ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
OPŠTINA/GRAD
ADA
MESTO
Mol
24 435
Mol
24 435
Utrine
24 437
Utrine
24 437
ALIBUNAR
Banatski Karlovac
26 320
NAZIV ORGANIZACIJE
Udruženje žena
"Zlatne ruke"
ADRESA I KONTAKT
Maršala Tita 72
Aktiv žena “Tiski cvet” M.Tita 70 ( Dom Kulture )
Aktiv žena Utrine
MZ Košut Lajoša 11
024/866-040
KONTAKT OSOBA
Telečki Elvira
063/8385-059
Verica Tomić
024/861-123
062/275-630
Proleterska 13
Verica Civrić
024/861-190
Nađ Verona
AKTIVNOST
Bave se ručnim radovima i
rukotvorinama, vezovima.
Registrovani su.
Bave se humanitarnim radom i
druženjem s ostalim aktivima;
organizuju lokalne manifestacije;
rade na očuvanju narodne tradicije.
Nisu registrovani.
Bave se ručnim radom.
UŽ “Neven”
UŽ “Unikat”
Knjaza Miloša 46
[email protected]
Milena Kostić
predsednica
Mira Đokić
potpredsednica
udruženja
062/421-870
013/651-101
Bave se izradom ručnih radova,
izradom testa u domaćoj radinosti i
humanitarnom radom.
Registrovane 2005.
1
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Banatski Karlovac
26 320
Dobrica
26 354
Janošik
26 362
7. jula 39
Udruženje za
negovanje kulturnih
tradicija i izradu
ručnih radova “Zlatna
nit”
Tatjana Čančarević
predsednica
013/641-487
064/94-08-178
UŽ „Dobričanke“
Velja Jelena
predsednica
Žarka Zrenjanina 47
013/658-030
Udruženje žena
“Janošičanka”
[email protected]
Mlinska 24
Alibunar
Velja Ljiljana
sekretarica
013/658-030
Ana Kolarova
predsednica
E. Kardelja 65
013/647-077
Viktorija Kolarova
potpredsednica
Edvarda Kardelja 88
013/7647-159
062/1766-829
Seleuš
26 351
"Ženska multietnička
grupa" Seleuš
[email protected]
Branka Radičevića 12
069/120-379
Eufrozina Marina
013/649-219
Bave se negovanjem i očuvanjem
narodne kulture i običaja, ručnim
radom i izradom prehrambenih
proizvoda, humanitarnim radom.
Udruženje je registrovano.
Izrada ručnih radova, pletiva,
ikonica. Uzgajanje cveća.
Organizovanje izložbi ručnih radova,
pletiva, cveća, kao i učestvovanje na
različitim manifestacijama.
Registrovane 2010. godine.
Bave se humanitarnim radom,
ručnim radom, organizuju druženja i
različite akcije.
Registrovani su 2010.godine.
Organizuju kurseve šivenja radi
druženja; projekat edukacije žena za
dohodovne projekte.
Registrovani su.
2
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Vladimirovac
26315
Vladimirovac
26 315
APATIN
Sonta
25 264
Svilojevo
25265
Vredne ruke Banata
Cara Lazara 1/3
[email protected]
013/643-250, 013/2511688
063/103-50-16
Udruženje povrtara i
prerađivača
Cara Lazara 1 z
Vasilisa Marinku
[email protected] 013/643458,
[email protected] 069/2879100
m
https://www.facebook.com/
udr.vladimirovac
Udruženje žena
(u okviru OKUD-a
"Ivo Lola Ribar")
Vuka Karadžića 24
KUD “Jožef Atila”
Sekcija “Crvene
bulke”
Minerva Gilezan
predsednica
29. novembar 16
Mihaljev Ana,
predsednica
025/792-761
062/841-79-20
Petefi Šandora 55
Miloš Vodeničar,
predsednik OKUD-a
Damfinger Irena
025/797-296
063/7310-791
Bave se edukativnim aktivnostimarad sa mladima u vezi očuvanja
tradicije.
Registrovani su.
Podizanje nivoa ekonomske
aktivnosti i stope zaposlenosti u široj
ruralnoj ekonomiji. Razvoj i
unapređenje savremenog
povrtarstva i prerađivanja.
Očuvanje i unapređenje životne
sredine. Podsticanje oživljavanja
sela, podsticanje razvoja turizma,
stručno osposobljavanje povrtara i
prerađivača-praktičara, dece i
omladine. Organizovanje smotri –
izložbi i drugih manifestacija.
Registrovani su.
Etno-sekcija se bavi rukotvorinama,
izložbama ručnih radova starih
preko sto godina, organizuju smotre
folklora, spremaju staru izvornu
hranu, učestvuju na manifestaciji
Grožđebal u Sremskim Karlovcima,
spremaju jela od grožđa i neguju
stare običaje. Okuplja 25 žena.
Registrovani.
Sekcija okuplja 20 članica. Postoje
od 2003. godine. Svoje ručne
radove, vez i goblene izlažu na
domaćim i međunarodnim
3
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Svilojevo
25 265
BAČ
Bačko Novo Selo
21 429
Plavna
21428
Selenča
21 425
Vajska
izložbama. Nisu registrovani, rade u
okviru KUD-a.
Bave se humanitarnim radom,
problemima ženske ravnopravnosti i
ekologijom u širem smislu.
Registrovani su.
Bave se edukacijom, emancipacijom
žena i humanitarnim radom.
Registrovani su.
KUD ”Jožef Atila”
- Ženski hor
“Buzavirag” Plavi cvet
Železnička 23
Žensko ekološko
društvo "ŽED"
Branka Ćopića 20
021/779-022
Olivera Miletić
063/102-78-84
Milanka - kontakt
Udruženje žena “Ruka
- ruci”
Maršala Tita 37
021/778-173
021/778 251 (fax)
Ružica Torubarov
061/699-1587
Udruženje žena
"Duga"
Maršala Tita 106
021/774-093
021/774-356
Ana Valent
Masarikova 24
062/38-18-28
[email protected]
Selenča
21 425
Marija Laslo, vodi
sekciju ručnih
radova
025/797-322
Sakal Monika,
predsednica
025/797-257
021/774-093
Etno-sekcija žena pri
Matici Slovačkoj
Masarikova
Dom Kulture
021/774-338
Vjera Streharska
Udruženje žena
"Suncokret"
JNA 1 / Šumska 21
[email protected]
Svetlana Radonjić
Osnovane 2001. godine, imaju 14
članica i nastupaju u zemlji i
inostranstvu. Pevaju ljubavne
narodne pesme.
Bave se promocijom tolerancije,
ljudskim pravima, ekumenizmom;
izdaju publikacije, organizuju
seminare; poznate su po čuvenoj
međunarodnoj izložbi šarenih jaja;
sarađuju sa mnogo našim i stranim
udruženjima; imaju galeriju sa
stalnom postavkom.
Registrovani su.
Skupljaju sve stare predmete,
posebno nošnje, sve što je vezano za
žene; imaju stalnu postavku.
Bave se etno-postavkama,
humanitarnim akcijama i druženjem.
4
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
21 426
BAČKA PALANKA
Mladenovo
21 422
Čelarevo
UŽ “Bukin”
UŽ “ISKRA”
ekom.rs
063/8772-913
Registrovani su.
Kralja Petra I 44
[email protected]
Predsednica
Dragana Bošnjak
062/330-021
Slovačka 33
[email protected]
Brankica Dokić
Izvršna direktorka
064/3333-136
Anka Štangl,
predsednica UO
Bave se očuvanjem tradicije i običaja
sela, razvojem eko, etno i agro
manifestacionog turizma.
Registrovane 27.01.2011.
064/761-3750
021/761-375
Čelarevo
Udruženje
pronalazača I
inovatora
Slovačka 33
[email protected]
Đorđe Štangl,
predsednik UO
064/127-6126
021/761-375
Udruženje je osnovano radi
ostvarivanja ciljeva u oblasti starih
zanata i narodnih rukotvorina i tradicija,
umetnosti, manifestacionog i seoskog
turizma, ekologije, unapređenja
ženskog preduzetništva, ravnopravnosti
polova i ljudskih prava.
Registrovane 27.12.2013.
Promocija pronalazaštva, inovacija,
dizajna i tehničke kulture.Edukacija u
oblasti delovanja.
Organizovane su interaktivne
edukativne radionice u oblasti tehničke
kulture, ekologije i starih zanata.
U Čelarevu su organizovane četiri
izložbe (sa međunarodnim učešćem)
inovacija, nauke, tehničkog stvaralaštva
mladih, ekologije i tradiionalnih zanata.
U Bačkoj Palanci su organizovane dve
izložbe starih zanata i domaće radinosti.
Izložbe su pratili stručni seminari,
forumi i edukativne radionice.
Registrovano udruženje.
5
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Grobljanska 16
Jovanka Ajder,
predsednica
Obrovac
21 423
Humanitarna
organizacija "Majčino
krilo" Ogranak Bačke
Palanke
Obrovac
21 423
Aktiv žena pri
MZ Obrovac
opštinskom udruženju Krajiška 40
penzionera
021/768-414
Mara Vujanović
021/768- 414
Aktiv žena “Svilen
konac”
Kralja Petra I 58
(prostorije Aktiva u mesnoj
zajednici)
[email protected]
com
Koviljka
Trivunčević,
predsednica
Vojvođanska 62
Masarikova 84
021/756-775
021/756-160
[email protected]
m
Valašek Anna
Nikole Tesle 14
Stanislava Kvrgić
063/221-708
Obrovac
21 423
Pivnice
21 469
Silbaš
21 433
Aktiv žena Pivnice
(Klub pri
gerontološkom
centru Bačka Palanka)
Udruženje žena
“Izvor”
021/768-007
021/764-560
021/764-083
[email protected]
com
Bave se humanitarnim radom.
Savka Radoš
060/4302-694
Dunavska 97
066/932-2034
Bave se humanitarnim radom;
pomaganjem starijim licima,
staračkim domaćinstvima, negom
bolesnih i nemoćnih ljudi.
Registrovani su.
Bave se očuvanjem tradicije,
poboljšavanjem rodne
ravnopravnosti u seoskim
sredinama, seoskim i
manifestacionom turizmom,
proizvodnjom prehrabrenih
proizvoda i izradom ručnih radova.
Registrovani 2010.
Bave se humanitarnim radom;
ručnim radom u humanitarne svrhe;
organizuju predavanja od strane
stručnjaka iz oblasti medicine i
druženjem.
Nisu registrovani.
Bave se humanitarnim radom,
ručnim radom, organizuju druženja i
različite akcije.
Registrovani su.
6
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Silbaš
21 433
Tovariševo
21 424
Tovariševo
21 424
BAČKI PETROVAC
Gložan
21 412
Aktiv Žena Silbaš
Petra Drapšina 61
Silbaš
[email protected]
[email protected]
Katarina Ušjak,
predsednica
021/764-461
065/56-33-446
Petra Drapšina 2
Silbaš
Udruženje žena pri
Savezu penzionera
Vojvodine (sedište u
Bačkoj Palanci)
Maršala Tita 46
021/758-646
Radojka Mihajlov
064/6666-013
UG “Čerajin”
Krajiška 83
021/758-192
[email protected]
Šeća Kolompar
063/1513-918
UŽ ”Slovenka”
Maršala Tita 58
021/788-140
021/781-724
Viera Miškovicova
predsednica
063/887-65-95
[email protected]
[email protected]
Bave se očuvanjem i negovanjem
tradicije. Učestvuju na lokalnim
manifestacijama. Bave se izradom
ručnih radova i tradicionalnih jela.
Učestvuju na Bostanijadi i
izložbama, bave se humanitarnim
radom, druženjem i izletima.
Registrovani su.
Udruženje broji 15 članica. Bave se
humanitarnim radom, ručnim radom
i druženjem sa drugim aktivima.
Pružaju pomoć starim osobama I
bolesnoj deci u Veterniku.
Nije registrovano.
Bave se obrazovanjem,
unapređenjem položaja Roma i
očuvanjem tradicije.
Udruženje broji 10 stalnih članova
(od ukupno 40 članova).
Registrovani 2005. godine.
Bave se humanitarnim radom; izlažu
ručni rad, slovačke nošnje, etno
sobe, nameštaj; organizuju radionice
i predavanja za žene najviše iz
oblasti zdravstva; imaju kulturni
program; sarađuju sa ekološkim
organizacijama i drugim ženskim
7
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
udruženjima; edukuju žene iz oblasti
poljoprivredne i ekološke
proizvodnje bio-bašte; ostvaruju
saradnju sa Centrom za socijalni rad
i Gerontološkim centrom; osnovale
su Klub preduzetnih žena; zalažu se
za osnivanje zadruga za proizvodnju
konfekcije i peciva. Registrovani su.
