POKROVITELJ KONGRESA Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske I Kongres i XV simpozijum otorinolaringologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem 1st Congress and the 15th symposium of the Republic Srpska Otorhinolaryngology Association PROGRAM KONGRESA BANJA LUKA, 3. i 4. JUNI Svečana sala Kulturni centar Banski dvor 1 ORGANIZATOR KONGRESA UDRUŽENJE OTORINOLARINGOLOGA REPUBLIKE SRPSKE REPUBLIC OF SRPSKA OTORRIHINOLARYNGOLOGY ASSOCIATION POKROVITELJ KONGRESA MINISTARSTVO ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE U VLADI REPUBLIKE SRPSKE MEDIJSKI POKROVITELJ KONGRESA RADIO – TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE GENERALNI SPONZOR KONGRESA KARL STORZ Predsjednik kongresa Prof. dr Slobodan Spremo Naučni odbor kongresa Prof. dr Vojko Đukić, predsjednik Prof. dr Slobodan Spremo Doc. dr Jovica Milovanović Prof. dr Predrag Stanković Doc. dr Nenad Arsović Prof. dr Anton Mikić Prof. dr Dragoslava Đerić Prof. dr Dragan Dankuc Prof. dr Rajko Jović Prof. dr Dragoslava Đerić Doc. dr Dmitar Travar Prof. dr Sanja Špirić Prof. dr Ljiljana Vlaški Prof. dr Borivoj Babić Prof. dr Snežana Ješić 2 Dr sci. Predrag Špirić Međunarodni odbor kongresa Prof. dr Rajko Jović, predsjednik Prof. dr Hiltrud Glanz Prof. dr Drago Prgomet Prof. dr Tomislav Baudoin Mr sci. Aleksandar Aničin Doc. dr Jovica Milovanović Prof. dr Predrag Stanković Prof. dr Robert Trotić Doc. dr Nenad Arsović Prof. dr Anton Mikić Dr Snjezana Comara Dr sci. med. Elvir Zvrko Prof. dr Milan Stanković Počasni odbor kongresa Prof. dr Ranko Škrbić Ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske Prof. dr Mirko Stanetić Generalni direktor Kliničkog centra Banja Luka Mr sci. Zoran Aleksić Direktor za medicinske poslove hirurških grana, Kliničkog centra Banja Luka Slobodan Gavranović Predsjednik Skupštine grada Banja Luka Prim. dr Zdravko Josipović Potpredsjednik Skupštine grada Banja Luka Prim. dr Boro Gužvić Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Organizacioni odbor kongresa Doc. dr Dmitar Travar, predsjednik 3 Dr Nenad Stevandić, kooordinator Dr Zorica Novaković Mr sci. dr Mirjana Gnjatić Prim. dr Zdenko Stupar Dr Željko Markić Dr Vojin Vojinović Dr Aleksandra Aleksić Dr Zorica Novaković Dr Dalibor Vranješ Dr Nataša Golac Dr Biljana Udovičić Sekretari kongresa Dr Zorica Novaković Prim. dr Zdenko Stupar Predavači po pozivu: Prof. dr Vojko Đukić Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije, Beograd Prof. dr Hiltrud Glanz Universitätsklinikum Gießen und Marburg, Klinik f.HNO‐Heilkunde Gießen, Hessen, Deutschland Prof. dr Drago Prgomet Klinika za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata, Klinički bolnički centar Zagreb, Hrvatska Prof. dr Rajko Jović Klinika za bolesti uva, grla i nosa. Klinički centar Vojvodine. Novi Sad. Srbija Prof. dr Dragan Dankuc Klinika za bolesti uva, grla i nosa, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad Prof. drTomislav Baudoin Klinika za ORL i kirurgiju glave