Ustanova studentskog standarda
STUDENTSKI CENTAR NOVI SAD
Novi Sad, Dr. Sime Miloševića br. 4
Dana: 19.11.2014
Broj:
19. novembar 2014
Rang lista studenata iz materijalno ugrožene porodice
učesnika konkursa za smeštaj u studentske domove u školskoj
2014/15
Red.
broj
PREZIME I IME
IME
RODITELJA
1
2
BODOVI - osnov*
3
4
5
6
7
UKUPNO
1 . HORVAT LIVIA
NANDOR
91,40
1
8,84
177,00
R4
3
1
93,40
2 . STOKIN MILORAD
DRAGICA
89,45
1
8,77
171,00
R4
3
1
91,45
3 . PETKOVIĆ MILAN
MLADEN
89,65
1
9,21
109,00
R3
2
0
90,65
4 . EROR TIJANA
NEDELJKO
89,50
1
8,70
115,00
R3
2
0
90,50
5 . ŠIMPRAGA MLADEN
MIRJANA
87,75
1
8,77
219,50
R5
4
1
89,75
6 . VUJINOVIĆ IVANA
STANKO
87,75
1
7,95
120,00
R3
2
1
89,75
7 . NOVKOVIĆ DRAGOJLA
MILOVAN
87,45
1
8,53
168,00
R4
3
1
89,45
8 . DIMITRIJEVIĆ GORDANA
PETRONIJE
88,35
1
8,47
115,00
R3
2
0
89,35
9 . DŽABIĆ ŽARKO
MILENA
87,25
1
8,33
57,00
R2
1
0
88,25
10 . CVETIĆ TIJANA
JOVANKA
86,02
1
8,67
160,00
R4
3
1
88,02
11 . MILANKO NIKOLA
VESELKA
86,70
1
8,38
56,00
R2
1
0
87,70
12 . KARAĆ DRAGANA
STEVO
86,25
1
8,85
105,00
R3
2
0
87,25
13 . EGANOVIĆ FATA
ALIJA
86,15
1
9,31
99,00
R3
2
0
87,15
14 . JOVIČIĆ NEBOJŠA
MILAN
84,35
1
8,71
51,00
R2
1
0
85,35
15 . STJEPANOVIĆ LJILJANA
MILAN
83,75
1
7,79
112,00
R3
2
0
84,75
16 . AGATIĆ BORIS
LUKA
83,45
1
7,09
60,00
R2
1
0
84,45
17 . ILIĆ BOŽO
SNEŽANA
83,40
1
9,00
48,00
R2
1
0
84,40
18 . TOŠIĆ PETAR
RADOVAN
81,40
1
8,48
195,00
R4
4
1
83,40
19 . BOGOJEVAC DRAGANA
STEVAN
81,25
1
7,93
52,00
R2
1
0
82,25
20 . BALOG MARINA
SNEŽANA
80,00
1
8,80
180,00
R4
4
1
82,00
21 . NOVKOVIĆ NIKOLINA
DRAGAN
79,68
1
8,15
146,00
R4
3
1
81,68
22 . VUKMIR MORANA
ALEKSANDAR
80,10
1
7,86
51,00
R2
1
0
81,10
23 . GRUJIĆ ZORICA
GORDANA
78,97
1
7,90
148,00
R4
3
1
80,97
24 . DIVJAK VERICA
MIRJANA
79,00
1
7,56
103,00
R3
2
0
80,00
25 . PETROVIĆ PETRA
MILICA
78,50
1
7,22
53,00
R2
1
0
79,50
26 . KNEŽEVIĆ ALEKSANDAR
ZVONIMIR
76,75
1
8,31
220,00
R5
5
1
78,75
27 . MORMER DIJANA
SLAVKO
76,04
1
7,88
229,00
R5
5
1
78,04
28 . DRAGIĆEVIĆ DARKO
ZORAN
69,70
1
7,70
156,00
R4
4
1
71,70
29 . DRAGIĆ ALEKSANDRA
BRANKA
65,90
1
7,58
105,00
R3
3
0
66,90
Pravo na smeštaj u studentske domove ostvaruju studenti koji se nalaze iznad CRTE na ovoj listi.
Rang lista je konačna.
