PREDAVANJA ZA MESEC DECEMBAR 2014.
1.
2.
3.
4.
5.
„Specifičnosti u merama za praćenje, sprečavanje i
suzbijanje intrahospitalnih infekcija“
(Jovanka Gereg, Medicinska sestra)
“Zadaci medicinske sestre u lečenju pacijenata u
terminalnoj fazi bolesti”
(Melinda Tot Demek, Strukovna med. sestra)
“Sestrinske intervencije kod bolesnika sa crevnim
Infekcijama”
(Borislav Davčik, Strukovni med. tehničar)
“Sestrinske intervencije u prevenciji i lečenju
arterijske hipertenzije”
(Mirjana Uskoković, Strukovna med. sestra)
“Specifičnosti u zdravstvenoj nezi obolelih od
Alchajmerove bolesti”
(Katarina Vasić, Strukovna med. sestra)
3 – predavač
2 – slušaoc
04.12.2014
Od: 14.00
3 – predavač
2 – slušaoc
10.12.2014
Od: 14.00
3 – predavač
2 – slušaoc
11.12.2014
Od: 14.00
3 – predavač
2 – slušaoc
17.12.2014
Od: 14.00
3 – predavač
1 – slušaoc
18.12.2014
Od: 14.00
SLD – DLV, podružnica
Subotica
Petefi Šandora 7
SLD – DLV, podružnica
Subotica
Petefi Šandora 7
SLD – DLV, podružnica
Subotica
Petefi Šandora 7
SLD – DLV, podružnica
Subotica
Petefi Šandora 7
SLD – DLV, podružnica
Subotica
Petefi Šandora 7
Udruženje zdravstvenih
radnika Doma zdravlja
Subotica
Udruženje zdravstvenih
radnika Doma zdravlja
Subotica
Udruženje zdravstvenih
radnika Doma zdravlja
Subotica
Udruženje zdravstvenih
radnika Doma zdravlja
Subotica
Udruženje zdravstvenih
radnika Doma zdravlja
Subotica
Žutom bojom obeležena predavanja su akreditovana i za
više i visoke strukovne medicinske sestre – tehničare!
Članovi Udruženja zdravstvenih radnika Doma zdravlja Subotica, ne plaćaju kotizaciju ako učestvuju na
predavanjima u organizaciji Udruženja.
Oni koji nisu članovi, kotizaciju u visini od 600,00 RSD mogu da uplate na licu mesta pre predavanja ili na tekući
račun Udruženja zdravstvenih radnika Doma zdravlja Subotica.
Kotizacija iznosi 600,00 RSD.
Download

Termini predavanja za mesec Decembar 2014. godine