ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Зоран Радојичић
ЗВАЊЕ
ванредни професор
Катедра
операциона истраживања и статистика
Кабинет
319
Контакт телефон:
0113950822
Е – маил адреса:
[email protected]
Образовање:
•
•
•
•
Диплома: 1994, Универзитет у Београду, Факултет организационих наука
Мастер/Специјализација:
Магистратура: 2001, Универзитет у Београду, Факултет организационих наука
Докторат: 2007, Универзитет у Београду, Факултет организационих наука
Универзитетска звања:
•
2011, Универзитет у Београду, Факултет организационих наука
Остало радно искуство и ангажовање (запослење ван универзитета, учешће у развоју
делатности високог образовања и раду универзитетских и факултетских органа):
•
2011, Универзитет у Новом Саду, Темпус програм
Професионално искуство (научно-истраживачки рад – пројекти и остало):
•
2011-и даље, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије
Истраживачка област: рачунарска статистика
Усавршавање (стручно усавршавање у земљи и иностранству, студијски боравци, гостујући
професор): Ласло Телеки Институт, Будимпешта; Централноевропски Универзитет,
Будимпешта.
Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама: Статистичко друштво
Србије
Награде и признања: Constantinus International Award 2013, Vialto Consutancy, Gold Medal
Одабране референце (10 одабраних референци):
1.
Title: Long-term Outcome After Admission for Acute Severe Ulcerative Colitis in Oxford: The
1992-1993 Cohort
Author(s): Bojic, D.; Radojicic, Z.; Nedeljkovic-Protic, M.; et al.
Source: Inflammatory Bowel Diseases Volume: 15 Issue: 6 Pages: 823-828 Published: 2009
Times Cited: 25
2.
Title: A fresh approach to evaluating the academic ranking of world universities
Author(s): Jeremic, V.; Bulajic, M.; Martic, M.; Radojicic, Z.; et al.
Source: Scientometrics Volume: 87 Issue: 3 Pages: 587-596 Published: 2011
Times Cited: 23
3.
Title: Evaluating the health of nations: a Libyan perspective
Author(s): Al-Lagilli, S. A. M.; Jeremic, V.; Seke, K.; Radojicic, Z.; et al.
Source: Libyan Journal of Medicine Volume: 6 Published: 2011
Times Cited: 19
4.
Title: A Novel Approach to Evaluating Sustainable Development
Author(s): Radojicic, Z.; Isljamovic, S.; Petrovic, N.; et al.
Source: Problemy Ekorozwoju Volume: 7 Issue: 1 Pages: 81-85 Published: 2012
Times Cited: 17
5.
Title: Measuring health of countries: a novel approach
Author(s): Jeremic, V.; Seke, K.; Radojicic, Z.; et al.
Source: Healthmed Volume: 5 Issue: 6 Pages: 1762-1766 Published: 2011
Times Cited: 17
6.
Title: HUMAN DEVELOPMENT INDEX AND SUSTAINABILITY: WHAT'S THE CORRELATION?
Author(s): Jeremic, V.; Isljamovic, S.; Petrovic, N.; Radojicic, Z.; et al.
Source: Metalurgia International Volume: 16 Issue: 7 Pages: 63-67 Published: 2011
Times Cited: 17
7.
Title: Association of increased parathyroid hormone with neuroendocrine activation and
endothelial dysfunction in elderly men with heart failure
Author(s): Loncar, G.; Bozic, B.; Dimkovic, S.; Radojicic, Z.; et al.
Source: Journal of Endocrinological Investigation Volume: 34 Issue: 3 Pages: E78-E85 Published: 2011
Times Cited: 16
8.
Title: TOWARDS A FRAMEWORK FOR EVALUATING ICT INFRASTRUCTURE OF COUNTRIES: A
SERBIAN PERSPECTIVE
Author(s): Jeremic, V.; Vukmirovic, D.; Radojicic, Z.; et al.
Source: Metalurgia International Volume: 16 Issue: 9 Pages: 15-18 Published: 2011
Times Cited: 15
9.
Title: Relationship Between High Circulating Adiponectin With Bone Mineral Density and
Bone Metabolism in Elderly Males With Chronic Heart Failure
Author(s): Bozic, B.; Loncar, G.; Prodanovic, N.; Radojicic, Z.; et al.
Source: Journal of Cardiac Failure Volume: 16 Issue: 4 Pages: 301-307 Published: 2010
Times Cited: 12
10.
Title: Markers of Oxidative Damage and Antioxidant Enzyme Activities as Predictors of
Morbidity and Mortality in Patients With Chronic Heart Failure
Author(s): Radovanovic, S.; Savic-Radojevic, A.; Pljesa-Ercegovac, M.; Radojicic, Z.; et al.
Source: Journal of Cardiac Failure Volume: 18 Issue: 6 Pages: 493-501 Published: 2012
Times Cited: 10
Download

Biografija zoran radojicic