КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ
Научне и стручне квалификације научника, наставника и сарадника и задужења у настави
Картон научног радника – истраживачки број: АПВНТ_710
Ljiljana Jovančević
Име и презиме
asistent
Звање
[email protected]
e-mail адреса
Klinički Centar Vojvodine, Klinika za bolesti uva, grla i nosa, Novi
Назив институције у којој научник ради
Sad, od januara 1995.g.
са пуним радним временом и од када
otorinolaringologija
Ужа научна област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2010.
Medicinski fakultet Novi Sad
Otorinolaringologija
Докторат
Специјализација
2003.
Medicinski fakultet Novi Sad
Otorinolaringologija
Магистратура
2007.
Medicinski fakultet Novi Sad
Farmakologija sa toksikologijom
Диплома
1994.
Medicinski fakultet Novi Sad
Opšta medicina
Списак предмета које наставник и сарадник држи у текућој школској години (академске и докторске
студије)
назив предмета
врста студија
1.
Otorinolaringologija
Opšta medicina, Stomatologija
2.
3.
4.
5.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Jovančević Lj, Georgalas C, Savović S, Janjević D. Gustatory rhinitis. Rhinology 2010;48:7-10. M21
2.
Jovančević Lj, Dankuc D. Dijagnostičko-terapijski pristup bolesnicima nakon ingestije korozivnih
supstancija. Med pregl 2008;61(suppl 2):41-6. M51
3.
Jovančević Lj, Mitrović S. Epistaksa kod bolesnika sa hereditarnom hemoragijskom teleangiektazijom.
Med Pregl 2006;59(9-10):443-9. M51
4.
Jovančević Lj, Jović R, Mitrović S. Dysphagia aortica – prikaz slučaja. Med Pregl 2005;58(7-8):401-4.
M51
5.
Čanji K, Mitrović S, Jovančević Lj. Komplikovana povreda hipofarinksa stranim telom. Med Pregl
2007;60(7-8):391-6. M51
6.
7.
8.
9.
10.
Збирни подаци научне и стручне активности научника
Укупан број цитата
2
Укупан број цитата, без аутоцитата
2
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
2
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи: /
Међународни: /
Усавршавања
SAD 1994., Graz 2005., London 2006., Rim 2005., Finska 2006., Švajcarska 2010...
Други подаци које сматрате релевантним (чланства у научним и стручним асоцијацијама, награде и признања):
Član Evropskog Rinološkog Udruženja (ERS), Internacionalnog Rinološkog Udruženja (IRS) i Evropske Akademije
Alergologa i kliničkih Imunologa (EAACI) i Evropskog Udruženja Otorinolaringologa (EUFOS).
Најзначајнији радови (минимално 10 не више од 20)
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jovančević Lj, Georgalas C, Savović S, Janjević D. Gustatory rhinitis. Rhinology 2010;48:7-10.
Jovančević Lj, Dankuc D. Dijagnostičko-terapijski pristup bolesnicima nakon ingestije korozivnih
supstancija. Med pregl 2008;61(suppl 2):41-6.
Jovančević Lj, Mitrović S. Epistaksa kod bolesnika sa hereditarnom hemoragijskom teleangiektazijom.
Med Pregl 2006;59(9-10):443-9.
Jovančević Lj, Jović R, Mitrović S. Dysphagia aortica – prikaz slučaja. Med Pregl 2005;58(7-8):401-4.
Čanji K, Mitrović S, Jovančević Lj. Komplikovana povreda hipofarinksa stranim telom. Med Pregl
2007;60(7-8):391-6.
Mitrović S, Jovančević Lj. The voice of patients with laryngeal carcinoma after oncosurgery. Arch
Oncol 2005;13(2):76-8.
Vučković N, Vučković D, Dankuc D, Jovančević Lj. Nasal glioma. Arch Oncol 2006;14(1-2):57-9.
Mitrović MS, Jovančević Lj, eds. Hereditarni angioedem-dijagnostika, terapija i klinički značaj. Novi
Sad: Društvo lekara Vojvodine – Srpskog lekarskog društva, 2005.
Mitrović MS, Jovićević J, Jovančević Lj. Diferencijalna dijagnoza angioedema glave i vrata. In:
Mitrović MS, Jovančević Lj, eds. Hereditarni angioedem-dijagnostika, terapija i klinički značaj. Novi
Sad: Društvo lekara Vojvodine – Srpskog lekarskog društva, 2005:81-9.
Jovančević Lj. Antibakterijska terapija u lečenju dece obolele od akutnih infekcija gornjih respiratornih
puteva. Magistarska teza. Novi Sad, Srbija: Medicinski fakultet Novi Sad;2007.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
21
51
51
51
51
52
52
49
45
72
Download

jovančević ljiljana - Klinički centar Vojvodine