1 - bodovi na uspeh
2 - bodovi na prihod
3 - prosečna ocena
4 - ESPB
5 - godina studija
6 - broj godina studiranja
7 - korektivni faktor
Direktor
_____________________________________
Jovan Bjelobaba
Ustanova studentskog standarda
STUDENTSKI CENTAR NOVI SAD
Novi Sad, Dr. Sime Miloševića br. 4
Dana: 19.11.2014
Broj:
19. novembar 2014
Rang lista studenata iz jednoroditeljskih porodica
učesnika konkursa za smeštaj u studentske domove u školskoj
2014/15
Red.
broj
IME
RODITELJA
PREZIME I IME
1
2
BODOVI - osnov*
3
4
5
6
7
UKUPNO
1 . ŠPICA DEJAN
RAJKO
90,20
1
8,44
60,00
R2
1
0
91,20
2 . ŽIVANOVIĆ ALEKSANDAR
RADOJE
89,15
1
8,87
168,00
R4
3
1
91,15
3 . KAMIDŽORAC SANDRA
DRAGAN
88,60
1
8,12
120,00
R3
2
1
90,60
4 . DELIĆ BOJANA
MILENKO
88,45
1
8,77
223,00
R4
4
1
90,45
5 . STUPAR ANITA
JOVAN
88,40
1
8,08
180,00
R4
3
1
90,40
6 . ANĐELKOVIĆ ALEKSANDRA
BRANISLAV
89,35
1
8,27
60,00
R2
1
0
90,35
7 . PINDOVIĆ MILJANA
DAMJAN
88,33
1
9,24
158,00
R4
3
1
90,33
8 . POLUGIĆ JELENA
SLOBODAN
88,30
0
8,06
240,00
M1
4
2
90,30
9 . TURZA SABOLČ
MIHALJ
90,00
0
9,20
55,00
R2
1
0
90,00
10 . RAĐENOVIĆ ALEKSANDRA
MIRKO
88,70
0
8,62
228,00
R4
4
1
89,70
11 . ŠIJAČIĆ DUNJA
MILAN
86,58
1
8,42
278,00
R6
5
2
89,58
12 . ŠEŠLIJA NIKOLINA
MOMIR
88,50
1
8,90
110,00
R3
2
0
89,50
13 . MIRAŽIĆ DUŠAN
DRAGAN
87,45
1
7,89
180,00
M1
3
1
89,45
14 . DEMAN MIHAELA
VIERA
86,43
1
8,71
268,00
R5
5
2
89,43
15 . KOMLENOVIĆ NJEGOŠ
DUŠKO
88,00
1
8,00
60,00
R2
1
0
89,00
16 . TORŽIĆ ALEKSANDRA
SAŠA
86,80
1
8,80
160,50
R4
3
1
88,80
17 . ILIĆ DARKO
DUŠAN
86,48
1
8,55
164,00
R4
3
1
88,48
18 . MLADENOVIĆ ANELA
MOMČILO
86,38
1
8,69
161,00
R4
3
1
88,38
19 . DRAGUTINOVIĆ JOVANA
MIROLJUB
86,20
1
8,68
214,00
R4
4
1
88,20
20 . NASTASIĆ TIJANA
LELA
86,13
1
8,16
170,00
R4
3
1
88,13
21 . TADIĆ JOVANA
ZORICA
86,75
0
8,03
233,00
R4
4
1
87,75
22 . ŽEBELJAN ŽELJKA
ĐURĐEVKA
86,75
1
8,71
108,00
R3
2
0
87,75
23 . GVOZDIĆ ŽELJKA
MILORAD
86,75
1
7,75
60,00
R2
1
0
87,75
24 . MARIĆ IVANA
NEDELJKO
85,72
1
8,29
166,00
R4
3
1
87,72
25 . RAKIĆ SVETLANA
RADICA
86,70
1
8,06
116,00
R3
2
0
87,70
26 . RISTIĆ IRENA
MIRJANA
86,05
1
8,73
106,00
R3
2
0
87,05
27 . TOMIĆ STEFANA
ZORAN
85,80
0
7,88
174,00
R4
3
1
86,80
28 . ILIĆ MILAN
DRAGAN
84,75
1
8,11
221,00
R4
4
1
86,75
29 . LIČINA MILIJANA
PREDRAG
84,75
1
8,47
159,00
R4
3
1
86,75
30 . VIŠKOVIĆ SRĐAN
RADOVAN
85,75
1
8,59
107,00
R3
2
0
86,75
31 . NINKOVIĆ MOMČILO
MILORAD
84,65
1
7,33
180,00
R4
3
1
86,65
32 . SIMIĆ MILANKA
JOVAN
84,60
1
7,96
168,00
R4
3
1
86,60
33 . KATIĆ NEMANJA
NENAD
84,57
1
9,18
145,00
R4
3
1
86,57
34 . MARIJANAC JELENA
MILAN
84,05
1
8,17
162,00
R4
3
1
86,05
35 . SMEDEREVAC MILOŠ
KONSTANTIN
83,90
1
7,50
174,00
R4
3
1
85,90
Pravo na smeštaj u studentske domove ostvaruju studenti koji se nalaze iznad CRTE na ovoj listi.
Rang lista je konačna.