i vrata, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, Hrvatska Mr sci. Aleksandar Aničin Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija 4 Doc. dr Jovica Milovanović Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije, Beograd Prof. dr Predrag Stanković Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije, Beograd Prof. dr Robert Trotić Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata, Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“ Zagreb Doc. Dr Nenad Arsović Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije, Beograd Prof. dr Anton Mikić Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije, Beograd Dr Snjezana Comara, MD, MSc, FRCSI The Royal Surrey County Hospital, Guildford, United Kingdom Prof. dr Dragoslava Đerić Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije, Beograd Dr sci. med. Elvir Zvrko Klinika za ORL i MFH, Klinički centar Crne Gore, Podgorica, Crna Gora Prof. dr Milan Stanković Univerzitetska ORL Klinika Niš, Srbija Program I Kongresa i XV simpozijuma otorinolaringologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem je akreditovan od strane Komore doktora medicine Republike Srpske. 5 PETAK 03.06.2011. Svečana sala Kulturni centar Banski dvor 9.00 – 10.00 Registracija i akreditacija učesnika 10.00 ‐ 10.30 SVEČANO OTVARANJE KONGRESA 10.30 – 12.45 PLENARNA PREDAVANJA Radno predsjedništvo: Slobodan Spremo, Vojko Đukić, Dmitar Travar, Rajko Jović POVREDE LARINKSA Vojko Đukić Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu ENDOSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PRECANCEROUS LESIONS AND EARLY CANCER OF THE LARYNX Hiltrud Glanz Universitätsklinikum Gießen und Marburg, Klinik f.HNO‐Heilkunde Gießen, Hessen, Deutschland DISEKCIJE LATERALNIH REGIJA VRATA KOD PAPILARNIH KARCINOMA ŠTITNJAČE Drago Prgomet Klinika za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata, Klinički bolnički centar Zagreb, Hrvatska LARINGOTRAHEALNE STENOZE I RESTENOZE, U ČEMU JE RAZLIKA? Jović M. Rajko Klinika za bolesti uva, grla i nosa. Klinički centar Vojvodine. Novi Sad. Srbija RINOSINUSNA KIRURGIJA ‐ OD CALDWELL‐LUCA DO NAVIGACIJE Tomislav Baudoin Klinika za ORL i kirurgiju glave i vrata, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, Hrvatska PRIMJENA AUTOLOGNE KOSTI I HRSKAVICE U REKONSTRUKTIVNOJ HIRURGIJI ATIK HOLESTEATOMA Slobodan Spremo Klinika za bolesti uha grla i nosa, Klinički centar Banja Luka 13.00 – 14.00 INSTRUKCIONI KURS APPROACH TO BILATERAL VOCAL CORD PALSY Hiltrud Glanz Universitätsklinikum Gießen und Marburg, Klinik f.HNO‐Heilkunde Gießen, Hessen, Deutschland 6 14.00 – 15.00 KOKTEL DOBRODOŠLICE, ZAKUSKA Pokrovitelj Grad Banja Luka PIANO BAR Hotel „BOSNA“ 15.00 – 17.00 PREDAVANJA PO POZIVU Radno predsjednišvo Milan Pejić, Jovica Milovanović, Dragan Dankuc, Nenad Stevandić UPOTREBA MIOKUTANOG PEKTORALIS MAJOR REŽNJA U ONKOLOŠKOJ HIRURGIJI GLAVE I VRATA Aleksandar Aničin Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija NBI – LARINGOSKOPIJA