Kulpin
21 472
Udruženje žena
"Kulpin"
I.L.Ribara 10
021/786-801
[email protected]
[email protected]
m
Maglić
21 473
BAČKA TOPOLA
Bajša
24 331
Bajša
UŽ ”Maglić”
M. Tita 48
21 473 Maglić
069/785-264
021/785-264
[email protected]
Katarina
Zornjanova
064/346-7213
Žagrić Bogumilka
predsednica
Jasna Đogo,
kontakt osoba
ul. Maršala Tita 46
063/7866-733
Udruženje žena
"Dona"
Srpska ulica 49
Marija Popov
064/4984-616
Društvo za negovanje
tradicije i rukotvorina
Zakina 6
[email protected]
Suhanko Ružena
Blatna 36
Bave se ručnim radom; organizuju
manifestaciju "Kulpinska svadba";
organizuju izložbe i predavanja;
imaju seminar o osnaživanju žena u
ruralnoj sredini sa udruženjem
"Lora" iz Valjeva. Registrovani su.
Bave se humanitarnim radom,
samozapošljavanjem žena,
organizovanjem sportskih aktivnosti
i izložbenim postavkama.
Registrovani u decembru 2009.
Bave se humanitarnim radom I
negom starijih osoba.
Registrovali su se 2011.
Neguju tradiciju i bave se izradom
ručnih radova sa etno motivima.
8
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
24 331
Bajša
24 331
Gunaroš
24 312
Krivaja
24 314
Novo Orahovo
24 351
Novo Orahovo
24 351
Pačir
24 342
Panonija
24 330
Panonija
24 330
“ETNO”
Slovensko kulturno
društvo Bajša
Nikole Tesle 26
24300 Bačka Topola
KUD "Jožef Atila" Sekcija žena
Petefi Šandora 15
024/726-214
060/3813-805
Aktiv žena
024/721-183
064/3429-124
Katarina
Cehmajstorova,
predsednica
024/715-789
063/735-6200
Zuzana Brezovski
M.Tita 1/13
024/724-059
Amalija Kujundžić
Aktiv žena "Armida"
Košut Lajoša 2
Žužana Ninkov
062/877-8861
064/2135-499
Sekcija ručnih radova
“Čipkeroža”
[email protected]
Aktiv žena iz Pačira
Ivo Lola Ribara 8a
Valerija Baranji
7. juli broj 9
064/3890803
Hunjadi Tereza
064/15733-45
Aktiv žena "Duga"
Šarla de Gola bb
[email protected]
Društvo za negovanje Šarla de Gola bb
tradicije i rukotvorina [email protected]
"Valerija"
[email protected]
Katarina Matić
064/317-8687
024/725-165
Snežana Barić
064/211-3370
Registrovali su se 2011.
Bave se negovanjem i očuvanjem
tradicija i bave se izradom ručnih
radova.
Bave se izradom ručnih radova i
horskim pevanjem.
Registrovani su.
Bave se izradom ručnih radova svih
vrsta, etno-radom, slikanjem.
Bave se humanitarnim radom;
sarađuju sa ostalim aktivima;
obavljaju sve radne akcije na
lokalnom nivou. Registrovane su.
Bave se humanitarnim radom i
izradom ručnih radova.
Nisu registrovani.
Bave se rukotvorinama, organizuju
izložbe, druže se sa drugim aktivima
iz okolnih mesta.
Registrovani su.
Bave se proizvodnjom predmeta od
prirodnih materijala: kukuruzovine,
suvog cveća, mini korparstvom i
9
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Stara Moravica
24 340
BEČEJ
Bačko Gradište
21 217
Sve pozive za
opštinu Bečej slati
na
gordana.dzigurski
@becej.rs
Bačko Gradište
21 217
ukrasima.
Registrovani su.
Aktiv žena se bavi folkorom. Takođe
se bavi izradom ručnih radova i
prehrambenih proizvoda. KUD je
registrovan, a Aktiv žena je sekcija
pri KUDu.
Udruženje broji 20 članica. Bave se
druženjem i humanitarnim radom.
Registrovani su.
Aktiv žena pri KUD-u
"Adi Endrea"
MZ Stara Moravica
Gabrijela Gogojak
predsednica
024/741-127
“Udruženje žena”
Bačko Gradište
Ulica Glavna 35
Bačko Gradište
021/806-800
Evica Jović
Šajkaški odred 2
Bačko Gradište
Klub ljubitelja ručnih
radova
KUD ‘’Kulturkor’’
Antal Lasla 56
021/806-704
[email protected]
Feher Gizela
Bave se humanitarnim, kulturnim i
ručnim radom.
Registrovani su.
Udruženje žena u
Bačkom Petrovom
Selu
Zmaj Jovina 55
Seldeši Terika
Bave se očuvanjem i negovanjem
narodne kulture i tradicije. Akcenat
je na izdadi ručnih radova i
spremanja tradicionalnih jela.
Registrovani su.
Školska 2
Ili na Turistička
organizacija Bečej
Trg oslobođenja 1
21 220 Bečej
064/89-59-004
Gordana Džigurski
Bačko Petrovo
Selo
21 226
021/803-274
021/803-275
10
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Bačko Petrovo
Selo
21 226
Bačko Petrovo
Selo
21 226
Klub žena u Bačkom
Petrovom Selu
Principova 1
021/803-837
Krug kulture „Dr. Kiš
[email protected]
Imre”
Sekcija žena „Feminae
circulo”
Šinković Magda
Bave se druženjem i humanitarnim
radom.
Nisu registrovani.
Kiš Čisar Erna,
predsednica
Doža Đerđa 47/a
063/531-662
021/803-427
Bave se edukacijama, ekonomskim
osnaživanjem žena (organizovanjem
informatičke obuke za žene, izradom
biznis plana..), organizuju različite
radionice. Učestvuju na manifestaciji
„Dani krastavaca“.
Registrovane 2001. godine.
Goli Piroška,
sekretar
021/803-069
064/2470-052
[email protected]
m
Radičević
21 225
Udruženje žena ”Mak
na konac”
(sekcija pri UG
„Horizont”)
Veljka Vlahovića 2
[email protected]
m
Draga Marjanović
predsednica
021/809-293
063/8579-980
Milojka Kačić
zamenica
063/711-4081
BEOČIN
Čerević
21 311
UŽ “Moje selance”
Jovana Grčića Milenka 8
[email protected]
Mara Petković
021/876-033
Bave se ručnim radom;
humanitarnim radom; očuvanjem
tradicije i običaja. Nisu registrovane
(u procesu registracije). Krajem
2012. godine se očekuje registracija,
trenutno registrovani kao sekcija
Udruženja građana Bečej.
Udruženje osnovano 2009. godine i
broji 35 članica. Osnovna delatnost
je humanitarni rad i briga o lokalnoj
zajednici.
11
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Banoštor
21 312
Udruženje žena
“Jana” Banoštor
Svetozara Markovića 78
Dragica Krstić
063/1285-094
021/879-060
Fruškogorska 1a
Banoštor
21 312
Udruženje “Majkina
radionica”
Nikole Rašića bb
Janković Radoslava
predsednica
Lug
21 315
Udruženje žena Lug
Maršala Tita 65
Ana Rojka
Lug
21 315
Slovačko udruženje
žena
Partizanska 7
021/6268-575
063/588-559
Maršala Tita 65
Miluška Kolar
Partizanska 7
021/626-86-34
064/385-13-44
Rakovac
21 299
UŽ “Gorska ruža”
Partizanska 1
Tanja Ajeti
021/879-060
[email protected]
m
(prostorije mesne zajednice)
[email protected]
060/30-100-98
021/879-009
021/6275-158
062/382-238
Maršala Tita 36,
Rakovac
Bave se humanitarnim radom I
delatnostima u oblasti kulture i
narodne radinosti. Učestvuju na
saborima, poselima, sajmovima i
drugim manifestacijama u vezi sa
pripremanjem hrane i drugih
proizvoda ženske narodne radinosti.
Registrovani su 2006.
Bave se očuvanjem vojvođanske
tradicije; izradom veza, vezenih
peškira, suvenira; gastronomijom.
Učestvuju i organizuju razne
priredbe i manifestacije. Udruženje
registrovano 2010. godine.
Bave se negovanjem i očuvanjem
narodne kulture i običaja; izradom
ručnih radova i prehrambenih
proizvoda.
Udruženje je registrovano.
Bave se očuvanjem i negovanjem
slovačke tradicije, kulture i običaja.
Bave se izradom ručnih radova i
prehrambenih proizvoda.
Udruženje slabo funkcioniše.
Nisu registrovani.
Udruženje osnovano 2008. godine,
broji 21 članicu. Bave se ekologijom
I unapređenjem životne sredine.
Takođe pružaju pomoć starima i deci
bez roditeljskog staranja.
Registrovani (2010).
12
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Rakovac
21 299
Udruženje “Miroškine
rukotvorine”
Nikole Tesle 37
Aleksandra Radišić,
predsednica
[email protected]
il.com
021/626-56-50
064/8812-415
Snežana Radišić,
zamenica
predsednice
Susek
21 313
Udruženje žena
Suseka
“Veliko srce”
Branka Radičevića bb
[email protected]
Bojana Apić
potpredsednica
021/878-201
064/67-33-552
Jelisaveta Bobocki
predsednica
021/878-125
Brazilija
ČOKA
Jazovo
23 327
Brazilijanski biseri
Mladi gorani 10
Biljana Janković
Udruženja žena
“Arvačka”
Proleterska 42
Jazovo
Erika Martonoši
predsednica
0230/78-205
063/8501-399
MZ Brazilija
Beočin
063/42-52-89
Osnovani su 16.11.2010. Udruženje
je mešovito (muško/žensko) i bavi se
negovanjem starih zanata, narodnih
rukotvotina i tradicija. Udruženja se
bavi: tkanjem, heklanjem, vezom,
štrikanjem, izradom nakita i figurica
i magneta od gipsa. Registrovano
udruženje.
Udruženje broji oko 30 članica. Bave
se humanitarnim radom, akcenat je
na pomoći ženama i deci, organizuju
razna predavanja (akcenat je na
zdravlju i boljem životu), pružaju
razne savete, pomoć okolnim selima
i organizacijama.
Društvo je registrovano 2008.
godine.
Udruženje broji 19 članica. Bave se
zaštitom prava žena, unapređenjem
saradne u oblasti kulture, umetnosti
i obrazovanja; obnavljanjem
narodne tradicije i izradom ručnih
radova, organizuju i učestvuju u
lokalnim manifestacijama.
Registrovani su.
13
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Ostojićevo
23 326
Udruženje žena
“Orhideja”
Maršala Tita 55
[email protected]
om
Marija Kovač
predsednica
064/372-5598
0230/77-236
Ida Vilovski
0230/77-313
Padej
23 325
Sanad
23 331
Vrbica
23 329
Udruženje žena
“Sunce”
Udruženja žena
“Neven”
Udruženje žena
“Đurđevak”
Mesna zajednica Padej
Maršala Tita 46
0230/75-514
Gujaš Tinde
predsednica
Svetozara Miletića 10
Petrov Crnka
predsednica
0230/79-077
062/9738-013
Doža Đerđa 40
(zgrada MZ)
[email protected]
063/801-52-73
Popov Darinka,
blagajnik
0230/79-227
Eva Tot,
predsednica
Feher Marija,
ovlašćeno lice za
zastupanje
Udruženja
062/12-990-64
Društvo je registrovano 2008.
godine i broje oko 40 članova.
Njihove delatnosti obuhvataju
dobrotvorni rad, negovanje tradicije,
razne izložbe ručnih radova,
druženja, radne akcije i pomoć
meštanima.
Udruženje se bavi ručnim radom,
oslikavanjem flaša, izradom ikebana,
goblena. Broji 47 članica.
Registrovani su 2006.
Udruženje broji 14 članica.
Udruženje organizuje proslave i
učestvuje u lokalnim
manifestacijama, prave kolače i
bave se ručnim radom.
Registrovani su 2007. godine.
Udruženje broji 16 članica. Bave se
druženjem, obnavljanjem narodne
tradicije i izradom ručnih radova.
Registrovano 2008.godine.
14
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
INĐIJA
Beška
22 324
Beška
22 324
Beška
22 324
Krčedin
22 325
Jarkovci
22 319
Karađorđeva 1
[email protected]
[email protected]
Bojana Vasić,
predsednica
060/728-6612
060/571-4588
facebook:
bescanke.vojvodjanke.eklub
beska
064/240-78-26
(proveriti broj)
Udruženje žena Beška
[email protected]
Tanja Mehandžić
065/504-5320
Ženska zadruga „Ruže
Srema“
[email protected]
Slavica Rodić
v.d. direktorka
062/457-064
Udruženje žena
„Krčedinke“
Bore Kečića b
Nevenka Đurčik
064/369-1497
UG „Etnodom
Gorocvet Inđija“
Novosadska 47a
22320 Inđija
Jovanka Šovljanski,
predsednica
063/667-159
UŽ „Beščanke“
022/555-159
[email protected]
Bave se prikupljanjem etno građe,
očuvanjem spomenika kulture,
očuvanjem starih zanata i izradom
slatko-slanih proizvoda u
humanitarne svrhe.
U toku proces registracije.
Udruženje je osnovano i
registrovano 2007. godine sa
sedištem u Inđiji, broji 20 članica.