1 - bodovi na uspeh
2 - bodovi na prihod
3 - prosečna ocena
4 - ESPB
5 - godina studija
6 - broj godina studiranja
7 - korektivni faktor
Direktor
_____________________________________
Jovan Bjelobaba
36 . BEREC ZOLTAN
ZOLTAN
83,67
1
8,20
160,00
R4
3
1
85,67
37 . AVLIJAŠ ALEKSANDRA
SRPKO
84,60
0
8,72
205,00
R4
4
1
85,60
38 . BOGDANOVIĆ ANA
ZORICA
83,57
1
8,50
154,00
R4
3
1
85,57
39 . PAP MIHAELA
SLAVICA
83,55
1
8,23
159,00
R4
3
1
85,55
40 . GALETIĆ RUŽICA
BILJANA
84,50
0
8,26
216,00
R4
4
1
85,50
41 . PEIĆ BIBIĆ GORAN
TOMISLAV
84,50
0
7,30
180,00
R4
3
1
85,50
42 . VUJIČIĆ ANA
MIROSLAV
83,45
1
7,69
225,00
R4
4
1
85,45
43 . STANOJEVIĆ ROSANA
CVIJETIN
84,25
1
7,25
60,00
R2
1
0
85,25
44 . PERIĆ TATJANA
MILENKO
83,20
1
8,00
162,00
R4
3
1
85,20
45 . BJELICA GORDANA
SIMO
84,20
1
7,80
113,00
R3
2
0
85,20
46 . ZORIĆ VIKTOR
VERICA
84,03
0
7,74
170,00
R4
3
1
85,03
47 . STEPANOV STEVAN
SAVA
83,80
1
7,48
116,00
R3
2
0
84,80
48 . LAZAREVIĆ ZORANA
ZORAN
83,75
0
8,27
159,00
R4
3
1
84,75
49 . BOŠNJAK SONJA
JASMINA
83,65
1
8,57
102,00
R3
2
0
84,65
50 . STANKOVIĆ SLAVICA
PREDRAG
83,65
1
8,73
100,00
R3
2
0
84,65
51 . DRAGIĆ ŽELJKO
JOKA
83,55
1
7,75
112,00
R3
2
0
84,55
52 . ZALUCKI GOJKO
IVAN
82,40
1
8,00
159,00
R4
3
1
84,40
53 . BAKIĆ DANIJELA
DRAGOMIR
81,30
1
8,58
240,00
M1
5
2
84,30
54 . LABAT MARTIN
MARTIN
82,17
1
8,38
151,00
R4
3
1
84,17
55 . KRIŽANIĆ JELENA
NIKOLA
82,13
1
8,00
158,00
R4
3
1
84,13
56 . ŠOŠ BOGLARKA
HEDVIG
83,07
0
8,24
157,00
R4
3
1
84,07
57 . MILOŠEVIĆ MIRKO
MIRO
82,85
1
8,25
52,00
R2
1
0
83,85
58 . STOJIĆ DARKO
JOVAN
82,85
1
8,25
52,00
R2
1
0
83,85
59 . JEČANSKI RENATA
JULIJANA
81,60
1
8,12
205,00
R4
4
1
83,60
60 . MEDIĆ MILICA
MARIJA
82,50
1
8,50
50,00
R2
1
0
83,50
61 . KAPETANOVIĆ BOŠKO
PETAR
81,40
1
7,56
218,00
R4
4
1
83,40
62 . VUKADINOVIĆ MIRJANA
ILIJA
82,40
1
7,36
114,00
R3
2
0
83,40
63 . VUKADINOVIĆ RADOVAN
ZORAN
82,35
1
8,47
100,00
R3
2
0
83,35
64 . MANDIĆ NEVENA
LJUBICA
81,30
1
7,78
159,00
R4
3
1
83,30
65 . BIJIĆ ALEKSANDRA
MILUTIN
81,05
1
7,89
156,00
R4
3
1
83,05
66 . DOKNIĆ MILICA
MIRKO
81,80
1
7,40
112,00
R3
2
0
82,80
67 . CVETKOVIĆ PREDRAG
DUŠICA
81,65
1
7,69
108,00
R3
2
0
82,65
68 . KRSTOVIĆ BJANKA
BILJANA
80,60
1
7,96
153,00
R4
3
1
82,60
69 . MALAGURSKI MARINA
FRANJO
81,60
1
8,00
52,00
R2
1
0
82,60
70 . POPOVIĆ VLADAN
VLADIMIR
79,45
1
8,21
240,00
M1
5
2
82,45
71 . GULJAŠ DAVID
JOŽEF
80,35
1
7,75
156,00
R4
3
1
82,35
72 . RAKIĆ NATAŠA
VESNA
81,25
1
7,45
55,00
R2
1
0
82,25
73 . NEŠKOVIĆ DUŠANKA
OBRADIN
81,10
0
7,42
220,00
R4
4
1
82,10
74 . ŠOJIĆ MARKO
MILA
80,95
1
7,55
54,00
R2
1
0
81,95
75 . MANDIĆ IGOR
ŽELJKO
80,80
1
8,00
51,00
R2
1
0
81,80
76 . PETRIČEVIĆ LIDIJA
MILE
78,75
1
8,07
240,00
M1
5
2
81,75
77 . LAZAREVIĆ TIJANA
DANA
79,75
1
7,75
205,00
R4
4
1
81,75
78 . BELIĆ NIKOLA
MILICA
79,72
1
7,57
157,00
R4
3
1
81,72
79 . SOFRENIĆ ALEKSANDAR
BILJANA
80,60
1
7,00
57,00
R2
1
0
81,60
80 . MARINKOVIĆ MARTIN
OLIVERA
79,37
1
7,50
157,00
R4
3
1
81,37
81 . ZOLOTIĆ ŽELJKA
ŽELJKO
79,35
1
7,71
153,00
R4
3
1
81,35
Pravo na smeštaj u studentske domove ostvaruju studenti koji se nalaze iznad CRTE na ovoj listi.