FOKUSIRANOG SPEKTRA – NAŠA ISKUSTVA Jovica Milovanović Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije KVALITET ŽIVOTA PACIJENATA SA MALIGNIM TUMORIMA LARINKSA Predrag Stanković Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije IMPLANTABILNA KIRURGIJA UHA Robert Trotić Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata, Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“ Zagreb HIRURŠKO LEČENJE NAGLUVOSTI I GLUVOĆE Nenad Arsović Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije 17.10 – 18.30 SLOBODNE TEME ‐ OTOLOGIJA Radno predsjednišvo Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Sanja Špirić, Ljiljana Vlaški HIRURGIJA RETRAKCIONOG DŽEPA Ljiljana Vlaški, Dragan Dankuc, Vladimir Kljajić, Nemanja Pejaković, Slobodanka Lemajić‐Komazec Klinika za bolesti uva, grla i nosa, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad STANDARDI ZA PRIMENU TEMPORALNE FASCIJE I HRSKAVICE U TIMPANOPLASTICI Snežana Ješić, Borivoj Babić, Ana Jotić Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije 7 ZNAČAJ MEATOPLASTIKA NA POSTOPERATIVNI TOK I KVALITET ŽIVOTA PACIJENATA SA TIMPANOPLASTIKOM Dmitar Travar, Dalibor Vranješ Dmitar, Aleksandra Aleksić Klinika za bolesti uha grla i nosa, Klinički centar Banja Luka KONGENITALNI HOLESTEATOM MASTOIDA ‐ MULTICENTRIČNA SERIJA SLUČAJEVA Ljiljana Cvorovic*, Dragoslava Djeric**, Ljiljana Vlaski***, Dragan Dankuc***, Ivan Baljosevic**** * Kliničko‐ bolnički Centar “Zemun”, Srbija ** Institut za ORL i MFH, Klinički Centar Srbije, Srbija *** Klinika za uvo, grlo i nos. KC Vojvodina, Srbija **** Institut za majku i dete „ Vukan Čupić“, Beograd, Srbija BPPV TIPOVI I TRETMAN Borivoj Babić, Snežana Ješić, Nenad Arsović, Dragana Govedarica Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije ANALIZA USPJEŠNOSTI STAPEDOTOMIJE KOD PACIJENATA SA ANKILOZOM STAPESA Sanja Špirić, Predrag Špirić, Vojin Vojnović, Željko Markić Klinika za bolesti uha, grla i nosa, KC Banja Luka OSTEOM SPOLJAŠNJEG UŠNOG KANALA ‐ KOMPLIKACIJE U LIJEČENJU Miroljub Todorović, Jovanović Maja Opšta bolnica „Danilo I“ Cetinje, Crna Gora 20.00 – 24.00 SVEČANA VEČERA RESTORAN „INTEGRA“ 8 SUBOTA 04.06.2011. Svečana sala Kulturni centar Banski dvor 8.30 – 10.30 PREDAVANJA PO POZIVU Radno predsjednišvo Predrag Špirić, Mirjana Gnjatić, Nenad Tanasković, Zoran Trifković HIRURGIJA TUMORA PARAFARINGEALNOG PROSTORA Anton Mikić Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije OTOGENE ENDOKRANIJALNE KOMPLIKACIJE Dragan Dankuc Klinika za bolesti uva, grla i nosa, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad KONCEPT HIRURŠKOG LEČENJA POREMEĆAJA SLUŠNE FUNKCIJE Dragoslava Đerić Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije NOVI PROGNOSTIČKI PARAMETRI ZA KARCINOME LARINKSA Elvir Zvrko Klinika za ORL i MFH, Klinički centar Crne Gore, Podgorica, Crna Gora HIPOTENZIVNA ANAESTEZIJA KOD OPERACIJE GLAVE I VRATA Snjezana Comara The Royal Surrey County Hospital, Guildford, United Kingdom HIRURŠKI TRETMAN