Udruženje se bavi očuvanjem
tradicionalnih vrednosti,
rukotvorina, tradicionalne nošnje i
druženjem sa ostalim udruženjima i
aktivima žena. Udruženje je član
Etno mreže.
15
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Jarkovci
22 319
Maradik
22 327
Slankamenački
vinogradi
22 325
Novi Karlovci
22 322
Mirjana Zurković
062/8709-025
UŽ „Moja volja“
„Banstolka“
Etno-eko turizam
zdravstveno
bezbedna hrana
(vikend naselje
Banstol)
Udruženje žena
„Slankamenački
vinogradi“
Društvo „Etnoart“
Vikend naselje Banstol bb
22326 Čortanovci
Mirjana Hemun
060/1400-995
022/574-520
Udruženje žena osnovano 2009.
godine i broji 20 članica. Osnovna
delatnost je povratak tradiciji u
hrani i povratak tradiciji slatke i
slane zimnice; peku rakiju od
bezbedno zdravog voća.
Ljudovita Štura 22
Ana Dinga
022/586-606
063/762-75-13
Blok 63 10/3
22320 Inđija
Radmila Mitrović
064/137-76-94
Udruženje nije registrovano, ali
neformalno postoji od 2006. godine
i okuplja 12 žena. Najviše se bave
ručnim radom za izlaganje i prodaju.
Jednom godišnje kada je seoska
slava izlažu na Pudarskim danima
svoje rukotvorine.
[email protected]
com
[email protected]
Stari Slankamen
IRIG
Jazak
22 409
Društvo „Etnoart“ ogranak
[email protected]
Radmila Mitrović
064/137-76-94
Aktiv žena Jazak
Surduk 27
22 212 Bešenovo
Ljilja Ćirić,
predsednica
Surduk 27
Udruženje je osnovano 2006.
godine. Udruženje „Etno-art“
prisutno je na teritoriji celog Srema i
broji ukupno120 članova, dok je u
Starom Slankamenu aktivno 10.
Osnovna delatnost je očuvanje
kulture i tradicije (vez, grnčarija,
ručni rad).
Humanitarni rad; organizovanje i
učešće na manifestacijama;
Takmičenje u oblasti pripremanja
16
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
22 212 Bešenovo
064/2166-883
Neradin
22 406
Neradin
22 406
Neradin
22 406
Vrdnik
22 408
KANJIŽA
Horgoš
24 410
Aktiv žena Neradin
Moše Pijade 48
022/464-113
Vojislava Subotić
063/8689-139
[email protected]
net
Aktiv žena “Srce
Srema”
JNA 7
Aktiv žena “Srce
Srema”
Ogranak “Iz nedara
Fruške gore” Neradin
Kuršinović Koste 2
022/464-143
Aktiv žena
"Vrdničanka"
Milice Stojadinović Srpkinje
bb
[email protected]
.rs
Sekcija ručnih radova
pri “Kulturnoprosvetnom društvu
Mesna zajednica:
Velika ulica 2
[email protected]
Tanja Jovanović
062/8239-153
022/464-140
Vidosava
Avramović
predsednica
064/1324-763
Ljubica Mehandžič
predsednica
063/1629-395
Železnička bb
022/466-041
022/465-975
Takač Jožef,
predsednik KPD
“Bartok Bela”
hrane i očuvanja etnološkog
nasleđa: Usmerenost ka seoskom
turizmu.
Udruženje nije registrovano,
sastanci su retki.
Bave se razvojem i uređenjem
lokalne sredine, humanitarnim
radom, očuvanjem etno nasleđa i
izgradnjom etno-kuće, jačanjem
turističkog i ekonomskog kapaciteta
sela. Registrovani su.
Bave se humanitarnim radom,
očuvanjem tradicije, ručnim radom.
Registrovane su.
Bave se poljoprivrednom
delatnošću, prave proizvode od
bilja, suše bilje za čajeve, prave
rakiju travaricu, proizvode tinkture.
Registrovani su.
Humanitarni rad; organizovanje i
učešće na manifestacijama iz oblasti
kulture; Takmičenje u oblasti
pripremanja hrane i očuvanja
etnološkog nasleđa. Usmerenost ka
seoskom turizmu.
Registrovani su.
Bave se humanitarnim radom,
ručnim radom, organizuju druženja i
17
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
različite akcije.
Bartok Bela”
Male Pijace
24 416
Martonoš
24 417
Martonoš
24 417
Kulturno umetničko
društvo – “Jokai Mor"
Bratstva Jedinstva 12
[email protected]
Šankaj Dora
predsednica
024/882-288
Udruženje žena pri
klubu penzionera
Velika ulica 2
024/880-181
Kiš Ištvan
predsednik
Kulturno umetničko
društvo "Bratstvo"
Trg Slobode 4
Mesna zajednica
024/880-110
Viktor Plavšin,
predsednik
Mihaij Palkovič,
potpredsednik
063/8954-453
Orom
24 207
Kulturno umetničko
društvo "Petefi
Šandor"
Veliki Put 201
Totovo Selo
24427
Kulturno umetničko
MZ
društvo "Beli Bagrem" 024/887-001
Osnovani su 1966. godine i broje
oko 120 članova. Bave se
organizovanjem kulturnih
manifestacija, takmičenjima, radom
i razvojem kulture i podizanjem
svesti o kulturi i tradiciji.
Bave se ručnim radom i
organizovanjem izložbi.
Društvo je registrovano 1987.
godine I preregistrovano 2010.
godine. Broji oko 75 članova/ica i
bave se negovanjem kulture i
tradicije, organizovanjem izložbi
ručnih radova i manifestacija.
Kadar Judit
predsednica
024/799-038
024/799-018
Društvo je osnovano 1990. godine i
broji oko100 članova/ica. Obuhvata
hor, plesnu grupu za decu i
organizuju izložbe, izložbe ručnih
radova i organizuju i učestvuju u
raznim manifestacijama.
Marija Pišpek
Košutova 1
Osnovani 1991. godine. Sekcija žena
se bavi izradom ručnih radova i
18
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
prehrambenih proizvoda.
Registrovani su.
KIKINDA
Trešnjevac
24426
Kulturno umetničko
društvo "Petefi
Šandor”
M. Tita 73
Konc Lazar
predsednik
024/883-332
063/8741-415
Velebit
24 428
UŽ „Ćemer“
Jovana Bogranovića 19
[email protected]
Radmila Marjanov
Panjević
predsednica
063/341-200
Udruženje žena
“Banatska Topola”
Vuka Karadzića 24
Marija Ač
predsednica
0230/67-155
064/1023-057
Banatska Topola
23 315
[email protected]
Osnovani su 1984. godine i broje
između 60-80 članova/ica. Društvo
obuhvata grupu plesača i hor, bave
se očuvanjem i negovanjem
tradicije, organizuju razne
manifestacije i takmičenja.
Udruženje je registrovano. Bave se
humanitarnim radom i održavanjem
tradicije. Bave se izradom ručnih
radova, pre svega vezom i izradom
posteljine.
Bave se humanitarnim radom, imaju
radne akcije, domaću radinost.
Registrovani su.
Olija Tot
069/2206-962
Banatsko Veliko
Selo
23 312
Udruženje žena
“Velikoselke”
Omladinska bb
0230/ 451-183
Nevenka Bulajić
predsednica
0230/451-183
Dragica Lisica
zamenica
0230/451-211
061/8809-758
Bave se humanitarnim radom, imaju
radne akcije, domaću radinost, ručni
rad (beli vez, štrikani predmeti),
pravljenje tradicionalnih jela.
Registrovani su 2010.
19
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Bašaid
23 316
Bašaid
23 316
Iđoš
23 323
Mokrin
23 325
Mokrin
23 325
Nakovo
23 311
Novi Kozarci
23 313
KUD “Rajko Mitrović”
Vojvođanska 67
0230/68-110
Radovan Bošnjak
Obuhvata folklornu, dramsku i
literarnu sekciju.
UŽ “Bašaid”
Vojvođanska bb
Mira Stevanov,
predsednica
064/666-84-33
Bave se humanitarnim radom, imaju
radne akcije, domaću radinost. Broji
15 članica. Registrovane 2011.
godine
Udruženje žena
“Iđoš”
Svetozara Miletića 28
Udruženje žena
Mokrina
Trg 9. januara bb
0230/ 61- 310
Aktiv žena “Novi
Kozarci”
Smiljana Karać
predsednica
Anđe Ranković 8
064/ 5000-335
UŽ „Sloga”
Aktiv žena
“Nakovčanke”
Svetozara Miletića
77, Bašaid
Biljana Đurđulov
064/664-04-84
0230/65-716
Golušin Olga
Miladina Zorića bb
(adresa MZ)
Kralja Petra I 74
0230/ 456-030 MZ
Bave se humanitarnim radom,
organizuju radne akcije, učestvuju
na manifestacijama domaće
radinosti. Registrovani 2010.godine.
Bave se humanitarnim radom, imaju
radne akcije, domaću radinost.
Učestvuju na raznim
manifestacijama. Registrovani su
2001.
Mirjana Molnar
predsednica
Sime Bajića 31
064/ 97-47-627
Bave se humanitarnim radom, imaju
radne akcije, domaću radinost, ručni
rad (heklani, štrikani).
Mirela Blagojević
predsednica
064/50-62-241
Bave se humanitarnim radom, imaju
radne akcije, domaće radinosti.
Registrovani su 2010.
Registrovani su 2010.
20
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Novi Kozarci
23 313
Rusko Selo
23 314
KOVAČICA
Crepaja
26 213
Debeljača
26 214
UŽ „Narcis”
Kralja Petra I 68
23313 Novi Kozarci
Stoja Milinović
predsednica
064/190-35-52
Udruženje žena
Mladena Stojanovića 37/a
0230/458-314
Nada Turudija
Udruženje žena
‘’Vidovdan‘’
Mesna zajednica
Trg Oslobođenja 5
Jovanov Jovanka
013/671-171
[email protected]
JNA 41
Trg Maršala Tita 18
Fekete Ilona
Save Kovačevića 6
013/ 664-048
Udruženje žena
‘’Bulka‘’
Nađ Iren
013/664-063
Debeljača
26 214
Mađarski kulturnoumetnički centar
“Merges Šandor”
Servo Mihalja 51 (adresa
Kulturnog centra)
[email protected]
[email protected]
Predsednik
Mergeš Šandor i
Mergeš Ester
013/664-999
063/31-11-26
Save Kovačevića 37
Idvor
26 207
Udruženje žena
“Pijada Pupin”
I.Lole Ribara 49
Mirjana Belić,
predsednica
Bave se humanitarnim radom, imaju
radne akcije, domaću radinost, ručni
rad.
Bave se humanitarnim radom,
hortikulturom, poljoprivredom,
etnografijom i turizmom. Broje oko
30 članica.
Registrovane 2006. god.
Bave se očuvanjem mađarske
tradicionalne nošnje i rukotvorina,
ali i ženskim stvaralaštvom i ženskim
pitanjima. Broje oko 50 članica.
Postoje 30-tak god. Kao sekcija u
okviru D.K.
‘’Jožef Atila’’ u Debeljači.
Očuvanje narodnih običaja koji
padaju u zaborav.Negovanje
maternjeg – mađarskog jezika.
Izrada ručnih radova iz okoline
Debeljače, kao i organizovanje
kurseva za izradu ručnih
radova.Tradicionalna proizvodnja
testenina iz Debeljače. Učestvovanje
na izložbama i manifestacijama.
Registrovani 2002. godine.
Bave se predstavljanjem srpske
vojvođanske nošnje , pravljenjem
[email protected]
21
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
(sekcija pri Domu
kulture)
Naselje Kovačica
26 210
Padina
26 215
Uzdin
26 216
Uzdin
26 216
Udruženje žena
‘’Kovačica‘’
[email protected]
063/878-9168
013/676-182
broj Doma kulture
Janka Bulika 53
Zuzana Jonaš
013/ 660-448
063/8762-875
Trg oslobođenja 9
013/667-107
013/667-231 (fax)
[email protected]
m
[email protected]
Elena Hanjik
predsednica
Društvo slikarki,
slikara i ljubitelja
naivne umetnosti
“Anujka Maran”
Žarka Zrenjanina 97
Aurora Šubonj,
predsednica
061/203-4984
013/673-565
Udruženje žena
“Ofelija’’
Tudora Vladimiresku 168
Dom kulture
Sekešan Rodika
[email protected]
Udružanje žena
“Padina”
063/781-0418
013/667-467
Masarikova 19
013/673- 400
izložbi i sl. Sarađuju sa drugim
udruženjima učestvujući u
zajedničkim projektima,
predavanjima. Broje oko 20 članica.
Formalno nije registrovano
udruženje, već kao sekcija pre Domu
kulture.
Bave se tradicionalnim ručnim
radovima, čuvaju slovačko kulturno
nasleđe, organizuju predavanja i
edukacije žena, organizuju
humanitarne akcije. Postoje od
1920. godine.
Registrovane 1992. godine.