Rang lista je konačna.
1 - bodovi na uspeh
2 - bodovi na prihod
3 - prosečna ocena
4 - ESPB
5 - godina studija
6 - broj godina studiranja
7 - korektivni faktor
Direktor
_____________________________________
Jovan Bjelobaba
82 . ĐOLAI JELENA
ATILA
79,25
1
7,93
198,00
R4
4
1
81,25
83 . STOJIČEVIĆ VLADIMIR
VELIBOR
80,25
1
7,25
55,00
R2
1
0
81,25
84 . DELIBAŠIĆ MARKO
DRAGICA
79,02
1
7,75
151,00
R4
3
1
81,02
85 . GVOZDENOVIĆ PREDRAG
DUŠAN
79,85
1
7,33
54,00
R2
1
0
80,85
86 . GAČIĆ JOVANA
MILANKO
78,75
1
8,11
191,00
R4
4
1
80,75
87 . LAVRO ROBERT
FRANJA
79,60
1
8,00
99,00
R3
2
0
80,60
88 . LAZAREVIĆ MIRELA
IGOR
78,30
1
8,10
189,00
R4
4
1
80,30
89 . ŽEGARAC JELENA
MIODRAG
79,15
1
7,83
50,00
R2
1
0
80,15
90 . KORDIĆ MARKO
MIRJANA
80,10
0
8,18
98,00
R3
2
0
80,10
91 . BAŠIĆ UNA
ALIJA
77,65
1
7,97
189,00
R4
4
1
79,65
92 . KOVAČ NIKOLA
VITOMIR
76,30
1
7,58
240,00
M1
5
2
79,30
93 . RADMILOVIĆ GORICA
DUŠAN
78,05
1
7,37
103,00
R3
2
0
79,05
94 . BRZIĆ MARIJANA
STEVICA
77,05
1
7,41
150,00
R4
3
1
79,05
95 . DUBOČANIN BOJAN
GORAN
77,90
1
7,58
100,00
R3
2
0
78,90
96 . BUMBIĆ MAJA
SNEŽANA
77,85
1
7,73
49,00
R2
1
0
78,85
97 . HANČOVSKI MILICA
JOVAN
77,80
1
7,40
51,00
R2
1
0
78,80
98 . IKOVIĆ JOVANA
SLOBODAN
76,70
1
7,82
188,00
R4
4
1
78,70
99 . VIDIĆ MILAN
ARSENIJE
76,30
1
8,30
174,00
R4
4
1
78,30
100 . SMILJANIĆ BORKO
ALEKSANDAR
77,30
1
7,14
52,00
R2
1
0
78,30
101 . NARANČIĆ MILAN
NOVO
76,05
1
8,13
177,00
R4
4
1
78,05
102 . VUKOVIĆ MILANA
DRAGIŠA
75,40
1
7,88
180,00
R4
4
1
77,40
103 . DANGUBIĆ JELENA
ANĐELKO
76,40
0
8,16
178,00
R4
4
1
77,40
104 . NIKOLIĆ MARKO
MILANA
76,25
1
7,25
50,00
R2
1
0
77,25
105 . SOLAREVIĆ DARA
MILOMIR
75,05
1
7,33
144,00
R4
3
1
77,05
106 . BARALIĆ JOVANA
OLIVERA
75,95
1
6,71
53,00
R2
1
0
76,95
107 . VUJIČIĆ MARIJA
MIROSLAV
74,70
1
7,38
189,00
R4
4
1
76,70
108 . BASTA SAŠA
ĐURO
75,50
1
6,86
103,00
R3
2
0
76,50
109 . ŠKRBIĆ BOGDAN
ZORAN
73,40
1
7,00
240,00
M1
5
2
76,40
110 . NAN ELEONORA
STELIAN
75,10
1
6,86
51,00
R2
1
0
76,10
111 . MARIĆ STANISLAV
MIROSLAV
73,50
1
7,38
183,00
R4
4
1
75,50
112 . SOVILJ SIMONA
ADRIANA
74,40
1
7,20
48,00
R2
1
0
75,40
113 . ĐURĐEVIĆ DEJANA
ZORAN
73,60
1
7,44
91,00
R3
2
0
74,60
114 . VOJINOVIĆ MARKO
NOVAK
72,05
1
6,81
95,00
R3
2
0
73,05
115 . PAVLOVIĆ NENAD
RADE
70,80
1
8,12
151,00
R4
4
1
72,80
116 . MANIĆ MILICA
RUŽA
71,70
1
6,50
49,00
R2
1
0
72,70
117 . TOMINČIĆ RUŽICA
LJILJANA
69,60
1
7,96
149,00
R4
4
1
71,60
118 . NOVAKOV TAMARA
VESNA
68,30
1
7,54
153,00
R4
4
1
70,30
119 . DRAGUTINOVIĆ MILOŠ
ZORAN
64,03
1
7,32
240,00
M1
7
2
67,03
120 . RISTIĆ JOVAN
DIMITRIJE
60,25
1
7,09
124,00
R4
4
1
62,25
121 . STOJIČIĆ SRĐAN
MIODRAG
59,13
0
7,56
160,00
R4
6
1
60,13
Pravo na smeštaj u studentske domove ostvaruju studenti koji se nalaze iznad CRTE na ovoj listi.