BENIGNIH I MALIGNIH TUMORA BAZE LOBANJE Milan Stanković Univerzitetska ORL Klinika Niš, Srbija 10.30 – 11.00 SKUPŠTINA UDRUŽENJA OTORINOLARINGOLOGA REPUBLIKE SRPSKE Izbor rukovodstva Udruženja 11.00 – 11.40 INSTRUKCIONI KURS TEHNIKE ENOSKOPSKOG PREGLEDA DONJIH DIŠNIH PUTEVA Vojko Đukić Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije 11.50 – 12.10 MONOGRAFIJA „OTITIS MEDIA SECRETORIA U DJEČIJEM UZRASTU“ autor Sanja Špirić, promocija monografije: Milan Stanković, Robert Trotić 9 12.10 – 12.20 Sponzor Kongresa GlaxoSmithKline: PRIMJENA AVAMYS‐A U TERAPIJI ALERGIJSKOG RINITISA Sanja Spirić 12.30 – 14.00 SLOBODNE TEME: RINOLOGIJA I MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA Radno predsjednišvo Nenad Stevandić, Dejan Đurđević, Aleksandra Aleksić, Olivera Protić NAŠA ISKUSTVA U KIRURGIJI ŠTITNJAČE I DOŠTITNIH ŽLIJEZDA Vagić D, Petric V, Bedeković V, Ivkić M KBC ¨Sestre milosrdnice“ ,Zagreb, Hrvatska PRIMENA DKI/TMD PROTOKOLA U DIFERENCIJALNOJ DIJAGNOSTICI TEMPOROMANDIBULARNIH DISFUNKCIJA Nenad Tanasković Klinika za maksilofacijalnu hirurgiji, Klinički centar Banja Luka REKONSTRUKTIVNA HIRURGIJA FRONTO‐ETMOIDNE REGIJE, DILEME STANDARDI I SPECIFIČNOSTI Nenad Stevandić, Aleksandra Aleksić, Dmitar Travar, Dejan Đurđević Klinika za bolesti uha, grla i nosa, Klinički centar Banja Luka ETIOPATOGENEZA, KLINIČKE MANIFESTACIJE I TRETMAN ANGIOEDEMA‐NAŠA ISKUSTVA A.Aleksić, S.Spremo, D.Travar, N.Stevandić, N.Golac, Z.Novaković, D.Vranješ, Z.Stupar, M.Gnjatić, Ž.Markić, B.Udovčić Klinika za bolesti uha, grla i nosa, Klinički centar Banja Luka REKONSTRUKCIJA DEFEKTA PREDNJEG ZIDA FRONTALNOG SINUSA TITANIJUMSKOM MREŽICOM Aleksandar Ljubičić, M.Milojević, D.Ivetić, B.Vukomanović‐Đurđević Klinika za otorinolaringologiju VMA, Beograd RONHOPATIA I OPSTRUKTIVNA SLIP APNEA Novak Vukoje, Hranislav Djolić Hirurška bolnica “Sveti Luka“, Petrovaradin RUTINSKA UPOTREBA FOLIJEVOG KATETERA U HEMOSTAZI EPISTAKSE Mirko Popović1, Ivana Mićević1, Rifat Muković2 1
Klinika za ORL i MFH, KC Crne Gore, Podgorica, 2
Dom Zdravja Rožaje, Crna Gora UTICAJ RINOSEPTOPLASTIKE NA PROMENU PSIHOLOŠKE PREBOJENOSTI LIČNOSTI Vladimir Kljajić 1, Ljiljana Erdevički 2, Ljiljana Vlaški 1, Slobodan Savović 1, Petar Čolović 3 1
ORL Klinika Novi Sad, Klinički centar Vojvodine, Medicinski fakultet, 2
ORL Klinika, Klinički centar Kragujevac, Medicinski fakultet Kragujevac, 3
Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu 10 PREDNOSTI NAVIGACIONO ASISTIRANE ENDOSKOPSKE HIRURGIJE SINUSA M.Kendrišić, T.Todić, D.Ranitović, J.Radmanović, S.Radovanović ORL Služba Opšta Bolnica Sremska Mitrovica 14.00 – 15.00 KOKTEL, ZAKUSKA PIANO BAR Hotel „BOSNA“ 15.00 – 16.30 SLOBODNE TEME: LARINGOLOGIJA I HIRURGIJA TUMORA GLAVE I VRATA Radno predsjednišvo Predrag Špirić, Zoran Trifković, Željko Simić, Zorica Novaković RADIKALNA HIRURGIJA MALIGNIH TUMORA LARINKSA, REZULTATI LEČENJA Vladimir Đorđević, Jovica Milovanović, Vojko Đukić Institut za ORL i MFH, Klinički Centar Srbije, Beograd PRIMENA