ŠK. 2014/ 2015.
KOMISIJE ISPITA ZA VANREDNE UČENIKE
PREDMET
1.
SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ;
2.
ENGLESKI JEZIK;
3.
4.
RUSKI JEZIK;
NEMAČKI JEZIK;
5.
FIZIČKO VASPITANJE;
6.
7.
MUZIČKA UMETNOST;
LIKOVNA KULTURA;
8.
MATEMATIKA;
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
FIZIKA;
ELEKTROTEHNIKA;
BIOLOGIJA;
EKOLOGIJA;
SOCIOLOGIJA;
SOCIOLOGIJA SA PRAVIMA GRAĐANA;
USTAV I PRAVA GRAĐANA
KOMISIJA
-
DABOVIĆ SVETLANA
MULIĆ STELUCA
ĆIRIĆ SNEŽANA
STANIĆ DRAGANA
TOMIN ŽIVOJIN – ruski
TURKULJ JASNA - nemački
SKOKIN MIODRAG
ŠIJAKOV BORISLAV
ĐORĐEVIĆ DUŠANKA – likovna umetnost
LAZIČKI ALEKSANDRA- muzička umetnost
( ĆIRIĆ KAMELIJA)
HARTIG STEVAN
VLAJNIĆ ĐORĐE
RADOVANČEVIĆ DARKO
VUKONJANSKI SNEŽANA
FLUTURE ANA-MARIJA
SLANKAMENAC IVANA
STOJIĆ GORDANA
LAKATUŠ NATAŠA
-
LAKATUŠ NATAŠA
STOJIĆ GORDANA
CIGULOV DUŠICA
BODIROGA ZORICA
BODIROGA ZORICA
MOLNAR HILDA
-
PAVLOV PREDRAG
CIGULOV DUŠICA
STANIĆ NATAŠA
TIMKO STANKOVIĆ BLAŽENKA
TOPALOV PREDRAG
ČAVIĆ ROZALIJA
ČVOROVIĆ VESNA
POŠ GORAN
OBUĆINSKI BRABISLAVA
LALIĆ NATALIJA
ANTIĆ BRANKA
TOMIĆ LJUBINKA
-
ČVOROVIĆ VESNA
POŠ GORAN
TOMIĆ LJUBINKA
OBUĆINSKI BRANISLAVA
KČKEŠ GABRIJELA
RAKIĆ PANIĆ BLANKA
ISTRAT PREDRAG
TEŠIĆ JELENA
ŽARIN LONČARSKI MIRA
TEŠIĆ JELENA
-
CEROVIĆ ZAGORKA
RAKIĆ PANIĆ BLANKA
ŽARIN LONČARSKI MIRA
STAJIĆ VUKICA
-
STANIĆ NATAŠA
TOMIĆ LJUBINKA
RAKIĆ PANIĆ BLANKA
KEČKEŠ GABRIJELA
TEŠIĆ JELENA
SORO SVETLANA
-
STAJIĆ VUKICA
POŠ GORAN
TEŠIĆ JELENA
STAJIĆ VUKICA
CURAKOVIĆ TATJANA


-
16. FILOZOFIJA;
17. GEOGRAFIJA;
18. ORGANIZACIJA PROIZVODNJE;
19. ORGANIZACIJA POSLOVANJA;
20. PREDUZETNIŠTVO;
21. ISTORIJA;
22. RAČUNARSTVO I INFORMATIKA;
23.
24.
25.
26.
OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA;
HEMIJA I god.;
ORGANSKA HEMIJA;
HEMIJA II god.;
27. ANALITIČKA HEMIJA;
28. FIZIČKA HEMIJA;
29. INSTRUMENTALNA ANALIZA;
30. INSTRUMENTAL. METODE ANALIZE;
31. BIOHEMIJA (TIFT);
32. ELEKTROANALITIČKE METODE;
33. ISPITIVANJE U TEHNOLOŠKOJ PROIZVODNJI;
34. TEHNIČKO CRTANJE I/ILI MAŠINSKI ELEMENTI;
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
NEORGANSKA HEMIJSKA TEHNOL;
ORGANSKA HEMIJSKA TEHNOL;
TEHNOLOGIJA SA PRAKTIČNOM NASTAVOM;
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA;
ZAGAĐIVANJE I ZAŠTITA VODE;
PRERADA I ODLAGANJE OTPADNIH VODA;
AUTOM. KONTNTROLA PROCESA;
AUTOM. REGULACIJA PROCESA;
KONTROLA KVALITETA SIROVINA I PROIZ;
44. AUTOM. OBRADA PODATAKA;
45. PRIMENA RAČUNARA U TEHNOL. PROCESIMA;
46. ISPITIV. TLA, VODE I VAZDUHA;
47. IZVORI ZAGAĐENJA ŽIVOTNE SREDINE;
48. MAŠNE, APARATI I OPERACIJE / S AUTOMATIKOM
(Hemija);
49. TEHNOLOŠKE OPERACIJE ( Hemija /II i III raz.);
50. SIROVINE ZA FARMAC. PROIZVODE;
51. TEHNOLOGIJA FARMACEUTSKIH PROIZVODA (III i IV
raz.);
52. MIKROBIOLOGIJA;
-
STAJIĆ VUKICA
ŽARIN LONČARSKI MIRA
LALIĆ NATALIJA
LALIĆ NATALIJA
ŽARIN LONČARSKI MIRA
ŽARIN LONČARSKI MIRA
POŠ GORAN
VOJINOV KOJIĆ TATJANA
SORO SVETLANA
-
RISTIĆ STANIŠA
KUKIN ALEKSANDRA
MIHAJLOVIĆ LOJOVIĆ TATJANA
VOJINOV KOJIĆ TATJANA
PETROVIĆ VIRĐINIJA
MAČAK IVANKA
-
VESKOV LJUBICA
MAČAK IVANKA
-
KUKIN ALEKSANDRA
ĐIROŠAN ANETA
67. PRAKTIĆNA NASTAVA
( I raz.);
68. PRAKTIČNA NASTAVA (MESARI);
-
SPARIOSU JONEL
KUKIN ALEKSANDRA
69. STRUČNI PREDMETI
(PEKAR /I, II, III raz.);
70. ISHRANA LJUDI;
-
MOLNAR HILDA
NIKOLIĆ JELENA
71. STRUČNI PREDMETI
(PRERAĐIVAČ MLEKA/I, II, III raz.);
-
SPARIOSU JONEL
RISATIĆ STANIŠA
-
MAČAK IVANKA
KUKIN ALEKSANDRA
73. PRAKTIČNA NASTAVA
(IV stepen, III raz.);
-
VOJINOV KOJIĆ TATJANA
ĐIROŠAN ANETA
74. PRAKTIČNA NASTAVA
(IV stepen, IV raz.);
75. DIZAJN TEKSTILA;
76. SLIKANJE I CRTANJE;
77. SAVREMENO ODEVANJE;
78. OSNOVI MAŠINS. I ELEKTROT.;
-
SORO SVETLANA
ĐIROŠAN ANETA
ĐORĐEVIĆ DUŠANKA
-
GARČEV SINIŠA
GALIĆ MILAN
-
MARKOVIĆ VLADIMIR
ĆETKOVIĆ-JOVANOVIĆ
ŠANDOR ZOLTAN
90. GRAĐANSKO VASPITANJE;
-
TERZIN LJUBICA
ISTRAT PREDRAG
91. PRAKSA KONFEKCIJE;
92. PRAKTIČNA NASTAVA;
-
ŠUNTIĆ BILJANA
KLEPIĆ NADA
ŽIVKOVIĆ JADRANKA
ĐUROVIĆ MILOŠ
53. ZAGAĐIVANJE I ZAŠTITA TLA;
54. PRERADA I ODLAGANJE ČVRSTOG OTPADA;
55. ZAGAĐIVANJE I ZAŠTITA VAZDUHA;
56. MAŠINE I APARATI
(Prerada hrane /III i IV stepen);
57. TEHNOLOŠKE OPERACIJE
(Prerada hrane/ II i III god.);
58. ISPITIVANJE NAMIRNICA;
59. KONTROLA KVALITETA;
60. TERMODINAMIKA;
61.
62.
63.
64.
BIOHEMIJA (Prerada hrane /III i IV stepen);
ENZIMOLOGIJA;
ZDRAVSTV. BEZBEDNOST HRANE;
OBAVEZNE I IZBORNE PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE
(Prehrambeni tehničar: II, II i IV raz.);
65. PREHRAMBENA TEHNOLOGIJE
( III stepen: I, II, III raz.);
66. PREHRAMBENA TEHNOLOGIJE
(IV stepen/ III i IV raz.);
72. PRAKTIČNA NASTAVA
( IV stepen, II raz.);
79. KONSTRUKCIJA ODEĆE;
80. ISPITIVANJE TEKSTILA;
81. TEHNOLOGIJA TEKSTILA;
82. TEHNOLOGIJA TEKSTILA;
83. OSNOVI AUTOMATIKE;
84. TEHNOLOGIJA PLETENJA;
85. TEHNOLOGIJA KONFEKCIJE;
86. TEHNOLOGIJA ODEĆE;
87. KONSTRUKCIJA I MODELOVANJE ODEĆE;
88. PRMENA RAČUNARA
(III i IV raz.);
89. VERSKA NASTAVA;
Download

Komisije za vandredne učenike