Rang lista je konačna.
1 - bodovi na uspeh
2 - bodovi na prihod
3 - prosečna ocena
4 - ESPB
5 - godina studija
6 - broj godina studiranja
7 - korektivni faktor
Direktor
_____________________________________
Jovan Bjelobaba
Ustanova studentskog standarda
STUDENTSKI CENTAR NOVI SAD
Novi Sad, Dr. Sime Miloševića br. 4
Dana: 19.11.2014
Broj:
19. novembar 2014
Rang lista studenata pripadnika romske nacionalne manjine
učesnika konkursa za smeštaj u studentske domove u školskoj
2014/15
Red.
broj
PREZIME I IME
IME
RODITELJA
1
2
BODOVI - osnov*
3
4
5
6
7
UKUPNO
1 . HALILOVIĆ SONJA
FAHRUDIN
92,70
1
8,94
60,00
R2
1
0
93,70
2 . PEŠIĆ MARKO
PERICA
87,60
0
7,92
240,00
M2
4
2
89,60
3 . RADAKOVIĆ STEFAN
ILIJA
87,45
1
7,89
120,00
R3
2
1
89,45
4 . VASILJKOVIĆ IGOR
DRAGAN
85,80
1
7,56
240,00
M1
4
2
88,80
5 . STOJNIĆ MILOŠ
DRAGAN
86,60
1
8,16
229,00
R4
4
1
88,60
6 . MITROVIĆ BRATISLAV
SVETO
87,55
1
7,91
60,00
R2
1
0
88,55
7 . KNEŽEVIĆ NEMANJA
DUŠAN
87,10
1
8,78
54,00
R2
1
0
88,10
8 . PREDA IVAN
FRANJA
85,90
1
8,22
168,00
R4
3
1
87,90
9 . KOKORA DRAGANA
MARICA
85,47
1
7,92
172,00
R4
3
1
87,47
10 . VASILJKOVIĆ MILUTIN
DRAGAN
85,13
1
8,28
164,00
R4
3
1
87,13
11 . RAKIĆ JELENA
STEVICA
84,98
1
7,93
170,00
R4
3
1
86,98
12 . BEGANOVIĆ DIJANA
RATKO
84,95
1
7,95
113,00
R3
2
0
85,95
13 . NIKOLIĆ MAJA
NEVENKO
84,45
1
8,25
54,00
R2
1
0
85,45
14 . MURATOVIĆ SLAĐANA
MILOMIR
83,60
1
8,00
109,00
R3
2
0
84,60
15 . KIŠ JUHAS ANASTAZIJA
IŠTVAN
83,25
1
7,93
109,00
R3
2
0
84,25
16 . KOVAČ TINA
JAKOV
80,35
1
7,75
52,00
R2
1
0
81,35
17 . BEGANOVIĆ DRAGANA
MILINKO
80,00
1
8,00
50,00
R2
1
0
81,00
18 . SUZANA FREIBERG
FREIBERG
74,95
1
7,15
147,00
R4
3
1
76,95
19 . GODIĆ PATRICIJA
VIKTOR
74,85
1
7,13
49,00
R2
1
0
75,85
20 . BRANKOVIĆ BOJAN
GORAN
73,70
1
7,54
225,00
R5
5
1
75,70
21 . BOROVČANIN STEFAN
NADA
73,45
1
7,25
93,00
R3
2
0
74,45
Pravo na smeštaj u studentske domove ostvaruju studenti koji se nalaze iznad CRTE na ovoj listi.