Bave se humanitarnim radom,
ručnim radom, organizuju druženja,
rekreacije, rade na unapređivanju
ženskih veština, organizuju
putovanja članica društva radi
upoznavanja kulturnih tekovina i
običaja drugih krajeva iz oblasti
etnografije i ekologije.
Registrovane su 2003. godine.
Društvo je osnovano 2007. godine i
broji 20 članica. Udruženje
promoviše i neguje uzdinsku naivu i
rumunsko naivno slikarstvo koje
postoji već 50 godina.
Registrovana organizacija.
Udruženje nije registrovano i broji 6
članica. Bave se ručnim radom,
heklanjem, vezom, izlažu uzdinsku
22
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Uzdin
26 216
KOVIN
Bavanište
26 222
Deliblato
26 225
Dubovac
26 224
Gaj
26223
Udruženje žena
“Bakice”
Tudor Vladimiresku 178
Ana Bojer
Aktiv žena “Duga Bavanište”
Žarka Zrenjanina 108
Mileva Đurđev
predsednica
062/19-79-053
013/751-611
013/ 673-047
064/02-66-811
Aktiv žena Deliblato
Bogdana Petrovića 7
Merima Kožić
predsednica
013/765-636
Aktiv žena
Mesna zajednica
013/767-012
Slavica Sekulić,
predsednica
(013/741-464. lok
111)
Klub žena Gaj
Partizanska 24 - proveriti
013/755-622
[email protected]
rs
JNA 71
Kovin
Jelena Matejić
064/874-22-51
Vesna Gurić
013/755-102
narodnu nošnju kada učestvuju na
izložbama.
Očuvanje rumunske tradicije,
narodne nošnje. Humanitarna
pomoć.
Registrovani su.
Aktiv broji 40 članica. Bave se
druženjem, organizovanjem
ekskurzija, obilaze Dom starih, brinu
se o nezbrinutoj deci.
Aktiv postoji od 1944. godine, a
registrovan je 2011.
Bave se izradom ručnih radova;
očuvanjem narodnih običaja.
Učestvuju na lokalnim
manifestacijama i druže se sa
ostalim aktivima žena.
Bave se druženjem, humanitarnim
radom. Očuvanjem tradicije sela.
Bave se humanitarnim radom. Bave
se ručnim radom i izradom
prehrambenih proizvoda. Učestvuju
na lokalnim manifestacijama.
Registrovano udruženje.
23
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Gaj
26223
Pločica
26 229
Skorenovac
26 228
KULA
Ruski Krstur
25 233
Ruski Krstur
25 233
Udruženje žena Gaj
Partizanska 103
Aktiv žena
Udruženje žena
“Varočka”
Ekološki pokret
"Zeleni prsten"
013/755-068
Kralja Petra 119
013/757-011
1. maj bb
013/764-222, 764-029
060/445-0016
[email protected]
Blok III
Ulica tri br. 5
025/703-430
[email protected]
UŽ “Bajka”
Ive Lole Ribara 106
[email protected]
Milica Nemet
013/755-068
062/97-29-116
Bave se humanitarnim radom. Bave
se ručnim radom i izradom
prehrambenih proizvoda. Učestvuju
na lokalnim manifestacijama.
Registrovano udruženje.
Živanka Petrović
predsednica
064/2823-529
Bave se humanitarnim radom,
druženjem I edukacijom.
Pap Marija
predsednica
Klub je osnovan 1999.godine i broji
30 članica.
Udruženje se bavi ručnim radovima,
heklanjem i starim vezom.
Nisu registrovani i dalje.
Kožan Ilona
Kiš Terezija
Tamaši Arona 134
013/764-042
Dorotić Guteša
Leona, predsednica
025/703-430
Dušica Đajić
025/722-333
Natalija Emejdi
064/0456-890
Nisu registrovani i dalje.
Imaju sekciju "Cvetna bašta"; bave
se hortikulturom, obilaze sajmove
hortikulture; organizuju studijska
putovanja; sređuju svoje selo;
menjaju kulturu življenja i kvalitet
svog života svojim pokretom; neguju
tradiciju i običaje.
Registrovani su.
Registrovani su.
24
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Kruščić
Udruženje žena
“Vredne ruke”
Sivac
Udruženje žena
“Panonija”
Dragana
Rabrenović
064/0570399
Emilija Đaković
025/713-524
Udruženje žena
“Kreativne sestre”
MALI IĐOŠ
Feketić
24 323
Udruženje žena
"Hestia"
[email protected]
Milena Beljkaš
063/831-0-855
Tot Ilona,
predsednica
064/2112863
ul. Dunavska 3
(stan 2), 24302
Bačka Topola
Major Marta,
potpredsednica
Prave ukrase, figure. U procesu
registracije.
Dani sela, dani žita manifestacija
Bave se podizanjem nivoa svesti kod
žena, strateškim planiranjem i
projektima, organizovanjem
seminara i radionica, organizuju
predavanja za žene od strane
specijalizovanih stručnjaka, nalaze
se u Saveznom udruženju za izradu
ručnih radova i odlaze na izložbe.
Registrovani su.
064/52-83-420
Feketić
24 323
Društvo za zaštitu
majke i detete "Izida"
www.izida.org.rs
Bratstva 20
024/738-196
024/739-141
[email protected]
Pap Juliana
Imaju dnevni boravak za decu i
omladinu sa invaliditetom. Rade na
senzibilisanju javnosti. Imaju
mnoštvo radionica: iz kulinarstva, o
zdravstvenoj zaštiti, govornu
radionicu, za kulturne manifestacije,
za grnčarstvo, mobilnu grupu za
posetu članovima koji ne mogu doći,
za ručnu radinost i radionicu zvuka
pokreta. Bave se rodnom
ravnopravnošću i položajem žena u
svim segmentima.
25
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Registrovani su.
Lovćenac
24 322
NOVI BEČEJ
Kumane
Bočara
Novo Miloševo
Novo Miloševo
Novo Miloševo
Novo Miloševo
NOVA CRNJA
Aleksandrovo
23 217
UG “Ženski centar”
Maršala Tita 39
[email protected]
om
[email protected]
Milena Martinović
063/1836-783
Marija Kontić
060/33-45-835
Bave se političkim i ekonomskim
osnaživanjem žena.
Snežana Korica
predsednica
Udruženje ima 40 članica, žena koje
se bave hraniteljstvom i vrlo ozbiljno
deluju u selu. Asocijacija ima svoju
kuću i prostor za održavanje
sastanaka, seminara i raznih
proslava.
UŽ “Kumane”
Društvo za negovanje
muzike, običaja i
folklore “Bočar”
Kolo srpskih sestara
[email protected]
MKUD “Piroš Roža”
Penzionerke “Novo
Miloševo”
Kreativna sekcija pri
udruženju folklore
Teodor Pavlović
Udruženje hranitelja
Aleksandrovo
“Malo do sreće” –
Mića Vlahović
Petra Drapšina 53a
Aleksandrovo
Petra Drapšina 53a
023/817-402
26
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Aleksandrovo
23 217
Radojevo
23 221
Srpska Crnja
23 220
Aktiv žena
Aleksandrovo
Železnička 34
Aleksandrovo
Miškov Ljubinka,
predsednica
Železnička 34
023/817-015
064/4302470
Udruženje žena i
sekcija ručnih radova
Udruženje žena
“Đura Jakšić”
VIŠE NE POSTOJI???
PROVERITI
Karađorđeva 25
(kancelarija Mesne
zajednice)
Radojevo
[email protected]
[email protected]
Udruženje osnovano 2001. godine.
Aktiv žena broji 25 članica.
Uglavnom se bave druženjem i
pomaganjem u organizaciji lokalnih
akcija i humanitarnim radom.
Registrovani su.
Jelica Jonjev
023/819-094
064/48-33-544
Bave se ručnim radom,
humanitarnim aktivnostima,
druženjem.
Ivanka Milošev
Sekretar
023/819-100
Registrovani su.
Borka Drobac,
predsednica
(stari sastav)
Žarka Zrenjanina
Kontakt: Milica
Avramović-Todorov
063/8789-163
Dragana Nikolin
predsednica
(mladi sastav)
063/892-96-56
Kralja Aleksandra
63
Udruženje je osnovano 2007. godine
i broji 40 aktivnih članica.
Stari sastav Udruženja ima
dugogodišnju tradiciju i prvobitne
aktivnosti su bile humanitarne u
oblasti ekologije i uređenja naselja,
parka itd. Danas je akcenat na
druženju, povezivanju sa drugim
udruženjima/aktivima i na izlaganju
rukotvorina (sačuvanih i
prikupljenih). Žene iz ovog
udruženja su poznate po mešanju i
proizvodima od brašna i testa.
Organizuju manifestaciju Štrudlijada
(19. septembra) i poznate su po
Banatskoj štrudli. Izlažu po celoj
Srbiji. Udruženje je registrovano.
Mladi sastav Udruženja neformalno
27
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Srpska Crnja
23 220
Vojvoda Stepa
23 219
UŽ “Etnonet”
Kralja Aleksandra 63
Katarina Jovandić,
predsednica
ul. Partizanska 70,
Srpska Crnja
023/811 361
062/8990-953
Slavica Dutina,
predsednica
023/818-182
Alekse Šantića 35
Savez žena ZrenjaninMesna organizacija
Vojvoda Stepa
Gostović Snežana
023/818-548
Toba
23 222
Toba
23 222
Udruženje žena
Petefi Šandora 63
Aranka Tot
023/810-039
Petefi Šandora 63
Udruženje žena pri
KUD-u “Petefi
Šandor”
Košut Lajoš bb
Sakal Eržebet,
predsednica
Đenđi Bačik,
koordinatorka
023/810-079
okuplja žene od 2007. godine i broji
oko 40 članica. Bave se
organizovanjem lokalnih
manifestacija i druženjem.
Udruženje se bavi negovanjem
starih ručnih radova-tkanje,
necanje... i izradom premeta za
svakodnevnu upotrebu koji su u
duhu narodne tradicije. Registrovani
su.
Udruženje registrovano 2005.
godine i broji 25 aktivnih članica.
Udruženje učestvuje na izložbama
ručnih radova, kolača i ostalih
prehrambenih proizvoda.
Udruženje osnovanom s ciljem
očuvanja i negovanja tradicije i
narodnih običaja. Bave se izradom
ručnih radova, kolača i ostalih
prehrambenih proizvoda.
Druže se sa ostalim udruženjima,
bave se ručnim radom i učestvuju na
lokalnim manifestacijama.
Udruženje broji 25 članica.
28
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
NOVI KNEŽEVAC
Banatsko
Aranđelovo
23 216
Srpski Krstur
23 334
NOVI SAD
Budisava
21 242
Kisač
21 211
Aktiv žena Banatsko
Aranđelovo
Partizanska 91
Tel/fax:
0230/389-024
Aktiv žena Srpski
Krstur
Svetog Save 89
0230-87-213
063-103-45-80
Udruženje žena
”Arvačka” (sekcija
ručnih radova)
pri KUD-u “Petefi
Šandor”
Željeznička 2
Mesna zajednica
Društvo kisačkih žena
Dr J. Gombara 98
021/827-681
021/719-304
[email protected]
m
Laslo Viktorija,
predsednica
Zagorka Gredeljević
predsednica
0230-87-213
063/103-45-80
Maćaš Agneš
Predsednica Sekcije
063/17-48-084
Ul. Cara Dušana 14
Berediova Ludmila
Stupavska
064/128-4392
[email protected]
Bave se humanitarnim radom.
Učestvuju na različitim
manifrstacijama. Učestvuju u raznim
radnim akcijama u mesnoj zajednici.
Bave se izradom ručnih radova i
prehrambenih proizvoda.
Registrovane su.
Bave se humanitarnim radom,
ručnim radom, organizuju druženja i
različite akcije.
Bave se ručnim radom, očuvanjem i
negovanjem tradicije. Učestvuju na
lokalnim manifestacijama.
KUD je registrovan, UŽ je sekcija pri
njemu.
Organizuju stručne skupove,
savetovanja, seminare; bave se
usavršavanjem žena iz raznih
oblasti; sarađuju sa Klubom žena
preduzetnica iz Banske Bistrice
(Slovačka) na projektu agroturizma i
Unijom žena Slovačke; neguju svoju
tradiciju i kulturu; organizuju akcije
iz ekologije u svom mestu;
organizuju i revije narodnih nošnji.
29
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Ledinci
21 207
Udruženje umetničkih
i starih zanata
„Ledinci Fruška gora”
Zmaj Jovina 17,
Petrovaradin, Ledinci
Nebojša Petrić
predsednik
063/124-00-83
Zmaj Jovina 1A
Vesna Varga,
potpredsednica
060/083-67-63
Grupa za vez,
negovanje tradicije i
izrade veza
“Margareta”
( u okviru KUD-a
”Feher Ferenc”)
J.J. Zmaja 24
[email protected]
"Lazarica 1389"
Vojvode Stepe 111
[email protected]
Nada Petrović
064/114-7795
022/717-845
Bački Brestovac
25 242
Udruženje žena
"Brest”
Bački Brestovac
MZ “Bački Brestovac”
Vojvođanska 76
Maršala Tita 139
025/881-194
[email protected]
Branka Lončar
063/7614-002
Bački Gračac
Udruženje žena
"Bački Gračac"
MZ “Bački Gračac”
025/767-022
Dragica Ivković
Branka Vladušića
Rumenka
21201
Stepanovićevo
21 212
ODŽACI
Natalija Šipoš
021/6215-926
064/667-1132
Članice su Asocijacije slovačkih
udruženja žena. Registrovani su.
