UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
Katedra za HIRURGIJU
UNIVERSITY OF NOVI SAD
FACULTY OF MEDICINE
Department of SURGERY
Šef Katedre
Prof.dr JANKO PASTERNAK
Chair
JANKO PASTERNAK, MD,Ph.D.
Adresa - Office
ul.Hajduk Veljka 1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA SRBIJA, tel: 021/48433219
fax: 021/421545
Hajduk Veljka St.1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA, SERBIA, tel: (++381 21) 48433219 fax: (++381 21) 421545
email: [email protected] web: http://hirurgija.kdsinter.net/
RASPORED TEORIJSKE NASTAVE
ZA STUDENTE V godine MEDICINE
Školske 20114/2015. godine – LETNJI semestar
Nastava će se odvijati u Amfiteatru 1 Medicinskog fakulteta:
PONEDELJKOM od 10:15 do 11:50 časova i
SREDOM od 13:20 do 14:55 časova.
po sledećem rasporedu:
KLINIKA ZA PLASTIČNU I REKONSTRUKTIVNU
HIRURGIJU
MJ
I
II
III
IV
V
VI
TEMA
PREDAVAČ
Ass.dr J.Nikolić
Opekotina u prvih 48 časova
(Prof. dr Z. Janjić)
Ass.dr J.Nikolić
Hirurški tretman opekotine
(Prof. dr Z. Janjić)
Osnovni principi estetske hirurgije
Prof. dr P.Jeremić
Opšti principi i metode u rekonstrukciji defekata kožnog pokrivača Prof. dr P.Jeremić
Benigni i maligni tumori mekih tkiva i kože
Prof. dr Z. Janjić
Obolenja i povrede šake
Doc.dr M.Jovanović
KLINIKA ZA NEUROHIRURGIJU
MJ
TEMA
PREDAVAČ
DATUM
Kraniocerebralne povrede
Prof.dr P.Vuleković 02.03.2015.
I
Spinalna patologija
Prof.dr T.Cigić
02.03.2015.
II
Tumori CNS-a
Prof.dr P.Vuleković 04.03.2015.
III
Doc.dr V. Papić
04.03.2015.
IV Kongenitalne malformacije CNS-a
Cerebrovaskularna obolenja
Prof.dr T.Cigić
09.03.2015.
V
Povrede i oboljenja nerava
Doc.dr V. Papić
09.03.2015.
VI
DATUM
18.02.2015.
18.02.2015.
23.02.2015.
23.02.2015.
25.02.2015.
25.02.2015.
KLINIKA ZA UROLOGIJU
MJ
TEMA
PREDAVAČ
Povrede urogenitalnog trakta
Prof.dr V.Sekulić
I
Tumori gornjeg urotrakta
Doc.dr I.Levakov
II
Tumori donjeg urotrakta(mok.bešika,prostata)
Prof.dr J.Đozić
III
Tumori donjeg urotrakta(testis)
Doc.dr J.Bogdanović
IV
V Subvezikalne obst. i neurogene disfunkcije mokraće Prof.dr G.Marušić
Urolitijaza
Doc.dr S.Vojinov
VI
DATUM
09.03.2015.
09.03.2015.
11.03.2015.
11.03.2015.
16.03.2015.
16.03.2015.
KLINIKA ZA VASKULARNU I TRANSPLANTACIONU
HIRURGIJU
MJ
TEMA
PREDAVAČ
DATUM
Povrede krvnih sudova
Prof.dr J.Pasternak 18.03.2015.
I
Neokluzivne arterijalne bolesti
Prof.dr J.Pasternak 18.03.2015.
II
Okluzivna arterijalna bolest
Doc. dr D.Nikolić 23.03.2015.
III
Hirurški aspekti cerebrovaskularne insuficijencije
Prof.dr Z.Horvat 23.03.2015.
IV
Hirurgija venskog i limfnog sistema
Prof.dr Z.Horvat 25.03.2015.
V
VI Dijagnostičke i miniinvazivne procedure u angiologiji Doc. dr D.Nikolić 25.03.2015.
KLINIKA ZA KARDIOHIRURGIJU
MJ
I
II
III
IV
TEMA
PREDAVAČ
Uvod u kardiohirurgiju, vantelesni krvotok,
hirurgija perikarda, tumori srca, povrede srca,
Doc. dr L. Velicki
kardiohirurški tretman poremećaja srčanog ritma
i sprovodjenja
Kardiohirurški tretman i inovacije u lečenju
Doc. dr A. Redžek
ishemijske bolesti srca i ishemijske dilatativne
kardiomiopatije
Kardiohirurški tretman i inovacije u lečenju
valvularnih oboljenja i torakalne aorte
Prof. dr P. Kovačević
Tipovi mehaničke cirkulatorne potpore i
transplantacija srca
Kardiohirurški principi lečenja urodjenih srčanih
mana
Prof. dr S. Šušak
Bioetički problemi i kontroverze moždane smrti i
transplantacije srca
DATUM
30.03.2015.
