PREDAVANJA ZA MESEC FEBRUAR 2015.
1.
„Porodica i šećerna bolest“
(Anica Vukomanov, medicinska sestra)
3 – predavač
2 – slušaoc
04.02.2015
Od: 14.00
SLD – DLV, podružnica
Subotica
Petefi Šandora 7
Udruženje
zdravstvenih radnika
Doma zdravlja
Subotica
2.
„Medicinska rehabilitacija bolesnika sa
akutnim infarktom miokarda“ (Borislav
Davčik, Strukovni medicinski tehničar)
2 – predavač
1 – slušaoc
05.02.2015
Od: 14.00
SLD – DLV, podružnica
Subotica
Petefi Šandora 7
Dom zdravlja
Subotica
3.
„Bol u grudima“
( Prim dr Jakšić H. Kornelija, dr Anka
Ivošević, Oliver Bokor, Žolt Sendi)
6 – predavač
3 – slušaoc
07.02.2015
Od: 9.00
SLD – DLV, podružnica
Subotica
Petefi Šandora 7
4.
„Specifičnosti u zdravstvenoj nezi obolelih od
Alchajmerove bolesti“ (Katarina Vasić,
Strukovna medicinska sestra)
3 – predavač
2 – slušaoc
09.02.2015
Od: 14.00
SLD – DLV, podružnica
Subotica
Petefi Šandora 7
2 – predavač
1 – slušaoc
10.02.2015
Od : 14.00
2 – predavač
1 – slušaoc
11.02.2015
Od: 14.00
7.
„Savremeni profil medicinske sestre“
(Adriana Sarić, Strukovna medicinska sestra)
3 – predavač
2 – slušaoc
12.02.2015
Od: 14.00
SLD – DLV, podružnica
Subotica
Petefi Šandora 7
8.
„Sestrinske intervencije kod bolesnika sa
crevnim infekcijama“ (Borislav Davčik,
Strukovni medicinski tehničar)
3 – predavač
2 – slušaoc
18.02.2015
Od: 14.00
SLD – DLV, podružnica
Subotica
Petefi Šandora 7
9.
„Učešće medicinske sestre tehničara u
neurodijagnostičkim ispitivanjima“ (Miroslav
Zelić, Strukovni medicinski tehničar)
2 – predavač
1 – slušaoc
19.02.2015
Od: 14.00
SLD – DLV, podružnica
Subotica
Petefi Šandora 7
5.
6.
„Zdravstvena nega bolesnika sa kolostomom,
ileostomom i gastrostomom“ (Miroslav Zelić,
Strukovni medicinski tehničar)
„Kapitacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“
(Melinda Tot Demek, Strukovna medicinska
sestra)
SLD – DLV, podružnica
Subotica
Petefi Šandora 7
SLD – DLV, podružnica
Subotica
Petefi Šandora 7
Dom zdravlja
Subotica
Obavezna prijava
Tel: 024/600-736
Udruženje
zdravstvenih radnika
Doma zdravlja
Subotica
Dom zdravlja
Subotica
Dom zdravlja
Subotica
Udruženje
zdravstvenih radnika
Doma zdravlja
Subotica
Udruženje
zdravstvenih radnika
Doma zdravlja
Subotica
Dom zdravlja
Subotica
PREDAVANJA ZA MESEC FEBRUAR 2015.
10.
„Sestrinske intervencije u prevenciji i lečenju
arterijske hipertenzije“ (Mirjana Uskoković,
Strukovna medicinska sestra)
3 – predavač
2 – slušaoc
23.02.2015
Od: 14.00
SLD – DLV, podružnica
Subotica
Petefi Šandora 7
11.
„Zadaci medicinske sestre u lečenju pacijenata
u terminalnoj fazi bolesti“ (Melinda Tot
Demek, Strukovna medicinska sestra)
3 – predavač
2 – slušaoc
25.02.2015
Od: 14.00
SLD – DLV, podružnica
Subotica
Petefi Šandora 7
12.
„Krizni menadžment u Domu zdravlja
Subotica“
(Sendi Žolt, Master menadžmenta u
zdravstvu)
3 – predavač
2 – slušaoc
26.02.2015
Od: 14.00
SLD – DLV, podružnica
Subotica
Petefi Šandora 7
13.
„Proces zdravstvene nege- III, IV,V faza“
(Zelić Miroslav, Uskoković Mirjana, Davčik
Borislav, Tot Demek Melinda)
6 – predavač
3 – slušaoc
27.02.2015
Od: 14.00
SLD – DLV, podružnica
Subotica
Petefi Šandora 7
Udruženje
zdravstvenih radnika
Doma zdravlja
Subotica
Udruženje
zdravstvenih radnika
Doma zdravlja
Subotica
Udruženje
zdravstvenih radnika
Doma zdravlja
Subotica
Dom zdravlja
Subotica
Obavezna prijava
Tel: 024/600-736
Sva predavanja se održavaju poslednji put !!!!!
Žutom bojom obeležena predavanja su akreditovana i za
više i visoke strukovne medicinske sestre – tehničare!
Članovi Udruženja zdravstvenih radnika Doma zdravlja Subotica, ne plaćaju kotizaciju ako učestvuju na predavanjima u organizaciji Udruženja.
Oni koji nisu članovi, kotizaciju u visini od 600,00 RSD mogu da uplate na licu mesta pre predavanja ili na tekući račun Udruženja zdravstvenih
radnika Doma zdravlja Subotica.
Za predavanja koja su u organizaciji Doma zdravlja Subotica, kotizaciju plaćaju svi koji nisu zaposleni u Domu zdravlja!
Kotizacija iznosi 600,00 RSD.
Kotizacija za kurseve I kategorije je 1.600,00 RSD i plaćaju je svi koji nisu zaposleni u Domu zdravlja!
Obavezna je telefonska prijava za kurs I kategorije zbog ograničenog broja polaznika!
Download

Termini predavanja za mesec Februar 2015. godine