Udruženje je mešovito. Broji 40
članova (11 muških i 29 ženskih
članova). Cilj udruženja je izgradnja
etno-kuće u Ledincima; očuvanje i
negovanje tradicije umetničkih i
starih zanata kroz različite sekcije,
kurseve i obuke; edukativne,
humanitarne, ekološke i kulturne
aktivnosti.
Registrovani 2012.
Bave se ručnim radom, pre svega
vezom.
Registrovani su.
Petefi Šandora 20a
Bave se humanitarnim radom i
izradom ručnih radova; organizuju
kurseve tkanja. Postoje od
2006.godine, broje preko 20
članova. Registrovani su.
Bave se humanitarnim radom,
organizuju kulturne manifestacije i
smotre.
Registrovani su.
Bave se humanitarnim radom i
pomažu sve što je vezano za njihovo
30
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
25
25 252
Bogojevo
25 245
Deronje
25 254
Deronje
25 254
Karavukovo
25 255
Karavukovo
25 255
Lalić
25 234
UG "Mladi Romi"
Udruženje žena
“Zlatne niti”
"Romski
San-Romano Suno"
Udruženje žena
Karavukovo
List Ferenc 28
025/875-462
[email protected]
m
Kralja Aleksandra 51
025/872-309
Svetozara Miletića 38
025/872-130
[email protected]
Žarka Zrenjanina 90
025/762-699
Udruženje žena
"Koštana"
Prohora Pčinjskog 47
025/763-563
[email protected]
(e-mail škole)
Udruženje žena
"Majčino srce"
M.Tita 11
025/870-417
Jelica Mišković,
predsednica
060/1500-373
Nada Jovanović,
predsednica
Danilovac Ruža,
zamenica
062/7778709
Ranko Jovanović
063/55-6463,
064/25-21-213
Spasena
Manasijević
Branislava Nušića
66, Karavukovo
063/7666-966
Ljubica Jovanović
064/56015-48
061/686-19-16
Katarina Benkova
mesto.
Registrovani su.
Bave se edukacijom I emancipacijom
Roma i Romkinja.
Registrovani su.
Bave se ručnim i humanitarnim
radom; organizuje druženja sa
drugim aktivima i organizuju izložbe.
Obrazovanje, kultura i informisanje.
Bave se humanitarnim radom,
ekologijom, edukativnim
aktivnostima i druženjem.
Registrovani su.
Bave se humanitarnim radom,
izložbama starina i hrane, organizuju
lokalne manifestacije.
Registrovani su.
Imaju etno-kuću, bave se
humanitarnim radom, organizuju
putovanja i druženja, izlažu ručne
radove i organizuju izložbe.
31
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Ratkovo
25 253
Srpski Miletić
25 244
PANČEVO
Banatsko Novo
Selo
26 314
Dolovo
26 227
Dolovo
26 227
Udruženje žena
"Đurđica"
Aktiv žena "Srpski
Miletić"
Železnička 10
025/883-622
Svetog Save 15
025/764-093
Milica Petrović
Vesna Cvetković
Šumadijska 1/a
069/2207-960
Aktiv žena
27. mart 13/b
Jelenka Novaković
063/647-541
Ženska akcija
kreativnih ideja -ŽAKI-
Kralja Petra I 36
Žaklina Mijalković
064/238-0965
Udruženje žena
„Dolovke“
[email protected]
m
Dom Kulture
Kralja Petra I 36
[email protected]
oo.com
Predsednica Vujičić
Kosara
063/7303-460
Potpredsednica i
zastupnica
Marić Dragana
063/7339-781
Bave se humanitarnim radom,
organizuju izlete i druženja, pomažu
organizovanje lokalnih
manifestacija.
Bave se humanitarnim radom,
organizuju izlete i druženja, pomažu
organizovanje lokalnih
manifestacija. Registrovani su.
Bave se humanitarnim radom i
druženjem s ostalim aktivima;
organizuju lokalne manifestacije;
očuvanje narodne tradicije.
Nisu registrovani. (slabo rade i ne
sastaju se često)
Poboljšanje uslova žena, ekonomsko
osnaživanje žena, socijalna i
zdravstvena zaštita žena.
Registrovani su.
Neformalno udruženje žena koje
neguju stare zanate, ručne radove,
organizuju tradicionalnu izložbu
štrudli.
Registrovani su.
32
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Ivanovo
26 223
Jabuka
26 201
Kačarevo
26 212
Grupa žena pri KUD-u
“Bonaz Šandor”
Doža Đerđa 62
[email protected]
013/629-183
Udruženje Roma
“Danica”
Goce Delčeva 58
[email protected]
om
Grupa žena pri
[email protected]
Udruženju
Makedonaca “Vardar”
Nemet Andraš
predsednik
063/325-863
Fišer Anna
zamenica
predsednika
Sanja Uzelac,
predsednica
063/1537-345
Ljubica Dojčinovska
062/8030-336
013/601-794
013/601-123
Bosanska 19
Omoljica
26 230
Vojlovica
26 000
Udruženje žena
Mesna zajednica
Ljiljana,
062/8030356
[email protected]
m
Olivija Sladojević
ul. Kralja Petra I 1
UŽ “Vojlovačke
ženske rukotvorine”
[email protected] Biljana Pavlović,
predsednica
Janošikova 24,
26000 Pančevo
Neguju stare zanate, vez, heklanje,
štrikanje, slikaju, organizuju izložbe,
učestvuju na međunarodnim
izložbama kućnih radova.
Registrovani 2001. godine.
Registrovano udruženje. Broji 6
članica. Bave se terenskim radom
radom (nasilje u porodici,
promovisanje ženskih ljudskih
prava).
Udruženje osnovano s ciljem
očuvanjem i negovanjem
makedonske narodne tradicije i
običaja. Grupa žena pri udruženju
bavi se folklorom i izradom
rukotvorina.
Udruženje Makedonaca “Vardar” je
registrovano, Grupa žena se nalazi
pri njemu.
Bave se humanitarnim radom i
druženjem s ostalim aktivima;
organizuju lokalne manifestacije;
očuvanje narodne tradicije.
Udruženje se pre svega bavi izradom
ručnih radova. Cilj im je održavanje i
negovanje tradicije i narodnih
običaja. Registrovani su.
33
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Silvana Ivazović
Jeđini
063/896-1078
Vojlovica
26 000
Banatski
Brestovac
PEĆINCI
Deč
22 441
Šimanovci
22 310
PLANDIŠTE
Hajdučica
26 370
Sekcija žena pri SKUDu “Detvan”
Aktiv žena „Sose”
Ana Panikova
Janošikova 125
[email protected]
m
Milka Čurić
013/626-566
[email protected]
UŽ "Veselice"
Palih boraca 2, Deč
Verica Vidicki
Udruženje žena
“Šimanovčanke”
Mesna zajednica
Prhovačka 2
Ljiljana Sotončić,
predsednica
060/3001-876
Anđelka Stanković,
članica
063/83-44-933
Spasovski Mariška
predsednica
013/864-093
063/705-7593
UŽ “Oko”
[email protected]
Janka Čmelika 17a
Hajdučica
063/253-079
Sekcija žena se bavi folklorom.
Takođe, bave se izradom narodnih
rukotvorina. Učestvuju na lokalnim
manifestacijama.
Registrovane u maju 2013. godine.
Broji 20 članica.
Bave se očuvanjem narodne
tradicije, održavaju edukativne
radionice itd.
Bave se očuvanjem tradicije, običaja
Srema i humanitarnim radom.
Registrovane su.
Bave se humanitarnim radom,
organizuju književne večeri i izložbu
ručnih radova i kolača.
Registrovani su.
Bave se humanitarnim radom i
druženjem s ostalim aktivima;
organizuju lokalne manifestacije.
Registrovani su.
34
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Miletićevo
26 373
UŽ “Plandište”
Hajduk Veljkova 5b, 23360
Plandište
Božana Ćalić
063/8658-521
U osnivanju. Nije registrovano.
Humanitarni rad; domaća radinostručni radovi; domaća kuhinja;
učestvovanje na manifestacijama.
Nisu registrovani.
Šavle Olga
predsednica
Bave se humanitarnim radom:
pomaganje invalidima,
duševnoobolelim licima I druženjem
sa drugim udruženjima.
[email protected]
Velika Greda
26 366
RUMA
Buđanovci
22 421
Klenak
22 424
Dobrinci
A.Ž.S - Zrenjanin
Aktiv žena
Aktiv žena pri KUD-u
J.J.Zmaj
UŽ mesne zajednice
Dobrinici “Tifani”
Vojvode Stepe 19
013/865-277
060/428-61-28
Maršala Tita 14
022/447-232
Mačvanka 1
022/445-300
Borkovačka 1
[email protected]
Milanović Nada
potpredsednica
Košutić Suzana
Ljilja Stanić
060/300-89-56
Slavica Begović
predsednica
060/453-45-40
Bave se humanitarnim radom i
druženjem s ostalim aktivima;
organizuju lokalne manifestacije;
očuvanje narodne tradicije.
Nisu registrovani.
Bave se humanitarnim radom,
organizovanjem i učešćem na
kulturnim manifestacijama;
organizuju takmičenja u oblasti
pripremanja hrane i očuvanja
etnološkog nasleđa.
Nije posebno registrovan aktiv, u
okviru KUD-a je.
Udruženje je registrovano 2013.
godine. Delatnost udruženja je
očuvanje nacionalne tradicije,
ekološke akcije i organizovanje
35
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
022/453-406
Kraljevci
22 411
Snežana
Bogdanović,
predsednica
Udruženje žena
“Kraljevci”
022/449-233
Veljkova 38
061/3257-467
manifestacija i učestvovanje u
lokalnim manifestacijama kulture.
Udruženje broji 38 članica.
Aktiv osnovan 2004. godine ali nije
registrovan. Broji ukupno 10 članica
od kojih je samo 6 aktivno.
Učestvuju u takmičenju “Sremski
kolač”, prave kolače i druže se sa
ostalim udruženjima.
Nisu registrovani.
Kontakt osoba:
Mira Mitrović
061/1989-984
022/449-233
Nikinci
22 422
Pavlovci
22 435
Udruženje žena
Nikinci
Udruženje građana
“Prijatelji Pavlovaca”
Koste Nađa 53
022/443-115
M.Tita 2
Živana Tuteković
Predsednica
062/167-66-40
Milenko Stanković,
predsednik
022/458-119
065/5458-119
Bave se humanitarnim radom,
organizovanjem i učešćem na
kulturnim manifestacijama;
organizuju takmičenja u oblasti
pripremanja hrane i očuvanja
etnološkog nasleđa.
Nisu registrovani.
Bave se humanitarnim radom,
organizovanjem i učešćem na
kulturnim manifestacijama;
organizuju takmičenja u oblasti
pripremanja hrane i očuvanja
etnološkog nasleđa.
36
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Pavlovci
22 435
Putinci
22 404
Putinci
22 404
Stejanovci
22 405
Voganj
22 429
Ive Lole Ribara 10
022/458-050
[email protected]
l.com
Divna Ergelašević
065/6230-508
Aktiv žena
Kneza Mihajla 8
022/441-110
Ljubica Sovrić
UŽ “Puž”
[email protected]
Jelena Bjeloš
Divna Art
www.divnaart.com
profil na fb:
udruženje.putinci
Udruženje žena
“Fruškogorke”
Etno udruženje žena
(pri KUD Voganj)
MZ “Stejanovci”
Fruškogorska 49
022/448-322
Rumska 6
[email protected]
Bavi se izradom slika od prirodnih
materijala, oslikavanjem flaša.
Nisu registrovani.
Bave se humanitarnim radom,
organizovanjem i učešćem na
kulturnim manifestacijama;
organizuju takmičenja u oblasti
pripremanja hrane i očuvanja
etnološkog nasleđa.
022/441-482
Ankica Babić,
predsednica
064/22-99-183
022/454-568
Milica Jovanovi,
kontakt osoba
(blagajnica)
Vlatka Mišković
predsednica etno
udruženja
060/5836-228
Maletić Branka
Bave se negovanjem i očuvanjem
narodne tradicije i običaja. Bave se
izradom ručnih radova i
prehrambenih proizvoda. Učestvuju
u lokalnim manifestacijama I etno
festivalima zdrave hrane.
Nisu registrovani.
Bave se humanitarnim radom,
organizovanjem i učešćem na
kulturnim manifestacijama;
organizuju takmičenja u oblasti
pripremanja hrane i očuvanja
etnološkog nasleđa.
