KANDIDATI ZA ODBORNIKE
U SKUPŠTINI OPŠTINE BAČKI PETROVAC
IZBORNA LISTA broj 6
SRPSKA NAPREDNA STRANKA – TOMISLAV NIKOLIĆ
R./
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Ime i prezime
Miloš Jojić
Srđan Simić
Elida Pešević
Đura Govorčin
Dragan Krčmar
Dragica Pejković
Nevena Miljević
Duško Ilić
Milka Kolarski
Jaroslav Pagač
Dragana Lončar
Milorad Kolarski
Miroslav Bekić
Ana Džambić
Petar Dević
Jelena Ćazić
Zlatko Hlebinac
Milan Matijević
Đuro Ranitović
Miloš Bekić
Tijana Novakov
Daniel Huđan
Tomaš Častven
Nataša Andrašik
Dragomir Ovuka
Jan Horvat
Dragana Vučković
Samuel Đuriš
Branka Rekić
Pavel Šproh
God.
rođ.
1955.
1989.
1957.
1945.
1954.
1958.
1985.
1983.
1991.
1967.
1978.
1957.
1985
1955.
1943.
1987.
1953.
1985.
1964.
1983.
1989.
1988.
1944.
1987.
1952.
1961.
1982.
1966.
1967.
1962.
Zanimanje
Privatni preduzetnik
Student
Domaćica
Penzioner
Automehaničar
Diplomirani pravnik
Diplomirani pravnik
Dplomirani ekonomista
Trgovac
Radnik
Mašinski tehničar
Penzioner
Radnik
Penzioner
Penzioner
Medicinska sestra – tehničar
Penzioner
Student
Stolar
Keramičar
Frizer
Student
Penzioner
Kozmetičar
Penzioner
Varioc
Domaćica
Mašinski tehničar
Domaćica
Radnik
Prebivalište
Maglić
Maglić
Kulpin
Bački Petrovac
Maglić
Bački Petrovac
Maglić
Maglić
Kulpin
Gložan
Maglić
Kulpin
Bački Petrovac
Kulpin
Kulpin
Maglić
Maglić
Maglić
Kulpin
Bački Petrovac
Kulpin
Gložan
Bački Petrovac
Bački Petrovac
Maglić
Bački Petrovac
Kulpin
Gložan
Gložan
Bački Petrovac
Download

Kandidati za odbornike - Opština Bački Petrovac