 11,50
PREZENTACIJA EKSKLUZIVNE HOTELSKE KOZMETIKE
Slobodanka VLAJČIĆ, vlasnica kompanije ALLME
11,50 – 12,05
Jelena ŠULEJIĆ, Kompanija „Food trade centar“, direktor i
konsultant
12,05 – 12,15
PAUZA za osveženje
12,15 – 13,45
EKSKLUZIVNI GOST: Slavica SQUIRE, osnivač i direktor
NLP Instituta – Beograd
13,45 – 14,10
PAUZA za posluženje
14,10 – 14,35
Prof. dr Ljiljana KOSAR, Visoka hotelijerska škola:
HOTELSKO DOMAĆINSTVO – SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE
HIGIJENE ILI KREATOR ATMOSFERE U OBJEKTU
Jugoslava NEŠIĆ- HEĐEŠI, supervizor Sektora smeštaja,
Hotel SRBIJA, Vršac
Lidija MARINKOVIĆ, domaćica, IN HOTEL, Beograd
14,35 – 15,05
ŽIVA PREZENTACIJA programa švedske kompanije
DUNI: Branka ANĐIĆ, SWED – BALKAN TRADING d.o.o.
15,05 – 15,20
Ivana BANOVIĆ – ĐORĐEVIĆ, arhitekta, Projektni biro VEMEX:
LUKSUZ I STIL U PROSTORU
15,20 – 15,35
PREZENTACIJA: DUŠECI I KREVETI – ZA ZDRAV SAN!
Bernarda CECELJA, vlasnica i direktorka kompanije
BERNARDA – Zagreb, Hrvatska
15,35 – 16,00
Rođendanski parti kompanije ALLME, druženje sa učesnicima,
najava XI foruma menadžera hotela & hotelskih
domaćinstava i proglašavanje otvaranja KONKURSA
za dodelu najuglednijeg priznanja u hotelskoj industriji Srbije
AMBASADORI DOBRE USLUGE za 2014. godinu...
Vidimo se ponovo
u NOVEMBRU na
XI FORUMU MENADŽERA
HOTELA & HOTELSKIH DOMAĆINSTAVA
Download

iii prolećni susret – program