37
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Voganj
22 429
Žarkovac
22 400
SEČANJ
Boka
23 252
Jarkovac
23 250
Krajišnik
Aktiv žena Voganj
022/448-322
UŽ MZ “Biser”
Dositeja Obradovića 2
Asocijacija žena Srbije
„Bokinški Biseri“
Ive lole Ribara
Udruženje žena
Jarkovac
Aktiv žena pri KUD-u
Krajišnik
predsednica
folklora
064/3209-254
Registrovani pri KUD-u 2011.
godine. Broji 10 članica.
Mira Vulin
predsednica
063/756-0815
Mitrovačka 67
Bave se humanitarnim radom,
organizovanjem i učešćem na
kulturnim manifestacijama;
organizuju takmičenja u oblasti
pripremanja hrane i očuvanja
etnološkog nasleđa.
Sandra Gavrilović,
predsednica
[email protected] 064/256-31-45
om
Marija Krunić
064/8615-622
Trg Stanislava Bukurova bb
Žarka Zrenjanina 15
Neregistrovano udruženje.
Izrada ručnih radova. Učestvuju na
etno festivalima, u akcijama Crvenog
krsta, u humanitarnim aktivnostima.
Proizvode kolače i torte.
Registrovani 2010. godine.
Večanski Marija
predsednica
Kosovska 7
023/846-173
062/170-43-85
Imaju tradiciju dugu 20 godine u
radu na razboju, izradi nakita i
ručnih radova. Broji 12 članica.
Zlatica Štopulj
predsednica
023/857-314
Aktiv broji 13 članica, bave se
ručnim radom, izradom ikebana od
svežeg i suvog cveća, prave kolače.
Radojka Bijeljac
predsednica
Aktiv postoji od 2007. godine, ali
nije registrovan. Broji 20 članica od
Udruženje je preregistrovano 2011.
Aktiv registrovan 2006. godine.
38
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
23 231
Neuzina
23 245
Sutjeska
23 244
SENTA
Kevi
24 407
(u ostavci)
023/854-039
Udruženje žena
“Đurđevak”
- pri mađarskom
kulturnom krugu
Neženj (Neuzina)
Aktiv žena Sutjeska
Rukotvorilačka sekcija
– Kevi pri KUD-u
“Mora Ištvan”
Parohija Katoličke crkve
Franje Berkovića 40
[email protected]
m
Borisa Kidriča 12
Aranj Janoša 2
024/846-016
063/788-73-82
[email protected]
Zorica Palinkaš
predsednica
062/503-375
023/852-296
Đure Raškova 93
Neuzina
Jelena Gajević
063/874 12 20,
023/851- 314
Julijana Lapadat
Lazić
Poša Iboja
kojih je 5 aktivno. Bave se ručnim
radom i neguju običaje kroz pesmu.
Žele da registruju udruženje koje će
izrađivati narodnu nošnju iz zavičaja
(Krajišnici).
Udruženje broji 15 članica. Bave se
izradom i očuvanjem mađarskog
veza starog preko 200 godina,
izradom kecelja (kao delom narodne
nošnje), prave kolače i torte,
humanitarnim radom.
Registrovano 2003. god.
Očuvanje kulturne baštine, običaja,
tradicije. Organizuju etno izložbe i
učestvuju na raznim
manifestacijama. Specifičnost aktiva
je negovanje multietničnosti.
Bave se očuvanjem mađarske
kulture. Registrovani su.
Bogaraš ???
Tornjoš
Rukotvorilačko
udruženje “Rozeta”
(opštinsko udruženje)
Glavni trg 18
24400 Senta
Agneš Nađ Abonji
predsednik
064/207-3354
Horvat Marija
Aktivnosti našeg udruženje
prvobitno su kulturnog pa
edukativnog karaktera. Družimo se
39
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
[email protected]
Kontakt osoba
Magda Sabo,
rukotvoriteljka
063/89-05-135
SOMBOR
Bački Breg
25 275
Udruženje žena
"Brežanke"
Jugoslovenska 23
[email protected]
Marija Ivošev
predsednica
060/6866-926
Braće Radića 35
sa sličnim civilnim društvima, gde je
važno čuvanje tradicije, i
organizujemo obuke koje imaju cilj
da što bolje naučimo stare tehnike
ručnih radova. Bavimo se redovno
šivenjem pačvorka. Organizujemo
izlaganje majstorskih radova na
manifestacijama.
Bave se humanitarnim radom,
edukacijom i druženjem.
Registrovani su.
Tamara Lerić
zamenica
025/809-056
Bački Monoštor
25 272
KUDH “Bodrog”
Pevačka grupa
(Nastupaju i kao
crkveni hor “Vis
Petrus”)
Ivana Gorana Kovačića 18a
025/807-915
025/807-891
[email protected]
anitadjipanov@yahoo.com
Anita Đipanov
063/8811-390
Kulturno-umetničko društvo Hrvata
„Bodrog“ deluje na području Bačkog
Monoštora. Njegova delatnost jeste
negovanje šokačkih običaja i
pesama, imaju dramsku sekciju u
začetku. Njihova aktivnost ogleda se
i u školovanju muzičara na narodnim
instrumentima u Somboru, kao i
delovanje na lokalnom nivou kada je
kulturna scena u pitanju.
KUD je registrovan.
40
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Bački Monoštor
25 272
UG “Podunav”
Ivana Gorana Kovačića 34
025/807-173
ngopodunav@gmail.com
www.skituljko.webs.com
Bački Monoštor
25 272
Udruženje građana
"N.A.D.E."
Ivana Gorana Kovačića 34
025/807-227
063/1807-227
Dejan Mitić
predsednik
Zdenka Mitić
sekretarka
udruženja
063/893-81-28
Ksenija Kuvaljić
Amira Miler
Osnovani 2007. godine. Bavi se
razvojem eko-ruralnog turizma.
Bave se ekologijom, humanitarnim
aktivnostima, pomažu ženama i rade
sa decom.
nadebm@yahoo.com
amiramiler@yahoo.com
Bezdan
25 270
Bezdan
25 270
Bezdan
25 270
„Udruženje izbeglih
i prognanih Roma“
UG „Iskorak“
www.backimonostor.rs
www.skituljkoturs.webs.co
m
Kanalska obala 29
MZ Bezdan
Žrtava fašizma 3
zlata.mojsilovic@gmail.com
UŽ „Piroš Roža“
(pri KUD „Petefi
Šandor“)
Rodina 36a
mkpzbezdan@gmail.com
Zorica Đurković
061/2209-537
Zaštita izbeglih i prognanih Roma i
ostvarivanje njihovih prava.
Zlata Mojsilović
predsednica
062/244-383
Bave se edukacijom žena,
podsticanjem ženske
samoinicijative. Organizovanjem
kurseva, usavršavanjem, pisanjem
stručnih tekstova, izradom i
izdavanjem brošura, borbom protiv
nasilja nad ženama. Registrovane su.
Osnovani 2005. godine pri KUD-u.
Bave se ručnim radom, farbanjem
stakla, pačvorkom, vezom,
Silvija Živić
064/3768-451
Horper Rozalija
025/810-941
069/1051-955
41
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Bezdan
25 270
Gakovo
25 282
Čonoplja
25 210
Kolut
25 274
Kolut
25 274
Kolut
25 274
Sekcija „Žene spretnih
ruku“ pri KUD-u
„Petefi Šandor“
Udruženja žena
“Gakovčanka”
Lakatna 25
025/810-975
Papp Franciska
predsednica
Kralja Petra I 68
025/866-606
025/27-055
jokici_gakovo@yahoo.com
Katica Jokić
062/290-147
Aktiv žena iz Čonoplje
(u okviru Asocijacije
žena Republike Srbije
postoji mesni odbor
žena iz Čonoplje)
Sombor Venac
Stepe Stepanovića 9
025/23-433
Jelica Polovina
predsednica
025/234-33
063/175-40-41
Aktiv žena "Kolut"
025/804-060 (nepostojeći
broj!)??
Udruženje žena
“Duga”
Sombor sportska T11
Pulić Sandra
Ul. Stojana Matića
70
Milica Zorić,
predsednica
UŽ “Udahni život”
mzstanisic@neobee.net.
063/72701-77
Ljiljana Gusić
069/1830-091
Ulica Oslobođenja
92
heklanjem. Registrovane.
Bave se humanitarnim radom,
očuvanjem tradicije i kulture.
Bave se edukacijom žena iz oblasti
rodne ravnopravnosti, rada na
računaru, itd. Organizuju
humanitarni rad i druže se sa
ostalim udruženjima. Registrovane
su.
Bave se humanitarnim radom,
očuvanjem tradicije i kulture,
ekologijom i turizmom.
Registrovane su.
Organizuju druženja s ostalim
udruženjima.
Bave se negovanjem i očuvanjem
tradicije. Bave se izradom ručnih
radova. Imaju svoju etno sekciju.
Bave se humanitarnim radom,
druženjem i organizovanjem
proslava, učestvovanjem na
manisfestacijama u regionu,
uređenjem sela, ekologijom,
izrađuju ručne radove i tradicionalna
jela.
Registrovani su.
42
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Udruženje žena
“Miki”
Stojana Matića 46
Riđica
25 280
UŽ “Riđice” pri
Društvu prijatelja
dece
Svetog Save 52
Stapar
25 240
Udruženje žena
“Staparke”
- pri Udruženju
penzionera Stapar
Karađorđeva 95
snezana.aperlic@gmail.com
Stanišić
25 284
Forum žena pri
penzionerima
UŽ “Udahni život”
Cara Dušana 25
Kolut
25 274
025/856-198
mzriđica@gmail.com
Vera Gašparević
060/757 7557
025/804-269
(nepostojeći
brojevi)
Mirjana Gagić ,
predsednica
Branka Pujin,
zamenica
Snežana Aperlić
064/20-56-163
MZ 025/827-734
ddragana555@gmail.com
mzstanisic@neobee.net
Ljiljana Gusić
predsednica
069/183-00-91
025/830-097
Dragana Đapić
članica
Telečka
25 222
Udruženje žena
"Božur" pri KUD-u
”Petefi Šandor”
025/864-310
Majoroš Eržebet
Ul. Adi Endrea 97
Udruženje se bavi očuvanjem i
negovanjem tradicije. Bave se
izradom ručnih radova,
tradicionalnih jela, pre svega kolača.
Bave se ručnim radom, organizuju
kulturne manifestacije, organizuju
okrugle stolove.
Registrovane 2009.
Bave se humanitarnim radom,
druženjem i organizovanjem
proslava, uređenjem sela,
ekologijom, izlažu ručne radove i
tradicionalna jela. Registrovani su.
Bave se humanitarnim radom,
druženjem i organizovanjem
proslava, lokalnim uređenjem sela,
ekologijom, izložbom ručnih radova i
tradicionalnih jela, učestvuju u
folkloru i u dramskoj sekciji, imaju
volonterski klub sa devojkama
predsednicama školskih
parlamenata.
Registrovani su.
Bave se ručnim radom i slikanjem s
kukuruzovinom.
43
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Aleksa Šantić
SRBOBRAN
Nadalj
21 216
Turija
21 215
SREMSKA
MITROVICA
Bešenovo
22 212
Divoš
22 232
Grgurevci
Udruženje “Šarenica”
Aktiv žena Nadalj
Zemljoradnička 74/1
Mira Stojšić
predsednica
Bave se humanitarnim radom i
druženjem.
Aktiv žena “Turija”
Svetog Save 30
Danilka Milivojev
predsednica
Vuka Karadzića 10
Bave se humanitarnim radom;
organizuju i pomažu akcije na
lokalnom nivou. Izlažu ručne radove
i kolače. Registrovani su 2002.
Udruženje žena
“Bešenovke”
Udruženje žena Divoš
Draginje Nikšić 2
Partizanska 172
064/067-87-62
021/22-37-451
Nevena Veselinović
022/666-195
063/266-195
Jelica Radičić
064/8864-427
022/661-345
Udruženje žena
022/280-361
Nataša Ćurčić
predsednica
Druženje žena, promocija starih jela,
prave zimnicu, kolače, rade na
očuvanju tradicije, bave se ručnim
radom, druže se sa ostalim
udruženjima. Udruženje broji 24
članice.
Registrovani su.
Bave se humanitarnim radom,
organizovanjem i učešćem na
kulturnim manifestacijama;
organizuju takmičenja u oblasti
pripremanja hrane i očuvanja
etnološkog nasleđa.
Registrovani su.
Bave se humanitarnim radom,
organizovanjem i učešćem na
44
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
22 213
“Višnja”
022/280-067
www.grgurevci.org
udruzenjezenavisnja@gmail.
com
Ljiljana Nedeljković
zamenica
predsednice
064/25-64-935
022/2680-361
Palih boraca 55
kulturnim manifestacijama;
organizuju takmičenja u oblasti
pripremanja hrane i očuvanja
etnološkog nasleđa. Zalažu se za
ravnopravan položaj žena na selu.
Registrovani 2008.
