Aktuelnosti u neurologiji i psihijatriji
Domaći kurs prve kategorije
Zaječar, petak-16. maj 2014.
ORGANIZATOR
Predavači::
Predavači
S u o rga n i zato r
Zdravstveni centar
Zaječar
KO N TA K T
Predsednik
organizacionog odbora
Prim. dr Bratimirka Jelenković
062/80-39-570
opširnije informacije na
sajtu podružnice
Prof dr Prof. Miroslava Živković,
Živković,
Medicinski fakultet Nišu, Klinika za neurologiju KC Niš.
Prof dr Julijana NikolićNikolić-Popović,
Popović,
Medicinski fakultet Nišu, Klinika za psihijatriju KC Niš
Prof Goran Jovanović, oralni hirurg,
Medicinski fakultet Niš,
Niš, Klinika za stomatologiju KC Niš
Doc. dr Snežana Manojlović,
Medicinski fakultet Niš,
Niš, Klinika za psihijatriju KC Niš
Prof. Jelisaveta (Aleksandar) Todorović,
Todorović,
Filozofski fakultet Univerzitet u Nišu
Prim. dr sc med. Vojislav Ćurčić,
Ćurčić,
Bolnica za psihijatriju KBC „Dr Dragiša MišovićMišović-Dedinje“, Beograd
Dr Nenad Rudić,
Rudić, Psihijatar
Psihijatar,,
Institut za mentalno zdravlje Klinika za decu i omladinu Beograd,
Ass. dr Irena Dujmović Bašuroski,
Bašuroski,
Klinika za neurologiju, Klinički centar Srbije, Beograd
Dr Emil Vlajić,
Vlajić, Neuropsihijatar,
Neuropsihijatar, epileptolog
epileptolog,,
ZC Zaječar
Skup je akreditovan pod rednim brojem A-1-3124/2013
kao domaći kurs prve kategorije
Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari
Prijavljivanje za učešće do 20.04.2014. godine.
El. putem na: [email protected]
Prijavni formular na sajtu: www.sldzajecar.org.rs
www.sldzajecar.org.rs
DOBRODOŠLI!
Download

Prvo Obaveštenje