UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
Katedra za HIRURGIJU
UNIVERSITY OF NOVI SAD
FACULTY OF MEDICINE
Department of SURGERY
Šef Katedre
Doc.dr JANKO PASTERNAK
Chair
JANKO PASTERNAK, MD,Ph.D.
Adresa - Office
ul.Hajduk Veljka 1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA SRBIJA, tel: 021/48433219
fax: 021/421545
Hajduk Veljka St.1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA, SERBIA, tel: (++381 21) 48433219 fax: (++381 21) 421545
email: [email protected] web: http://hirurgija.kdsinter.net/
LETNJA PRAKSA IZ HIRURGIJE ŠKOLSKE 2013/2014 GODINE
ZA STUDENTE V godine MEDICINE NA SRPSKOM JEZIKU
Ime studenta
Prezime studenta
JOVAN
JELENA
IVANA
STEFAN
ANA
NEBOJŠA
ANA
ALEKSANDRA
ĐURĐICA
DEJAN
SANjA
MARIJANA
JELENA
JELENA
ALEKSANDAR
BORIS
BOJANA
ANAMARIJA
IVANA
VALENTINA
BRANISLAV
MILAN
SANjIN
BRANISLAVA
BOŽIDAR
MIHAELA
ALEKSANDRA
ZORKA
GAJA
ENIS
IGOR
MARINA
ĐURO
ŽAKLINA
NATAŠA
JELENA
JOVANA
NELA
BORIVOJE
FRANCIŠKA
MILOŠ
NATAŠA
GORAN
SOFIJA
VERICA
MILICA
AČANSKI
AJDER
ALADIN
ANDREJEVIĆ
ANDRIJEVIĆ
BABIĆ
BAJŠANSKI
BERIĆ
BIJELIĆ
BIRO
BJELAN
BOGDANOVIĆ
BOROTA
BOŽIĆ
BOŽIĆ
BRANKOVIĆ
BREGUN-MARKOVIĆ
BUDINSKI
BUJAK
CAKIĆ
CRNOMARKOVIĆ
CVJETKOVIĆ
ČUDIĆ
DANILOVAC
DEJANOVIĆ
DETKI
DRAGIĆ
DRVENDžIJA
GAJINOV
GARIPI
GRUBOR
GRUJIĆ
GUNj
HALAS
HINIĆ
ILIĆ
ILIĆ
IVEZIĆ
IVEZIĆ
JAMBOR
JANDRIĆ
JANKOVIĆ
JANjIĆ
JELOVAC
JERINIĆ
JOVANOVIĆ
Broj
dosijea
11363/2005
12175/09
11199/2004
12359/2009
12237/09
12054/2008
11873/2008
11953/2008
12128/09
12096/2008
12310/09
8034/94
9667/99
11926/2008
12290/09
12196/09
12008/2008
12023/2008
11849/2007
11264/2005
11978/2008
12265/09
11562/2006
11887/2008
12248/09
12207/09
11722/2007
12152/09
8450/95
12222/09
11872/2008
11925/2008
12180/09
11885/2008
11712/2007
12199/09
12218/09
11959/2008
12188/09
12135/09
12264/09
12122/09
12350/09
11614/2006
12241/09
12257/09
Grupa
Hirurgija
09.06.-22.06.
07.07.-20.07.
09.06.-22.06.
09.06.-22.06.
21.07.-03.08.
07.07.-20.07.
23.06.-06.07.
23.06.-06.07.
07.07.-20.07.
09.06.-22.06.
04.08.-17.08.
09.06.-22.06.
09.06.-22.06.
23.06.-06.07.
04.08.-17.08.
07.07.-20.07.
23.06.-06.07.
23.06.-06.07.
09.06.-22.06.
09.06.-22.06.
23.06.-06.07.
21.07.-03.08.
09.06.-22.06.
23.06.-06.07.
21.07.-03.08.
21.07.-03.08.
23.06.-06.07.
07.07.-20.07.
09.06.-22.06.
21.07.-03.08.
23.06.-06.07.
23.06.-06.07.
07.07.-20.07.
23.06.-06.07.
09.06.-22.06.
21.07.-03.08.