069/766-097
022/2680-067
Grgurevci
22 213
Udruženje žena
“Fruškogorke”
Marko Peričin Kamenjar 14
Svetlana Dejanović
predsednica
062/9755-930
022/628-0146
Kuzmin
22 223
Udruženje žena
„Dika“
Vukova 95
022/664-946
Srbislava
Cvetinčanin
064/33-64-121
Bave se aktiviranjem žena Grgurevca
u promociji, ostvarivanju i zaštiti
ženskih prava; rade na
poboljšavanju kvaliteta kulturnog
života svih meštana sela bez obzira
na obrazovanje, uzrast, versku,
nacionalnu i političku pripadnost.
Druže se i razmenjuju iskustvo sa
drugim udruženjima i grupama žena
iz drugih mesta.
Registrovani su.
Bave se humanitarnim radom. Bave
se očuvanjem i negovanjem tradicije
i narodnih običaja. Bave se izradom
ručnih radova i prehrambenih
proizvoda. Druže se sa ostalim
udruženjima žena. Učestvuju na
lokalnim manifestacijama.
45
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Laćarak
22 221
Laćarak
22 221
Laćarak
Martinci
22 222
Udruženje žena
MZ “Laćarak” pri
Udruženju palih
boraca
1. novembra 254
(adresa MZ)
Ranka Radulović
022/670-225
063/800-7628
Fruškogorska 38
Registrovani su.
Udruženje postoji od 1998. godine i
broji 60 članica. Bave se
humanitarnim radom i ručnim
radom. Posećuju i izlažu na
sajmovima.
Registrovani su.
Udruženje žena
“Laćarkuše”
1. novembra 254
(adresa MZ)
Smilja Ravić,
predsednica
Bave se ručnim radom, posećuju
sajmove i izlažu na njima. Udruženje
broji između 60 i 80 članica.
Registrovani su.
Aktiv žena Laćarak
1. novembra 247
Slobodanka
Vrsajković
Aktiv žena Laćarak se bavi edukativnim
aktivnostima, očuvanjem starih zanata i
kulturnog nasleđa. U njihovim
prostorijama održavaju se radionice gde
prvenstveno njihove članice uče da
izrađuju razne predmete od drveta,
papira, kao i vez, heklanje, šivenje i
tkanje. Registrovane su 2012.
aktiv.zena@yahoo.com
Udruženje žena
Martinci
Radnička 8
svetlanakoplic@yahoo.com
022/670-181
063/830-7117
Sremska 77
060/679-25-72
Svetlana Koplić
064/8064136
063/7793-478
022/668268
Bave se humanitarnim radom,
organizovanjem i učešćem na
kulturnim manifestacijama;
organizuju takmičenja u oblasti
pripremanja hrane i očuvanja
etnološkog nasleđa.
46
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Sremska Rača
22 247
Udruženje žena
“Račanke”
Šašinci
22 425
Udruženje žena
"Desanka
Maksimović"
Veliki Radinci
22 211
STARA PAZOVA
Beška
22 324
Kablar Naselje
(MZ Banovci)
22 203
Udruženje žena
“Radinčanke”
Udruženje žena
Vojvođanska 25
snezavasiljevicsr@gmail.co
m
Snežana Vasiljević
predsednica
062/1735-697
Jelena Drmanović
022/667923
MZ
022/684-044
Mira Jelovac
predsednica
064/3427-372
022/684-072
Zmaj Jovina 47
Rumska 6
Mira Milošević
uzradicanke@gmail.com
064/586-3676
Maršala Tita 103
022/570-865
022/660-180
Mileva Topić
Dunavska 45
Udružene žena
MZ Banovci “Dunav”
Dositeja Obradovića 9/14
022/340-765
Mileva Milovac
064/2611-790
Rad sa starima, učestvuju u
organizaciji memorijalnog turnira u
Sremskoj Rači.
Čekaju se papiri za potvrdu
registracije.
Bave se humanitarnim radom,
organizovanjem i učešćem na
kulturnim manifestacijama;
organizuju takmičenja u oblasti
pripremanja hrane i očuvanja
etnološkog nasleđa.
Registrovani su.
Udruženje žena se bavi edukacijom
mladih i obogaćivanjem kulturnog
života žena i mladih. Udruženje broji
43 članice.
Registrovani su.
Bave se humanitarnim radom i
druženjem s ostalim aktivima;
organizuju lokalne manifestacije;
rade na očuvanju narodne tradicije.
Humanitarni rad; Organizovanje i
učešće na kulturnim
manifestacijama; Takmičenje u
oblasti pripremanja hrane i očuvanja
etnološkog nasleđa.
Registrovani su.
47
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Novi Banovci
22 304
Nova Pazova
22 330
Nova Pazova
22 330
Nova Pazova
22 330
Udruženje
žena”Mimoza”
Udruženje aktivnih
žena Nove Pazove
Zemunska 28
022/341-678
Cara Dušana 1
Lokal35/I
aktivzenanovapazova@gmai
l.com
Udruženje penzionera Knez Mihaila 3
MO Nova Pazova
022/321-509
Udruženje “ŽENA”
zenapazova@gmail.com
vjerarudovic@gmail.com
Katica Stanić
Anđelka Zubac
063/7291-828
022/322-429
Surduk
UG “Romska
omladina danas-rod”
Udruženje žena
“Jefimija”
Pere Čodanovića 29
bakirodstb@yahoo.com
Seke Dobrički 3
(porta crkve)
Registrovani su.
Bave se humanitarnim radom i
druženjem s ostalim aktivima;
organizuju lokalne manifestacije;
očuvanje narodne tradicije.
Registrovani su.
Milena Stajčić
predsednica
063/8868-038
Organizuju druženja, izlete, boravak
u banjama, pomoć socijalno
ugroženim.
Vjera Rudović
predsednica
Bave se edukacijom žena iz oblasti
rodne ravnopravnosti, ekonomskog
osnaživanja, zdravlja, prava, zakona,
obrazovanja.
063/7108-862
022/323-754
Stari Banovci
22 305
Humanitarni rad i briga o socijlano
ugroženoj deci. Osnovano 2000.
godine.
Cara Dušana 32,
Nova Pazova
Aleksandar
Balinović, zastupnik
Danijela Jovanović,
predsednica
061/2072-054
Jasmina Savić,
Nisu registrovani.
Registrovani su.
Osnovani 2005. Registrovani.
Unapređenje sistema obrazovanja ,
zapošljavanja, zdravstva, kulturnog
identiteta, rodnih pitanja i političke
participacije mladih Roma kao i
implementacije Dekade Roma.
Bave se negovanjem tradicije,
humanitarnim aktivnostima,
48
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
22 307
Vojka
22 313
Golubinci
Golubinci
GRAD SUBOTICA
Bajmok
24 210
Čantavir
24 220
Mala Bosna
022/371-019
Aktiv žena Vojka
MZ
022/301-008
UŽ Golubinačke
Golubice
Putinačka 1
golubicegolubinci@gmail.co
m
Vesele Sremice
udruzenjezena.veselesremic
e@gmail.com
Udruženje "Mimoza"
KUD “Bartok Bela” Sekcija žena
Udruženje građana
„Bunjevačka vila”
predsednica
edukacijom žena iz različitih oblasti.
Nisu registrovani.
Jelica Bošković
Bave se humanitarnim radom,
organizovanjem i učešćem na
kulturnim manifestacijama;
organizuju takmičenja u oblasti
pripremanja hrane i očuvanja
etnološkog nasleđa.
022/371-398
062/9612-355
Cincorija 50
Surduk
022/301-407
060/3811-702
Svetog Save 95
Marija Markuš
060/322-5407
Predata registracija u APR
Mandić Eva
Doža Đerđa 35
064/2254-658
Bave se izradom ručnih radova,
organizuju izložbe ručnih radova i
posećuju druge active I udruženja.
Nisu registrovani.
024/782-507
Čikerija 27
Antun Nikolić
063/7509-007
Izrađuju rukotvorine.
Subotička 12
024/796-114
Milija Parago,
predsednica
Nela Ivić
predsednica
Sekcija je osnovana pri KUD-u
“Ravnica” sa ciljem očuvanja starih
49
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
24 217
Palić
24 413
Stari Žednik
24 224
Tavankut
24 214
060/555-62-73
bunjevackavilamb@gmail.co
m
Marija Bošnjak
061/1145-702
Sekcija žena u okviru
kluba penzionera
024/755-013
Udruženje građana
“Ekološki forum žena
Starog Žednika”
Vladimira Nazora 4
ljubica.fabijan@gmail.com
Galerija Prve kolonije
naive u tehnici slame
pri KUD-u Hrvatsko
kulturno-prosvijetno
društvo “Matija
Gubec”
eszter50@freemail.hu
Marka Oreškovića 3
024/4767-048
sladislav@open.telekom.rs
galerijatavankut@gmail.com
www.matijagubec.org.rs
Ester Brezovski
Begejska 15
064/0765-162
Ljubica Fabijan
064/150-16-70
060/550-16-70
Kata Milodanović
Ostrogonac
061/6666946
Jozefina
Skenderović,
voditeljka sekcije
064/3250893
Ljubica Vuković
Dulić - predsednica
065/512-47-93
Donji Tavankut
Marka Oreškovica
10
024/548-350
064/148-8163
Ladislav Suknović
ženskih rukotvorina.
Bave se izradom slamarskih
predmeta, predmeta od
kukurozovine, heklaju, štrikaju,
organizuju izložbe.
Bave se izradom ručnih radova,
horskim pevanjem i negovanjem
tradicije.
Nije registrovano.
Bave se ekologijom u širem smislu,
održavaju predavanja iz ekologije
studentima u svom mestu, održale
su seminar o kompostiranju.
Registrovani su.
KUD postoji od 1946. godine, a
Likovno-slamarska sekcija je
osnovana 1961.
Sekcija broji 30-tak članica, a
osnovna delatnost je likovno
stvaralaštvo u tehnici slame.
Galerija Prve kolonije naive u tehnici
slame. Registrovani 2011. god.
50
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Verušić
24 000
ŠID
Adaševci
22 244
Udruženje
„Evropljanke”
biljanakac@gmail.com
Bačka 8
UŽ “Crvena ruža”
Branka Radičevića 6
Biljana Šarčević
063/584-329
024/562-880
Bave se negovanjem i očuvanjem
tradicija i bave se izradom ručnih
radova.
Sandra Maovac
022/737-331
063/1092-939
Bave se humanitarnim radom,
ručnim radom, učestvuju na raznim
manifestacijama. Registrovani su.
Košutić Tanja
potpredsednica
066/403-632
Svetosavska 25
Bačinci
22 225
Berkasovo
22 242
Bikić Do
UŽ “Radost”
Železnička 2
Snežana Vranov,
predsednica
064/2879-273
Aktiv žena “Izvor”
Udruženje žena
“Bikićanke”
Svetog Save 1
022/718-390
Čapajeva 25
022/739-117
022/743-166
Gordana Balašćak,
predsednica
Registrovani 2010. Bave se
podizanjem obrazovnog i kulturnog
nivoa žena i negovanjem tradicije.
022/718-390
Partizanska 15
Bave se humanitarnim radom,
brigom o starima, ekološkom
zaštitom, izlažu ručne radove i stare
predmete, prave kolače. Udruženje
registrovano 2010. i broji 16 članica.
Nevenka Bobalj
predsednica
Bave se izradom ručnih radova,
prehrambenih proizvoda,
51
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
22 254
Erdevik
22 230
dbobalj@yahoo.com
bikicanke@gmail.com
Udruženje “Panona”
Sremska 31
brankazivanic@gmail.com
Trg mladih 1
npunos@yahoo.com
064/47-54-929
Živanić Branka
064/3007-359
Punoš Natalija
069/755-066
očuvanjem tradicije.
Registrovano 2010. godine.
Bave se humanitarnim radom,
organizovanjem i učešćem na
kulturnim manifestacijama;
organizuju takmičenja u oblasti
pripremanja hrane i očuvanja
etnološkog nasleđa.
Registrovani su.
Erdevik
22 230
UŽ “Erdevičanke”
Gibarac
22 258
UŽ “Orhideja”
Karađorđeva 6
Sanja StankovićBranković
Bave se ručnim radovima,
pravljenjem kolača organizovanjem
i učešćem na manifestacijama,
negovanje tradicije i kulture.
Registrovani su.
Ilinci
22 250
UŽ “Ilinčanke”
Proleterska 2
22 250 Ilinci
Vera Simeunović
064/583-3808
Bave se promocijom seoskog
turizma, imaju otvorenu etno kuću,
Bave se pravljenjem i prodajom
ručnih radova i pravljenjem kolača,
negovanjem tradicije i običaja
sremskog podneblja.
Registrovani su.
52
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
bave se ručnim radom, neguju
kulturu i običaje srpskog naroda.
Registrovani su.
