SFUS
Savez farmaceutskih udruženja Srbije
Pharmaceutical Association of Serbia
59. SIMPOZIJUM
SAVEZA FARMACEUTSKIH
UDRUŽENJA SRBIJE
Finalni program
Zlatibor
4 - 6. oktobar 2012.
Poštovane kolege,
U okviru 59. simpozijuma Saveza farmaceutskih udruženja Srbije, Zdravstveni savet Srbije
je akreditovao dva domaća kursa prve kategorije.
Broj bodova po svakom kursu za predavače: 12
Broj bodova po svakom kursu za slušaoce: 6
Udruženje farmaceuta Beograda je pripremilo još jednu pogodnost za učesnike
simpozijuma:
Akreditovani stručni sastanak
Broj bodova za predavače:3
Broj bodova za slušaoce: 2
Potvrda o učešću na akreditovanom programu kontinuirane edukacije će se izdavati po
završetku stručnog sastanka i oba kursa registrovanim učesnicima po predaji popunjenog
Upitnika i Anketnog lista (registrovani učesnici koji nisu u mogućnosti da podignu Potvrdu, to
mogu učiniti u prostorijama Saveza farmaceutskih udruženja Srbije svakog radnog dana do
30.10.2012).
Stručni i Organizacioni odbor
ORGANIZACIONI ODBOR
Dubravka Urošev - predsednik
Aleksandar Janković
Nenad Vulović
STRUČNI ODBOR
Ivanka Miletić - predsednik
Branislava Miljković
Tanja Novaković
Jelena Parojčić
Silvana Petrović
Miroslav Savić
Kongresna dvorana hotela Palisad
4.10.2012. 17:00
Udruženje farmaceuta Beograda organizuje: Stručni sastanak u okviru udruženja
Deljenje tableta: uobičajena, ali ne i uvek bezazlena praksa
Rešenje broj: 153-02-2444/2012-01 od 16.08.2012.
Oznaka kursa: B-246/12
Broj bodova za predavače: 3
Broj bodova za slušaoce: 2
Predavač
Metod obuke
Satnica
17.00-18.00
Deljenje tableta: uobičajena,
ali ne i uvek bezazlena praksa
predavanje,
diksusija,
18.00-19.00
Deljenje tableta - ušteda novca ili izazivanje
problema: primeri iz farmaceutske prakse
predavanje,
diksusija,
prikaz slučajeva
Prof. dr
Snežana Savić
Dipl.farm. spec.
Tatjana Mikić
19.00-19.30
Farmaceutska tehnologija I - prikaz novog udžbenika; prof. dr Gordana Vuleta
Autori: Gordana Vuleta, Jela Milić, Marija Primorac, Snežana Savić
Izdavač: Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Beograd, 2012.
Kursevi se održavaju u kongresnoj dvorani hotela Palisad
5.10.2012.
Kurs 1.
Specifičnosti farmakoterapije u pedijatriji
Rešenje broj:153-02-2444/2012-01 od 16.08.2012.
Oznaka kursa: B-253/12
Broj bodova za predavače: 12
Broj bodova za slušaoce: 6
Ciljevi kursa:
1. Sagledavanje specifičnosti primene lekova u pedijatriji
2. Upoznavanje sa razlikama u farmakokinetičkim procesima u pedijatrijskoj populaciji
3. Upoznavanje sa racionalnom primenom antibiotika u pedijatriji
4. Upoznavanje sa racionalnom primenom sedativa i analgetika u pedijatriji
5. Upoznavanje sa bezbednom primenom suplemenata u pedijatrijskoj populaciji
6. Upoznavanje sa optimalnim farmaceutskim oblicima lekova za pedijatrijsku populaciju
PROGRAM KURSA 1.
