PROGRAM SKUPA
09:00-10:00
Registracija učesnika - ispred svečane sale
(biće moguća i kasnije, sve do početka poslednje sekcije)
10:00-10:15
Otvaranje skupa i dobrodošlica učesnicima
Predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Predstavnik domaćina skupa - Medicinskog fakulteta, Beograd
10:15-10:30
Doprinos e-učenja TEMPUS projektu CaSA (Contribution of eLearning to the CaSA
TEMPUS project)
Vesna Poleksić, Goran Topisirović, Darko Kozarski, Igor Novčić (Poljoprivredni fakultet, Beograd)
Danijela Šćepanović (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije)
Miloš Bajčetić (Medicinski fakultet, Beograd - Moodle mreža Srbije)
10:30-10:45
Razvoj Moodle zajednice u Srbiji - osvrt na deceniju iza nas
Živana Komlenov (Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad - Moodle mreža Srbije)
Miloš Bajčetić (Medicinski fakultet, Beograd - Moodle mreža Srbije)
Sekcija I: Moodle u savremenom obrazovanju
Moderator: Živana Komlenov (Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad - Moodle mreža Srbije)
10:45-11:15
Najčešće zablude o IKT u obrazovanju
Ana Pešikan (Filozofski fakultet, Beograd)
11:15-11:55
Myths and educational technology (Mitovi i obrazovne tehnologije)
Michael de Raadt (Moodle HQ, Pert)
11:55-12:15
Od zabluda preko mitova pravo u legendu
Prvih 15 i narednih 115 godina razvoja Reticuluma
Miloš Bajčetić (Medicinski fakultet, Beograd - Moodle mreža Srbije)
Pauza za kafu
12:15-12:30
Sekcija II: Moodle 2.x - Idemo dalje
Moderator: Danijela Šćepanović (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije)
12:30-12:55
Moodle 2.8 - potreban i/ili dovoljan uslov za inovativno obrazovanje?
Živana Komlenov (Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad - Moodle mreža Srbije)
12:55-13:15
Moodle i interoperabilnost
Dušan Vučković (Elektronski fakultet, Niš)
13:15-14:00
Panel diskusija: Uvođenje obrazovanja na daljinu u osnovne i srednje škole u Srbiji,
poželjni modeli i unapređenje pravnog okvira
Snežana Marković, Danijela Šćepanović (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije)
Pauza za ručak
14:00-15:00
Sekcija III: Primer dobre prakse, poređenje i integracija sa drugim platformama (paralelno sa sekcijom IV) - svečana sala
Moderator: Dušan Vučković (Elektronski fakultet, Niš)
15:00-15:20
Zašto Moodle, a ne Edmodo?
Mala komparativna analiza LMS Moodle i Edmodo platforme
Mirjana Lazor (ŠOSO "Milan Petrović", Novi Sad)
15:20-15:40
Moodle i eXe u svetu oko nas
Slavica Gomilanović (OŠ "Đura Jakšić", Oreškovica)
15:40-16:00
Kako Sloodeti Moodle!
Jugoslava Lulić (Tehnička škola "9. maj", Bačka Palanka)
Katarina Veljković (Politehnička škola, Kragujevac)
16:00-16:20
Game-based learning (Učenje kroz igru)
Dušan Ristić, Nađa Soldatić, Branko Petrić (Filološki fakultet, Beograd)
Sekcija IV: Primer dobre prakse (paralelno sa sekcijom III) - slušaonica na II spratu
Moderator: Vesna Poleksić (Poljoprivredni fakultet, Beograd)
15:00-15:20
Hoćeš da se testiraš na Mudlu? Sedi, dvojka!
Marina Petrović, Zorica Prokopić (Centar za edukaciju i medije i-Time)
15:20-15:40
Primena Mudla u nastavi tehničkog i informatičkog obrazovanja
Natalija Diković (OŠ "Predrag Leković", Požega)
15:40-16:00
Scientix Moodle
Nada Stojičević (Elektrotehnička škola "Nikola Tesla", Pančevo)
16:00-16:20
5 godina nastave/učenja Zoologije na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu uz
korišćenje Mudla
Vesna Poleksić, Zorka Dulić, Božidar Rašković (Poljoprivredni fakultet, Beograd)
Pauza za kafu
16:20-16:40
Sekcija V: Analitika učenja, korisni dodaci, izazovi lokalizacije
Moderator: Miloš Bajčetić (Medicinski fakultet, Beograd - Moodle mreža Srbije)
16:40-17:10
Learning Analytics are about Learning (Analitika učenja se bavi učenjem)
Dragan Gašević (Atabaska Univerzitet, Kanada)
17:10-17:30
Moodle analitika
Marjan Milošević (Tehnički fakultet, Čačak)
17:30-17:50
Primeri podešavanja Mudla i programiranja programskih dodataka (plugin) u AKME Beograd
Bojan Milosavljević (Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Beograd)
17:50-18:10
I've got a dream - Sanjao sam noćas da te imam
Korisni dodaci koji život znače
Miloš Bajčetić (Medicinski fakultet, Beograd - Moodle mreža Srbije)
18:10-18:30
Moodle => Mudl (prevedi pa vladaj)
Živana Komlenov (Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad - Moodle mreža Srbije)
Završna diskusija, izvođenje zaključaka i zatvaranje skupa
Download

PROGRAM SKUPA - Moodle Mreža Srbije