I poziv
Povodom 7. aprila Svetskog dana zdravlja
i 16. aprila Svetskog dana glasa
organizuje se
Drugi multidisciplinarni simpozijum
“ACIDNI I PEPSINSKI REFLUKS”
Simpozijum će biti održan 18. aprila
2015. godine u Novom Sadu
Skup je akreditovan sa 11 KME bodova
za predavače i 5 KME bodova za učesnike
Broj akreditacije A – 1 – 2816/14
Naučni i programski odbor Simpozijuma:
Prof. dr Slobodan M. Mitrović, Novi Sad, Vojvodina, Srbija
Prof. dr Dragan Dankuc, Novi Sad, Vojvodina, Srbija
Prof. dr Slobodan Savović, Novi Sad, Vojvodina, Srbija
Prim. dr Jasna Jovićević, Novi Sad, Vojvodina, Srbija
Prof. dr Zoran Komazec, Novi Sad, Vojvodina, Srbija
Prof. dr Nevena Sečen, Novi Sad, Vojvodina, Srbija
Prof. dr Budimka Novaković, Novi Sad, Vojvodina, Srbija
PROGRAM SIMPOZIJUMA
BIOHEMIJSKE I BIOLOŠKE OSOBINE
HLOROVODONIČNE KISELINE I PEPSINA
Prof. dr Tatjana Ćebović
FAKTORI ZAŠTITE AERODIGESTIVNIH PUTEVA OD
KISELINE I PEPSINA
Doc. dr Danijela Dragičević
DIJAGNOSTIKA ACIDNOG I PEPSINSKOG REFLUKSA
Prim. mr sc. med. dr Marianne Vidojević
FIZIOLOŠKI I PATOLOŠKI REFLUKS KOD DECE
Doc. dr Danijela Jojkić Pavkov
GASTROEZOFAGUSNI REFLUKS
Prof. dr Dragomir Damjanov
ACIDNI I PEPSINSKI LARINGOFARINKSNI REFLUKS
Prof. dr Andrijana Včeva
POREMEĆAJI FUNKCIJE LARINKSA KOD ACIDNOG I
PEPSINSKOG REFLUKSA
Prof. dr Slobodan M. Mitrović
BRONHOPULMONALNE MANIFESTACIJE ACIDNOG I
PEPSINSKOG REFLUKSA
Prof. dr Nevena Sečen
ULOGA PEPSINA U NASTANKU HRONIČNOG
RINOSINUZITISA
Prof. dr Slobodan Savović
UTICAJ PEPSINA NA NASTANAK TUMORA LARINKSA
V. asist. dr sc. Željko Zubčić
EKSTRAEZOFAGUSNI ACIDNI I PEPSINSKI REFLUKS
V. asist. dr sc. Ana Đanić-Hadžibegović
ISHRANA DECE I ODRASLIH SA ACIDNIM I
PEPSINSKIM REFLUKSOM
Prof. dr Budimka Novaković
KONZERVATIVNA TERAPIJA ACIDNOG I PEPSINSKOG
REFLUKSA
Doc. dr Darija Birtić
Simpozijum je namenjen otorinolaringolozima,
internistima, gastroenterolozima, pulmolozima,
pedijatrima, specijalistima i doktorima opšte
medicine, biohemičarima, farmaceutima
Troškovi učešća na simpozijumu - 5.000,00 RSD
Broj učesnika je ograničen na 150
Generalni sponzor Simpozijuma
“Takeda” Beograd
Akreditacija Simpozijuma
“Medical Advanced Projects” Beograd
Tehnička podrška Simpozijuma
“PanaComp - Zemlja čuda” Novi Sad
SRDAČNO VAS POZIVAMO
Download

PRVI POZIV.pdf