Satnica
Tema
Metod
obuke
09.00 - 09.30
Raspoloživost, efikasnost i kvalitet lekova u pedijatriji
Predavanje
Prof. dr Milica Bajčetić
09.30 - 10.00
Primena sedativa i analgetika u pedijatriji
Predavanje
Prof. dr Radica Stepanović
Petrović
10.00 - 10.30
Bakterijska rezistencija i primena antibiotika u
pedijatriji
Predavanje
Prof. dr Marina Milenković
10.30 - 11.00
Pauza
11.00 - 11.30
Farmakokinetički aspekti doziranja lekova u pedijatriji
Predavanje
Doc. dr Katarina Vučićević
11.30 - 12.00
Primena dijetetskih suplemenata u pedijatriji
Predavanje
Prof. dr Brižita Đorđević
12.00 - 12.30
Karakteristike farmaceutskih oblika lekova za decu –
aspekti individualizacije terapije
Predavanje
Prof. dr Jela Milić,
Prof. dr Gordana Vuleta
Prof. dr Snežana Savić
12.30 - 13.00
Diskusija
13.00 -14.00
Pauza za ručak
Radionica
Prof. dr Marina Milenković
Prof. dr Jelena Antić
Stanković
Doc. dr Katarina Ilić
Racionalna primena antibiotika u pedijatriji
14.00 -16.00
16.00 -16.30
Test / Evaluacija kursa
Predavač
Satelitski simpozijum
5.10.2012. Kongresna dvorana hotela Palisad
19:00-19:30
PharmaSwiss: Uloga savremenih probiotika u pedijatriji, prof dr Nedeljko Radlović,
Univerzitetska dečija klinika, Beograd
Kursevi se održavaju u kongresnoj dvorani hotela Palisad
6.10.2012.
Kurs 2.
Biološki lekovi
Rešenje broj: 153-02-2444/2012-01 od 16.08.2012.
Oznaka kursa: B-255/12
Broj bodova za predavače: 12
Broj bodova za slušaoce:6
Ciljevi kursa
1. Upoznavanje sa pojmom biološkog leka
2. Upoznavanje sa određivanjem kvaliteta bioloških lekova
3. Upoznavanje sa procesima proizvodnje bioloških lekova
4. Upoznavanje sa upotrebom bioloških lekova u endokrinologiji, reumatologiji i onkologiji
5. Upoznavanje sa mehanizmom dejstva bioloških lekova
6. Upoznavanje sa aspektima bezbedosti primene bioloških lekova
PROGRAM KURSA 2.
Satnica
Metod
obuke
Tema
Predavač
09.00 - 09.30
Biološki lekovi: tri decenije razvoja
Predavanje
Prof. dr Miroslav Savić
09.30 - 10.00
Regulatorni aspekti bioloških lekova
Predavanje
Mr sc. Branka Brzaković
10.00 - 10.30
Biološki lekovi: farmaceutsko-tehnološke specifičnosti
Predavanje
Prof. dr Snežana Savić
Pauza
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
Biološki lekovi u reumatologiji
Predavanje
Ass. dr sc. Goran
Radunović
11.30 - 12.00
Monoklonska antitela u terapiji raka dojke
Predavanje
Prof. dr Nenad Ugrešić
12.00 - 12.30
Biološki lekovi u endokrinologiji
Predavanje
Prof. dr Miloš Žarković
Radionica
Dipl.farm.spec. Milana
Dučić
Dipl. farm. spec Tatjana
Mikić
Dipl.farm.Nada Šarik
Stojsavljević
12.30 - 13.00
Diskusija
13.00 -14.00
Pauza za ručak
Praktični aspekti terapije biološki mlekovima:
insulinska terapija i samokontrola
14.00 -16.00
16.00 -16.30
Prijem, skladištenje i čuvanje insulina i drugih
bioloških lekova
Test / Evaluacija kursa
Izložba: Hotel Palisad, I sprat
Društveni program
Koktel dobrodošlice - hotel Palisad, Coffe&Wine Bar (četvrtak, 4. oktobar 2012. u 19:30)
Acapulco bend vas zabavlja - Dancing bar, hotel Palisad (petak, 5. oktobar 2012. u 21:00)
Organizator
SAVEZ FARMACEUTSKIH UDRUŽENJA SRBIJE
11000 Beograd
Bulevar vojvode Mišića 25
Tel/fax: +381 11 2648 385, 2648 386
e-mail: [email protected] i [email protected]
www.farmacija.org
Izvršni organizator
SMART TRAVEL
Licenca OTP 144/2010
11000 Beograd
Svetog Save 43/I
Tel: + 381 11 308 7486, 308 7487
Fax: + 381 11 308 6695
e-mail: [email protected]
www.smart4.co.rs
Download

Obavestenje A5 unutra