21.07.-03.08.
23.06.-06.07.
07.07.-20.07.
07.07.-20.07.
21.07.-03.08.
07.07.-20.07.
04.08.-17.08.
09.06.-22.06.
21.07.-03.08.
21.07.-03.08.
Ass.dr Mlađan Protić
Doc.dr Vladimir Harhaji
Ass.dr Mlađan Protić
Doc.dr Saša Vojinov
Ass.dr Vladimir Papić
Ass.dr Mlađan Protić
Doc.dr Svetlana Bukarica
Doc.dr Vladimir Harhaji
Ass.dr Mlađan Protić
Ass.dr Jelena Nikolić
Ass.dr Mlađan Protić
Ass. dr Todora Božić
Ass.dr Milorad Bijelović
Ass.dr Vladimir Papić
Ass.dr Mlađan Protić
Doc.dr Dragan Nikolić
Doc.dr Saša Vojinov
Doc.dr Dragan Nikolić
Ass.dr Mlađan Protić
Ass.dr Mlađan Protić
Doc.dr Vladimir Harhaji
Ass.dr Jelena Nikolić
Ass.dr Vladimir Papić
Ass.dr Milorad Bijelović
Doc.dr Vladimir Harhaji
Ass.dr Mlađan Protić
Ass.dr Mlađan Protić
Prof.dr Stamenko Šušak
Doc.dr Svetlana Bukarica
Ass.dr Milorad Bijelović
Ass. dr Todora Božić
Ass.dr Vladimir Papić
Doc.dr Vladimir Harhaji
Ass.dr Milorad Bijelović
Doc.dr Vladimir Harhaji
Ass.dr Mlađan Protić
Ass.dr Milorad Bijelović
Doc.dr Vladimir Harhaji
Doc.dr Saša Vojinov
Ass. dr Todora Božić
Doc.dr Vladimir Harhaji
Ass.dr Mlađan Protić
Ass.dr Milorad Bijelović
Doc.dr Vladimir Harhaji
Prof.dr Tomislav Petrović
Doc.dr Vladimir Harhaji
UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
Katedra za HIRURGIJU
UNIVERSITY OF NOVI SAD
FACULTY OF MEDICINE
Department of SURGERY
Šef Katedre
Doc.dr JANKO PASTERNAK
Chair
JANKO PASTERNAK, MD,Ph.D.
Adresa - Office
ul.Hajduk Veljka 1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA SRBIJA, tel: 021/48433219
fax: 021/421545
Hajduk Veljka St.1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA, SERBIA, tel: (++381 21) 48433219 fax: (++381 21) 421545
email: [email protected] web: http://hirurgija.kdsinter.net/
Ime studenta
Prezime studenta
VEDRAN
MILICA
KONRAD
ZORAN
ANDREA
MIODRAG
MILA
NAĐA
ŽELjKO
ZOLTAN
DRAGANA
DANILO
RADOMIR
DRAGANA
MINjA
MILICA
BELMA
KORNELIA
ANDREA
MARIJANA
ALEKSANDAR
SINIŠA
MARIJA
BRANKA
VERA
JELENA
JELENA
MARIJA
IVAN
ALEKSANDRA
ATILA
SANDRA
SINIŠA
NATAŠA
ANICA
JELENA
MARKO
KOSANA
KATALIN
IVANA
MILOŠ
LUĆIA-SIMONA
BORIS
ALEKSANDRA
BOGDAN
STEVAN
TEODORA
KORNEL
SLAĐANA
KANDIĆ
KARTAL
KEDVEŠ
KERČU
KLEM
KOLARIĆ
KOLEDIN
KOPRIVICA
KOSANOVIĆ
KOVAČ
KRIVOŠIJA
KRNjAIĆ
KRPIĆ
KRSMANOVIĆ
KURJAČKI
LAGUNDžIN
LOTINAC
LUKAČ
LjUBOTINA
MACANOVIĆ
MAKARIĆ
MAKSIMOVIĆ
MANDIĆ
MARINKOVIĆ
MARJANOVIĆ
MARJANOVIĆ
MARKOVIĆ
MARKOVIĆ
MARKOVIĆ
MATIĆ
MEZEI
MIĆIĆ
MIHAJLOVIĆ
MILANOVIĆ
MILIĆ
MILUTINOVIĆ
MIRKOVIĆ
MITROVIĆ
NAĐ
NENADOVIĆ
NIŠAVIĆ
OALĐE
OBRADOVIĆ
ODžIĆ
OKILjEVIĆ
OLUIĆ
PANTIĆ
PATAKI
PAVIĆ
Broj
dosijea
12140/09
11521/2006
11988/2008
12143/09
12297/09
11906/2008
12185/09
12213/09
8430/95
11748/2007
12131/09
12331/09
8492/95
12166/09
12240/09
12021/2008
11597/2006
11869/2008
12244/09
12202/09
12204/09
12190/09
11880/2008
11449/2006
12856/11
12260/09
11481/2006
11990/2008
12212/09
12159/09
9548/98
12860/11
12211/09
12256/09
12173/09
12123/09
11919/2008
11586/2006
12227/09
11577/2006
12169/09
12215/09
12187/09
12209/09
12312/09
12146/09
12217/09
11821/2007
12224/09
Grupa
Hirurgija
07.07.-20.07.
