Име и презиме
Сава Максимовић
Звање
Професор струковних студија
Назив институције
у којој je
наставник стално
запослен
Висока школа струковних студија за
васпитаче, Шабац
Научна област
Физичка култура
Научни степен /
академско звање
Доктор физичке културе и педагошких наука
Кабинет
00
– 14
00
Консултације
ЧЕТВРТАК 12
e-mail
[email protected]
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА
година
институција
област
Висока школа струковних студија за
васпитаче у Шапцу
Физичка култура
Универзитет у Новом Саду
Физичка култура и
педагошке науке
Избор у звање
2007
Докторат
2006
Магистратура
2000
Универзитет у Београду, Факултет
физичке културе
Физичка култура
Диплома
1979
Универзитет у Сарајеву, Факултет
физичке културе
Физичка култура
РАДНО ИСКУСТВО
Период
Институција
2007
Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу
2002 – 2007
Виша школа за образовањеваспитача у Шапцу
1983 – 2002
Основна школа „Добросав Радосављевић-Народ“ Мајур
1980 – 1983
Средња школа – Школа за усмерено образовање - Владимирци
СПИСАК ПРЕДМЕТА КОЈЕ НАСТАВНИК ДРЖИ У ТЕКУЋОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ
назив предмета
врста студија
1.
Ритмика и плес
Основне струковне студије
2
Физичко васпитање-активности у природи
3
Методика физичког васпитања I
4
Методика физичког васпитања II
5
Антропомоторика предшколског детета
6
Физичко оспособљавање предшколског детета
7
Дечји развој кроз игру
Специјалистичке струковне студије
ДО 10 РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
1.
Научни пројекат ''Ефекти диференцираних модела програма наставе физичког васпитања на
психосоматски статус ученика виших разреда основне школе'',Руководилац пројекта био је проф.
Др Ђорђије Радовановић, а финансирало га је Министарство за науку и технологију Републике
Србије.
2.
Приручник за наставнике физичког васпитања у основној школи, Виша школа за
образовање васпитача – Шабац, 1997. год..
3.
Рукомет за младе, Заслон Шабац, 2001. год.
4.
Покретне игре, Културни центар Шабац, 2003. год.
5.
Практикум за методику физичког васпитања, ИКП ''Заслон'' Шабац, 2005. год.
6.
Справе и реквизити у физичком васпитању предшколске деце – методички приручник, ИКП
''Заслон''Шабац, 2008. год.
7.
Методика физичког васпитања деце предшколског узраста – уџбеник, Графика Шабац,
Шабац, 2009. год.
8.
Максимовић, С. Ефекти два различита програма рукомета на ученике петог разреда основне
школе – оригинални научни рад, Физичка култура, Факултет спорта и физичког васпитања,
Београд, бр. 1-2, стр. 13-24, 2000. год.
9.
Максимовић, С. И Мирковић, Д. Постурални статус предшколског детета као детерминанта у
изради планова за образовање васпитача – оригинални научни рад. Настава и Болоњски
процес, Зборник радова са 2 међународне интердисциплинарне стручно-научне конференције,
Виша школа за образовање васпитача Суботица, 2009. год.
10.
Мађаревић, М. и Максимовић, С. Повезаност Т-скор теста остеопеније и остеопорозе са
програмираним вежбањем и променама у режиму исхране – оригинални научни рад, Образовна
технологија, Београд, бр. 4, стр. 421-430, 2011. год.
ОСТАЛИ РЕЛЕВАНТНИ ПОДАЦИ
Министарство просветеРепублике Србије:
Учествовао у изради-измени наставног плана и
програма из области физичког васпитања при Министарству просвете
Републике Србије (2001).
Успешно обављао педагошко тренерски рад у следећим спортовима:

скијање – инстриктор;

рвање – тренер;

кошарка – играч и тренер;

рукомет (завршена Виша тренерска школа – рукомет),
учешће на међународном рукометном турниру у Шпанији;

фудбал – кондициони тренер
Фудбалски Савез Југославије:

Стални стручни сарадник Стручног одбора Фудбалског
Савеза Југославије (1999);

предавач на Наставном центру за школовање
кадрова Стручног одбора ФСЈ.
У 2004 и 2005 изводио наставу на Вишој школи за образовање васпитача у
Новом Саду – Методика физичког васитања.
Написао сам рецензије за:

монографија „На таласима сећања – 30 година међународног пливачког
маратона Јарак-Шабац“, Љубомир Јеличић, Мотонаутички клуб
ЈУгопетрол, Шабац, 2000. год.

Практикум из методике физичког васпитања др Ирена Станишић, Висока
школа струковних студија за васпитаче, Крушевац, 2011.год.

Методика развоја говора – практикум- уџбеник, др Анђелка Лазић, Висока
струковна школа за васпитаче у Шапцу, 2012. год.
Посебно бих истакао најновије публикације:
Максимовић, С. и Мађаревић, М. Ритмичка гимнастика – теорија и пракса –
уџбеник, Графика Шабац, Шабац 2011.
Максимовић, С. Физичко васпитање – активности у природи – уџбеник, Висока
школа сруковних студија за васпитаче у Шапцу, 2012.
Download

SAVA MAKSIMOVIC.pdf