INFORMACIJE ZA UČESNIKE :
SMEŠTAJ, KOTIZACIJA I ORGANIZOVANI PREVOZ –SIMPOZIJUMA
ZDRAVSTVENIH RADNIKA SRBIJE
„Energija znanja-doprinesi,stvaraj“
Zlatibor, 13.05.-17.05.2015.g.
SMEŠTAJ:Za učesnike Simpozijuma organizovani smeštaj je obezbeđen preko:
1. HOTEL „PALISAD“:Rezervacija se vrši preko hotela „Palisad“ i to najkasnije 15 dana
pre korišćenja usluga, a uplata 100% avansa pre početka skupa, preko tekućeg računa
hotela „Palisad“ uz zahtev za izdavanje profakture,za smeštaj u hotelu Palisad i drugim
hotelima.
Rezervacije se vrše na telefon 031/841-161 ili fax 031/841-734.
Kategorija
Cene punog pansiona sa boravišnom taksom :
sobe
„A“ deo
„B“ deo
Konačište
Borovi
App – 2
6.600,00 dinara
App-3,4
5.600,00 dinara
1/1
8.130,00 dinara
7.300,00 dinara
2.830,00 dinara
1/2
5.830,00 dinara
4.930,00 dinara
2.530,00 dinara
1/3
5.330,00 dinara
2.330,00 dinara
1/2F
2.330,00 dinara
Svečana večera za učesnike u privatnoj režiji: 2.400,00 – recepcija hotela „Palisad“
2. HOTEL „MONA“Zlatibor:Rezervacija se vrši preko hotela „Mona“: 031/841 021; 031
841 812
Kategorija
Cene polu pansiona po osobi dnevno :
sobe
1/1 standard
7.650,00 RSD
½ standard
4.760,00 RSD
1/1 porodična
½ porodična
1/1 super
soba
½ super soba
Pomooćni
ležaj
9.010,00 RSD
5.355,00 RSD
9.860,00 RSD
5.865,00 RSD
2.380,00 RSD (super soba treća osoba u obi)
Doplata za ručak dnevno: 1.200,00 RSD Boravišna taksa i osiguranje dnevno po osobi 140,00
RSD
CENA AKREDITOVANE KOTIZACIJE:
Za članove Saveza
5.700,00 dinara (sa PDV-om)
Za nečalnove Saveza
dupla
UPUTSTVA ZA UPLATU KOTIZACIJE:
Kotizacija se plaća Savezu udruženja zdravstvenih radnika Srbije. Učesnik je u obavezi da
isključivo na fax 011 2639 005 dostavi pismeno za koga se traži profaktura i ko plaća
(imena učesnika za kotizaciju; naziv firme koja plaća, PIB,adresu i broj fax). Samo tako će
se moći dobiti profaktura. Zahtevi se mogu slati i na e-mail [email protected] je u
obavezi da na Simpozijum ponese overen primerak uplate kotizacije (ne fotokopiju već
original). Bez uplaćene kotizacije učesnik neće moći biti registrovan,prisustvovati
predavanju,biti predavač i dobiti potvrdu o učešću.
PREVOZ UČESNIKA:
Savez organizuje prevoz za učesnike Beograd-Zlatibor-Beograd.Učesnici organizovanim
prevozom kreću 13.05.2015.godine u 08,00 časova – SAJAM – Ispred biletarnice.Povratak
učesnika je 17.05.2015.godine u 14,00 časova ispred hotela „Palisad“ na Zlatiboru.
Cena prevoza po osobi iznosi:
2.640,00 (sa PDV-om)
Profakture za prevoz izdaje služba Saveza isključivo na zahtev pismenim putem na fax 011
2639 005. Preporučujemo da zahteve šaljete putem e-mail [email protected] -kako bi
povratno dobili profakturu
Za izdavanje profakture moraju se dostaviti podaci ustanove: PIB, adresa, tačan naziv
ustanove,broj faksa i imena i prezimena učesnika koji koriste prevoz. Direktna uplata bez
profakture i rezervacije ne garantuje mesto u autobusu. Rezervacije za prevoz moraju da se
završe najkasnije do 08.05.2015.g.
VAŽNA INFORMACIJA
Svi učesnici Simpozijuma pri dolasku i registraciji dobijaju ID karticu koju su obavezni da nose
tokom trajanja skupa. Svaki učesnik je u obavezi prema organizatoru da izmiri sve obaveze u
suprotnom neće moći da dobije Potvrde o učešću na skupu ili izlaganju rada. Obaveštavamo
učesnike da će se Potvrde izdavati na kraju rada Simpozijuma – što podrazumeva neophodnost
prisustva tokom celog skupa.Naknadno izdavanje Potvrda je nemoguće.
UČESNICI Simpozijuma SU U OBAVEZI DA PONESU SVOJ BROJ LICENCE,KAKO BI
SE ISTI UPISAO U POTVRDU SA BROJEM BODOVA KOJI JE DODELIO ZDRAVSTVENI
SAVET SRBIJE.Na Simpozijumu 14.05.2015.g. biće održano Stručno predavanja:
„Humani genom – Etičke dileme“ Akreditovano pod brojem: D-1-451/15 januarski rok 2015
I slušaoci mogu dobiti 02 boda.
ORGANIZACIONI ODBOR
Simpozijuma„Energija znanja-doprinesi,stvaraj“
Download

INFORMACIJE ZA UČESNIKE : SMEŠTAJ, KOTIZACIJA I