BOTULINSKOG TOKSINA U LEČENJU SPASTIČNE DISFONIJE Milan Vasić, Vladimir Šaranović, Petar Vasiljević, Rade Kosanović ORL klinika, KBC Zvezdara, Beograd, Srbija PREOPERATIVNA EVALUACIJA TUMORA LARINKSA MAGNETNOM REZONANCOM Bojan Banko, Vojko Đukić, Jovica Milovanović, Ružica Maksimović Klinički Centar Srbije, Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu, Beograd PREDNOSTI MODIFIKOVANE TEHNIKE TOTALNE LARINGEKTOMIJE Špirić Predrag, Špirić Sanja, Markić Željko, Vojnović Vojin Klinika za bolesti uha grla i nosa, Klinički centar Banja Luka FARINGOKUTANA FISTULA NAKON TOTALNE LARINGEKTOMIJE Zorica Novaković, Slobodan Spremo, Dalibor Vranješ, Aleksandra Aleksić, Željko Markić, Nataša Guzina‐Golac Klinika za bolesti uha, grla i nosa, Klinički centar Banjaluka TUMORI PLJUVAČNIH ŽLIJEZDA ‐ KLINIČKI ASPEKTI T.Kovačević, P.Maletić, Z.Trifković, M.Đukić, C.Lukić, N.Veselinović, M.Velimirović Odjeljenje za ORL i maksilofacijalnu hirugiju OB Bijeljina LIGATURA VANJSKE KAROTIDNE ARTERIJE Željko Simić Opšta bolnica „Sveti Apostol Luka“ Doboj 11 16.40 – 17.40 SLOBODNE TEME: AUDIOLOGIJA Radno predsjednišvo Svjetlana Kovačević, Zorica Pušara, Danijela Barać, Gordana Šukalo AKUTNO SENZORINEURALNO OŠTEĆENJE SLUHA‐NAŠE ISKUSTVO D.Vranješ, S.Spremo, D.Travar, Z.Stupar, Z.Novaković, A.Aleksić, N.Stevandić, N.Golac, B.Udovčić Klinika za bolesti uha, grla i nosa, Klinički centar Banjaluka KVALITET ŽIVOTA PACIJENATA OPERISANIH OD OTOSKLEROZE Nemanja Pejaković Klinika za bolesti uva, grla i nosa, Klinički Centar Vojvodine UTICAJ NEKIH EPIDEMIOLOŠKIH, JATROGENIH I MORBIDITETNIH FAKTORA NA USPJEŠNOST LJEČENJA SEKRETORNOG OTITISA Gordana Šukalo 1, Vojko Đukić 2, Snežana Ješić 2 1 Fono medic Banja Luka 2
Klinika za ORL i MFH,Klinički centar Srbije, Beograd ZNAČAJ PRIMENE OM8‐30 KLINIČKOG UPITNIKA‐NAŠI REZULTATI Snežana Andrić Filipović; Dragoslava Đerić; Dijana Radović; Mark Haggard*; Helen Spencer* Klinički centar srbije/Klinika za ORL i MFH * MRC Multi ‐centre Otitis Media Study Group, Cambridge, UK ANALIZA NAJČEŠĆIH UZROKA VRTOGLAVICA ‐ MOGUĆNOST TRETMANA PACIJENATA SA BPPV‐OM Zorica Pušara Opšta Bolnica Gradiška NAŠA ISKUSTVA U AMBULANTOM TRETMANU OTOSKLEROZE Alija Gežo, Mirza Džinić, Semir Zeković i Adis Šahinović PZ Ustanova: Poliklinika „dr Gežo“ Sarajevo 17.45 – 18.00 ZATVARANJE KONGRESA 12 Sala II Poster Prezentacije SUBOTA 04.06.2011. 12.15 – 13.00 Poster Prezentacije I Radno presjedništvo Dmitar Travar, Milan Pejić, Dalibor Vranješ, Zoran Trifković, ADENOKARCINOM NOSA I SINUSA Milan Roganović, Tatjana Roganović ZC Čačak‐Srbija KARCINOMI SPOLJNJEG ‐ SREDNJEG UVA S.Blazic., M. Folic., D. Djeric Klinika za otorinolaringologiju I maksilofacijalnu hirurgiju, KCS, Beograd FUNKCIONALNA ENDOSKOPSKA SINUSNA HIRURGIJA U REPUBLICI SRPSKOJ – NAŠA ISKUSTVA I PERSPEKTIVE Nenad Stevandić, Aleksandra Aleksić, Dmitar Travar, Dejan Đurđević Klinika za bolesti uha, grla i nosa, Klinički centar Banja Luka MODIFIKOVANI FACE LIFTING I FUNKCIONALNA BLEFAROPLASTIKA Aleksandar Oroz KBC ZEMUN, Zemun, Srbija UTICAJ RANE KOHLEARNE IMPLANTACIJE I REHABILITACIJE NA SLUŠNO‐GOVORNI RAZVOJ: PRIKAZ SLUČAJA Snežana Pajčin, Jelena Salić JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Banjaluka DIJAGNOSTIKA OŠTEĆENJA SLUHA KOD ODRASLIH OSOBA U MAČVI 1
