PREDAVANJA ZA MESEC JUN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
„Postraumatski stres sindrom kod zdr. radnika
i članova spec službi“
( Sendi Žolt)
„Etički aspekti transplantacije“
(Gereg Jovanka)
ZADNJI PUT SE ODRŽAVA
„Zdravstvena nega bolesnika sa amputacijom“
(Aleksandar Ljubojević)
„Veštine u komunikaciji sa teškim ljudima“
( Terek Olga)
ZADNJI PUT SE ODRŽAVA
„Pravilna ishrana u laktaciji“
(Vujković L. Ksenija)
„Ishrana prilagođena starijim osobama“
(Ilija Erika)
„Proces zdravstvene nege - II faza“
(M. Zelić, M. Uskoković, B. Davčik, M. Tot
Demek)
„Istorijat infektivnih bolesti i njihov značaj za
savremeno čovečanstvo“
(Borislav Davčik)
„Uloga med. sestre – tehničara u bezbednoj
aplikaciji vakcina“
(Mirjana Uskoković)
„Zdravstvena nega u kući“
(Miroslav Zelić)
„Smernice za rad medicinskih sestara –
tehničara kod urgentnih stanja“
(M. Zelić, M. Uskoković, B. Davčik, M. Tot
Demek)
„Morbiditetni apsentizam“
(Alavanja Magda)
ZADNJI PUT SE ODRZAVA
„Prevencija i nega dekubitusa“
(Tot Demek Melinda)
„Bolesti zavisnosti“
(Vesna Šešević)
3 – predavač
2 – slušaoc
04.06.2013
Od : 14.00
SLD – DLV, podružnica Subotica
Petefi Šandora 7
Udruženje zdravstvenih radnika Doma
zdravlja Subotica
3 – predavač
2 – slušaoc
05.06.2013
Od : 14.00
SLD – DLV, podružnica Subotica
Petefi Šandora 7
Udruženje zdravstvenih radnika Doma
zdravlja Subotica
3 – predavač
2 – slušaoc
06.06.2013
Od: 14.00
SLD – DLV, podružnica Subotica
Petefi Šandora 7
Udruženje zdravstvenih radnika Doma
zdravlja Subotica
3 – predavač
2 – slušaoc
10.06.2013
Od : 14.00
SLD – DLV, podružnica Subotica
Petefi Šandora 7
Udruženje zdravstvenih radnika Doma
zdravlja Subotica
2 – predavač
1 – slušaoc
3 – predavač
2 – slušaoc
12.06.2013
Od : 14.00
13.06.2013
Od : 14.00
SLD – DLV, podružnica Subotica
Petefi Šandora 7
SLD – DLV, podružnica Subotica
Petefi Šandora 7
6 – predavač
3 – slušaoc
15.06.2013
Od : 9.00
SLD – DLV, podružnica Subotica
Petefi Šandora 7
3 – predavač
2 – slušaoc
17.06.2013
Od : 14.00
SLD – DLV, podružnica Subotica
Petefi Šandora 7
Udruženje zdravstvenih radnika Doma
zdravlja Subotica
3 – predavač
2 – slušaoc
19.06.2013
Od : 14.00
SLD – DLV, podružnica Subotica
Petefi Šandora 7
Dom zdravlja Subotica
2 – predavač
1 – slušaoc
20.06.2013
Od: 14.00
SLD – DLV, podružnica Subotica
Petefi Šandora 7
Dom zdravlja Subotica
8 – predavač
4– slušaoc
22.06.2013
Od 9.00
SLD – DLV, podružnica Subotica
Petefi Šandora 7
Udruženje zdravstvenih radnika Doma
zdravlja Subotica
Obavezna prijava na tel:
553-151
3 – predavač
2 – slušaoc
24.06.2013
Od : 14.00
SLD – DLV, podružnica Subotica
Petefi Šandora 7
Udruženje zdravstvenih radnika Doma
zdravlja Subotica
3 – predavač
2 – slušaoc
2 – predavač
1 – slušaoc
26.06.2013
Od: 14.00
27.06.2013
Od: 14.00
SLD – DLV, podružnica Subotica
Petefi Šandora 7
SLD – DLV, podružnica Subotica
Petefi Šandora 7
Udruženje zdravstvenih radnika Doma
zdravlja Subotica
Dom zdravlja Subotica
Udruženje zdravstvenih radnika Doma
zdravlja Subotica
Dom zdravlja Subotica
Obavezna prijava na tel:
553-151
Dom zdravlja Subotica
PREDAVANJA ZA MESEC JUN
Žutom bojom obeležena predavanja su akreditovana i za
više medicinske sestre – tehničare!
* Članovi Udruženja zdravstvenih radnika Doma zdravlja Subotica, ne plaćaju
kotizaciju ako učestvuju na predavanjima u organizaciji Udruženja. Oni koji nisu
članovi, kotizaciju u visini od 600,00 RSD mogu da uplate na licu mesta pre predavanja
ili na tekući račun Udruženja zdravstvenih radnika Doma zdravlja Subotica.
* Za predavanja koja su u organizaciji Doma zdravlja Subotica, kotizaciju plaćaju
svi koji nisu zaposleni u Domu zdravlja! Kotizacija iznosi 600,00 RSD.
**Kotizacija za Kurseve I kategorije iznosi 1.600,00 RSD!
OBAVEZNA JE PRETHODNA TELEFONSKA PRIJAVA ZA
SVE KURSEVE 1. KATEGORIJE!!!
Download

PREDAVANJA ZA MESEC JUN