09.06.-22.06.
23.06.-06.07.
07.07.-20.07.
04.08.-17.08.
23.06.-06.07.
07.07.-20.07.
21.07.-03.08.
09.06.-22.06.
23.06.-06.07.
07.07.-20.07.
04.08.-17.08.
09.06.-22.06.
07.07.-20.07.
21.07.-03.08.
23.06.-06.07.
09.06.-22.06.
23.06.-06.07.
21.07.-03.08.
21.07.-03.08.
21.07.-03.08.
07.07.-20.07.
23.06.-06.07.
09.06.-22.06.
09.06.-22.06.
21.07.-03.08.
09.06.-22.06.
23.06.-06.07.
21.07.-03.08.
07.07.-20.07.
09.06.-22.06.
04.08.-17.08.
21.07.-03.08.
21.07.-03.08.
07.07.-20.07.
07.07.-20.07.
23.06.-06.07.
09.06.-22.06.
21.07.-03.08.
09.06.-22.06.
07.07.-20.07.
21.07.-03.08.
07.07.-20.07.
21.07.-03.08.
04.08.-17.08.
07.07.-20.07.
21.07.-03.08.
23.06.-06.07.
21.07.-03.08.
Doc.dr Svetlana Bukarica
Ass.dr Vladimir Papić
Doc.dr Vladimir Harhaji
Ass.dr Milorad Bijelović
Ass.dr Mlađan Protić
Ass.dr Milorad Bijelović
Ass.dr Jelena Nikolić
Ass. dr Todora Božić
Doc.dr Svetlana Bukarica
Ass.dr Mlađan Protić
Ass. dr Todora Božić
Doc.dr Svetlana Bukarica
Ass.dr Milorad Bijelović
Prof.dr Tomislav Petrović
Ass.dr Vladimir Papić
Doc.dr Saša Vojinov
Prof.dr Tomislav Petrović
Ass. dr Todora Božić
Prof.dr Tomislav Petrović
Ass.dr Mlađan Protić
Ass.dr Mlađan Protić
Doc.dr Saša Vojinov
Doc.dr Svetlana Bukarica
Prof.dr Stamenko Šušak
Ass. dr Todora Božić
Doc.dr Vladimir Harhaji
Prof.dr Stamenko Šušak
Doc.dr Vladimir Harhaji
Ass. dr Todora Božić
Ass.dr Vladimir Papić
Ass.dr Milorad Bijelović
Ass.dr Milorad Bijelović
Ass.dr Mlađan Protić
Doc.dr Vladimir Harhaji
Doc.dr Vladimir Harhaji
Ass.dr Mlađan Protić
Prof.dr Stamenko Šušak
Doc.dr Dragan Nikolić
Prof.dr Stamenko Šušak
Doc.dr Saša Vojinov
Doc.dr Vladimir Harhaji
Doc.dr Svetlana Bukarica
Ass.dr Jelena Nikolić
Ass.dr Mlađan Protić
Ass. dr Todora Božić
Ass.dr Milorad Bijelović
Ass.dr Milorad Bijelović
Ass.dr Mlađan Protić
Ass.dr Milorad Bijelović
2
UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
Katedra za HIRURGIJU
UNIVERSITY OF NOVI SAD
FACULTY OF MEDICINE
Department of SURGERY
Šef Katedre
Doc.dr JANKO PASTERNAK
Chair
JANKO PASTERNAK, MD,Ph.D.
