VI КоНГрес
KардиоВасКУларНиХ ХирУрГа срБиЈе
са МеЂУНародНиМ УчеШЋеМ
ПроГраМ
НиШКа БаЊа
институт за рехабилитацију и лечење
11-13. Новембар 2011.
www.srscvs.org
VI Конгрес
kардиоваскуларних хирурга Србије
са међународним учешћем
Обавештење
Нишка Бања
Институт за рехабилитацију и лечење
11-13. Новембар 2011.
1
УДРУЖЕЊЕ
КАРДИОВАСКУЛАРНИХ ХИРУРГА
СРБИЈЕ
Председник
Проф. др Душан Велимировић
Потпредседник
Проф. др Светолик Аврамов
Генерални секретар
др Младен Кочица
Управни одбор
Проф. др Миле Вранеш, председник
Проф. др Петар Ђукић
Проф. др Богољуб Михајловић
доц. др Душан Костић
доц. др Мила Стајевић
др Живојин Јоњев
www.srscvs.org
2
Поштоване колегинице и колеге,
Велико нам је задовољство да Вас у име Удружења кардиоваскуларних хирурга
Србије (УКВХС), позовемо да учествујете у раду шестог конгреса који ће се одржати
од 11 до 13 новембра 2011 год. у Нишкој Бањи.
УКВХС је основано 14 ог децембра 2001 године са циљем да стручно и научно
повеже и организује лекаре и сараднике који се професионално баве кардио и
васкуларном хирургијом и сродним дисципланама, у земљи и иностранству. Током
првих десет година од оснивања Удружења, одржавана су пет конгреса на којима
је реферисано 340 стручних радова (222 у форми усмених излагања и 118 у форми
постера), организовано је 37 научних сесија, 7 симпозијума, 30 предавања еминентних
иностраних аутора и 17 предавања водећих домаћих стручњака, уз учешће око 100
гостију из иностранства.
Иницијални циљеви, формулисани на оснивачкој скупштини Удружења као
нпр: Едукација кардио и васкуларног хируршког и сарадничког кадра, повећање
капацитета здравствених установа које се баве хирургијом срца и крвних судова,
повећање квалитета хируршког рада и увођење нових технологија, реализација
националног електронског регистра за кардиоваскуларне хируршке болеснике и
установе, је добрим делом реализован
За разлику од специјализације из васкуларне хирургије, која постоји скоро две
деценије, програм специјализације из кардиохирургије је рализован 2007 године на
Медицинским факултетима у Београду и Новом Саду. Катедра за кардиохирургију
на Медицинском факултету у Београду је израдила нови програм специјализације из
кардиохирургије, који је акредитиван ове године, а специјализацију ове хируршке гране
су до сада обавили скоро сви актуелни кардиохирурзи, који су на тај начин и званично
постали лиценцирани за посао којим се баве. Такође, су реализовани нови програми
специјализације из васкуларне хирургије, што је последипломско усавршавање наших
кардио и васкуларних хирурга приближило Европским стандардима.
Велика оптерећеност наше земље болестима срца и крвних судова, је као
императив наметнула потребу повећање капацитета постојећих кардио и васкуларних
хируршких капацитета, у циљу елиминације листе чекања за операције на срцу.
У Нишу је прошле године отворен нови кардиохируршки центар, који треба
ускоро да заживи у новој зграда и чија је изградња у завршној фази. У пројекту
развоја кардиохирургије у Србији предвиђено је отварање кардиохирургије и у КЦ
Крагујевцу, чији су кадрови започели програм едукације
Реализација пројекта националног кардиоваскуларног хируршког регистра (
електронска база податка) по узору на постојећи Европски регистар, још увек није
реализован, али су потребни стални напори да овај пројекат заживи у Србији.
У жељи да овај и будући конгреси УКВХС буду успешни и окупе што већи број
учесника, најсрдачније Вас поздраљамо.
Председник УКВХС
Проф. др Душан Велимировић FETCS, FESC
Председник Организационог одбора
Проф. др Миле Вранеш
FETCS
3
Почасни одбор
Проф. др Зоран Станковић,
Министар здравља у влади Републике Србије
г-дин. Милош Симоновић,
градоначелник града Ниша
Проф. др Мирољуб Гроздановић,
ректор Универзитета у Нишу
Проф. др Милан Вишњић,
декан Медицинског факултета у Нишу
Академик Проф. др Владимир Кањух,
Председник Одбора за кардиоваскуларну патологију САНУ, Београд
Академик Проф. др Радоје Чоловић,
Председник СЛД-а, Београд
Проф. др Павле Миленковић,
Председник Академије медицинских наука СЛД-а, Београд
доц. др Ђорђе Бајец,
ген.директор Клиничког Центра Србије, Београд
г-дин. Бошко Ристић,
председник УО КЦ Ниш
Проф. др Борислав Каменов,
генерални директор КЦ Ниш
доц. др Зоран Радовановић,
заменик генералног директора КЦ Ниш
г-дин. Благоје Брадић,
Директор ЗЗО филијала Ниш
Проф. др Предраг Петровић,
кардиохирург у пензији, први Председник Удружења кардиоваскуларних хирурга Србије
др Драган Анђелковић,
директор Клинике за васкуларну хирургију КЦ Ниш
Прим др Јозеф Гласновић,
директор Клинике за кардиологију, КЦ Ниш
Академик Проф. др Миодраг Остојић,
директор Клинике за кардиологију КЦС, Београд
Проф. др Петар Бошњаковић,
директор Клинике за радиологију, КЦ Ниш
Проф. др Зоран Станојковић,
директор Завода за трансфузију крви, Ниш
Проф. др Зоран Милошевић,
директор Института за јавно здравље, Ниш
Проф. др Александар Димић,
директор Института за рехабилитацију, Нишка Бања
Проф. др Србољуб Тренкић,
КЦ Ниш
4
Oрганизациони одбор
М. Вранеш (председник)
С. Апостоловић
П. Гајин
Д. Дамјановић
Б. Ђукановић
М. Ћирковић
Р. Илић
С. Јагодић
Н. Крстић
И. Кончар
П. Милојевић
М.Марковић
А. Микић
Б. Михајловић
Ј. Пастернак
З. Перишић
J. Пфау
А. Реџек
А. Стојковић
У. Зорановић
С. Шалингер
Секретаријат
Д.Милић (секретар )
А. Богићевић
С. Живић
В. Живковић
М. Лазаревић
Д. Перић
А. Павловић
З. Стевановић
В. Савићевић
Р. Стефановић
Б. Стоиљковић
Научни одбор
Д. Велимировић, Л. Давидовић (копредседници)
С. Аврамов
С. Боровић,
М. Велиновић
П. Ђукић
И. Илијевски
С. Јагодић
М. Јефтић
Ж. Јоњев
М. Јовић
П. Ковачевић
Н. Ковачевић Костић
Д. Костић
М. Кочица
С. Качар
Ж. Максимовић
Р. Мојашевић
Б. Михајловић
Д. Милић
С. Мићовић
Д. Нежић
С. Нићин
Р. Павловић
В. Поповић
С. Путник
Ђ. Радак
Н. Савић
Р. Синђелић
М. Стајевић
М. Фабри
С. Цветковић
И. Чинара
Б. Ћалија
С. Шушак
5
предавачи по позиву
(Invited speakers)
Prof. dr Vladislav Treska, Head Department of Surgery and Transplantation, University Hospital, Pilsen, Vice Dean of Medical School in Pilsen, Charles University
in Prague, Czech Republic, Secretary General European Society for Cardiovascular
Surgery
Prof. dr Joerg Babin-Ebell, consultant surgeon, Department for Cardiovascular
Surgery, Cardiovascular Center, Bad Neustadt, Bad Neustadt, Germany
Prof. dr Željko Sutlić, Head Department for Cardiothoracic Surgery, Clinical Hospital „Dubrava“, Zagreb, Croatia
Prof. dr Zoran Rančić, vascular surgeon, University Hospital Zurich, Zurich, Switzerland
Prof. dr Tomislav Klokočovnik, cardiac surgeon, Department for Cardiac Surgery,
Clinical Center Ljubljana, Ljubljana, Slovenia
6
IN MEMORIAM
ОСНИВАЧИМА СРПСКЕ КАРДИОВАСКУЛАРНЕ ХИРУРГИЈЕ
Проф. др Војислав Суботић (1859-1923)
Проф. др Иво Ђани Поповић (1915-1986)
Проф. др Војислав К. Стојановић (1906-1991)
Проф. др Милан Бане Ђорђевић (1933-1993)
Проф. др Петар Петровић (1934-1995)
Академик Проф. др Исидор Папо (1913-1996)
Прим. др Драгољуб Бата Адамов (1927-1996)
Проф. др Борислав Вујадиновић (1922-1997)
Проф. др Јосип Соколић (1930-1998)
Доц. др Иван Фајгељ (1919-2002)
Проф. др Михајло Вучинић (1932-2004)
Проф. др Драгош Недељковић (1923-2007)
Проф. др Стојан Анојчић (1926-2007)
Проф. др Слободан Лотина (1940-2009)
7
ТЕМЕ КОНГРЕСА
Главне теме
1. Хибридне процедуре на аорти и периферним артеријама
2. „Off pump“ хируршка реваскуларизација миокарда
Дискусије округлог стола
1. „Национални концензус документ о дијагнози, профилакси и лечењу
венских болести“
2. „Кардиохирургија у Србији-актуелно стање и перспективе“
Симпозијуми
1. „Акутна исхемија екстремитета“
2. „Хибридне процедуре на аорти и периферним артеријама“
Слободне теме
1. Хирургија аорте
2. Реваскуларизација миокарда
3. Валвуларне мане
4. Урођене срчане мане
5. Хирургија каротидних артерија
6. Хирургија периферних артерија
7. Хирургија венског система
8. Анестезија у кардиоваскуларној хирургији
9. Екстракорпорална циркулација
10. Трансфузилошки аспекти кардиоваскуларне хирургије
11. Рехабилитацијар
12. Хирургија срчане слабости
ВРСТЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
1. Пленарне сесије – предавања по позиву водећих страних и домаћих стручњака
2. Предавања у оквиру тематских Симпозијума
3. Усмене презентације изабраних радова на основу примљених сажетака
4. Постер сесије – презентација оригиналних радова у форми постера
5. Сесије „Округлог стола“ о актуелним проблемима у кардиоваскуларној
хирургији
6. Специјалне постер сесије за медицинске сестре и техничаре
8
УпутсТва предавачима и учесницима
Регистрација учесника Конгреса се врши на регистрационом деску од петка
11 Новембра почев од 16,00
Присуство научним сесијама Конгреса је дозвољена само уз официјални беџ
Конгреса
Предавања по позиву: 15 минута
Усмене презентације изабраних радова: 7 минута + 3 минута дискусија
Радове (Microsoft Power Point) предати на CD у или USB у у паузама сесија,
или најкасније 1 сат пре почетка сесије
Моле се аутори да се предржавају дозвољеног времена излагања, а
председавајући сесија о временским интервалима предвиђених за трајање сесије.
