PRELIMINARNI PROGRAM KANCEROLOŠKE NEDELJE 2012. godine
Četvrtak 29. novembar 2012. godine
12,45-13,15 Svečano otvaranje
13,15-14,00 Plenarno predavanje
Integracija palijativne terapije u ukupan specifičan terapijski pristup pacijentima
obolelim od malignih oboljenja
Jamie Van Roenn (USA)
14,00-15,00 Koktel dobrodošlice i ručak
15,00-17,00 Workshop UMOS-a: Integracija palijativne medicine u specifično
lečenje onkoloških bolesnika hemioterapijom
Predsedavajući: Snežana Bošnjak
Moderator: Jamie Van Roenn (USA)
Prezentatori:
1. Dr Jelena Dimitrijević: Problem delirijuma
2. Dr Dušan Ristić: Komunikacija sa adolescentom obolelim od hemiosenzitivnog
tumora koji nije hemio kurabilan, i sa njegovom porodicom
3. Dr Snežana Šušnjar: Pomoć palijativne medicine pri donošenju odluke o
lečenju hemioterapijom
Diskutanti: Dr Snežana Bošnjak, Dr Mirjana Durbaba, Dr Svetislav Jelić, Dr Nevena
Boškov, Dr Davorin Radosavljević
Petak 30. novembar 2012. godine
09,00-10,30 Simpozijum SDIR-a: Novine u istraživanju raka
Predsedavajući: Zorica Juranić
09,00-09,30 Vitamin D and cancer and autoimmunity
Yehuda Shoenfeld (Izrael)* sponzor predavanja je EACR
09,30-10,00 Hedgehog signaling in cancer and therapeutic potential
Sonja Levanat, (Hrvatska)* sponzor predavanja je EACR
10,00-10,30 Uloga ishrane u prevenciji maligniteta
Zorica Juranić
10,30-11,00 Pauza za kafu
11,00-12,00 Simpozijum UGOS-a Psihoonkologija u ginekološkoj onkologiji-od
nestrukturisanih intervencija do psihološkog savetovališta
11,00-11,20 Psihološki faktori koji utiču na sprovođenje programa prevencije
karcinoma grlića materice i dojke
Vesna Kostić
11,20 -11,40 Fizičke i psihološke promene koje su posledica lečenja ginekološkog
kancera
Vesna Kesić
11,40-12,00 Psihoonkologija i psihoterapija u ginekološkoj onkologiji
Snežana Mijalković
12,00-13,00 Glavna tema: Infekcije u onkologiji 1: Bolničke infekcije u
onkologiji
Predsedavajući: Ana Jovićević
12,00-12,20 Metodologija i rezultati nadzora nad bolničkim infekcijama u Institutu za
onkologiju i radiologiju Srbije
Dragana Jovićević
12,20-12,40 Prikaz registrovanih intrahospitalnih epidemija u Institutu za onkologiju i
radiologiju Srbije
Ana Jovićević
12,40-13,00 Racionalna upotreba antibiotika u onkologiji
Nenad Milanović
13,00-14,00 Ručak
14,00-15,40 Glavna tema: Infekcije u onkologiji 2: Infektivni agensi kao
uzročnici neoplastičkih oboljenja
Predsedavajući: Zorica Tomašević
14,00-14,20 Virusi i rak dojke
Zorica Tomašević
14,20-14,40 Helicobakter Pylori i maligna oboljenja želudca
Nebojša Manojlović
14,40-15,00 HPV i maligne bolesti anogenitalne regije
Ana Jovićević
15,00-15,20 HPV i orofaringealni karcinom
Svetislav Jelić
15,20-15,40 EBV i maligne bolesti
Zoran Tomašević
15,40-16,00 Prikaz poster sesije
Zorica Juranić, Zorica Tomašević
16,00 Dodela nagrade za najbolji poster (sponzor je EACR)
Subota 01. decembar 2012. godine (Narodna biblioteka Srbije)
10,00-13,00 Seminar za bolesnike: Značaj stresa u onkologiji
10,00-10,30 Psihološki mehanizmi u prevladavanju stresa
Marija Andrijić
10,30-11,00 Stresne situacije i njihov uticaj na zdravlje
Milijana Matorčević
11,00-11,30 Fizičke aktivnosti u prevladavanju stresa
Dušanka Ćupić
11,30-12,00 Psihosocijalna podrška u prevladavanju stresa
Ana Đurđević
12,00-12,30 Stres i psihosomatska oboljenja
Zoran Vojić
12,30-13,00 Diskusija
Download

PRELIMINARNI PROGRAM KANCEROLOŠKE NEDELJE 2012