PREDAVANJA ZA MESEC MAJ 2013.
1.
2.
Specifična stanja u reanimaciji
10 – predavač
SLD – DLV, podružnica Subotica
11.05.2013
Dom zdravlja Subotica
(prim. Dr Jakšić H. Kornelija, dr Ivošević Anka, Bokor
Petefi Šandora 7
5 – slušaoc
Od: 9.00
Oliver, Sendi Žolt)
Predavanje „Sestrinstvo nekad i sad“ – VMT Borislava Davčika, ODRŽAĆE SE POVODOM OBELEŽAVANJA DANA SESTRINSTVA u prostorijama
SLD – DLV, podružnica Subotica Petefi Šandora 7, 13.05.2013 Od: 14.00h
Bodovi koje nosi su: 2 – predavač
1 – slušaoc
Sestrinske intervencije i prevencija Lajmske bolesti
( Fabian Arpad)
2 – predavač
1 – slušaoc
15.05.2013
Od: 14.00
SLD – DLV, podružnica Subotica
Petefi Šandora 7
4.
Pravilna ishrana u trudnoći
( Vujković L. Ksenija)
3 – predavač
2 – slušaoc
16.05.2013
Od: 14.00
SLD – DLV, podružnica Subotica
Petefi Šandora 7
5.
Smernice za rad medicinskih sestara –tehničara kod
urgentnih stanja
( M. Zelić, M. Uskoković, B. Davčik, M. Tot Demek)
8 – predavač
4 – slušaoc
18.05.2013
Od 9.00
SLD – DLV, podružnica Subotica
Petefi Šandora 7
6.
Ishrana i dijabetes
( Šešević Vesna)
3 – predavač
2 – slušaoc
21.05.2013
Od: 14.00
SLD – DLV, podružnica Subotica
Petefi Šandora 7
7.
Specifičnosti u zdravstvenoj nezi starih lica
( Zelić Miroslav)
3 – predavač
2 – slušaoc
22.05.2013
Od: 14.00
SLD – DLV, podružnica Subotica
Petefi Šandora 7
Zdravstvena nega kod opekotina
( Tot Demek Melinda)
Sestrinske intervencije i prva pomoć kod sunčanice i
toplotnog udara
( Ljubojević Aleksandar)
2 – predavač
1 – slušaoc
23.05.2013
Od: 14.00
SLD – DLV, podružnica Subotica
Petefi Šandora 7
Dom zdravlja Subotica
2 – predavač
1 – slušaoc
29.05.2013
Od: 14.00
SLD – DLV, podružnica Subotica
Petefi Šandora 7
Dom zdravlja Subotica
SLD – DLV, podružnica Subotica
Petefi Šandora 7
Udruženje
zdravstvenih radnika
Doma zdravlja
Subotica
3.
8.
9.
10.
Uloga med. sestre u prevenciji, ranom otkrivanju i lečenju
karcinoma grlića materice
( Uskoković Mirjana)
Organizator predavanja je Dom zdravlja Subotica
3 – predavač
2 – slušaoc
30.05.2013
Od: 14.00
Dom zdravlja Subotica
Udruženje
zdravstvenih radnika
Doma zdravlja
Subotica
Udruženje
zdravstvenih radnika
Doma zdravlja
Subotica
Obavezna prijava na
tel: 553-151
Udruženje
zdravstvenih radnika
Doma zdravlja
Subotica
Udruženje
zdravstvenih radnika
Doma zdravlja
Subotica
PREDAVANJA ZA MESEC MAJ 2013.
!!!Obavezno pročitati sledeću stranicu!!!
Žutom bojom obeležena predavanja su akreditovana i za
više medicinske sestre – tehničare!
* Članovi Udruženja zdravstvenih radnika Doma zdravlja Subotica, ne plaćaju
kotizaciju ako učestvuju na predavanjima u organizaciji Udruženja. Oni koji nisu
članovi, kotizaciju u visini od 600,00 RSD mogu da uplate na licu mesta pre predavanja
ili na tekući račun Udruženja zdravstvenih radnika Doma zdravlja Subotica.
* Za predavanja koja su u organizaciji Doma zdravlja Subotica, kotizaciju plaćaju
svi koji nisu zaposleni u Domu zdravlja! Kotizacija iznosi 600,00 RSD.
**Kotizacija za Kurseve I kategorije iznosi 1.600,00 RSD!
OBAVEZNA JE PRETHODNA TELEFONSKA PRIJAVA ZA
SVE KURSEVE 1. KATEGORIJE!!!
Download

Termini predavanja za mesec Maj 2013. godine