PREDAVANJA ZA MESEC FEBRUAR 2013.
Udruženje zdravstvenih
radnika Doma zdravlja
SLD – DLV, podružnica Subotica
Subotica
Petefi Šandora 7
Obavezna prijava na tel:
553-151
Udruženje zdravstvenih
SLD – DLV, podružnica Subotica
radnika Doma zdravlja
Petefi Šandora 7
Subotica
Smernice za rad medicinskih sestara –tehničara kod
urgentnih stanja
( M. Zelić, M. Uskoković, B. Davčik, M. Tot Demek)
8 – predavač
4– slušaoc
“Konflikti i postupak u konfliktima”
( Nediljka Vojvodić, Daniela Bošnjak)
4 – predavač
2 – slušaoc
Obrada rana u ambulantama primarnog nivoa
(Ljubojević Aleksandar)
Prva faza-procena stanja i utvrđivanje potrebe za negomProces zdr. nega
( M. Zelić, M. Uskoković, B. Davčik, M. Tot Demek)
Uvođenje kapitacije u primarnoj zdravstvenoj
zaštiti
(Mađarić Margareta, Tot Demek Melinda)
Kardiopulmonalna reanimacija-Timski rad
( prim dr Kornelija Jakšić H, dr Anka Ivošević, Sendi Žolt,
Bokor Oliver)
Specifičnosti u komunikaciji tokom rada medicinskih
sestara
( Mirjana Uskoković)
2 – predavač
1– slušaoc
8.
Etički aspekti transplantacije organa
( Gereg Jovanka)
3 – predavač
2 – slušaoc
20.02.2013
Od: 14.00
Udruženje zdravstvenih
SLD – DLV, podružnica Subotica
radnika Doma zdravlja
Petefi Šandora 7
Subotica
9.
Morbiditetni apsentizam
( Alavanja Magdalena)
3 – predavač
2 – slušaoc
21.02.2013
Od. 14.00
Udruženje zdravstvenih
SLD – DLV, podružnica Subotica
radnika Doma zdravlja
Petefi Šandora 7
Subotica
10.
Kardiopulmonalna reanimacija-Timski rad
( prim dr Kornelija Jakšić H, dr Anka Ivošević, Sendi
Žolt, Bokor Oliver)
10 – predavač
5– slušaoc
23.02.2013
Od: 9.00
Zadnji put se održava
SLD – DLV, podružnica Subotica
Dom zdravlja Subotica
Prijave na tel: 600-736
Petefi Šandora 7
11.
Veštine u komunikaciji sa teškim ljudima
(Olga Terek)
3- predavač
2- slušaoc
27.02.2013
Od : 14.00
Udruženje zdravstvenih
SLD – DLV, podružnica Subotica
radnika Doma zdravlja
Petefi Šandora 7
Subotica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8 – predavač
4– slušaoc
5 – predavač
2 – slušaoc
10 – predavač
5– slušaoc
3 – predavač
2 – slušaoc
02.02.2013
Od 9.00
06.02.2013
Od :14.00
Zadnji put se održava
07.02.2013
Od: 14.00
09.02.2013
Od: 9.00
Zadnji put se održava
13.02.2013
Od: 14.00
Zadnji put se održava
23.02.2013
Od: 9.00
Zadnji put se održava
14.02.2013
Od: 14.00
Zadnji put se održava
SLD – DLV, podružnica Subotica
Dom zdravlja Subotica
Petefi Šandora 7
SLD – DLV, podružnica Subotica
Dom zdravlja Subotica
Prijave na tel: 553-151
Petefi Šandora 7
Udruženje zdravstvenih
SLD – DLV, podružnica Subotica
radnika Doma zdravlja
Petefi Šandora 7
Subotica
SLD – DLV, podružnica Subotica
Dom zdravlja Subotica
Prijave na tel: 600-736
Petefi Šandora 7
Udruženje zdravstvenih
SLD – DLV, podružnica Subotica
radnika Doma zdravlja
Petefi Šandora 7
Subotica
!!!Obavezno pročitati sledeću stranicu!!!
PREDAVANJA ZA MESEC FEBRUAR 2013.
Žutom bojom obeležena predavanja su akreditovana i za
više medicinske sestre – tehničare!
* Članovi Udruženja zdravstvenih radnika Doma zdravlja Subotica, ne plaćaju
kotizaciju ako učestvuju na predavanjima u organizaciji Udruženja. Oni koji nisu
članovi, kotizaciju u visini od 600,00 RSD mogu da uplate na licu mesta pre predavanja
ili na tekući račun Udruženja zdravstvenih radnika Doma zdravlja Subotica.
* Za predavanja koja su u organizaciji Doma zdravlja Subotica, kotizaciju plaćaju
svi koji nisu zaposleni u Domu zdravlja! Kotizacija iznosi 600,00 RSD.
**Kotizacija za Kurseve I kategorije (Red. br. 1, 4, 6, 10) iznosi 1.600,00 RSD!
OBAVEZNA JE PRETHODNA TELEFONSKA PRIJAVA ZA
SVE KURSEVE 1. KATEGORIJE!!!
Download

!!!Obavezno pročitati sledeću stranicu!!!