Mirjana M. Savić, 1Verica Filipović, 1Aleksandar Dobošarević, Mr Slavka V. Nikolić 2 Marija P. Savić, Vesna P. Savić 1
Opšta bolnica Šabac, Šabac 2
OŠ „R. Popović“ Zemun DIJAGNOSTIKA OTOSKLEROZE KOD ODRASLIH OSOBA U MAČVI Mirjana M. Savić 1, Verica Filipović 1, Aleksandar Dobošarević, Vesna P. Savić, Slavka V. Nikolić 2 1 Opšta bolnica Šabac, Šabac 2
OŠ „R. Popović“ Zemun AUDIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA AKUTNE UPALE SREDNJEG UHA Senadin Pupović Enisa Pupović*, Dragana Radunović * Sabahudin Pupović** VMC Podgorica, *DZ Podgorica **DZ Plav Vojno‐medicinski centar 13 DIJAGNOSTIKA I FREKVENTNOST SUPURATIVNOG OTITISA U MAČVI Aleksandar Dobošarević, Mirjana M. Savić, Dr Verica Filipović, Slavka V. Nikolić, Marija P. Savić, Vesna P. Savić Opšta bolnica Šabac, Šabac, Srbija OŠ „Radivoj popović“ Zemun, Srbija EPIDEMIOLOGIJA I DIJAGNOSTIKA NESUPURATIVNOG OTITISA U MAČVI Verica Filipović, Mirjana M. Savić, Aleksandar Dobošarević, Slavka V. Nikolić, Marija P. Savić, Vesna P. Savić Opšta bolnica Šabac, Šabac, Srbija Oš „Radivoj popović“ Zemun, Srbija 13.00 – 13.45 Poster Prezentacije II Radno presjedništvo Sanja Špirić, Goran Tovilović, Zdenko Stupar, Relja Mrkajić, Vojin Vojinović OSOBINE GLASA KOD PSEUDOTUMORA GLASNICA ODREĐENE GIRBAS SKALOM Nataša Guzina‐Golac, Zorica Novaković, Aleksić Aleksandra, Dalibor Vranješ, Biljana Udovčić Klinika za bolesti uha,grla i nosa ,Klinički centar Banja luka UPOTREBA TERMOVIZIJSKIH KAMERA U DIJAGNOSTICI MAKSILOFACIJALNE PATOLOGIJE Dejan Đurđević 1, Jovan Bojkovski 2 1
Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju,KC Banja Luka 2
Fakultet za elektrotehniku, Univerzitet u Ljubljani Uticaj IPP terapije na kvalitet života kod pacijenata oboljelih od GERB i LPR Mirjana Gnjatić Klinika za bolesti uha grla i nosa, Klinički centar Banja Luka STRANA TELA JEDNJAKA KROZ PRIZMU FAKTORA POLA – RETROSPEKTIVNA STUDIJA Goran Pudar1 , Ljiljana Vlaški 2 1
ORL odelenje, Opšta bolnica Đorđe Joanović, Zrenjanin, Srbija. 2
Klinika za bolesti uva, grla i nosa, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad NEDIFERENTOVAN KARCINOM NAZOFARINKSNOG TIPA Tatjana Roganović, Milan Roganović Zdravstveni Centar Čačak PETOGODIŠNJI SKRINING I VERIFIKACIJA KARCINOMA ORL REGIJE NA TERITORIJI JUŽNOG BANATA Goran Mitevski, Veljko Božić Opšta bolnica Pančevo SUBJEKTIVNI OSEĆAJ ZADOVOLJSTVA EZOFAGUSNIM GLASOM I GOVOROM Duško Sibinčić, Snežana Vasiljević Opšta bolnica Šabac 14 BAZOCELULARNI KARCINOM KOŽE U REGIJI GLAVE I VRATA Nebojsa Majstorovic, Sladjana Majstorovic Odeljenje za ORL I MFH Opsta bolnica Čačak PERITONZILARNI APSCES Sladjana Majstorović, Nebojša Majstorović ORL i MFH Odeljenje, Bolnica Čačak 15 
Download

PROGRAM KONGRESA