Dom zdravlja ‘'Dr Đorđe Kovačević'', 11550 Lazarevac; Tel:011/8123-198;Fax:011/8121-141; Mail:[email protected];PIB
101970094; Mat.broj:07010320;
29.04.2013.
OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE
Molimo Vas da obavestite vaše i naše korisnike usluga o radu Doma zdravlja u
vreme Prvomajskih i Uskršnjih praznika.
Dom zdravlja u periodu od 01.05.2013. do 07.05.2013. zdravstvene usluge
pružaće u svojoj Službi hitne i neodložne pomoći 24h sa pojačanim ekipama i u
Službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine koja će raditi od 08:00h do 18:00h u
periodu od 01.05. do 07.05.2013.
Zdravstvene stanice u Velikim Crljenima i Rudovcima kao i obično rade 24h dok
ambulante u Junkovcu, Mirosaljcima, Vreocima, Stepojevcu, Dudovici, Brajkovcu i
Baroševcu neće raditi u vreme praznika.
Od 07.05.2013. sve službe u Domu zdravlja radiće normalno.
Raspored rada lekara u dečijoj službi:
01.05.: Dr Snežana Princip i dr Olivera Rabrenović od 08:00h do 18:00h
02.05.: Dr Mirjana Dražić i dr Olivera Vitorović od 08:00h do 18:00h
03.05.:Dr Slobodanka Damjanović, I smena; Dr Nevenka Sinđelić II smena i dr
Srđan Ivanović od 08:00h do 18:00h
04.05.: Dr Bojan Marjanović i Dr Srđan Ivanović od 08:00h do 18:00h
05.05.: Dr Goca Nikolić i dr Milica Ćuk od 08:00h do 18:00h
06.05.:Dr Gordana Matić Kostadinović i dr Milica Milićević od 08:00h do 18:00h.
Svim građanima kao i Vama želimo ugodne predstojeće praznike.
S poštovanjem,
Jelena Gajic
Download

OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE Molimo Vas da - dz