30.03.2015.
01.04.2015.
01.04.2015.
KLINIKA ZA GRUDNU HIRURGIJU
MJ
TEMA
PREDAVAČ
I Hirurgija zida grudnog koša i pleure Doc.dr M.Koledin
Hirurgija pluća
Doc dr D.Đurić
II
Hirurgija medijastinuma
Doc.dr M.Koledin
III
Povrede grudnog koša
Doc. dr D.Đurić
IV
DATUM
06.04.2015.
06.04.2015.
08.04.2015.
08.04.2015.
KLINIKA ZA ONKOLOGIJU
MJ
TEMA
Hirurgija vrata
I
Hirurška obolenja dojke
II
Hirurgija jednjaka i dijafragme
III
IV Hirurgija debelog creva i rektuma
PREDAVAČ
Doc.dr F.Vicko
Doc.dr F.Vicko
Prof.dr M.Ilić
Prof.dr T.Petrović
KLINIKA ZA ORTOPEDSKU HIRURGIJU I
MJ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
TEMA
Kongenitalne anomalije lokomotornog
aparata
Stečeni deformiteti lokomotornog aparata
Degenerativna obolenja zglobova
Zapaljenski procesi na zglobovima i kostima
Obolenja i tipovi povreda mišića, tetiva,
fascija i burzi
Tumori lokomotornog aparata
Tipovi povreda lokomotornog aparata
Povrede kičmenog stuba
Povrede ramena, nadlaktice i lakta
Povrede podlaktice, ručnog zgloba i šake
Povrede karlice,kuka i nadkolenice
Povrede kolena, potkolenice i stopala
DATUM
15.04.2015.
15.04.2015.
20.04.2015.
20.04.2015.
TRAUMATOLOGIJU
PREDAVAČ
doc.dr D.Marić
DATUM
22.04.2015.
Ass. dr Predrag Rašović (Prof. dr
Dragan Savić)
doc.dr Z.Gojković
prof. dr Milankov
doc. dr S. Ninković
22.04.2015.
27.04.2015.
27.04.2015.
29.04.2015.
prof. dr Đ. Gajdobranski
doc.dr N.Janjić
doc.dr M.Stanković
doc. dr S. Ninković
Doc. dr Zoran Gojković
doc. dr V. Harhaji
prof. dr Milankov
29.04.2015.
04.05.2015.
04.05.2015.
06.05.2015.
06.05.2015.
11.05.2015.
11.05.2015.
KLINIKA ZA ABDOMINALNU I ENDOKRINU HIRURGIJU
MJ
TEMA
Obolenja i kile trbušnog zida, povrede trbuha
I
Peritonitisi i akutni abdomen
II
Intestinalne obstrukcije- ileusi
III
Hirurgija tankog creva i crvuljka
IV
Hirurgija želuca i duodenuma
V
Proktologija
VI
Hirurgija jetre, žučne kese i žučnih puteva
VII
Hirurgija slezine, pankreasa i nadbubrega
VIII
PREDAVAČ
Doc.dr R.Veljković
Prof.dr K.Milošević
Prof.dr D.Ivanov
Doc.dr M.Korica
Prof.dr S.Sečen
Prof.dr S.Sečen
Prof.dr Z.Milošević
Prof.dr P. Milošević
DATUM
13.05.2015.
13.05.2015.
18.05.2015.
18.05.2015.
20.05.2015.
20.05.2015.
25.05.2015.
25.05.2015.
KLINIKA ZA DEČIJU HIRURGIJU
MJ
TEMA
Specifičnosti hirurgije razvojnog doba
I
Urgentna stanja u neonatalnoj hirurgiji
II
Kongenitalna oboljenja urogenitalnog trakta
III
IV Abdominalna hirurška patologija razvojnog doba
PREDAVAČ
Prof.dr S.Grebeldinger
Doc .dr S Bukarica
Prof.dr J Varga
Prof.dr R.Jokić
DATUM
27.05.2015.
27.05.2015.
01.06.2015.
01.06.2015.
Šef Katedre za HIRURGIJU
Prof.dr Janko Pasternak
Download

RASPORED TEORIJSKE NASTAVE ZA STUDENTE Vgodine