Inženjeri građevine 741-1054
Napisao Živojin Vujanović
Inženjeri građevine od broja 741 (od slova S) do broja 1054 (do slova Đ)
Sa punim pravom možemo kazati da su ovo pasivni članovi UGIS-a, jer da nije bilo UGIS-a nebi
bilo ni ovog spiska.
Napomena:
- Svi oni koji žele da se izbrišu
sa ovog spiska neka se jave Predsedniku UGIS ing
Vujanović Živojinu.
- Pozivam inženjere, sa ovog spiska
i one koji nisu na spisku, da se pridruže UGIS-u u
borbi za prava
inženjera i afirmaciji zvanja inženjer. Da se kroz izmene zakona prošire
prava inženjera, da nam se vrate prava koja smo imali pre 2003 godine.
- Pozivam
inženjere da dignu glas protiv diskriminacije koju vrši rukovostvo komore
na svojim članovima inženjerima.
R.b.
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
Prezime, srednje slovo iLicenca
ime
Sabljak J. Dragan
812 0899 07
Sabljak J. Dragan
800 1274 09
Sabo T. Erika
800 1311 09
Salatić Z. Suzana
800 0299 07
Savić V. Zlatimir
800 0052 06
Savić R. Aleksandar
800 1486 10
Savić S. Srbislav
800 0347 07
Savić L. Đeno
800 1181 08
Savić J. Milan
800 0618 07
Savić R. Petar
800 0886 07
Savić I. Rajko
800 0696 07
Savić M. Nenad
812 0709 07
Savić M. Milomir
800 0232 06
Savić S. Mila
800 0934 08
Savić M. Nenad
800 1451 10
Savković C. Relja
800 0180 06
Savović F. Vesna
812 0784 07
Sekulić R. Jordan
800 0892 07
Serdar N. Predrag
812 1547 11
1/8
Inženjeri građevine 741-1054
Napisao Živojin Vujanović
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
Sijarić B. Rešad
800 1212 09
Sikimić R. Ivan
800 1193 09
Simić O. Zoran
812 0399 07
Simić O. Zoran
800 1080 08
Simić D. Slađan
800 1221 09
Simić D. Slađan
812 1229 09
Skopljak S. Bogdan
800 0207 06
Skopljak S. Bogdan
812 1195 09
Slepčević P. Zoran
800 0162 06
Slepčević P. Zoran
812 1072 08
Sokić R. Đorđe
800 0350 07
Spasenović D. Siniša 812 1513 11
Spasenovski M. Dobrivoje
812 0527 07
Spasić Ž. Katarina
800 1004 08
Spasić Ž. Katarina
812 1014 08
Spasović M. Dušica
800 0151 06
Stajić M. Živojin
800 1111 08
Stamenković M. Zoran 800 0969 08
Stamenković S. Miroslav800 0560 07
Stamenković M. Goran 800 0579 07
Stamenković S. Olivera 800 1044 08
Stanimirović R. Marijana800 0063 06
Stanižan D. Vladimir
800 0837 07
Stanković M. Nataša
800 1093 08
Stanković M. Nataša
812 1096 08
Stanković A. Dobrila
800 0266 07
Stanković M. Bratislav 800 0022 06
Stanković Č. Žarko
800 0888 07
Stanković S. Tomislav 800 0575 07
Stanković Č. Slavoljub 800 0450 07
Stanković V. Miomir
800 0056 06
Stanković Ž. Ivica
800 1551 11
Stanojević M. Dragan 812 1074 08
Stanojević M. Dragan 800 1129 08
Stanojević M. Radenko 800 0455 07
Stanojević M. Mirko
800 0061 06
Stefanović D. Zoran
800 0462 07
Stefanović Ž. Nevena 800 0889 07
Stefanović S. Slobodan 800 1273 09
Stefanović T. Jadranka 800 1432 10
Stekić M. Branislav
812 1112 08
Stekić M. Branislav
800 1105 08
Stepanović S. Novica 800 0516 07