Постер презентације: Димензије постера 140 x 100
Постер сесије за медицинске сесије и техничаре I и II биће вођене од стране
модератора у назначеним временским терминима
Постере поставити у 08.00 (субота -медицинске сестре, недеља-лекари)
Постери се излажу у фоајеу хотела Радон (II спрат)
Потврда реализованих CME бодова , за регистроване учеснике Конгреса, по
завршетку последње сесије (на штанду Удружења кардиоваскуларних хирурга
Србије)
Котизација
- Предавачи по позиву, студенти, пензионери, бесплатно
- Лекари и остали учесници 5000 динара
- Медицинске сестре и техничари 1000 динара
- Уплата котизација на регситрационом деску или на рачун Удружења
кардиоваскуларних хирурга Србије: Српска банка, бр. рачуна 295-121332174 за Конгрес
Котизација подразумева:
- Конгресни материјал
- Учешче у научним сесијама
- Коктел добродошлице
- Свечара вечера
- Освежење у паузама сесија
Изложба медицинске опреме, хируршког материјала и фармацеутских
прозвода: Хол хотела Радон ( I спрат)
9
Коктел и кафе паузе: Хол хотела Радон ( I спрат),
Ручак и вечера: Ресторан хотела Радон ( III спрат)
Финални програм налазиће се на сајту Удружења кардиоваскуларних хирурга
Србије www. srcvs.org
ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Место одржавања
Институт за лечење и рехабилитацију „Радон“
Нишка Бања 18205, Српских јунака бр. 2
Тел: (+381 18) 502211, Факс: (+381 18) 4548415
(г-дин. Ж. Марјановић)
е-mail: [email protected]
Време одржавања
11–13. Новембар 2011.
Транспорт и туристички аранжмани
„Еуротурс Ниш“, Душанова 94, 18000 Ниш
Тел: (+381 18) 292061, 249255, 521200, Факс: (381 18) 292060
(г-дин З. Петковић)
е-mail: [email protected], www.euroturs.rs
Организациони секретаријат Конгреса
Клиника за кардиохирургију, Клинички центар Србије, Косте Тодоровића 8
11000 Београд, Секретар: Маја Цветковић
Тел/Факс: (381 11) 3621 385
е-mail: [email protected]
Технички секретаријат Конгреса
Клиника за васкуларну хирургију, Одељење за кардиохирургију
Клинички центар Ниш, др. Драган Милић
Тел: (381) 060 3333105, Факс: (381) 018 531950
е-mail: [email protected]
Научни секретаријат Конгреса
Клиника за кардиохирургију Клинички центар Србије
Косте Тодоровића 8, 11000 Београд
Тел/Факс: (+ 381 11) 3615795
е-mail: [email protected]
10
PREGLEDNI PROGRAM
PETAK 11. Novembar 2011
Vreme
Sesije
18.00
Plenarna sesija
19.30
Svečano otvaranje Kongresa
20.00Koktel
Mesto
Amfiteatar
-”Hol hotela Radon
SUBOTA 12 Novembar 2011
Vreme
Sesije
08.00
1. Koronarna hirurgija I
08.00
2. Karotidna hirurgija
PAUZA
09.30-09.45
09.45
3. Koronarna hirurgija II
09.45
4. Transfuziona medicina
11.15-11.45Kafe pauza
11.45
5. Hirurgija srčanih zalistaka
i urodjenih srčanih mana
11.45
6. Diskusija okruglog stola
”Nacionalni koncenzus dokument
o dijagnostici, lečenju i
profilaksi venskih bolesti”
12.45
7. Hirurgija venskog sistema
14,00-15.30
Ručak
14.00-14.30
A:Specijalna poster sesija I
za medicinske sestre i tehničare
14.30-15.00
B:Specijalna poster sesija II
za medicinske sestre i tehničare
15.30
8.Periferna vaskularna
okluzivna bolest
15.30
9.Diskusija okruglog stola
”Kardiohirurgija u Srbiji
aktuelno stanje i perspektive”
10. Hirurgija aorte
17.00
16.30
11.Simpozijum:”Hibridne procedure
na aorti i perifernim arterijama”
Mesto
Amfiteatar
Plenarna sala
Amfiteatar
Plenarna sala
Hol hotela Radon
Amfiteatar
Plenarna sala
Plenarna sala
Restoran hotela Radon
Foaje hotela Radon
(II sprat)
Plenarna sala
Amfiteatar
Plenarna sala
Amfiteatar
11
17.30
12. Hibridne vaskularne
procedure-slobodne teme
18.30-19.00Kafe pauza
19.00
Skupština Udruženja
kardiovaskularnih hirurgs Ssrbije
20.30
Večera
Amfiteatar
Hol hotela Radon
Amfiteatar
Restoran hotela Radon
NEDELJA 13. NOVEMBAR
Vreme
09.00
09.00
10.00
10.00
11.30-11.45
11.45
Sesije
13. Anestezija
u kardiovaskularnoj hirurgiji”
14 Simpozijum:”Akutna ishemija
ekstremiteta”
15 Ekstrakorporalna cirkulacija
16.Kardiovaskularna anestezija i
intenzivna terapija-slobodne teme I
Pauza
17 Kardiovaskularn anestezija i
Intenzivna terapija-slobodne teme II
08-12.00
18 Posteri
13.00
Zatvaranje Kongresa
12
Mesto
Plenarna sala
Amfiteatar
Amfiteatar
Plenarna sala
Plenarna sala
Foaje hotela Radon
(II sprat)
PREGLEDNI PROGRAM KONGRESA
ZA MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARE
PETAK 11.Novembar 2011
Vreme
Dogadjaj
Mesto
18.00
Plenarna sesija
19.30
Svečano otvaranje Kongresa
20.00Koktel
Amfiteatar
-”Foaje hotela Radon
SUBOTA 12 Novembar 2011
Vreme
Dogadjaj
Mesto
11.45-12.45
Diskusija okruglog stola
”Nacionalni koncenzus dokument o dijagnostici,
lečenju iprofilaksi venskih bolesti”
14.00-14.30
Sesija 1. Specijalna poster sesija za medicinske sestre i tehničare
14.30-15.00 Sesija 2. Specijalna poster sesija za
medicinske sestre i tehničare II
14,00-15.30
Ručak
15.30-16.30
Diskusija okruglog stola
”Kardiohirurgija u Srbiji-aktuelno
stanje i perspektive”
16.30-17.30
Simpozijum:”Hibridne procedure
na aorti i perifernim arterijama”
Plenarna sala
Foaje hotela Radon
Foaje hotela Radon
Restoran hotela Radon
Amfiteatar
Amfiteatar
NEDELJA 13. Novembar 2011
Vreme
Dogadjaj
09.00-10.00 Simpozijum:”Akutna ishemija ekstremiteta”
Zatvaranje kongresa
13.00
Mesto
Amfiteatar
13
PROGRAM
P E T A K 11.11.2011
PLENARNA SESIJA
Vreme
Predsedavajući
18.00
D.Velimirović, M.Vraneš, L.Davidović
Mesto
Amfiteatar
18.00 1 . Prof.Dr.Vladislav Treska, Pilsen, Czech Republic:” Management of
Thoracic Aortic Injuries”
18.15 2.Prof.Dr.Joerg Babin-Ebell, Bad Neustadt, Germany: “Transapical Valve
Iimplantation-Reflection of the Partner Trial from Own Results”
18.30 3. .Prof.Dr.Željko Sutlić, Zagreb, Croatia : “TAVI-Preliminary Results”
18.45 4 . Prof.Dr.Zoran Rančić, Zurich, Switzerland.:” Complete Renovascular
Debranching and EVAR for Thoracoabdominal Aneurysms”
19.00 5 . Prof.Dr.Tomislav Klokočovnik, Ljubljana, Slovenia: “Off Pump surgery in
Clinical Center Ljubljana “
OTVARANJE KONGRESA
Vreme
Predsedavajući
19.30
D.Velimirović, S.Avramov, M.Vraneš
Mesto
Amfiteatar
G.Miloš Simonović, Gradonačelnik grada Niša
Prof.Dr.Borislav Kamenov, Generalni direktor Kliničkog Centra Niš
Doc.Dr.Djordje Bajec, Generalni direktor Kliničkog Centra Srbije, Beograd
Prof..Dr.Mile Vraneš, direktor Klinike za kardiohirurgiju Kliničkog Centra Srbije,
Beograd
14
Prof.Dr.Vladislav Treska, European Society for Cardiovascular Surgery, Secretary
General
Prof.Dr.Željko Sutlić, President of the Organizing Committee, 61 Congress of the
European Society for Cardiovascuklar Surgery, Dubrovnik 2012, Croatia
Prof.Dr Dušan Velimirović ” Deset godina rada Udruženja Kardiovaskularnih
Hirurga Srbije”
20.00K O K T E L
Hotel “Radon (II sprat)”
SUBOTA 12.11.2011
Sesija 1: KORONARNA HIRURGIJA I
(usmene prezentacije izabranih radova na osnovu prijavljenih sažetaka)
Vreme
Predsedavajući
08.00
S.Nićin, P.Milojević, R.Ilić, M.Velinović,
Mesto
Amfiteatar
08.00 1 . ULOGA „OFF-PUMP“ HIRURGIJE U HIRURŠKOJ
REVASKULARIZACIJI MIOKARDA
Putnik S1,2,Velinović M1,2, Mikić A1,2, Đorđević A1, Jovičić V1, Nikolić B1,
Ristić M1,2, Velimirović D1,2, Vraneš M,1,21-Klinika za kardiohirurgiju,
Klinički Centar Srbije, Beograd 2-Medicinski fakultet Univerziteta u
Beogradu
08.10 2. HIRURŠKA REVASKULARIZACIJA MIOKARDA NA KUCAJUĆEM
SRCU
Šamanović M1, Putnik S1,2, Velinović M1,2, Mikić A1,2, Bilbija I1, Grujić M1,
Čubrilo M1, Đukić P1,2, Velimirović D1,2, Vraneš M1,2
1 - Klinika za kardiohirurgiju, Klinički Centar Srbije, Beograd; 2 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
08.20 3. VIŠESTRUKA ARTERIJSKA REVASKULARIZACIJA MIOKARDADESETOGODIŠNJI REZULTATI.