Adresa - Office
ul.Hajduk Veljka 1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA SRBIJA, tel: 021/48433219
fax: 021/421545
Hajduk Veljka St.1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA, SERBIA, tel: (++381 21) 48433219 fax: (++381 21) 421545
email: [email protected] web: http://hirurgija.kdsinter.net/
Ime studenta
Prezime studenta
SVETLANA
GORAN
SRĐAN
DAJANA
NENA
VANjA
ANDREJ
MARIJANA
SONjA
ZORICA
TAMARA
MAJA
DANKA
IVA
BORISLAVA
MARIJANA
BOJAN
DESANKA
BOJANA
VERDžENIJA
NIKOLA
NEBOJŠA
JOVANA
KRISTINA
MILAN
MIHAELA
LIDIJA
MAJA
MILENA
DUŠAN
DRAGANA
MILOŠ
VANjA
DEJANA
DUNjA
SANjA
MIROSLAVA
BRANISLAVA
JOVANA
BOJANA
MAŠA
KATARINA
ANITA
BRANISLAV
JOVAN
ĐORĐE
MARKO
MILOŠ
DRAGANA
MARINA
PETKOV
PETROVIĆ
PETROVIĆ
POPADIĆ
POPOVIĆ
POPOVIĆ
PREVEDEN
PROTIĆ
PUŠKAR
PUZIĆ
RADAKOVIĆ
RADANOVIĆ
RADIĆ
RADISAVLjEVIĆ
RADMILO
RADOŠEVIĆ
RADOVANOVIĆ
RAKIN
RISTANOVIĆ
ROBOVIĆ
RODIĆ
ROGANOVIĆ
RUNTIĆ
RUSKOVSKI
SEKULIĆ
SILAĐI
SPASIĆ
STANOJEVIĆ
STANOJLOVIĆ
STEFANOVIĆ
STEFANOVIĆ
STOJŠIĆ
SUBOTIĆ
ŠAŠIĆ
ŠIJAČIĆ
ŠTIMAC
ŠUŠA
TANASIN
TASKOVIĆ
TODIĆ
TODOROVIĆ
TODOROVIĆ
TOT
TUŠEK
UGARKOVIĆ
VASIĆ
VIĆENTIJEVIĆ
VIDAKOVIĆ
VIŠNjIĆ
VLAJIĆ
Broj
dosijea
12038/2008
11583/2006
12273/09
12147/09
10949/2003
12161/09
12171/09
12098/2008
12284/09
11819/2007
12194/09
11676/2007
11761/2007
11864/2008
11698/2007
12155/09
11817/2007
11942/2008
12182/09
9163/97
11930/2008
12268/09
11706/2007
11991/2008
12279/09
11373/2005
11407/2005
13121/12
12214/09
11946/2008
12127/09
13378/13
13377/13
12124/09
11994/2008
12163/09
12296/09
11743/2007
12321/09
11745/2007
11920/2008
12253/09
11656/2007
12129/09
12210/09
12144/09
12286/09
12302/09
12170/09
12329/09
Grupa
Hirurgija
23.06.-06.07.
09.06.-22.06.
21.07.-03.08.
07.07.-20.07.
09.06.-22.06.
07.07.-20.07.
07.07.-20.07.
09.06.-22.06.
21.07.-03.08.
09.06.-22.06.
07.07.-20.07.
23.06.-06.07.
09.06.-22.06.
23.06.-06.07.
23.06.-06.07.
07.07.-20.07.
09.06.-22.06.
23.06.-06.07.
07.07.-20.07.
09.06.-22.06.
23.06.-06.07.
21.07.-03.08.
09.06.-22.06.
23.06.-06.07.
21.07.-03.08.
09.06.-22.06.
09.06.-22.06.