Stepanović S. Novica 812 0523 07
Stepić S. Branislav
800 0182 06
Stepić D. Aleksandar 800 1108 08
2/8
Inženjeri građevine 741-1054
Napisao Živojin Vujanović
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
Stevanović S. Sreten 812 1085 08
Stevanović M. Časlav 800 0925 08
Stevanović M. Ivica
800 0290 07
Stevanović B. Srboljub 800 0354 07
Stevanović B. Srboljub 812 0187 06
Stevanović R. Davor
812 0868 07
Stevanović B. Marijana 812 1294 09
Stevanović S. Sreten 800 1243 09
Stevanović S. Saša
812 1123 08
Stevović M. Vladimir
812 1172 08
Stojadinović M. Božidar800 0746 07
Stojadinović V. Vladimir800 1317 09
Stojanović S. Dragomir 800 0936 08
Stojanović M. Dragan 812 0923 08
Stojanović M. Dragan 800 0920 08
Stojanović Đ. Vladimir 800 0992 08
Stojanović Đ. Vladimir 812 0996 08
Stojanović A. Slobodan 812 0417 07
Stojanović A. Slobodan 800 0346 07
Stojanović D. Dobrivoje800 0156 06
Stojanović T. Slaviša 812 1194 09
Stojanović S. Snežana 800 0953 08
Stojanović M. Boris
800 1182 08
Stojanović M. Boris
812 1190 08
Stojanović S. Ivana
800 1465 10
Stojilković M. Sreten 800 0026 06
Stojić M. Radomir
812 1160 08
Stojić M. Radomir
800 1159 08
Stojičić N. Radosav
800 0183 06
Stojičić M. Mirko
800 1493 10
Stojsavljević K. Slađana800 0412 07
Stošić S. Dragiša
812 0164 06
Stošić M. Miodrag
800 0990 08
Stošić M. Vanja
800 1365 09
Strajnić S. Milena
800 1035 08
Stupar D. Žarko
800 0288 07
Surla S. Nikola
800 0918 08
Suslov A. Vladimir
800 0773 07
Svilar S. Petar
812 0623 07
Tabašević M. Vinka
800 0855 07
Tadić V. Katica
800 1168 08
Tadić V. Boško
800 0385 07
Tadić P. Snežana
800 0910 07
Tanasković M. Živko
800 0460 07
Tankosić R. Milan
800 1532 11
Tanović R. Branislav 800 0332 07
3/8
Inženjeri građevine 741-1054
Napisao Živojin Vujanović
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
Tasić M. Brankica
800 0836 07
Tasković S. Boban
800 0408 07
Tasković S. Boban
812 0393 07
Tatić B. Dragan
800 0212 06
Teodosić D. Aleksandar800 0209 06
Terzić M. Svetozar
800 1384 09
Tešić M. Mladen
800 1041 08
Tišanović B. Zoran
800 1082 08
Tobdžić B. Dragan
812 0473 07
Tobdžić B. Dragan
800 0456 07
Todorov V. Miroslav
800 0850 07
Todorović L. Miodrag 800 0895 07
Todorović P. Milan
800 0885 07
Todorović L. Miodrag 812 1135 08
Todorović M. Milica
800 0464 07
Todosijević M. Nedeljko812 0785 07
Todosijević M. Nedeljko800 0775 07
Tomić S. Zdravko
812 0867 07
Tomović M. Branko
812 0304 07
Tomović P. Vera
800 0592 07
Topalović B. Zoran
800 0790 07
Totić J. Rade
800 0072 06
Tošić S. Slobodan
800 1109 08
Tošić J. Srđan
812 1122 08
Tošić J. Srđan
800 1118 08
Trifunović M. Rajko
812 0273 07
Trifunović D. Ljubisav 800 0581 07
Tripković M. Rodoljub 800 0804 07
Trmčić T. Nataša
800 0588 07
Trumić-Kovačević S. Nataša
800 1226 09
Tukić M. Petar
800 1440 10
Tutorić R. Radomir
800 0336 07
Tutorov R. Jovan
800 0568 07
Ubiparip S. Milka
812 1016 08