Milojević P, Vuković P, Jović M, Košević D, Petrović I, Vuk F, Rotula J, Nežić D
Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd
08.30 4 . HITNA HIRURŠKA REVASKULARIZACIJA MIOKARDA KOD
PACIJENATA NA DVOJNOJ ANTIAGREGACIONOJ TERAPIJITROGODIŠNJE ISKUSTVO
Kačar S, Kačar M, Kostovski S, Majin M, Golubović M, Dejanović J
Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
08.40 5. KARDIOHIRURŠKE OPERACIJE KOD BOLESNIKA U
KARDIOGENOM ŠOKU-IZBOR PRAVE STRATEGIJE
Borović S, Milačić P, Nešić I, Milutinović A,
Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd
08.50 6. PODELJENA, „IN SITU“ LEVA UNUTRAŠNJA TORAKALNA
ARTERIJA U REVASKULARIZACIJI SLIVA PREDNJE LEVE SILAZNE
KORONARNE ARTERIJE
Nežić D, Ćirković M, Bojović Ž, Mićović S, Borović S, Vuković P, Milojević P,
Jović M
Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd
09.00 7. HIRURŠKO REŠAVANJE OSTIJALNE STENOZE LEVE KORONARNE
ARTERIJE KAO ALTERNATIVA OSTALIM METODAMA
REVASKULARIZACIJE MIOKARDA
Ilić R, Trifunović Z, Mandarić V, Tišma S, Marković Z, Rusović S, Vučinić Ž
Klinika za kardiohirurgiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd
09.10 8. ASPIRIN I POSTOPERATIVNO KRVAVLJENJE KOD
AORTOKORONARNOG BAJPASA U USLOVIMA VANTELESNOG
KRVOTOKA
Cvetković D1, Kočica M1, Šoškić Lj1, Aleksić N1, Putnik S1,2, Mikić
A1,2, Velinović M1,2, Đorđević A1, Jovičić V1, Bilbija I1, Velimirović D1,2,
Đukić P1,2, Vraneš M1,2, Ristić M1,2
1- Klinika za kardiohirugiju, Klinički Centar Srbije, Beograd; 2
-Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
09.20 9. JEDNOGODIŠNJE ISKUSTVO U RADU ODELENJA ZA
KARDIOHIRURGIJU KLINIČKOG CENTRA U NIŠU
Milić D 1,2, Živić S 1, Perić D1, Živković V 1, Stefanović R 1, Stojiljkovič V 1,
Vraneš M 3,4, Djukić P 3,4, Velimirović D 3,4, Velinovič M 3,4, Mikič A 3,4, Putnik
S 3,4
1 - Odelenje za Kardiohirurgiju, KC Niš, 2 -Medicinski fakultet Univerziteta
u Nišu, 3 - Klinika za kardiohirurgiju KCS, Beograd, 4 -Medicinski fakultet
Univerziteta u Beogradu
09.30-09.45
Pauza
16
Sesija 2: KAROTIDNA HIRURGIJA
(usmene prezentacije izabranih radova na osnovu prijavljenih sažetaka)
Vreme
Predsedavajući
08.00
N.Ilijevski ,S. Cvetković, R.Pavlović
Mesto
Plenarna sala
08.00. 1 . EVERZIONA KAROTIDNA ENDARTEREKTOMIJA U ERI
REDUKCIJE HIRURŠKOG RIZIKA- NAŠA ISKUSTVA NAKON 20
GODINA KAROTIDNE HIRURGIJE I 9897 EVERZIONIH KAROTIDNIH
ENDARTEREKTOMIJA
Matić P1, Tanasković S1, Jocić D1, Vučurević G1, Popov P1, Gajin P1,
Ilijevski N1, Nenezić D1, Aleksić N2, Babić S1, Radak Đ1
1-Klinika za vaskularnu hirurgiju, Institut za kardiovaskularne
bolesti „Dedinje“, Beograd 2- Centar za neuroangiologiju, Institut
za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd Medicinski fakultet
Univerziteta u Beogradu
08.10 2.URGENTNA KAROTIDNA ENDARTERIEKTOMIJA
Gajin P, Nenezić D, Ilijevski N, Tanasković S, Babić S, Popov P, Radak Đ
Klinika za vaskularnu hirurgiju, Institut za kardiovaskularne bolesti
„Dedinje“, Beograd Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
08.20 3.URGENTNA KAROTIDNA ENDARTERIEKTOMIJA KOD PACIJENATA
SA MOŽDANIM UDAROM U RAZVOJU
Popović V, Pasternak J, Nikolić D, Kalanski M, Manojlović V
Klinika za vaskularnu i transplantacionu hirurgiju, Klinički Centar
Vojvodine, Novi Sad
08.30 4. GRAFT U KAROTIDNOJ HIRURGIJI
Tomić I1, Končar I1, Tanasković S2, Banzić I1, Babić S2, Marković M1,3,
Popov P2,3, Kostić D1,3, Radak Đ2,3, Davidović L1,3
1 - Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, Klinički Centar Srbije,
Beograd
2 - Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd, 3-Medicinski
fakultet Univerziteta u Beogradu
08.40 5.KRITIČKA ANALIZA INDIKACIJA ZA OPERATIVNO LEČENJE
ELONGACIJA KAROTIDNIH ARTERIJA
Banzić I1, Despotović B2, Ilić N1,Vasić D1, Končar I1, Davidović L1,Radak Đ2
1 - Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, Klinički Centar Srbije,
Beograd
2-Klinika za vaskularnu hirurgiju, Institut za kardiovaskularne bolesti
„Dedinje“, Beograd
17
08.50 6 .KORONARNA I KAROTIDNA OKLUZIVNA BOLEST: SIMULTANI I
SEKVENCIJALNI HIRURŠKI PRISTUP
Kovačević P, Nićin S, Fabri M, Mihajlović B, Velicki L, Majin M
Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju, Institut za kardiovaskularne
bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
09.00 7.ISPITIVANJE PREVALENCE HEMODINAMSKI ZNAČAJNIH
ASIMPTOMATSKIH STENOZANTNIH LEZIJA KAROTIDNIH
ARTERIJA U PACIJENATA SA ANEURIZMATSKOM BOLEŠĆU
ABDOMINALNE AORTE
Vraneš M, Radmili O, Vasić D, Marković D,
Klinika za vaskularnu hirurgiju, Klinički Centar Srbije, Beograd
09.10 8.UTICAJ NASTAVKA PUŠENJA NA POJAVU RESTENOZE
KAROTIDNIH ARTERIJA POSLE ENDARTERIEKTOMIJE
Labus A, Vlajković G, Milovanović A, Tanović B, Ristanović N, Novović M,
Varnai-Čanak J, Lučić M, Sinđelić R
Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, Klinički Centar Srbije,
Beograd
09.20 9.ENDOVASKULARNI TRETMAN KAROTIDNE STENOZE (CAS)ISKUSTVO KLINIKE ZA VASKULARNU HIRURGIJU U NOVOM SADU
Manojlović V, Popović V, Nikolić D, Pfau J, Pasternak J, Milošević Dj,
Kaćanski M, Marković V, Vasiljev A
Klinika za vaskularnu i transplantacionu hirurgiju, Klinički Centar
Vojvodine, Novi Sad
09.30 10 KOMPLIKACIJE NAKON STENTINGA KAROTIDNIH ARTERIJA
DETEKTOVANE MAGNETNOM REZONANCOM
Ilić M 1, Bošnjaković P1, Stojanov D 1, Živković M 2, Vukašinović N 2, Jolić S 2
1- Centar za radiologiju KC Niš, 2-Klinika za neurologiju KC Niš
09.30-09.45
Pauza
Sesija 3 KORONARNA HIRURGIJA II
(usmene prezentacije izabranih radova na osnovu prijavljenih sažetaka)
Vreme
Predsedavajući
09.45
D-Nežić , M.Kočica, Ž.Jonjev,D.Trifunovć
Mesto
Amfiteatar
09.45 1 . RUPTURA INTERVENTRIKULARNOG SEPTUMA KAO
KOMPLIKACIJA AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA--KLINIČKE
KARAKTERISTIKE I NAŠA ISKUSTVA
18
09.55
10.05
10.15
10.25
10.35
10.45
10.55
Bilbija I 1, Uščumlić A, Vraneš M, Čubrilo M, Terzić M, Jovičić V, Velinović
M, Putnik
Klinika za kardiohirugiju, Klinički Centar Srbije, Medicinski fakultet
Univerziteta u Beogradu
.2. REKONSTRUKCIJA LEVE KOMORE U TERMINALNOM STADIJUMU
ISHEMIJSKE DILATATIVNE KARDIOMIOPATIJE
Jonjev Ž, Torbica V, Rosić M, Mihajlović B, Fabri M
Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju, Institut za kardiovaskularne
bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
3. EXPERIENCE WITH IVAC 1 –LEFT VENTRICLE ASIST DEVICE
Scorpil J,
Universitz hospital Pilsen, Czech Republic
4. POREĐENJE REZULTATA HIRURŠKE I PERKUTANE
REVASKULARIZACIJE KORONARNIH ARTERIJA U BOLESNIKA SA
OSLABLJENOM FUNKCIJOM LEVE KOMORE
Vuković P, Čolić M, Milojević P, Knežević A, Mićović S, Nešić I, Đukanović B
Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd
5. PRETHODNO STENTIRANJE KORONARNE ARTERIJE NE UTIČE
NA ISHOD HIRURŠKE REVASKULARIZACIJE MIOKARDA
Velicki L, Mihajlović B, Čemerlić-Ađić N, Nićin S, Jung R, Fabri M
Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju, Institut za kardiovaskularne
bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
6. HIBRIDNE KARDIOHIRURŠKE INTERVENCIJE-POTREBE AP
VOJVODINE
Nićin S, Velicki L, Panić G, Jung R, Jonjev Ž, Kačar S, Rosić M
Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju, Institut za kardiovaskularne bolesti
Vojvodine, Sremska Kamenica
7.INDEKS MASE MIOKARDA LEVE KOMORE KAO
NEZAVISNI PREDIKTOR MORTALITETA NAKON HIRURŠKE
REVASKULARIZACIJE MIOKARDA
Velicki L, Mihajlović B, Čemerlić-Ađić N, Komazec N, Đani V, Fabri M
Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju, Institut za kardiovaskularne
bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
8.UTICAJ REHABILITACIJE NA QT DISPERZIJU KOD BOLESNIKA
SA REVASKULARIZACIJOM MIOKARDA
Stoičkov V1, Ilić S1, Deljanin Ilić M1, Stoičkov M1, Golubović M2
1-Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja“, Niš, 2-Klinika za
vaskularnu hirurgiju, Klinički Centar, Niš
19
11.05 9 .PRIMJENA INTRAAORTNE BALON PUMPE U KARDIOGENOM
ŠOKU
Rakočević N, Dragnić S, Bobić Lj, Radović S, Rabrenović M, Krnjević M,
Drekalović S, Matković D
Centar za kardiohirurgiju, Klinički Centar Crne Gore, Podgorica, Crna
Gora
Sesija 4: TRANSFUZIONA MEDICINA
(usmene prezentacije izabranih radova na osnovu prijavljenih sažetaka)
Vreme
Predsedavajući
Mesto
09.45
B.Ćalija, N.Savić
Plenarna sala
09.45 1.PREOPERATIVNI NIVO HEMOGLOBINA JE PREDIKTOR
TRANSFUZIJA ALOGENIH ERITROCITA KOD KARDIOHIRURŠKIH
PACIJENATA
Čalija B, Vuk-Laušević Lj, Jović M, Milojević P
Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd
09.55 2. JEHOVINI SVEDOCI U KARDIOHIRURGIJI, PRIKAZ SLUČAJA
Lukić M, Čalija B, Vuković P, Jović M
Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd
10.05 3. ULOGA SISTEMA ZA INTRAOPERATIVNO SPASAVANJE KRVI
U ELEKTIVNOJ HIRURŠKOJ REVASKULARIZACIJI MIOKARDA
Jovičić V1, Putnik S1,2, Đorđević A1, Kočica M1, Velinović M1,2, Mikić A1,2,
Vraneš M1,2, Nikolić B1, Ristić M1,2, Cvetković D1, Bilbija I1,Čubrilo M1,
Šamanović M1
-Klinika za kardiohirurgiju, Klinički Centar Srbije, Beograd
2-Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
10.15 4.AUTOTRANSFUZIJA SMANJUJE POTREBE ZA ALOGENIM
TRANSFUZIJAMA I REDUKUJE TRANSFUZIJOM IZAZVANE
NEPOVOLJNE SRČANE DOGADJAJE
Lazarević M, Jamković R, Petrović A, Bogićević A, Pavlović A, Cvetanović V,
Golubović M
Klinika za vaskularnu hirurgiju, Otsek anesteziologije i intenzivne terapije,
Klinički Centar Niš
10.25 5. ODNOS IZMEĐU VREDNOSTI VON WILLEBRANDOVOG FAKTORA
I POSTOPERATIVNOG KRVARENJA KOD PACIJENATA SA AORTNOM
STENOZOM
Đorđević A1, Kočica M1, Jovičić V1, Putnik S1,2, Nikolić B1, Cvetković D1,
Bilbija I1, Grujić M1, Čubrilo M1, Ristić M1,2, Vraneš M1,2
20
1-Klinika za kardiohirurgiju, Klinički Centar Srbije, Beograd
2-Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
10.35 6. ZNANJE, STAVOVI I PROCENA RIZIKA ZDRAVSTVENIH RADNIKA
OD KRVLJU PRENOSIVIH BOLESTI
Marković-Denić Lj1,2, Mihajlović B1,Nićin S1, Fabri M1, Pavlović K1,
Čemerlić-Ađić N1
1-Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
2-Institut za epidemiologiju, Medicinski fakultet, Beograd
10.45 7. PREOPERATIVNA IMPEDANTNA AGREGOMETRIJA U PROCENI
RIZIKA ZA PERIOPERATIVNO KRVARENJE- NAŠA ISKUSTVA
Kočica T, Savić N
Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, Klinički Centar Srbije,
Beograd
10.55 8..KONCENTRAT PROTROMBINSKOG KOMPLEKSA ZA
NADOKNADU K VITAMIN ZAVISNIH FAKTORA PRIMENJEN KOD
HITNIH KARDIOVASKULARNIH OPERACIJA
Savić N, Kočica T
Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, Klinički Centar Srbije,
Beograd
11.15-11.45KAFE PAUZA
Foaje Hotela
Sesija 5: HIRURGIJA SRČANIH ZALISTAKA
I UROĐENIH SRČANIH MANAi
(usmene prezentacije izabranih radova na osnovu prijavljenih sažetaka)
Vreme
Predsedavajući
Mesto
11.45
P.Djukić M.Fabri, I.Stojanović, M.Stajević
Amfiteatar
11.45 1. MINIMALNO INVAZIVNA HIRURGIJA AORTNOG ZALISKA U
NAŠOJ KLINIČKOJ PRAKSI- PILOT STUDIJA
Vuković P, Stojanović I, Ćirković M, Nežić D, Soldatović I, Milojević P,
Đukanović B
Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd
11.55 2. MINI STERNOTOMIJA NAŠE ISKUSTVO U VALVULARNOJ
KARDIOHIRURGIJI
Kovačević P, Velicki L, Redžek A, Maj0in M, Kostovski S, Komazec N
Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju, Institut za kardiovaskularne bolesti
Vojvodine, Sremska Kamenica
21
12 05 3 . PRVA KLINIČKA ISKUSTVA SA TRANSKATETERSKOM
IMPLANTACIJOM AORTNE VALVULE U VISOKO RIZIČNIH
BOLESNIKA SA AORTNOM STENOZOM
Unić D, Sutlić Ž, Rudež I, Barić D, Planinc M, Starčević B
Odjel za kardijalnu hirurgiju, Klinička bolnica Dubrava, Zagreb, Hrvatska
12.15 4. MDCTA KAO ALTERNATIVA KORONAROGRAFIJI U PRIPREMI
BOLESNIKA ZA HIRURGIJU AORTNOG ZALISKA I AORTE
Birovljev S, Antonić Ž, Borzanović M, Bučić A, Sušić M
Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd
12.25 5. RADIOFREKVENTNA OPERATIVNA ABLACIJA KOD ATRIJALNE
FIBRILACIJE
Fabri M, Rosić M, Redžek A, Golubović M, Dejanović J, Kovačević D
Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju, Institut za kardiovaskularne bolesti
Vojvodine, Sremska Kamenica
12.35 6. HIRURŠKO LEČENJE ISHEMIČNE MITRALNE REGURGITACIJEDESETOGODIŠNJE ISKUSTVO
Unić D, Barić D, Rudež D, Sutlić Ž
Odjel za kardijalnu hirurgiju, Klinička bolnica Dubrava, Zagreb, Hrvatska
12.45 7. KLINIČKE I EHOKARDIOGARFSKE RAZLIKE IZMEDJU BOLESNIKA
SA PROLAPSOM PREDNJEG I ZADNJEG LISTIĆA MITRALNOG
ZALISKA
Stojanovič I, Borzanovič B, Tomić S, Vuković M, Bojović Ž, Djukanović B
Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ Beograd
12.55 8. FAKTORI RIZIKA U LEČENJU D TRANSPOZICIJE VELIKIH KRVNIH
SUDOVA TEHNIKOM ARTERIJSKOG „SVIČA“ I NJIHOV UTICAJ NA
RANI OPERATIVNI I POSTOPERATIVNI MORBIDITET I MORTALITET
Stajević M, Šehić I, Krunić I, Mračević P, Mojsić B, Milosavljević N
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“,
Beograd
13.05 9. EPIKARDNI PRISTUP STIMULACIJI LEVE KOMORE U
RESINHRONIZACIONOJ TERAPIJI SRČANE SLABOSTI
Putnik S1,2, Aleksić N1, Velinović M1,2, Mikić A1,2, Nikolić B1, Matković M1,
Milašinović G1,2, Velimirović D1,2, Vraneš M1,2
1-Klinika za kardiohirurgiju, Klinički Centar Srbije, 2-Medicinski fakultet
Univerziteta u Beogradu
13.15 10 .PRIMENA EUROSCORE MODELA U PROCENI OPERATIVNOG
RIZIKA U KARDIOHIRURGIJI
Nežić D, Borzanović M, Spasić T, Košević D, Petrović I, Balević M, Jović M,
Otašević P
Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd
22
13.25 1 1.VOJVODINA SKOR -STRATIFIKACIJA KARDIOHIRURŠKOG
OPERATIVNOG RIZIKA
Mihajlović B, Velicki L, Čemerlić-Ađić N, Mihajlović BB, Bjeljac I, Popović
D, Fabri M
Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju, Institut za kardiovaskularne bolesti
Vojvodine, Sremska Kamenica
13.35 12 INFEKTIVNI ENDOKARDITIS-OSAM GODINA ISKUSTVA IKVB
„DEDINJE“
Petrović i, Florijan V, Košević D, Dabić P, Rotula J, Milojević P, Djukanović B,
Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ Beograd .