04.08.-17.08.
21.07.-03.08.
23.06.-06.07.
07.07.-20.07.
04.08.-17.08.
04.08.-17.08.
07.07.-20.07.
23.06.-06.07.
07.07.-20.07.
04.08.-17.08.
23.06.-06.07.
04.08.-17.08.
09.06.-22.06.
23.06.-06.07.
21.07.-03.08.
09.06.-22.06.
07.07.-20.07.
21.07.-03.08.
07.07.-20.07.
04.08.-17.08.
04.08.-17.08.
07.07.-20.07.
04.08.-17.08.
Doc.dr Dragan Nikolić
Prof.dr Tomislav Petrović
Doc.dr Saša Vojinov
Ass.dr Milorad Bijelović
Ass.dr Mlađan Protić
Ass.dr Vladimir Papić
Doc.dr Vladimir Harhaji
Ass.dr Jelena Nikolić
Doc.dr Dragan Nikolić
Doc.dr Vladimir Harhaji
Doc.dr Dragan Nikolić
Ass.dr Mlađan Protić
Doc.dr Vladimir Harhaji
Ass.dr Mlađan Protić
Ass.dr Mlađan Protić
Prof.dr Stamenko Šušak
Doc.dr Vladimir Harhaji
Prof.dr Tomislav Petrović
Doc.dr Vladimir Harhaji
Ass.dr Milorad Bijelović
Prof.dr Tomislav Petrović
Ass.dr Jelena Nikolić
Doc.dr Vladimir Harhaji
Ass.dr Jelena Nikolić
Doc.dr Saša Vojinov
Ass.dr Mlađan Protić
Ass.dr Mlađan Protić
Ass.dr Milorad Bijelović
Doc.dr Svetlana Bukarica
Doc.dr Vladimir Harhaji
Ass.dr Mlađan Protić
Prof.dr Stamenko Šušak
Ass.dr Milorad Bijelović
Ass.dr Mlađan Protić
Ass.dr Jelena Nikolić
Prof.dr Tomislav Petrović
Ass.dr Mlađan Protić
Ass.dr Mlađan Protić
Ass. dr Todora Božić
Doc.dr Vladimir Harhaji
Prof.dr Stamenko Šušak
Doc.dr Vladimir Harhaji
Doc.dr Dragan Nikolić
Ass.dr Mlađan Protić
Ass.dr Mlađan Protić
Ass.dr Milorad Bijelović
Ass.dr Mlađan Protić
Ass.dr Mlađan Protić
Doc.dr Vladimir Harhaji
Doc.dr Svetlana Bukarica
3
UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
Katedra za HIRURGIJU
UNIVERSITY OF NOVI SAD
FACULTY OF MEDICINE
Department of SURGERY
Šef Katedre
Doc.dr JANKO PASTERNAK
Chair
JANKO PASTERNAK, MD,Ph.D.
Adresa - Office
ul.Hajduk Veljka 1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA SRBIJA, tel: 021/48433219
fax: 021/421545
Hajduk Veljka St.1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA, SERBIA, tel: (++381 21) 48433219 fax: (++381 21) 421545
email: [email protected] web: http://hirurgija.kdsinter.net/
Ime studenta
Prezime studenta
IVANA
IVAN
NIKOLINA
KATARINA
NATAŠA
MAJA
ANDREJ
VUJATOVIĆ
VUKAŠINOVIĆ
VULEVIĆ
ZAKIĆ
ZELjKOVIĆ
ZUBIĆ
ŽELI
Broj
dosijea
11970/2008
12254/09
12292/09
12281/09
12137/09
12234/09
11897/2008
Grupa
Hirurgija
23.06.-06.07.
21.07.-03.08.
04.08.-17.08.
21.07.-03.08.
07.07.-20.07.
21.07.-03.08.
23.06.-06.07.
Doc.dr Vladimir Harhaji
Doc.dr Vladimir Harhaji
Ass.dr Mlađan Protić
Doc.dr Dragan Nikolić
Doc.dr Svetlana Bukarica
Prof.dr Stamenko Šušak
Ass.dr Milorad Bijelović
4
Download

spisak studenata - Katedra za HIRURGIJU