Urban J. Geza
800 0437 07
Uzelac D. Tihomir
800 0774 07
Uzelac M. Milan
812 0438 07
Uzelac M. Milan
800 0351 07
Varagić M. Rade
812 1404 10
Varagić M. Rade
800 0286 07
Varkonji Molnar I. Marta812 0146 06
Varkonji Molnar I. Marta800 1234 09
Vasilijević V. Miroljub 800 1287 09
Vasilić K. Milorad
800 0737 07
Vasiljević M. Zoran
800 0030 06
Vasiljević M. Đorđe
800 0933 08
4/8
Inženjeri građevine 741-1054
Napisao Živojin Vujanović
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
Vasić M. Aleksandar
800 0461 07
Vasić Ž. Dragan
800 1011 08
Vasić R. Biljana
800 1507 11
Velemir Z. Milenko
812 0368 07
Velikinac T. Dragan
800 1029 08
Veličković P. Saša
812 0562 07
Veličković Č. Miroslav 800 0854 07
Veljković S. Stojilko
800 0857 07
Velković V. Jova
800 1248 09
Veselinović J. Arso
800 1217 09
Vesić Lj. Ivica
812 1237 09
Vesković S. Nataša
800 0952 08
Vidaković O. Ignjat
800 0210 06
Vidaković O. Ignjat
812 0309 07
Vidić V. Vladan
812 1346 09
Vince F. Ištvan
800 0048 06
Vinčić L. Milenko
800 0184 06
Vizi A. Ondrej
812 0897 07
Višnjić N. Veljko
800 0225 06
Višnjić L. Vukašin
812 0470 07
Višnjić L. Vukašin
800 0410 07
Višnjić P. Slobodan
812 0397 07
Vlahović J. Bojan
800 0606 07
Vlaisavljević Č. Snežana800 1441 10
Vlaović D. Nebojša
800 1233 09
Vokić A. Milutin
800 1235 09
Voštinić R. Zoran
800 0690 07
Vraneš V. Jasmina
800 1517 11
Vranić V. Dalibor
800 1492 10
Vranješ Z. Ana
812 1348 09
Vrška M. Jozef
800 0480 07
Vujanović D. Branislava812 0363 07
Vujanović P. Živojin
800 0345 07
Vujinović V. Marko
800 0446 07
Vujković S. Duško
812 0915 07
Vukadinović H. Ljubiša 812 1371 09
Vukadinović R. Milenko 800 0161 06
Vukašin M. Dragana
800 0154 06
Vukašin M. Dragana
812 0643 07
Vukomanov J. Zoran 800 0004 06
Vukoslavović D. Vukoslav
812 0163 06
Vuković D. Radoje
812 0476 07
Vuković A. Ivan
800 1356 09
Vuksanović K. Zoran 812 0613 07
Vukčević P. Danilo
800 0930 08
Vulinović S. Ivan
800 1480 10
5/8
Inženjeri građevine 741-1054
Napisao Živojin Vujanović
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
Vučetić S. Velimir
812 0365 07
Vučićević N. Dragan
800 1216 09
Vučković A. Marija
800 1285 09
Vučković M. Momčilo 800 0204 06
Vučurović M. Dušanka 800 0378 07
Zagorac G. Aleksandar 800 1553 11
Zdravković Ž. Milivoje 812 1548 11
Zgonjanin G. Marinko 812 1559 11
Zlatanović T. Radmila 800 1132 08
Zlatanović R. Vlada
800 0756 07
Zlatanović B. Nenad
800 0447 07
Zlatanović R. Snežana 800 1458 10
Zlatković M. Vladeta
812 0391 07
Zlatković M. Vladeta
800 0252 07
Zlatković M. Miodrag 812 0940 08
Zlatković Z. Branislav 800 0458 07
Zlatković N. Vlada
800 0849 07
Zorica R. Aco
812 1250 09
Zvonar M. Radmila
812 0398 07
Šakić R. Aleksandar
800 0758 07
Šaponjić M. Radovan 800 1083 08
Šaponjić G. Goran
800 0780 07
Šašić M. Zoran
800 0741 07
Šijakov M. Zoran
800 1031 08
Šijakov M. Zoran
812 1036 08
Šikman G. Svetlana
800 0578 07
