Udruženje zdravstvenih
radnika Zaječar 03. 12. 2014. g
Zaječar
Raspored stručnih aktivnosti UZR Zaječar za medicinske sestre i zdravstvene tehničare
u 2015. godini
Datum održavanja
vrsta edukacije
Tema
•
07. (subota) februar 2015.
Test
Kako da se zaštitimo od infektivnog pacijenta u stom.
ordinaciji Perović /4 boda za učesnike/
•
21. (subota) februar 2015.
Test
Anafilaktički šok –kako ga prepoznati i reagovati
B. Popović /10 boda za učesnike/
•
05. (četvrtak) mart 2015.
Str.sast.
Uloga medicinske sestre u prevenciji karcinoma dojke
M. Videnović / 2 boda za učesnike/
•
21. (subota) mart 2015.
Test
Imunizacija eksponiranih lica protiv hepatitisa B u
zdravstvenim ustanovama
Z. Todorović, D Mihailović /10/ boda za učesnike/
•
18. (subota) april 2015.
Test
Kako da se zaštitimo od infektivnog pacijenta u stom.
ordinaciji A.Perović /4 boda za učesnike/
•
14. (četvrtak) maj 2015.
Str.sast.
Prevencija i nega dekubitusa ko starih osoba u
hospitalnim uslovima R. Krstić /2 boda za učesnike/
•
23. (subota) maj 2015.
Test
Anafilaktički šok –kako ga prepoznati i reagovati
B. Popović /10 boda za učesnike/
•
06. (subota ) jun 2015.
Test
Imunizacija eksponiranih lica protiv hepatitisa B u
zdravstvenim ustanovama
Z. Todorović, D. Mihailović /10/ boda za učesnike/
•
25.(četvrtak) jun 2015.
str. sast.
Agresija pacijenata i kako zaposleni reaguju na nju
S. Jocić / 2 boda za učesnike/
•
19. (subota) sept. 2015.
Test
Kako da se zaštitimo od infektivnog pacijenta u stom.
ordinaciji A. Perović /4 boda za učesnike/
•
17. (subota) oktobar 2015.
Test
Anafilaktički šok –kako ga prepoznati i reagovati
B. Popović /10 boda za učesnike/
•
05. (četvrtak) novembar 2015 str. sast.
Dementnost kod starih lica – nega i komunikacija
M. Petrović / 2 boda za učesnike/
•
07. (subota) novembar 2015.
Imunizacija eksponiranih lica protiv hepatitisa B u
zdravstvenim ustanovama
Z. Todorović, D. Mihailović /10/ boda za učesnike/
Test
Mesto sprovođenja KE je amfiteatar Doma zdravlja Zaječar, sa početkom u 12:30 sati za stručne
sastanke i 10:00 sati za kontinuiranu edukaciju rešavanjem testa
Prijava učešća je obavezna. Broj učesnika je ograničen na 180 po svakom testu ili stručnom sastanku.
Članovi UZR Zaječar ne plaćaju kotizaciju
Download

KME 2015