Rang lista je konačna.
1 - bodovi na uspeh
2 - bodovi na prihod
3 - prosečna ocena
4 - ESPB
5 - godina studija
6 - broj godina studiranja
7 - korektivni faktor
Direktor
_____________________________________
Jovan Bjelobaba
Ustanova studentskog standarda
STUDENTSKI CENTAR NOVI SAD
Novi Sad, Dr. Sime Miloševića br. 4
Dana: 19.11.2014
Broj:
19. novembar 2014
Rang lista studenata koji imaju status izbeglice ili raseljenog lica
učesnika konkursa za smeštaj u studentske domove u školskoj
2014/15
Red.
broj
PREZIME I IME
IME
RODITELJA
1
2
BODOVI - osnov*
3
4
5
6
7
UKUPNO
1 . ZEKANOVIĆ RADISLAV
SIMO
82,25
1
8,29
51,00
R2
1
0
83,25
2 . RADOJKOVIĆ NIKOLA
STANIŠA
79,40
1
7,40
53,00
R2
1
0
80,40
3 . CRNOMARKOVIĆ ŽIKICA
ŽIVKO
73,90
1
7,66
178,00
R4
4
1
75,90
Pravo na smeštaj u studentske domove ostvaruju studenti koji se nalaze iznad CRTE na ovoj listi.
Rang lista je konačna.
1 - bodovi na uspeh
2 - bodovi na prihod
3 - prosečna ocena
4 - ESPB
5 - godina studija
6 - broj godina studiranja
7 - korektivni faktor
Direktor
_____________________________________
Jovan Bjelobaba
Ustanova studentskog standarda
STUDENTSKI CENTAR NOVI SAD
Novi Sad, Dr. Sime Miloševića br. 4
Dana: 19.11.2014
Broj:
19. novembar 2014
Rang lista studenata koji su bez roditeljskog staranja
učesnika konkursa za smeštaj u studentske domove u školskoj
2014/15
Red.
broj
PREZIME I IME
IME
RODITELJA
1
2
BODOVI - osnov*
3
4
5
6
7
UKUPNO
1 . JEVTIĆ RADOJKA
BRANISLAV
86,15
1
8,11
171,00
R4
3
1
88,15
2 . KALIN MIROSLAV
NIKOLA
86,05
0
8,25
112,00
R3
2
0
86,05
3 . KOJIĆ FILIP
ZORAN
83,00
1
7,00
60,00
R2
1
0
84,00
4 . JANKOVIĆ ŽIVKA
PETAR
81,25
1
8,33
99,00
R3
2
0
82,25
5 . MARKOVIĆ MILOSAV
DRAGAN
78,37
1
7,94
145,00
R4
3
1
80,37
6 . CREPULJA ALEKSANDAR
SVETLANA
78,40
1
8,00
96,00
R3
2
0
79,40
7 . LOVRENČIĆ ŽELJKO
STEVO
75,68
1
7,35
146,00
R4
3
1
77,68
8 . MATASOVIĆ ANA
FRANJO
72,95
1
6,75
49,00
R2
1
0
73,95
9 . LAJKO ALEKSANDRA
IŠTVAN
62,18
1
6,95
240,00
M1
7
2
65,18
Pravo na smeštaj u studentske domove ostvaruju studenti koji se nalaze iznad CRTE na ovoj listi.
Rang lista je konačna.
1 - bodovi na uspeh
2 - bodovi na prihod
3 - prosečna ocena
4 - ESPB
5 - godina studija
6 - broj godina studiranja
7 - korektivni faktor
Direktor
_____________________________________
Jovan Bjelobaba
Ustanova studentskog standarda
STUDENTSKI CENTAR NOVI SAD
Novi Sad, Dr. Sime Miloševića br. 4
Broj: 1185/3
Dana: 19. 11. 2014.
Posebna rang lista za studente viših godina I stepena studija i studente II i III stepena
studija koji su predali Zahteve da budu rangirani kao studenti sa invaliditetom, studenti
sa hroničnim bolestima i studenti rekonvalescenti za školsku 2014/2015. godinu.
Redni
broj
Prezime i ime studenta
Ime
roditelja
Fakultet,
Visoka šk.
1.
Topić Nataša
Gordan
PMF
2.
Škorić Jelena
Sneţana
Filozofski
3.
Kljajić Marko
Milenko
FTN
4.
Brkljač Nina
Gordana
Medicinski
5.
Prelević Radonja
Rajko
PMF
6.
Barović Veljko
Momčilo
FTN
7.
Radojković Katarina
Slavica
Medicinski
8.
Hristov Aleksandra
Bojan
Medicinski
9.
Femić Milica
Obren
FTN
10.
Jovanović Vladana
Vlado
Medicinski
11.