13.45 13. LEČENJE DUBOKE STERNALNE INFEKCIJE TRANSPOZICIJOM 6
OMENTALNOG REŽNJA
Borović S, Polić B
Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd
Sesija 6: DISKUSIJA OKRUGLOG STOLA :
NACIONALNI KONSENZUS DOKUMENT O DIJAGNOZI, PROFILAKSI I
LEČENJU VENSKIH BOLESTI
Vreme
11.45-12.45
Moderator
Ž.Maksimović
Mesto
Plenarna sala
Učesnici : Maksimović Ž1,4, Radak Đ2,4, Davidović L1,4, Milić D3,5, Novaković B 6,
Horvat Z. 7
1 -Klinika za vaskularnu hirurgiju, Klinički Centar Srbije, Beograd
2 - Klinika za vaskularnu hirurgiju, Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“,
Beograd
3 - Klinika za vaskularnu hirurgiju, Klinički Centar Niš, Niš
4 - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
5 - Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
6 - Medicinski fakultet, Univerziteta u Kragujevcu
7 - Medicinski fakultet, Univerziteta u Novom Sadu
Sesija 7: HIRURGIJA VENSKOG SISTEMA
(usmene prezentacije izabranih radova na osnovu prijavljenih sažetaka)
Vreme
Predsedavajući
12.45
Ž.Maksimović, A.Tomić, B.Donfrid
Mesto
Plenarna sala
23
12.45 1 .REŠAVANJE TUMORSKOG TROMBA U DONJOJ ŠUPLJOJ VENI KOD
TUMORA BUBREGA
Tomić A, Zoranović U, Marjanović I, Bjelanović Z, Leković I, Drašković M,
Šarac M, Paunović D
Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, Vojnomedicinska
Akademija, Beograd
12.55 2.TROMBEKTOMIJA DESNE PRETKOMORE I DONJE ŠUPLJE VENE U
PACIJENATA SA RENAL CELL KARCINOMOM UZ KORIŠĆENJE
NORMOTERMIJSKOG KARDIOPULMONALNOG BYPASS-A
Radak Đ, Babić S, Tanasković S, Ilijevski N, Gajin P, Jocić D, Matić P,
Popov P, Milojević P
Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd
13.05 3. CCSVI ( HRONIČNA CEREBROSPINALNA VENSKA
INSUFICIJENCIJA)-UZROK ILI ASOCIJACIJA SA MS
Živić S 1, Milić D 1, Bošnjaković P 2, Stojanov D 2, Vojinović S 2, Ilić A 2,
Veličković R
1 - Klinika za vaskularnu hirurgiju, 2 - Centar za radiologiju, KC Niš
13.10 4. NAŠA PRVA ISKUSTVA U LASERSKOJ OBLITERACIJI
INSUFICIJENTNE VELIKE SAFENSKE VENE
Donfrid B, Stefanović Z, Adam J, Dragić P, Novaković B
Hirurška klinika, Kliničko-bolnički Centar Zvezdara, BeograD
13.20 5. ENDOVENSKA TERMALNA ABLACIJA SUPERFICIJALNOG
VENSKOG REFLUKSA DONJIH EKSTREMITETA PRIMENOM
DIODNOG LASERA 1470 NM I RADIJALNOG FIBERA
Dragić P
Kardio Centar, Beograd
13.30 6. PRIMENA I ZNAČAJ SUBKUTANE PARATIBIJALNE FASCIOTOMIJE
U LEČENJU HRONIČNOG VENSKOG ULKUSA
Leković I, Zoranović U, Bjelanović Z, Drašković M, Tomič A, Šarac M,
Marjanović I, Paunović D, Ristić D
Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, Vojnomedicinska
Akademija, Beograd
13.40 7. PRIMENA VIŠESLOJNE BANDAŽE SA TUBULCUS ČARAPOM U
LEČENJU VENSKIH ULCERACIJA
Živković V, Stefanović, Stojiljković V, Perić D, Živić S, Milić D,
Klinika za vaskularnu hirurgiju KC Niš
13.50 8. FAKTORI RIZIKA KOJI DOVODE DO NEUSPEHA U LEČENJU
VENSKIH ULCERACIJA KOMPRESIVNOM TERAPIJOM
Stojiljković V, Živić S, Perić D, Živković V, Stefanović B, Milić D
Klinika za vaskularnu hirurgiju KC Niš
24
14.00-15.30
PAUZA ZA RUČAK
Restoran Hotela Radon
14.00-14.30 A:Specijalna poster sesija I Foaje hotela
za medicinske sestre i tehničare
Radon
14.30-15.00
B:Specijalna poster sesija II
(II sprat)
za medicinske sestre i tehničare
Moderatori: Prof. Dr.B.Mihajlović, Dr.P.Gajin
Sesija 8: PERIFERNA OKLUZIVNA VASKULARNA BOLEST
(usmene prezentacije izabranih radova na osnovu prijavljenih sažetaka)
Vreme
Predsedavajući
15.30
S.Cvetković, J.Pasternak, U.Zoranović
Mesto
Plenarna sala
15.30 1 .TASC II KONSENZUS IZBOR LEČENJA, PREPORUKE, INDIKACIJE I
PROMENE
Babić S, Sagić D, Tanasković S, Antonić Ž, Gajin P, Kovačević V, Sotirović V,
Jocić D, Radak Đ
Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd
15.40 2.FEMOROFEMORALNI BYPASS GRAFT – NAŠE ISKUSTVO
Koprivica R, Pejić M, Lučić N, Stanković J
Odsek vaskularne hirurgije, Zdravstveni Centar Užice, Opšta bolnica Užice,
Užice
15.50 3 TRETMAN MULTIETAŽNIH OKLUZIVNIH LEZIJA ARTERIJA ILIOFEMORO POPLITEALNOG SEGMENTA
Milošević Dj, Pasternak j, Popović V, Kaćanski M, Nikolić D, Pfau J,
Manojlović V, Marković V, Vasiljev A
Klinika za vaskularnu i transplantacionu hirurgiju Klinički Centar
Vojvodine, Novi Sad
16.00 4. DISTALNA VENSKA ARTERIJALIZACIJA.REPERFUZIONA
POVREDA ILI OČUVANJE EKSTREMITETA
Đorić P
Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, Klinički Centar Srbije,
Beograd
16.10 5. PRIMENA VAKUMA U LEČENJU KOMPLIKACIJA HIRURŠKIH
RANA NA TERENU ISHEMIJE
Drašković M, Zoranović U, Leković I, Bjelanović Z, Tomić A, Marjanović I,
Šarac M, Paunović D
Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Vojnomedicinska
Aakademija, Begrad
25
16.20 6 . ZNAČAJ PRAVILNOG EKSPLOATISANJA DIJALIZNOG PRISTUPA
Šarac M, Marjanović I
Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, Vojnomedicinska
Akademija, Beograd
16.30 7. JATROGENE POVREDE ARTERIJA
Dimić A
Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, Klinički Centar Srbije,
Beograd
16..40 8 ANALIZA KVALITETA ŽIVOTA I PROCENA FUNKCIONALNE
NEZAVISNOSTI KOD BOLESNIKA SA ELEKTIVNOM ILI
URGENTNOM OPERACIJOM ANEURIZME POPLITEALNE ARTERIJE
Krstić N
Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinički Centar Srbije,
Beograd
Sesija 9. DISKUSIJA OKRUGLOG STOLA :KARDIOHIRURGIJA U SRBIJIAKTUELNO STANJE I PERSPEKTIVE
Vreme
Moderatori
15.30-16.30
D.Velimirović,M.Vraneš
Mesto
Amfiteatar
Učesnici: P.Djukić1,5, B.Djukanović2,5, P.Milojević2,5, M.Fabri3, S.Nićin3,6, R.Ilić4,
M.Vraneš1,5, D.Velimirović1.5
1 - Klinika za kardiohirurgiju,Kinički Centar Srbije, Beograd
2 - Klinika za kardiohirurgiju,Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Beograd
3 - Klinika za kardiohirurgiju,Institut za kardiovaskularne bolesti
Vojvodine,Sremska Kamenica
4 - Klinika za kardiohirurgiju, Vojnomedicinska Akademija, Beograd
5 – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
6 – Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Sesija 10: HIRURGIJA AORTE
(usmene prezentacije izabranih radova na osnovu prijavljenih sažetaka)
26
Vreme
Predseavajući
17.00
B.Djukanović, M.Vraneš, P.Kovačević, S.Avramov
Mesto
Plenarna sala
17.00 1 . HIRURŠKO LEČENJE AKUTNE DISEKCIJE TIP A
Kočica M1, Cvetković D1, Šoškić lj1, Putnik S1,2, Aleksić N1, Mikić A1,2,
Velinović M1,2, Đorđević A1, Bilbija I1, Jovičić V1, Đukić P1,2, Ristić M1,2,
Velimirović D1,2, Vraneš M1,2
1 - Klinika za kardiohirurgiju, Klinički Centar Srbije, Beograd; 2 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
17.10 2. HIRURŠKO LEČENJE AKUTNE DISEKCIJE TIP A NAŠE ISKUSTVO I
REZULTATI.
