SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI ''KOVIN'' KOVIN
RASPORED RADA DISPANZERSKE SLUŽBE
ZA 2015.GODINU
I DISPANZER ZA PSIHIJATRIJU – PONEDELJAK od 09-12,00 čas.
Dr Maja Djerić, psihijatar
05.01. ; 06.04.; 06.07.; 05.10.;
Dr Tijana Mirjanić,psihijatar
12.01. ; 13.04.; 13.07.; 12.10.;
Dr Olivera Savić, psihijatar
19.01. ; 20.04.; 20.07.; 19.10.;
Dr Ljiljana Nikolić, psihijatar
26.01. ; 27.04.; 27.07.; 26.10.;
Dr Silvana Jovanović, psihijatar
02.02. ; 04.05.; 03.08.; 02.11.;
Dr Aleksandra Gavrilović, psihijatar
09.02. ; 11.05.; 10.08.; 09.11.;
Dr Veroljub Petrović, psihijatar
16.02.; 18.05.; 17.08.; 16.11.;
Dr Biljana Boščanin, psihijatar
23.02.; 25.05.; 24.08.; 23.11.;
Dr Stanislava Kijac, psihijatar
02.03.; 01.06.; 31.08.; 30.11.;
Dr Snežana Djordjević, psihijatar
09.03.; 08.06.; 07.09.; 07.12.;
Dr Miodrag Jelić, pshijatar
16.03.; 15.05.; 14.09.; 14.12.;
Dr Višnja Mandić Popov
23.03.; 22.06.; 21.09.; 21.12.;
Dr Suzana Videnović
30.03.; 29.06.; 28.09.; 28.12.;
II DISPANZER ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU– UTORAK
od 09-12,00 čas.
Dr Danka Kostadinović, neurolog
Dr Gordana Kokora,neuropsihijatar
Dr Maja Djerić,psihijatar
III DISPANZER ZA PSIHOGERIJATRIJU – SREDA
od 09-12,00 čas.
Dr Mirjana Šumanac, psihijatar
Dr Svetlana Gregor,psihijatar
Dr Suzana Videnović,psihijatar
IV DISPANZER ZA BOLESTI ZAVISNOSTI – ČETVRTAK
od 09-12,00 čas.
Dr Lidija Mišić, neuropsihijatar
Dr Ljiljana Brzaković , psihijatar
Dr Ljiljana Nikolić, psihijatar
V DISPANZER ZA NEUROZE - ČETVRTAK
Dr Srdjan Simić, neuropsihijatar
od 09-12,00 čas.
VI DISPANZER ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU – PETAK
od 09-12,00 čas.
Dr Danka Konstadinović, neurolog
Dr Silvana Jovanović,psihijatar
Dr Aleksandra Gavrilović, psihijatar
Zakazivanje

Specijalistički pregledi psihijatra se zakazuju kod izabranog psihijatra

Specijalistički pregledi neurologa - svakog prvog ponedeljka u mesecu za naredni mesec na telefon
013/302217(Neurološki dispanzer tri pita sedmično)

EMNG dijagnostika - od 15. do 20. tekućeg meseca za naredni mesec na telefon 013/302265
(Snimanja se obavljaju sredom i petkom)

EEG dijagnostika - zakazivanje se vrši svakog radnog dana izmedju 9.00 i 12.00
(Snimanja se obavljaju ponedeljkom i utorkom)

Za pacijente na hospitalnom tretmanu u SBPB "Kovin" EEG i EMNG dijagnostika može se zakazati
svakog radnog dana (EEG snimanja se vrše ponedeljkom i utorkom, a EMNG sredom i petkom)
NAČELNIK ODELJENJA
PRIJEMNO - DISPANZERSKE SLUŽBE
Mr sci.med. dr Snežana Djordjević, psihijatar
Download

Raspored rada dispanzera za 2015.godinu