Đorđević Branislav
Dejan
FTN
12.
Planinčić Milovan
Danko
FTN
13.
Draganić Jasna
Zoran
Poljoprivr.
14.
Nikolin Tatjana
Mita
Ekonomski
15.
Krsmanović Jasna
Zorica
Filozofski
16.
Kolaković Milan
Goran
Filozofski
17.
Pandurov Teodora
Dragan
Akademija U.
18.
Sokanović Sneţana
Savo
FTN
19.
Liko Edita
Janoš
Filozofski
Godina
studija
Personalni
asistent
(Pratilac)
Komentar
ODOBRENO
II
IV
ODOBRENO
M1
ODOBRENO
III
ODOBRENO
III
ODOBRENO
IV
ODOBRENO
III
ODOBRENO
V
ODOBRENO
II
ODOBRENO
IV
ODOBRENO
II
ODOBRENO
M1
ODOBRENO
II
ODOBRENO
IV
ODOBRENO
II
DA
ODOBRENO
III
ODOBRENO
II
ODOBRENO
III
ODOBRENO
III
ODOBRENO
Ustanova studentskog standarda
STUDENTSKI CENTAR NOVI SAD
Novi Sad, Dr. Sime Miloševića br. 4
Broj: 1185/3
Dana: 19. 11. 2014.
Prezime i ime studenta
Ime
roditelja
Fakultet,
Visoka šk.
20.
Sladojević Lazar
Ranko
Pravni
21.
Simić Aleksandar
Dragan
VTŠ
22.
Srdić Milan
Zoran
FTN
23.
Milutinović Milica
Miroljub
Medicinski
24.
Đurović Saša
Dušanka
Tehnološki
25.
Stevanović Dragana
Miodrag
PMF
26.
Nikolin Nataša
Dragan
FTN
27.
Lukić Ivana
Jovan
Medicinski
28.
Rajić Mladen
Milan
PMF
29.
Jovićević Stefan
Nebojša
FTN
30.
Petković Nemanja
Ţarko
Filozofski
31.
Dobrosavljević Mirjana
Goran
Medicinski
32.
Dţambasević Nevena
Dobrina
Filozofski
33.
Janjušević Tijana
Milomir
FTN
34.
Tobdţić Dejan
Miroslav
VTŠ
35.
Dţido Kristijan
Drago
Akademija U.
36.
Vlajković Danijela
Branislav
FTN
37.
Stevanov Nevenka
Branislav
Poljoprivr.
38.
Kmezić Dajana
Aleksandra
FTN
39.
Avramović Miloš
Saša
Akademija U.
40.
Stefanović Katarina
Brankica
FTN
41.
Virag Sandra
Laslo
Filozofski
42.
Mihajlović Jovana
Milorad
FTN
Redni
broj
Godina
studija
Personalni
asistent
(Pratilac)
Komentar
IV
ODOBRENO
II
ODOBRENO
IV
DA
ODOBRENO
IVp
ODOBRENO
III
ODOBRENO
II
ODOBRENO
IVp
ODOBRENO
IV
ODOBRENO
IV
ODOBRENO
III
ODOBRENO
III
ODOBRENO
III
ODOBRENO
III
ODOBRENO
IVp
ODOBRENO
II
ODOBRENO
II
ODOBRENO
IV
ODOBRENO
IVp
ODOBRENO
III
ODOBRENO
II
ODOBRENO
III
ODOBRENO
III
ODOBRENO
IV
ODOBRENO
Ustanova studentskog standarda
STUDENTSKI CENTAR NOVI SAD
Novi Sad, Dr. Sime Miloševića br. 4
Broj: 1185/3
Dana: 19. 11. 2014.
Prezime i ime studenta
Ime
roditelja
Fakultet,
Visoka šk.
43.
Batori Denis
Emil
Poljoprivr.
44.
Hranisavljević Vladan
Predrag
FTN
45.
Ivković Ratko
Milan
FTN
46.
Lukić Aleksandar
Miroslav
FTN
47.
Sredojev Branislav
Nadeţda
FTN
48.
Bogdanović Aleksandar
Slobodan
FTN
49.
Antić Sonja
Aleksandar
Filozofski
50.
Vukov Nikola
Petar
FTN
51.
Mašić Milica
Joviša
Medicinski
52.
Kljajić Jovan
Zoran
PMF
53.
Toholj Mirko
Miloš
FTN
54.
Lovre Sonja
Ljiljana
Poljoprivr.
55.
Ilić Ana
Branka
Filozofski
56.
Ivić Milka
Janko
Filozofski
57.
Horvat Daniel
Janoš
FTN
58.
Lazić Zoran
Cvijan
FTN
59.
Milinković Mališa
Mirko
FTN
60.
Marković Aleksandra
Zoran
Akademija u.
61.
Gačević Namanja
Milanko
Poljoprivr.
62.