Šiljak M. Vesna
800 1565 11
Šipka R. Veljko
800 0005 06
Širka M. Vladislav
800 1239 09
Škorić B. Branka
800 1518 11
Škundrić D. Bojana
800 1034 08
Šmakić R. Radoje
800 1552 11
Štrbac M. Dragoljub
800 1010 08
Štrbac M. Dragoljub
812 1018 08
Šuković Č. Vesna
800 1275 09
Šuša M. Miodrag
800 1344 09
Šušnjar M. Bogdan
800 1145 08
Žarko Lj. Vasić
800 0333 07
Žeberan A. Nenad
800 0608 07
Žikić S. Rade
800 0339 07
Živanović T. Zoran
800 0226 06
Živanović T. Zoran
812 0308 07
Živanović S. Radomir 812 0896 07
Živanović S. Radomir 800 0891 07
Živanović R. Stojka
800 1210 09
Živković M. Aleksandar 800 0622 07
6/8
Inženjeri građevine 741-1054
Napisao Živojin Vujanović
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
Živković P. Miodrag
800 0989 08
Živković B. Ivica
812 1161 08
Živković M. Zoran
800 0995 08
Živković R. Miodrag
800 0373 07
Živojinović D. Aleksandra
800 0386 07
Životić T. Milivoje
800 1327 09
Žunić T. Dušan
800 0832 07
Ćalić M. Aleksandar
800 0287 07
Ćirić D. Ljubinka
800 0907 07
Ćirić Č. Radojica
800 1385 09
Ćirković M. Dragan
800 0457 07
Ćirković M. Žarko
800 0809 07
Ćirović S. Miroslav
800 0975 08
Ćirović S. Miroslav
812 0977 08
Ćitić J. Ljubinko
800 1065 08
Ćitić J. Ljubinko
812 1070 08
Ćorović S. Branko
800 0701 07
Ćorović S. Branko
812 0711 07
Ćosović S. Slavko
800 0948 08
Ćuk B. Danilo
800 0908 07
Ćuruvija D. Gojko
800 0587 07
Ćuruvija B. Milan
800 0861 07
Ćurčin M. Dragoslav
800 1293 09
Ćurčić M. Jovan
812 1045 08
Častven Š. Miroslav
800 0740 07
Častven Š. Miroslav
812 1473 10
Černok M. Stipan
800 0335 07
Čonti A. Andraš
800 0145 06
Čonti I. Ištvan
800 0703 07
Čonti E. Tibor
800 0843 07
Čočović M. Gordana
800 0506 07
Čubrilo S. Ratko
800 0067 06
Čukarić P. Zvonimir
800 0929 08
Čukić D. Radmila
800 0002 06
Čukić D. Radmila
812 0548 07
Čulić R. Todor
800 1443 10
Čutura J. Vladimir
800 0584 07
Đajić B. Miloje
800 1186 08
Đedović H. Avdo
812 0707 07
Đekić M. Željko
812 0078 06
Đermanović P. Radomir800 0045 06
Đilas S. Boro
800 1318 09
Đivuljskij V. Tomislav 812 0134 06
Đokić Ž. Slobodan
800 0719 07
Đokić J. Ratko
800 0513 07
Đokić T. Časlav
812 0415 07
7/8
Inženjeri građevine 741-1054
Napisao Živojin Vujanović
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
Đokić T. Časlav
Đokić V. Dragan
Đokić R. Slobodan
Đorić T. Mihajla
Đorđević B. Milorad
Đorđević Ž. Jovan
Đorđević A. Zoran
Đorđević M. Dušan
Đorđević Ž. Ivan
Đorđević B. Boban
Đorđević M. Vera
Đorđević M. Vera
Đorđević A. Milorad
Đorđević M. Bojan
Đorđić R. Zoran
Đukić T. Zoran
Đurić M. Rade
Đurović M. Božidar
Đurđević T. Đuro
800 0306 07
800 1153 08
812 0898 07
812 1481 10
800 0452 07
800 0370 07
800 1107 08
800 0349 07
800 0713 07
812 0866 07
812 0956 08
800 0954 08
800 1219 09
800 1213 09
800 0032 06
812 1208 09
800 0478 07
800 1180 08
800 0268 07
© 2003-2011. Inženjerska komora Srbije
8/8
Download

Inženjeri građevine 741-1054