КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ
Научне и стручне квалификације научника, наставника и сарадника и задужења у настави
Картон научног радника – истраживачки број: АПВНТ_
Rajko Jovic
Име и презиме
Redovni profesor
Звање
[email protected]
e-mail адреса
Klinika za bolesti uva, grla I nosa, Klinicki centar Vojvodine, Novi
Назив институције у којој научник ради
Sad, 1987
са пуним радним временом и од када
otorinolaringologija
Ужа научна област
Академска каријера Redovni profesor Medicinskog fakulteta
Година
Институција
Област
Избор у звање
2008
Medicinski fakultet
otorinolaringologija
Докторат
1998
Medicinski fakultet
otorinolaringologija
Специјализација
1992
Medicinski fakultet
otorinolaringologija
Магистратура
1991
Medicinski fakultet
otorinolaringologija
Диплома
1984
Medicinski fakultet
otorinolaringologija
Списак предмета које наставник и сарадник држи у текућој школској години (академске и докторске
студије)
назив предмета
врста студија
1.
otorinolaringologija
Opste medicine
2.
otorinolaringologija
Stomatologije
3.
Aktuelnosti u otorinolaringologiji
Doktorske studije
4.
5.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Jović MR, Baroš B, Djurić D, Bjelović M, Čanji K; Kljajić V. Naši rezultati u
2.
3.
4.
5.
operativnom lečenju laringotrahealnih stenoza-desetogodišnje iskustvo. Med Pregl
2006;LIX (7-8):309-16.
Jović MR, Čanji K, Mitrović S, Kljajić V, Dragičević D. Surgical approach and results of
treating two subcategories pT2 glottic carcinoma of the larynx. Arch Oncology
2007;15(3-4):69-73.
Jović R, Dragičević D, Komazec Z, Sabo A. Ketoprofen is superior to metamizole in
relieving postoperative pain. J BUON 2008;13:519-523.
Jović MR, Komazec Z, Mitrović S, Dragičević D, Janjević D. Surgical treatment of
primary tracheal dyskinesia in a 14 month old child. Auris Nasus Larynx 2010;37:263-7.
Dragičević D, Vlaški Lj, Komazec Z, Jović MR. Transient evoked otoacustic emissions
in young children with otitis media with effusion before and after surgery. Auris Nasus
Larynx 2010;37:281-5.
6.
7.
8.
9.
10.
Збирни подаци научне и стручне активности научника
Укупан број цитата
18
Укупан број цитата, без аутоцитата
18
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
3
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи:
Међународни: 1
Усавршавања
Stručno usavršavanje u Zagrebu u dva navrata 1990 i 1991 u obe Kliničke
bolnice u Vinogradskoj i Šalati, Segedinu na Klinici za bolesti uva, grla i nosa
1991, 1994, 1996 godine. 1997 godine sam pohadjao Salzburg Cornell Seminar u
Salzburgu, i imao dva boravka od po mesec dana na stručnom usavršavanju u
Lainz Kliničkoj bolnici u Beču, Austrija 2000 i 2002. godine. Stenoze larinksa i
traheje u Haidelbergu 2006 godine 2008 godine Hirurgija glave I vrata Warsava,
V Evropski kurs iz laringomikroskopske hirurgije 2009,
Други подаци које сматрате релевантним (чланства у научним и стручним асоцијацијама, награде и признања):
Kao prvi autor publikovao sam 32 rada u domaćim i stranim časopisima i saopštio 105 radova na
naučnimk skupovima. Kourednik, a ujedno i koautor sam jedne monografije " Urgentno
obezbedjivanje disajnog puta i metode veštačke ventilacije". Urednik sam i autor udžbenika
„Otorinolaringologija . Hirurgija glave i vrata.“ izdatog 2006 i 2009 godine.
Bio sam predsednik naučnog odbora XVII Kongresa Otorinolaringiologa Srbije sa
internacionalnim učešćem. Generalni sekretar Balkanskog udruženja otorinolaringologa, Hirurga
glave i vrata sam od 2008 godine. Potpredsednik sam Otorinolaringološke sekcije SLD od 2008
godine. Načelnik sam odelenja na Otorinolaringološkoj Klinici u Novom Sadu, Šef Katedre za
otorinolaringologiju u Novom Sadu.
Clan Borda Balkanskog udruzenja otorinolaringologa
Најзначајнији радови (минимално 10 не више од 20)
M
1
Jović R. Trauma larinksa i opstrukcija gornjih disajnih puteva kod dece. Srp Arh Celok
Lek 2002;maj-jun:71-6.supp1
2
Jović R, Čanji Karol, Mitrović S, Kljajić V. Selektivna disekcija vrata u terapiji pN1/2
metastatskih limfnih čvorova vrata. Med Pregl 2003;LVI(5-6):221-6.
3
Jović MR. Hiljadu laringektomija na univerzitetskoj Klinici za bolesti uva, grla i nosa
u Novom Sadu- Istorijski osvrt uz prikaz značajnih podataka lečenja malignih tumora
larinksa. Med Pregl 2005;LVIII(1-2):89-93.
4
Jović MR, Mitrović S, Janjević D, Dragičević D, Čanji K. Poteškoće i komplikacije u
primeni endoekstralaringealne laterofiksacije glasnice kod obostranih pareza
rekurentnog nerva. Med Pregl. 2008;61 Suppl 2):51-56.
5
Jović M.R, Swoboda H. "Near-total" laringektomija po Pearsonu: radikalan operativni
zahvat sa čuvanjem fonatorne funkcije larinksa. Med pregl. 2002;LV(11-12):481-4.
6
Jović R, Miladinov Mikov M, Čanji K, Mitrović S. Some epidemiological
characteristics of laryngeal cancer in the provice of Vojvodina from 1985 to 1996.
Arch Oncology 2001;9(1):17-9.
7
Jović R, Baroš B. Terapijski pristup i rezultati lečenja subglotično-trahealnih stenoza.
Med Pregl 2000;LIII (7-8):349-53.
8
Jović R, Komazec Z. Upotreba nazogastrične sonde u hirurgiji larinksa. Med pregl.
2
2000;LIII (9-10):457-62.
9
Jović R, Milošević D, Komazec Z. Savremeni pogledi na hronične tonzilitise. Acta
Otorhinolaryngologica Serbica. 1999;3:717-24.
10
Jović R, Vlaški Lj, Komazec Z, Čanji K. Rezultati lečenja dubokih abscesa i flegmona
vrata. Med Pregl 1999;LII(9-10):399-401.
11
Jović R, Čanji K, Komazec Z, Korolija D. Radical neck dissection-the importance in
malignant disease control. Arch Oncology 1999;7(3):121-6.
12
Jović R, Korolija D, Čanji Karol, Kravić Ljiljana. The importance of selective neck
dissection for therapy and prognosis of N0 laryngeal carcinoma. Arch Oncology
1996;4(2): 95-8.
13
Jović R. Samoubilačke povrede vrata nanesene nožem. Med Pregl 1996;XLIX(78):308-12.
14
15
16
17
18
19
20
3
Download

jović rajko - Klinički centar Vojvodine