Mićović S, Đukanović B, Milojević P, Nežić D, Jagodić S, Laušević-Vuk Lj,
Milačić P, Boričič M
Odeljenje kardiohirurgije, Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“,
Beograd
Odeljenje anestezije, Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd
17.20 3. NAŠE ISKUSTVO U LEČENJU INTRAMURALNIH HEMATOMA
TORAKALNE AORTE
Mikić A1,2, Velinović M1,2, Putnik S1,2, Kočica M1, Nikolić B1, Jovičić V1,
Đorđević
A1, Đukić P1,2, Vraneš M1,2
1 - Klinika za kardiohirurgiju, Klinički Centar Srbije, Beograd; 2 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
17.30 4. MOGUĆNOSTI HIRURŠKOG LEČENJA OKLUZIJA ISHODIŠTA
GRANA LUKA AORTE BEZ EKSTRAKORPORALNOG KRVOTOKA
Ilić R, Trifunović Z, Mandarić V, Tišma S, Marković Z, Rusović S
Klinika za kardiohirurgiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd
17.40 5. ZAMENA AORTNOG KORENA KOMPOZITNIM GRAFTOMNAŠA ISKUSTVA
Mićović S, Đukanović B, Milojević P, Nežić D, Jović M, Milačić P, Jovanović M
Odeljenje kardiohirurgije, Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“,
Beograd
Odeljenje anestezije, Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd
17.50 6. HIRURŠKI PRISTUP U HIRURGIJI PROKSIMALNE AORTE
Šušak S, Velicki L, Kovačević P, Majin M, Kostovski S, Fabri M, Nićin S
Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju,Institut za kardiovaskularne bolesti
Vojvodine, Sremska Kamenica
18.00 7. NAŠA ISKUSTVA U HIRURGIJI TORAKOABDOMINALNE AORTE
Ilić N, Kostić D, Marković M, Sinđelić R, Davidović L
Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, Klinički Centar Srbije,
Beograd
27
18.10 8 . PENETRATING AORTIC ULCER DATABASE: THE WAY TO KNOW
MORE.
Končar I1, Ilić N1, Banzić I1, Robaldo A2, Činara I1, Palombo D2, Davidović
L1
1- Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, Klinički Centar
Srbije, Beograd
2- Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, Univerzitetska
bolnica „San Martino“, Đenova
18.20 .9. POTKOVIČASTI BUBREG I HIRURGIJA AORTE
Tomić I1, Marković M1,2, Ilić N1,2, Dragaš M1,2, Končar I1, Sladojević M1,
Davidović L1,2
1- Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, Klinički Centar
Srbije, Beograd
2-Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Sesija 11. SIMPOZIJUM HIBRIDNE PROCEDURE NA AORTI I PERIFERNIM
ARTERIJAMA-KLINIČKA ISKUSTVA
Teme
16.30-17.30
Predsedavajući
Dj Radak, Kostić D, Jevtić M
Mesto
Amfiteatar
Tanasković S
ISKUSTVA INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI „DEDINJE”
BEOGRAD
Banzić I
ISKUSTVA KLINIKE ZA VASKULARNU HIRURGIJU, KLINIČKI CENTAR
SRBIJE, BEOGRAD
Marjanović I
ISKUSTVA KLINIKE ZA VASKULARNU I ENDOVASKULARNU HIRURGIJU,
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA, BEOGRADI
Popović V
ISKUSTVA KLINIKE ZA VASKULARNU I TRANSPLANTACIONU
HIRURGIJU, KLINIČKI CENTAR VOJVODINE, NOVI SAD
28
Sesija 12: HIBRIDNE VASKULARNE HIRURŠKE PROCEDURE
- Slobodne teme
(usmene prezentacije izabranih radova na osnovu prijavljenih sažetaka)
Vreme
Predsedavajući
17.30
M.Marković, N.Ilijevski, I.Marjanović
Mesto
Amfiteatar
17.30 1 . KOMBINOVANE HIRURŠKE I ENDOVASKULARNE PROCEDURE U
TRETMANU OBOLJENJA TORAKALNE AORTE IMPLANTACIJOM
STENT-GRAFTA
Tanasković S1, Sagić D2, Jocić D1, Antonić Ž2, Vučurević G1, Stanišić M,
Gajin P1, Ilijevski N1, Nenezić D1, Aleksić N3, Matić P1, Popov P1, Babić
S1, Radak Đ1
1 - Klinika za vaskularnu hirurgiju, Institut za kardiovaskularne bolesti
„Dedinje“, Beograd; 2 - Klinika za radiologiju, Institut za kardiovaskularne
bolesti „Dedinje“, Beograd; 3 - Centar za neuroangiologiju, Institut za
kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd
17.40 2. ENDOVASKULARNA REKONSTRUKCIJA ANEURIZME
ABDOMINALNE AORTE KAO METODA IZBORA KOD BOLESNIKA
SA PRIDRUŽENIM MALIGNIM HIRURŠKIM BOLESTIMA-NAŠA
ISKUSTVA
Zoraniović U, Marjanović L, Tomić A, Drašković M, Bjelanović Y, Šarac M,
Leković I, Paunović D
Klinika za vaskularnu hirurgiju, Vonomedicinska Akademija, Beograd
17.50 3. HIBRIDNE I KOMPLETNE ENDOVASKULARNE PROCEDURE KOD
PACIJENATA SA KOMPLESNOM ANEURIZMATSKOM BOLEŠĆU, KOD
VISOKO RIZIČNIH PACIJENATA-PRELIMINARNI REZULTATI
Marjanović I, Zoranović U, Šarac M, Leković I, Tomić A, Drašković M,
Bjelanopvić Z, Paunović D
Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, Vojnomedicinska
Akademija,Beograd
18.00 4. SUBCLAVIAN STEAL SYNDROME HIRURŠKI ILI
ENDOVASKULARNI TRETMAN
Cvetić V, Čolić M, Banzić I, Radmili O, Končar I, Davidović L
Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, Klinički Centar Srbije,
Beograd
18.10 5. HIBRIDNE PROCEDURE U TRETMANU OKLUZIVNIH LEZIJA
AORTO-ILIO-FEMORALNOG SEGMENTA
Pejić MA1,2, Ristić Z2, Pejkić S3, Boye T2, Reijnen V2, Koprivica R1, Lučić N1
29
1 - Opšta bolnica Užice; 2 - Sørlandet Sykehus Kristiansand, Norveška;
3 - Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, Klinički Centar
Srbije, Beograd
18.30-19.00Kafe pauza
Hol hotela Radon
IZBORNA SKUPŠTINA
UDRUŽENJA KARDIOVASKULARNIH HIRURGA SRBIJE
(UKVHS)
19.00
Amfiteatar
Predsedavajući
D.Velimirović, M.Vraneš,S.Avramov, M.Fabri, ,D.Kostić
D.Velimirović: Izveštaj o radu UKVHS (2001-2011)
M.Vraneš : Finansijski izveštaj
Izbor novog rukovodstva UKVHS
20.30
30
SVEČANA VEČERA Restoran hotela Radon (III sprat)
SPECIJALNA POSTER SESIJA I ZA MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARE
(panoi strana A)
Vreme
Mesto
14.00-14.30 Moderatori: Prof.Dr.B.Mihajlović i dr P. Gajin Foaje Hotela „Radon“
( II sprat)
1. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA OPERACIONOG BLOKA I ULOGA
INSTRUMENTARKE
Kaplar S, Mrđić J
Klinika za kardiohirurgiju, Klinički centar Srbije, Beograd
2. SPECIFIČNOSTI INSTRUMENTIRANJA KOD OPERACIJE DISEKCIJE
AORTE
Ilić Z, Kenđur S, Vranješ D, Damjanac N, Kičinja J, Fabri M
Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju, Institut za kardiovaskularnu hirurgiju
Vojvodine, Sremska Kamenica
3. INSTRUMENTARKA ČLAN HIRURŠKOG TIMA KOD
AORTOKORONARNIH BYPASS OPERACIJA SRCA
Grubač M, Nikolić B
Klinika za kardiohirurgiju, Klinički Centar Srbije, Beograd
4. MEDICINSKA SESTRA INSTRUMENTARKA ČLAN HIRURŠKOG TIMA
PRI ZBRINJAVANJU PACIJENTA SA DISEKCIJOM AORTE
Klinika za kardiohirurgiju, Klinički Centar Srbije, Beograd
5. MEDICINSKA SESTRA U TIMU ZA NADZOR NAD BOLNIČKIM
INFEKCIJAMA
Sigeti V, Nićin S, Čemerlić-Ađić N, Fabri N, Mihajlović B, Marković-Denić Lj
Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju, Institut za kardiovaskularnu hirurgiju
Vojvodine, Sremska Kamenica
6. UPOTREBA SWAN-GANZ KATETERA U MERENJU PLUĆNOG
ARTERIJSKOG PRITISKA I ULOGA ANESTETIČARA
Popović Z, Kulić Z
Služba anestezije, Klinika za kardiohirurgiju, Klinički Centar Srbije, Beograd
7. VANTELESNI KRVOTOK, METODE RADA
Ven A
Klinika za kardiohirurgiju, Klinički centar Srbije, Beograd
8. INFEKCIJE OPERATIVNOG MESTA KARDIOHIRURŠKIH BOLESNIKA
Dunđerski V, Sigeti V, Stojaković N, Jonjev O, Tot K, Todorović N
Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju, Institut za kardiovaskularnu hirurgiju
Vojvodine, Sremska Kamenica
31
9. SPECIFIČNOSTI U NEZI I LEČENJU BOLESNIKA SA UGRAĐENOM
MITRALNOM VALVULOM
Galić M, Mitrović I
Klinika za kardiohirurgiju, Klinički centar Srbije, Beograd
SPECIJALNA POSTER SESIJA II ZA MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARE
(panoi strana B)
Vreme
14.30 - 15.00
Moderator.Prof.Dr.B.Mihajlović
Mesto
Foaje Hotela „Radon“
1. POSTOPERATIVNI MONITORING I NEGA PACIJENTA SA DISEKCIJOM
AORTE
Ven Z
Klinika za kardiohirurgiju, Klinički Centar Srbije, Beograd
2. PREVENCIJA INFEKCIJE GRAFTA U VASKULARNOJ HIRURGIJI
Đorđević Lj, Milić N, Prebiračević S
Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, Klinički centar Srbije, Beograd
3. PRAĆENJE PACIJENATA I TERAPIJSKI PRISTUP KOD PACIJENATA SA
RUPTURIRANOM ANEURIZMOM ABDOMINALNE AORTE (RAAA) NA
ODELJENJU INTENZIVNE NEGE
Pirgić S
Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, Klinički centar Srbije, Beograd
4. NEGA I TERAPIJA PACIJENATA NAKON ENDOVASKULARNOG
TRETMANA ANEURIZME AORTE
Mihajlović M
Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, Klinički centar Srbije, Beograd
5. ZDRAVSTVENA NEGA BOLESNIKA NAKON KARDIOHIRURŠKE
OPERACIJE U JEDINICI INTENZIVNE NEGE
Daničić L, Ćirić E, Stojaković N, Todorović N, Jonjev O, Mihajlović B
Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju, Institut za kardiovaskularnu hirurgiju
Vojvodine, Sremska Kamenica
6. UTICAJ NIVOA OPERATIVNOG RIZIKA NA UŽINUPOSTOPERATIVNOG
LEČENJA U JEDINICI INTENZIVNE NEGE
Stojaković N, Golubović M, Dejanović J, Čemerlić-Ađić N, Fabri M, Mihajlović B
Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju, Institut za kardiovaskularnu hirurgiju
Vojvodine, Sremska Kamenica
7. REHABILITACIJA I NEGA BOLESNIKA POSLE OPERACIJE NA
32
OTVORENOM SRCU
Ćirić E, Stojaković N, Daničić L, Todorović N, Jonjev O, Mihajlović B
Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju, Institut za kardiovaskularnu hirurgiju
Vojvodine, Sremska Kamenica
8. DA LI JE MOGUĆA PREVENCIJA AKCIDENATA RADNIKA U
ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA TERCIJARNOG NIVOA?
