PREDAVANJA ZA MESEC MART 2013.
1.
2.
3.
Smernice za rad medicinskih sestara –tehničara kod
urgentnih stanja **
( M. Zelić, M. Uskoković, B. Davčik, M. Tot Demek)
8 – predavač
4– slušaoc
Postraumatski stres kod zdravstvenih radnika,
članova spec. Službi ( Sendi Žolt)
3 – predavač
2 – slušaoc
Pravilna ishrana u laktaciji
( Vujković L. Ksenija)
2 – predavač
1 – slušaoc
02.03.2013
Od 9.00
SLD – DLV, podružnica
Subotica
Petefi Šandora 7
06.03.2013
Od :14.00
SLD – DLV, podružnica
Subotica
Petefi Šandora 7
07.03.2013
Od :14.00
SLD – DLV, podružnica
Subotica
Petefi Šandora 7
4.
Veštine u komunikaciji sa teškim ljudima
(Olga Terek)
3- predavač
2- slušaoc
14.03.2013
Od : 14.00
SLD – DLV, podružnica
Subotica
Petefi Šandora 7
5.
Morbiditetni apsentizam
( Alavanja Magdalena)
3 – predavač
2 – slušaoc
20.03.2013
Od. 14.00
SLD – DLV, podružnica
Subotica
Petefi Šandora 7
6.
Etički aspekti transplantacije organa
( Gereg Jovanka)
3 – predavač
2 – slušaoc
21.03.2013
Od: 14.00
SLD – DLV, podružnica
Subotica
Petefi Šandora 7
Ishrana prilagođena starijim osobama- dijetetika u
gerontologiji
( Ilija Erika)
3 – predavač
2 – slušaoc
7.
27.03.2013
Od: 14.00
SLD – DLV, podružnica
Subotica
Petefi Šandora 7
!!!Obavezno pročitati sledeću stranicu!!!
Udruženje
zdravstvenih radnika
Doma zdravlja
Subotica
Obavezna prijava na
tel: 553-151
Udruženje
zdravstvenih radnika
Doma zdravlja
Subotica
Dom zdravlja Subotica
Udruženje
zdravstvenih radnika
Doma zdravlja
Subotica
Udruženje
zdravstvenih radnika
Doma zdravlja
Subotica
Udruženje
zdravstvenih radnika
Doma zdravlja
Subotica
Udruženje
zdravstvenih radnika
Doma zdravlja
Subotica
PREDAVANJA ZA MESEC MART 2013.
Žutom bojom obeležena predavanja su akreditovana i za
više medicinske sestre – tehničare!
* Članovi Udruženja zdravstvenih radnika Doma zdravlja Subotica, ne plaćaju
kotizaciju ako učestvuju na predavanjima u organizaciji Udruženja. Oni koji nisu
članovi, kotizaciju u visini od 600,00 RSD mogu da uplate na licu mesta pre predavanja
ili na tekući račun Udruženja zdravstvenih radnika Doma zdravlja Subotica.
* Za predavanja koja su u organizaciji Doma zdravlja Subotica, kotizaciju plaćaju
svi koji nisu zaposleni u Domu zdravlja! Kotizacija iznosi 600,00 RSD.
**Kotizacija za Kurseve I kategorije iznosi 1.600,00 RSD!
OBAVEZNA JE PRETHODNA TELEFONSKA PRIJAVA ZA
SVE KURSEVE 1. KATEGORIJE!!!
Download

!!!Obavezno pročitati sledeću stranicu!!!