Ostojić Milica
Ţivko
PMF
63.
Zagorac Momira
Momir
PMF
64.
Janjić Milica
Miro
PMF
65.
Stojanac Zorka
Dušan
Akademija u.
Redni
broj
Godina
studija
Personalni
asistent
(Pratilac)
Komentar
Vp
ODOBRENO
III
ODOBRENO
III
ODOBRENO
II
ODOBRENO
M1
ODOBRENO
II
ODOBRENO
IV
ODOBRENO
III
ODOBRENO
III
ODOBRENO
IVp
ODOBRENO
M1
ODOBRENO
IV
ODOBRENO
IV
ODOBRENO
III
ODOBRENO
IVp
ODOBRENO
M1
ODOBRENO
III
ODOBRENO
III
ODOBRENO
IV
ODOBRENO
II
ODOBRENO
IV
ODOBRENO
IVp
ODOBRENO
M1
ODOBRENO
Ustanova studentskog standarda
STUDENTSKI CENTAR NOVI SAD
Novi Sad, Dr. Sime Miloševića br. 4
Broj: 1185/3
Dana: 19. 11. 2014.
Prezime i ime studenta
Ime
roditelja
Fakultet,
Visoka šk.
66.
Vujačić Maša
Aleksandar
Medicinski
67.
Vučetić Goran
Milenko
PMF
68.
Đolović Dejan
Čedomir
Filozofski
69.
Janković Dušan
Vojislav
FTN
70.
Bojović Aleksandar
Miloš
FTN
71.
Grubišić Vanja
Nikola
Ekonomski
72.
Budimirović Uroš
Boban
Tehnološki
73.
Ivković Ivana
Sanja
PMF
74.
Lalić Stojan
Emil
Poljoprivr.
75.
Sjeran Bilja
Boţo
FTN
76.
Nestorović Dejan
Ljubinko
FTN
77.
Petaković Filip
Aleksandar
FTN
78.
Sekulić Nikola
Miodrag
Ekonomski
79.
Miličević Dajana
Veselin
FTN
80.
Drezgić Miloš
Dragan
Ekonomski
81.
Pljuco Bojan
Zoran
Poljoprivredni
82.
Gajić Ivana
Sneţana
PMF
83.
Divljak Aleksandar
Dragana
FTN
84.
Šćekić Filip
Nebojša
FTN
85.
Teodorović Uroš
Miloš
VPŠ
86.
Petrović Slobodan
Mladen
VPŠ
87.
Rončević Dunja
Zoran
Medicinski
88.
Gligorin Dragana
Dragan
Tehnološki
Redni
broj
Godina
studija
Personalni
asistent
(Pratilac)
Komentar
II
ODOBRENO
IVp
ODOBRENO
IV
ODOBRENO
M1
ODOBRENO
IV
ODOBRENO
IV
ODOBRENO
IV
ODOBRENO
III
ODOBRENO
III
ODOBRENO
III
ODOBRENO
IV
ODOBRENO
III
ODOBRENO
III
ODOBRENO
II
ODOBRENO
IV
ODOBRENO
III
ODOBRENO
III
ODOBRENO
IV
ODOBRENO
II
ODOBRENO
III
ODOBRENO
III
DOPUNA
IV
ODBIJENO
II
ODBIJENO
Ustanova studentskog standarda
STUDENTSKI CENTAR NOVI SAD
Novi Sad, Dr. Sime Miloševića br. 4
Broj: 1185/3
Dana: 19. 11. 2014.
Prezime i ime studenta
Ime
roditelja
Fakultet,
Visoka šk.
89.
Krneta Nataša
Ţeljko
Poljoprivr.
90.
Ilić Nataša
Gordana
Filozofski
91.
Ţivković Dejan
Zoran
FTN
92.
Lakić Nikolina
Predrag
PMF
93.
Kovačević Dajana
Radivoje
Medicinski
94.
Marsenić Aleksandra
Miodrag
Ekonomski
Redni
broj
Godina
studija
Personalni
asistent
(Pratilac)
Komentar
D1
ODBIJENO
IVp
ODBIJENO
M1
ODBIJENO
II
ODBIJENO
III
ODBIJENO
II
ODBIJENO
ODOBRENO – student je ostvario pravo na smeštaj kao student sa invaliditetom, student sa
hroničnom bolešću ili student rekonvalescent;
ODBIJENO - student nije ostvario pravo na smeštaj kao student sa invaliditetom, student sa
hroničnom bolešću ili student rekonvalescent;
DOPUNA - student treba da se javi svom izabranom lekaru u Zavod za zdravstvenu zaštitu
studenata Novi Sad kako bi upotpunio svoju lekarsku dokumentaciju, krajnji rok za dopunu je
petak, 25. novembar.
Direktor
________________________________
Jovan Bjelobaba
Download

Објављена је ранг листа