Sigeti V, Sokić J, Marković-Denić Lj, Mihajlović B, Čemerlić-Ađić N
Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju, Institut za kardiovaskularnu hirurgiju
Vojvodine, Sremska Kamenica
NEDELJA 13 11.2011
Sesija 13: ANESTEZIJA U KARDIOVASKULARNOJ HIRURGIJI
(usmene prezentacije izabranih radova na osnovu prijavljenih sažetaka
Vreme
Predsedavajući
09.00
R.Sindjelić,M.Šurbatović,M.Jović
Mesto
Plenarna sala
09.00 1 . HEMODINAMSKI MONITORING U KARDIO I VASKULARNOJ
HIRURGIJI
Kovačević-Kostić N1, Marković D1, Šoškić Lj1, Vraneš M1,2, Savić V3,
Velinović M1,2, Karan R1
1 - Klinika za kardiohirurgiju, Klinički Centar Srbije, Beograd; 2
-Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu; 3 -Klinika za vaskularnu
hirurgiju, Klinički Centar Niš, Niš
09.10 2.ANESTETICI I KARDIOPROTEKCIJA
Jović M1, Nenadić D1, Nežić D1, Mićović S1, Cekić O1, Milojević P1, Stančić
A2, Korać B2
1 - Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd; 2 - Institut za
biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Beograd
09.20 3. ANESTEZIJA KOD HEMODINAMSKI NESTABILNIH BOLESNIKA
Kačar M
Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
33
09.30 4 . IMUNOINFLAMATORNI ODGOVOR KOD KARDIOHIRURŠKIH
PACIJENATA
Šurbatović M
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju, Vojnomedicinska akademija,
Beograd
09.40 5. PLUĆNA HIPERTENZIJA I ANESTEZIJA
Sinđelić R1, Ristanović N1, Novović M1, Lučić M1, Labus A1, Vernai-Čanak
J1, Vlajković G2
1 - Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, Klinički Centar
Srbije, Beograd
2 - Klinika za očne bolesti, Klinički Centar Srbije, Beograd
Sesija 14: SIMPOZIJUM AKUTNA ISHEMIJA EKSTREMITETA
Vreme
Predsedavajući
09.00
V.Popović, I.Činara, P.Gajin.
Mesto
Amfiteatar
09.00 1 . ETIOPATOEGENEZA
Končar I
Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, Klinički Centar
Srbije, Beograd
09.10 2. KLINIČKA SLIKA
Babić S
Klinika za vaskularnu hirurgiju, Institut za kardiovaskularne bolesti
„Dedinje“, Beograd
09.20 3. DIJAGNOSTIKA
Popović V
Klinika za za vaskularnu i transplantacionu hirurgiju, Klinički Centar
Vojvodine, Novi Sad
09.30 4. TRETMAN
Pasternak J
Klinika za za vaskularnu i transplantacionu hirurgiju, Klinički Centar
Vojvodine,
09.40 5.TROMB0OLITIČKI TRETMAN HUMANIM PLAZMINOM
Banzić I
Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, Klinički Centar
Srbije, Beograd
34
09.50 6 .TRETMAN SINDROMA KASNE REVASKULARIZACIJE
Tomić A
Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, Vojnomedicinska
Akademija, Beograd
Sesija 15: EKSTRAKORPORALNA CIRKULACIJA***
(usmene prezentacije izabranih radova na osnovu prijavljenih sažetaka)
Vreme
Predsedavajući
10.00
S.Jagodić, Ž Vidaković
Mesto
Amfiteatar
10.00 1 . RETROGRADNI AUTOLOGNI PRAJMING SIGURNA I
EFIKASNA TEHNIKA SMANJUJE HEMODILUCIJU I POTREBU ZA
TRANSFUZIJOM KRVI.
Vidaković Ž.
Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd
10.10 2. ULOGA PERFUZERA U OPERACIJAMA DISEKCIJE AORTE
Pejnović N, Sdoboslai E, Suntić Z, Slankamenac Z, Karić Ž
Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd
10.20 3. PRIMENA INTRAORTNE BALON PUMPE-ISKUSTVA INSTITIUTA
DEDINJE
Simič S
Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd
10.30 4 KONTINUIRANI MONITORING TEMPERATURE KRVI KOD
OPERACIJA NA SRCU UZ PRIMENU DHC a
Djikanović N
Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd
*** - U organizaciji Srpskog udruženja za ekstrakoporalnu cirkulaciju i tehnologiju
35
Sesija 16: KARDIOVASKULARNA ANESTEZIJA I INTENZIVNA TERAPIJA I
Slobodne teme
(usmene prezentacije izabranih radova na osnovu prijavljenih sažetaka)
Vreme
Predsedavajući
10.00
R.Sindjelić, M.Šurbatović, M.Jović
Mesto
Plenarna sala
10.00 1 . PILOT STUDIJA UPOTREBA FONDAPARINA POSTOPERATIVNO
KOD PACIJENATA KOJIMA JE URAĐENA HIRURŠKA
REVASKULARIZACIJA MIOKARDA
Košević D, Čalija B, Milojević P, Vuk F, Laušević-Vuk Lj, Petrović
I, Dabić P, Vukajlović Z, Spasić T, Dinić D, Marinčić D, Ranković A,
Filipović M, Počekovac M, Đoković Lj, Gajin P, Đukanović B
Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd
10.10 2. MALE DOZE INTRAVENSKI DATOG AMJODARONA U PREVENCIJI
POSTOPERATIVNE ATRIJALNE FIBRILACIJE U KORONARNOJ
HIRURGIJI
Marković D1, Janković R2, Varagić-Marković S3, Bradić Ž1, Cvijić A1, Karan
R1, Kovačević-Kostić N1, Putnik S4
1 - Odeljenje anestezije Klinike za kardiohirurgiju, Klinički Centar Srbije,
Beograd
2 - Odeljenje anestezije Klinike za vaskularnu hirurgiju, Klinički Centar Niš,
Niš
3 - Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinički Centar Srbije,
Beograd
4 - Klinika za kardiohirurgiju, Klinički Centar Srbije, Beograd
10.20 3. KOMBINOVANA OPŠTA/EPIDURALNA ANESTEZIJA TOKOM
HIRURGIJE ABDOMINALNE AORTE
Unić-Stojanović D, Tešić V, Vučurević D, Lukić M, Jerotić S, Babić S, Jović
M,Radak Đ
Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd
10.30 4. GeneXpert SYSTEM : EFFECTIVE MANAGEMENT OF HAI
INFECTIONS USING NEXT GERERATION REAL TIME PCR
TECHNOLOGY
Moskvina E
PM for molecular diagnostics, Biomedica Medizinprodukte, Wien, Austria
36
10.40 5 . HARDMANOV INDEKS KAO PREDIKTOR MORTALITETA
TOKOM OPERATIVNOG LEČENJA RUPTURIRANE ANEURIZME
ABDOMINALNE AORTE
Ristanović N, Vlajković G, Varnai-Čanak J, Novović M, Milovanović A,
Tanović B, Barišić B, Trailović R, Sinđelić R
Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, Klinički Centar
Srbije, Beograd
10.50 6 VREDNOST PREOPERATIVNOG PFA KAO PREDIKTOR
POVEĆANOG POSTOPERATIVNOG KRVARENJA
Cvijić A.,Nikolić B., Grković S., Marković D.,Minić M., Velinović M., Vraneš
M.
Klinika za kardiohirugiju, Klinički Centar Srbije
11.00 7.PREOPERATIVNA VREDNOST CRP KAO PREDIKTOR NASTANKA
POSTOPERATIVNE APSOLUTNE ARITMIJE NAKON HIRURSKE
REVASKULARIZACIJE MIOKARDA.
Karan R., Cvijić A., Mijović L.,Vraneš M., Terzić M., Šoškić Lj., Minić
M.,Kovačević-Kostić N.
Klinika za kardiohirugiju, Klinički Centar Srbije
11.10 8..UČESTALOST KAROTIDNE BOLESTI KOD ELEKTIVNIH
VASKULARNIH OPERACIJA AORTE
Novović M, Vlajković G, Varnai-Čanak J, Ristanović N, Milovanović A,
Barišić B, Tanović B, Labus A, Trailović R, Lučić M, Sinđelić R
Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, Klinički Centar
Srbije, Beograd
11.30-11.45
PAUZA
Sesija 17: KARDIOVASKULARNA ANESTEZIJA I INTENZIVNA TERAPIJA II
Slobodne teme
(usmene prezentacije izabranih radova na osnovu prijavljenih sažetaka)
Vreme
Predsedavajući
11.45
N.Kovačević Kostić,M.Šurbatović,M.Kačar
Mesto
Plenarna sala
11.45 1 . HIRURŠKO LEČENJE PROŠIRENIH VENA U TUMECENTNOJ
LOKALNOJ ANESTEZIJI
Bjelanović Z, Zoranović U, Drašković M, Leković I, Marjanović I, Tomić A,
Šarac M, Paunović D.
