PONUDA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA – RC KANJIŽA ZA 2014/15/16 šk.godinu
Kat.
broj
1.
826
NAZIV PROGRAMA
Autori i realizatori
Oblast
Kompentencije
Bodovi
Jezik
Savremena obrada bajki u domaćoj lektiri
u nižim razredima osnovne škole
Melinda Čonti; Erne Čonti
mađarski jezik i
književnost
K1
12
m
K2
8
837
Kreativna radionica jezičkih igara za
učenje srpskog kao nematernjeg i stranog
jezika
3.
813
Igra u funkciji fizike i hemije - kako
učenike zainteresovati za prirodnonaučne predmete
Tinde Sabo; Tamara Apro
prirodne nauke
K1
8
4.
840
Savremena obrada i nove ideje u učenju
gradiva mađarske istorije
Melinda Čonti; Erne Čonti
društvene nauke
K2
12
m
5.
853
Postavljamo temelje dečijeg razvoja
Erika Česko Kermeci; Ildiko
Ostojin Molnar
vaspitni rad
K3
8
m
6.
770
Muzičke igre kao deo odrastanja i učenja
Marijana Milošević Simić; mr
Silvana Grujić
umetnost
K3
8
s
7.
777
Uvod u dramsku pedagogiju
Gabriela Šaroši; Atila Perpauer;
Oršolja Salkai
umetnost
K3
8
s/m
8.
487
Stručno usavršavanje u službi
obezbeđivanja kvaliteta obrazovanja primer dobre prakse
Tatjana Varju Potrebić; Kristina
Telek
opšta pitanja
nastave
K4
8
9.
311
dodatna podrška
učenicima
K3
16
2.
s/m
Andrea Vidović; Sonja Adžić
vaspitni rad
m
Inkluzija na delu-praktična primena
Milanka Pejović; Branka Bešlić;
inkluzivnog modela rada u osnovnoj školi
Ksenija Liščević
s/m
s
10.
222
Upravljanje modelima Arduin-a i Raspberi
Pej-a na času informatike i tehničkog
obrazovanja
11.
244
Škola u oblacima - internet u službi
efektivne pedagoške prakse
Tot Bela; Hečko Robert
informatika
K4
8
s/m
12.
155
Hura istorija! - savremene metode na
časovima istorije
Gabriela Šaroši; Oršolja Šoti;
Atila Perpauer
društvene nauke
K3
8
s/m
13.
55
Podrška zlostavljenom detetu
Olga Rakić; Slađana Ivković
Ivandekić
vaspitni rad
K3
8
s/m
14.
83
Škola tolerancije
Gabriela Šaroši; Atila Perpauer;
Oršolja Salkai
vaspitni rad
K3
8
s/m
s/m
Gabor Kereši; Vatai Emil; Čanji
Pal
informatika
K1
8
Više informacija možete dobiti na telefon: 024/874-733, 064 806-2059 ili na mail: [email protected]
Tatjana Varju Potrebić, direktor
Download

Lista akreditovanih seminara