PLAN STRUČNIH AKTIVNOSTI SAVEZA ZA 2015 GOD
Mart,27- 28.03. ili 03.04.-04.04.2015 ,Šabac
XV Republićka stručna konferencija Društva sanitarnih inženjera i tehničara
Srbije
• Kurs I kategorije:“Poštovanje i pravilno sprovodjenje pisanih
procedura –pravi put ka očuvanju zdravlja“
Mart,2015,Kladovo,Kragujevac
Simpozijum Društva Laboratorijskih Ttehnologa i tehničaraSrbije
• Kurs I kategorije:“ Intrahospitalne infekcije“
• Kurs I kategorije:“ Kontrola kvaliteta rada u laboratorijskoj
dijagnostici“
April: 03-05.04.2015,Banja Koviljača
VI Stručna konferencija sestara kučnog lečenja i gerontologije
;infektologije,dermatologije,endoskopije,anestezije,onkologije instrumentara
,hirurgije,ortopedije i studenata zdravstvenih profesija
• 3(tri) kursa I kategorije
April 2015, Vranje
XV Republička Stručna konferencija Društva farmaceutskih tehničara Srbije
• Kurs I kategorije:” Racionalan upotreba OTC lekova kod pacijenata sa
Dijabetesom”
April,2015, Ćuprija
Jubilarna Republička Stručna Konferencija Društva radioloških tehničara Srbije
Obeležavanje 50 godina rada radioloških tehničara Srbije(od prvog skupa 1965 god u Nišu)
•
Kurs I kategorije:” CT Angiografije”
12 Maj,2015,Užice
CENTRALNA AKADEMIJA-12 maj medjunarodni dan medicinskih sestara sveta
Preporučena tema ICN-a:“Medicinske sestre:snaga koja nosi
promene:zdravstvena nega efikasna,delotvorna,isplativa”
13-17.Maj,Zlatibor
Simpozijum zdravstvenih radnika Srbije sa medjunarodnim učešćem:“Energija
znanja:Doprinesi,stvaraj..”
• PLENUM:
•
•
•
“Bol u donjem delu ledja kao vodeći uzrok nesposobnosti u svetu"
Prof dr Sandra Šipetić-Grujičić,Beograd
„Molekularna biotehnologija-etički izazov 21 veka“
Prof dr Prof dr Ljubiša Topisirović,Beograd
Rad svih sedam društava,sa 50 predavača po pozivu.
Maj, Tara,Divčibare
30 Majski susreti zubnih tehničara Srbije• Republičko takmičenje zubotehničkih škola
• II (Dva)Kursa I kategorije
Juli,05-07.07,Vlasinsko jezero
VI Stručna konferencija Društva sestara i babica u:internoj medicini
,hirurgiji,rehabilitaciji, reumatologiji,urgentnoj medicini,psihijatriji,neurologiji,isekcije
penzionisanih zdravstvenih radnika
• II (Dva)Kursa I kategorije:
Septembar,11.09-13.09, Borsko jezero,Zlatar
VI Stručna konferencija Društva sestara i babica u:opštoj medicini,medicini rada
rada,stomatologiji,oftalmologiji,patronaži ,pedijatriji i babice
• II (Dva)Kursa I kategorije
Septembar,ili Decembar,Srebreno jezero,Kopaonik
XVI Republička stručna konferencija Društva sanitarnih inženjera i tehničara
Srbije
• Kurs I kategorije:“Aerozagadjenja“
Septembar,Niš
Društvo fizio i radnih terapeuta Srbije.Obeležavanje dana fizioterapeuta
Oktobar,27 ili28.09-30.09,Zlatibor
Kongres zdravstvenih radnika Srbije:” Uvek novo,uvek iskustvo”
• PLENUM: “Sidnrom izgaranja- kako da koristimo iskustvo da
sačuvamo entuzijazam u poslu?”
Dr Zoran Ilić,psihoterapeut,Beograd
• Rad svih Osam društava,sa 56 predavača po pozivu
Novembar,26-29.11.Palić
50 jubilarnih godina stručnih skupova Glavnih sestara Srbije(1965 god Subotica I
seminar)
Simpozijum glavnih i odgovornih sestara Srbije:”Ako trebate podršku – ovde je “
• PLENUM: “Rukovođenje promenama”
Dr Zoran Ilić,psihoterapeut,Beograd
Naučno stručni o dbor Saveza
Download

Програм Савеза здравствених радника Србије