Klinika za vaskularnu hirurgiju, Klinika za anesteziologiju Vonomedicinska
Akademija, Beograd
37
11.55 2 .PREOPERATIVNA EVALUACIJA I PRIPREMA BOLESNIKA ZA
KARDIOHIRURŠKU INTERVENCIJU
Grković S., Marković D., Cvijić A., Mijović L, Terzić M., Šoškić Lj.
Klinika za kardiohirugiju, Klinički Centar Srbije, Beograd
12.05 3. ZNAČAJ KORONAROGRAFIJE TOKOM PREOPERATIVNE
PRIPREME BOLESNIKA ZA AORTNU HIRURGIJU
Varnai-Čanak J, Vlajković G, Ristanović N, Novović M, Barišić B,
Milovanović A, Tanović B, Lučić M, Trailović R, Labus A, Sinđelić R
Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, Klinički Centar
Srbije, Beograd
12.15 4. KONVERZIJA CERVIKALNOG BLOKA U OPŠTU ANESTEZIJU U
HIRURGIJI KAROTIDNIH ARTERIJA
Lučić M, Vlajković G, Ristanović N, Novović M
Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, Klinički Centar
Srbije, Beograd
12.25 5.NIVO KARDIO-SPECIFIČNOG TROPONINA I (CTNI) KAO
PREDIKTIVNI POKAZATELJ PERIOPERATIVNOG INFARKTA
MIOKARDA (PMI)
Karan R., Radović M., Grković S., Čumić J.,Velinović M., Tutuš V.,
Obrenović B.
Klinika za kardiohirugiju, Klinički Centar Srbije, Beograd
12.35 6. ZNAČAJ INFLAMACIJE U NASTANKU POSTOPERATIVNE
ATRIJALNE FIBRILACIJE NAKON HIRURŠKE REVASKULARIZACIJE
MIOKARDA
Željko Bradić1,2, Branislava Ivanović3, Cvijić A., Grković S., Karan R.,Nataša
Kovačević- Kostić1,2
Klinika za kardiohirugiju, Klinički Centar Srbije, Beograd
12.45 7.UTICAJ ANESTEZIJE NA PERIOPERATIVNO OSLOBADJANJE
KORTIZOLA KOD BOLESNIKA OPERISANIH ZBOG KAROTIDNE
BOLESTI.
Terzić M.,Marković D., Kovačević-Kostić N.,Mijović L., Čumić J.,Tutuš V.,
Bilbija I., Radović M.
Klinika za kardiohirugiju, Klinički Centar Srbije, Beograd
38
Sesija 18: POSTERI
PRIKAZI SLUČAJEVA (CASE REPORT) U KARDIOVASKULARNOJ
HIRURGIJU
Vreme
Mesto
08.00-12.00
Foaje hotela Radon (II sprat)
1. HIRURŠKO LEČENJE ISHEMIJSKE BOLESTI SRCA KOD BOLESNIKA SA
RANIJE HIRURŠKI KORIGOVANOM KOARKTACIJOM AORTE
Redžek A, Fabri M, Torbica V, Mojašević R, Đan V.
Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju,Institut za kardiovaskularne bolesti
Vojvodine, Sremska Kamenica
2. NEUOBIČAJENO ISHODIŠTE PROKSIMALNE ANASTOMOZE
AORTOKORONARNOG BAJPASA KOD SIMULTANE KAROTIDNE I
KOMBINOVANE SRČANE HIRURGIJE
Nikolić D, Majin M, Golubović M, Milosavljević A, Velicki L,
Kovačević P
Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju, Institut za kardiovaskularne
bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
3. INFEKTIVNI ENDOKARDITIS RETKE ETIOLOGIJE
Velinović M1,2, Đukić P1,2, Velimirović D1,2, Savić D2,3, Mikić A1,2, Putnik S1,2,
Kočica M1, Cvetković D1, Jovičić V1, Bilbija I1, Đorđević A1, Nikolić B1, Čubrilo
M1, Aleksić N1, Grujić M1, Vraneš M1,2
1-Klinika za kardiohirurgiju, Klinički Centar Srbije, Beograd,2- Medicinski
fakultet Univerziteta u Beogradu, Pejsmejker Centar, KCS
4. TRANSPULMONALNO ZATVARANJE DAP IZNUĐENA
INTRAOPERATIVNA PROMENA STRATEGIJE PRIKAZ SLUČAJA
Birovljev S, Borović S, Vuković M, Vuković P, Đukanović B
Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd
5. PERKUTANI TRETMAN KOMPLIKACIJA NAKON OPERACIJE PO
BENTALU KOD BOLESNIKA SA AKUTNOM DISEKCIJOM AORTE. PRIKAZ
SLUČAJA
Milojević P, Antonić Ž, Bojović Ž, Petrović I, Košević D, Tešić V, Dabić P,
Milutinović A, Đukanović B
Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd
39
6. TROMBOEKSLUZIJA ČITAVE AORTE U LEČENJU HRONIČNE
POSTDISEKCIONE TIP B ANEURIZME
Kieffer E2, Velicki L1, Mojašević R1, Šušak S1, Nikolić D1, Kovačević P1
1-Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju, Institut za kardiovaskularne bolesti
Vojvodine, Sremska Kamenica; 2 - Service de Chirurgie Vasculaire, Hospital
Pitie Salpetriere, Pariz, Francuska
7. SIMULTANA HIRURŠKA I ENDOVASKULARNA HIBRIDNA PROCEDURA
U TRETMANU ANEURIZME DESCEDENTNE AORTE, HIRURŠKI PRISTUP
OPERATIVNA TAKTIKA-PRIKAZ SLUČAJA
Tanasković S 1, Sagić D 2, Ilijevski N 1, Antonić Ž 2, Popov P 1, Petrović B 2, Nežić
D1, Kecmanović V 2, Babić S 1, Gajin P 1, Matić P 1, Radak Dj 1.
1-Klinika za vaskularnu hirurgiju, Institut za kardiovaskularne bolesti
„Dedinje“, Beograd 2-Klinika za radiologiju, Institut za kardiovaskularne
bolesti „Dedinje“, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
8. REVASKULARIZACIJA MIOKARDA I RESEKCIJA ANEURIZME
ABDOMINALNE AORTE KOD BOLESNIKA SA SNIŽENOM FUNKCIJOM
LEVE KOMORE PRIKAZ SLUČAJA
Unić-Stojanović D, Gajin P, Babić S, Počekovac M, Đoković Ljiju Kliniki Centar
Srbije, Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd
9. BIKUSPIDNA AORTNA VALVULA I UDRUŽENE ANOMALIJE-IZBOR
HIRURŠKOG LEČENJA
Čubrilo M, Bilbija I, Vraneš M, Vulić D, Putnik S, Djordjević D, jovičić V,
Šamanović M, Marković D, Tutuš V
Klinika za kardiohirurgiju, Klinički Centar Srbije, Beograd
10. ENDOVASKULARNI TRETMAN TRAUMATSKE RUPTURE ISTMUSA
TORAKALNE AORTE KOD PACIJENATA SA POLITRAUMOM-PRIKAZ
SLUČAJA
Marković V, Pasternak J, Pfau J, Popović V, Nikolić D, Kaćanski M, Milošević
Dj, Vasiljev A, Manojlović V
Klinika za vaskularnu i transplantacionu hirurgiju Klinički Centar Vojvodine,
Novi Sad
11. REPARACIJA POSTINFARKTNE PSEUDOANEURIZME LEVE KOMORE
MIOKARDA
Mićović S, Jović M, Antović Ž, Aranđelović S, Kaitović M, Đukanović B
Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd
12. ASIMPTOMATSKA KAROTIDNA STENOZA KOD BOLESNIKA SA
KORONARNOM BOLEŠĆU – MOGUĆNOSTI PREDIKCIJE
Dragan Panić, Biljana Obrenović-Kirćanski, Dragan Vasić, Velinović M., Karan
R., Mikić A., Vraneš M.
Klinika za kardiohirugiju, Klinički Centar Srbije,Beograd
40
13. MIKSOM DESNE KOMORE – PRIKAZ SLUČAJA
Biljana Obrenović-Kirćanski, Aleksandar Mikić, Miloš Velinović, Vesna Božić,
Nataša Kovačević-Kostić, Radmila Karan, Biljana Parapid, Petar Đukić, Mile
Vraneš
Klinika za kardiohirugiju, Klinički Centar Srbije,Beograd
14. SKLEROZA SRČANOG SKELETA KOD BOLESNIKA PREDVIĐENIH
ZA HIRURŠKU REVASKULARIZACIJU MIOKARDA
B. Obrenović-Kirćanski, D. Panić, N. Milić, P. Đukić. , Velinović M., Karan R. ,
Mikić A., Vraneš M.
Klinika za kardiohirugiju, Klinički Centar Srbije, Beograd
15. RANA DIJAGNOZA I TRETMAN AKUTNE BUBREŽNE INSUFICIJENCIJE
NAKON KARDIOHIRURŠKIH OPERACIJE I NASTANKA AKUTNE
JETRENE INSUFICIJENCIJE-PRIKAZ SLUČAJA
Markovič D, Grkovič S, Bogičevič A, Šoškić LJ, Cumič J, Tutuš V, Varagić
Marković. Mikić A.
Klinika za kardiohirurgiju, Klinički Centar Srbije, Beograd
13.00
Zatvaranje Kongresa
41
КОНГРЕСИ УДРУЖЕЊА
КАРДИОВАСКУЛАРНИХ ХИРУРГА СРБИЈЕ
2001
Први конгрес
Београд, хотел „Hyatt Regency“
31.X–01.XI 2002.
Други конгрес
Сремска Каменица, Институт за кардиоваскуларне болести
20.–22. XI 2003.
Трећи конгрес
Палић, 8Th Annual Meeting of the Danubian Forum for Cardiac Surgery
11.–12. VI 2004.
Четврти конгрес
Београд, хотел „Intercontinental“
05.–06. XI 2005.
Пети конгрес
Нови Сад, „Master“ центар
24.–25. X 2008.
Шести конгрес
Нишка Бања, Институт за рехабилитацију и лечење
11.–13. XI 2011.
Удружења кардиоваскуларних хирурга Србије
www.srscvs.org
Download

ПроГраМ - Udruženje Kardiovaskularnih Hirurga Srbije