Jamena
22 248
Udruženje žena
Jamena
Cara Lazara 41
022/734 478
Milka Zarić
064/4120-424
Kukujevci
22 224
Aktiv žena “Vreteno”
022/742-635
Vojvode Sinđelića 27
Biljana Živković
063/7469-221
Vojvođanska 46
022/752-028
mariosladek@gmail.com
ljiljaslaj@gmail.com
Sladek Ljiljana
063/1053-575
064/5985-069
Ljuba
22 255
Slovačko udruženje
žena “Ljuba”
Molovin
22 256
UŽ "Sunce”
Fruškogorska 40
Morović
22 245
Udruženje žena
"Morovićanke"
Kralja Petra I br.16
vristalina@hotmail.com
Bave se promocijom seoskog
turizma, tkanjem, učestvuju na
raznim takmičenjima.
Registrovane su.
Bave se humanitarnim radom,
ručnim radom, organizuju druženja i
različite akcije, očuvanjem narodne
tradicije.
Registrovane 2008. godine.
Bave se humanitarnim radom,
ručnim radom, organizuju druženja i
različite akcije; očuvanjem narodne
tradicije. Registrovane su 2007.
Biljana Vinčić
064/3038-895
022/741-081
Bave se ručnim radovima,
pravljenjem kolača
organizovanjem i učešćem na
manifestacijama
negovanje tradicije i kulture
Registrovani su.
Jelena Ujvari
Nikole Tesle 57
064/4269-934
022/736-538
Bave se humanitarnim radom,
organizovanjem i učešćem na
kulturnim manifestacijama;
organizuju takmičenja u oblasti
pripremanja hrane i očuvanja
53
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
etnološkog nasleđa. Registrovani su
2006.
Morović
22 245
Udruženje žena
“Sremice”
Mitrovačka 40
(Dom kulture)
022/736-141
buca@live.com
Milanka Gašić
predsednica
062/8156-292
Gordana
Tanacković
Bešević
Imaju nekoliko sekcija: spremaju
zimnicu i kolače, igraju folklor i rade
sa decom, bave se vezom i
heklanjem, imaju izložbeni prostor u
svojim prostorijama.
Registrovani su.
064/8070-671
Privina Glava
22 257
UŽ "Manastirski
biseri"
Sot
22 243
UG "Svanuće"
Sot
22 243
UŽ “Fruškogorske
golubice”
JNA 10
Maršala Tita 1
Dunavska 6
Ruža Grkinić
predsednica
022/739-215
065/539-14-15
Božica Arišić
064/369-8680
Zorica Šafarik
022/741-205
Bave se ručnim radovima,
pravljenjem kolača
organizovanjem i učešćem na
manifestacijama
negovanje tradicije i kulture.
U procesu registracije.
Bave se pitanjima ekologije,
očuvanja tradicije i običaja ; pružaju
pomoć u rešavanju socijalne
problematike,
neguju tradiciju i kulturu.
Registrovani su.
Negovanje tradicije, ručni radovi
Registrovani su.
54
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
063/553-787
Vašica
22 241
Jeremić Branka
063/8515299
Nikole Tesle 38,
Vašica
Udruženje žena pri
književnom klubu
“Blagoje Jastrebić”
Bave se ručnim radovima,
pravljenjem kolača organizovanjem
i učešćem na manifestacijama ;
negovanje tradicije i kulture.
Registrovani su.
Sanja Lukić
063/784-2423
Višnjićevo
22 246
TEMERIN
Bački Jarak
21 234
UŽ “Filip Višnjić”
Aktiv žena Bački Jarak
Železnička 2a,
22 246 Višnjićevo
Snežana Milisavac
064/464-5199
Novosadska 86
021/848-160
Bosiljka Vukotić
predsednica
063/888-3697
Novosadska 352
aktivzenabj@gmail.com
biljana.mr@eunet.rs
www.aktivzenabj.com
Biljana Maričić
063/569-152
Bave se ručnim radom,
humanitarnim radom, negovanjem
srpske tradicije i
kulture. Učestvuju na raznim
manifestacijama, spremaju zimnicu.
Registrovani su.
Bave se humanitarnim radom;
izradom ukrasnih predmeta:
jastučnica, posteljine, čestitki,
kecelja, itd.
Registrovani su.
55
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Sirig
21 214
Staro Đurđevo
21 235
Gardinovci
21 247
Šajkaš
21 244
Šajkaš
21 244
Humanitarno
udruženje “Složne
sestre”
Novosadska 38
021/849-073
021/849-068
060/7500-790
UŽ “Majčino krilo”
Novosadska 142
21 235 Temerin
Društvo žena
‘’ Dren ‘’
M. Tita 2
021/868-007
Aktiv žena pri KUD-u
"Šajkaš"
Građanski fond
“Etnos”
Branka Kondić,
predsednica
064/1500-790
Sofija Grgić
064/2190-959
Desa Tepavac,
predsednica
021/845-656
063/7201-005
Žarka Zrenjanina
34, Staro Đurđevo
Arsić Dominka
064/4849-369
021/868-294
Maršala Tita 2
Nikole Tesle 27
mzsajkas@neobee.net
Mira Sabovljeva,
predsednica AŽ
Nikole Tesle 12
gf.etnos@yahoo.com
021/864-080
063/462-184
Ružica Babec,
predsednica
066/9133-346
Bave se humanitarnim radom;
organizuju lokalne manifestacije.
Registrovani su.
Bave se humanitarnim radom;
organizuju i učestvuju u lokalnim
manifestacijama.
Registrovani su.
Udruženje se bavi očuvanjem i
negovanjem tradicije i narodne
kulture. Bave se pre svega izradom
ručnih radova i tradicionalnih jela.
Učestvuju na lokalnim
manifestacijama i druže se sa
ostalim aktivima.
KUD je registrovan, DŽ je sekcija pri
njemu.
Bave se humanitarnim radom i
druženjem s ostalim aktivima;
organizuju lokalne manifestacije;
očuvanje narodne tradicije.
Fond osnovan s ciljem očuvanja
tradicije. Bave se humanitarnim
radom i druženjem s ostalim
aktivima; organizuju lokalne
manifestacije.
56
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
VRBAS
Kucura
21 466
Bačko Dobro
Polje
21 465
VRŠAC
Ravno Selo
21 471
Uljma
26 330
Uljma
26 330
Registrovani su.
Aktiv žena pri KUD-u
"Žetva" iz Kucure
Petefi Šandora 2
021/727-826
Kolesar Kocana
062/8136-800
Bave se humanitarnim radom;
ručnim radom; organizovanjem
radnih akcija i druženjem. Udruženje
postoji 63 godine. Poseduju knjigu sa
dokumentima i fotografijama o
postojanju Aktiva.
Rade na unapređenju lokalne
zajednice i sela (u oblasti kulture,
sporta, socijalne brige itd.)
Udruženje građana
“Čarnok 21465”
Maršala Tita 122
carnok21465@gmail.com
Ana Jakić
predsednica
064/0289-757
Aktiv žena iz Ravnog
Sela
Bude Tomovića 39a
Zdenka Kulič
060/4411-421
Momaković Beba
UŽ ‘’Duga‘’
Prostorije Doma kulture
Dobrivoja Mirkova 4
Đurđina Nešić
063/7621-824
013/898-639
Udruženje broji oko 30 članica,
uzrasta od 20 do 75 godina. Bave se
proizvodnjom kolača, humanitarnim
radom i pomažu decu u specijalnim
školama.
Registrovano 2002.godine, ali nije
preregistrovano.
UŽ „Uljma“
Trg Oslobođenja 32
mzuljma@open.telekom.rs
Živojnović Ljiljana,
predsednica
013/898-791
064/2678-619
Bave se humanitarnim radom,
prikupljaju sredstva za dečje
domove, bolesne. Bave se ručnim
radovima, kuvaju tradicionalnu
hranu i organizuju večere. Trenutno
prave etno-sobu. Registrovani 8
godina, a postoje 10.
Bave se humanitarnim radom i
druženjem sa drugim aktivima.
57
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Izbište
UŽ „Izbište”
Gudurica
UŽ „Bogatstvo
različitosti”
Udruženje žena
Pavliš
Vojvodinci
ZRENJANIN
Aradac
23 207
Aradac
23 207
Aradac
23 207
Belo Blato
23 205
Udruženje žena
Rumunki
Udruženje žena
“Ruža”
Kukučinova 16
Udruženje žena
“Harmonija”
Kukučinova 16
Asocijacija žena
Aradac
Kapetana Nalepka 105
Mara Viljačik
Novosadska 7
023/887-434
064/9975-236
Goda Anka,
predsednica
023/886-082
Jarmila 064/49-40976
Radislava Petraš,
predsednica
023/887-588
065/5012-272
Klub žena “Belo Blato” M.Tita 8
Šimon Anuš
023/889-063
064/5387-506
mz.beloblato@grad.zrenjani
n.rs
Bave se humanitarnim radom i
druženjem s ostalim aktivima;
organizuju lokalne manifestacije;
rade na očuvanju narodne tradicije.
Registrovani su.
Osnovani 2006, registrovani.
Bave se edukacijom i primenom
stečenog znanja radi ekonomskog
osnaživanja i kvalitetnijeg života u
zajednici.
Bave se humanitarnim radom i
druženjem s ostalim aktivima;
učestvuju u lokalnim
manifestacijama; rade na očuvanju
narodne tradicije; bave se izradom
ručnih radova i pravljenjem
starinskih kolača. Registrovani su.
Bave se humanitarnim radom i
druženjem s ostalim aktivima;
organizuju lokalne manifestacije;
rade na očuvanju narodne tradicije.
58
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Botoš
23 243
Klub žena “Vredne
ruke”- u okviru
Asocijacije za razvoj
Botoša
Toze Markovića 75
mz.botosgrad@zrenjanin.rs
Ksenija Grujić
predsednica
023/877-111
Banatski
Despotovac
23 242
Asocijacija žena
“Banatski
Despotovac”
Dušana Ćubiča 20
Omladinska 75
063/8741-207
023/877-552
Ljiljana Savković,
predsednica
Banatski
Despotovac
23 242
Čenta
23264
Čenta
Klub žena “Banatski
Despotovac”
023/879-547
065/6076-728
Dušana Ćubiča 20
Osnivač
Zorica Krivošija
Registrovani su.
Izrada suvenira, ručnih radova.
Poseduju Etno sobu.
Učestvuju na manifestacijama hrane
i pića.
Registrovani od 2005.
Učestvuju u etno manifestacijama,
humanitarnom radu, organizuju
volonterski rad, rade na
očuvanju tradicije i lokalne sredine.
Registrovani.
Registrovani.
Danijela Božić,
predsednica
063/1624-430
Organizacija
udruženja žena grada
Zrenjanina Ogranak
Čenta
Branka Radičevića 30
Emilija Vučenić
predsednica
023/899-447
Aktiv žena ‘’ Čenta’’
Ratka Pavlovića bb
Stojkov Verica
023/899-483
Bave se humanitarnim radom i
druženjem sa ostalim aktivima iz
grada Zrenjanina i opštine Titel.
Učestvuju na manifestacijama hrane
i pića.
Sakupljaju starine. Cilj je otvaranje
Etno kuće.
Registrovani od maja 2011.
Bave se humanitarnim radom i
druženjem sa ostalim aktivima,
59
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
23264
Ečka
23 203
Ečka
23 203
Elemir
23 208
Jankov Most
23 201
063/8193-104
‘’ Aktiv žena ‘’ Ečka
Klub žena
Asocijacija žena Srbije
- Elemir
Forum žena "Luna”
www.forumzenaluna.
com
Maršala Tita 28
Školska 2
023/738-010
Zemljoradnička 4
023/3894-273
idabesu@yahoo.com
Cvetić Savka
predsednica
M.Tita 99
023/881-177
Nedeljka Tamburini
predsednica
023/882-230
prikupljanjem starih predmeta
korišćenih od kako je počelo
usavršavanje stanovništva u Čenti
Registrovane su.
Bave se humanitarnim radom i
druženjem sa ostalim aktivima iz
grada Zrenjanina. Učestvuju na
manifestacijama hrane i pića.
Postoje od 1974. godine.
Registrovane su.
Humanitarni rad, očuvanje tradicije i
razvoj etno-turizma. Broje 28 stalnih
članica.
Registrovane su.
Dara Aćimov
063/190-30-57
Toze Markovića
28/a
Bave se humanitarnim radom i
druženjem s ostalim aktivima;
organizuju lokalne manifestacije;
rade na očuvanju narodne tradicije.
Ida Besu,
predsednica
069/3250-433
Članice "Lune" se zalažu za civilno,
otvoreno i demokratsko društvo u
kojem će ravnopravno i
dostojanstveno učestvovati u svim
oblastima života i rada.
Zalažu se za ravnopravno društvo
svih nacionalnomosti i vera, za
Registrovani su.
60
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
društvo zasnovano na kulturnim
vrednostima nasledjenim od
predaka ali i za usvajanje novih
tehnologija i dostignuća, za bogato
društvo u okviru savremenog sveta.
Svoje aktivnosti usmeravaju ka
razvijanju svesti o pravima žena i
dece kao i o njihovoj pravnoj,
ekonomskoj i društvenoj zaštiti.
Osnovano 2000. godine.
Klek
23 211
Asocijacija žena
srednjebanatskog
okruga – Asocijacija
žena MZ Klek
Vase Miskina 43
Radojka Bokić
predsednica
023/891-163, 891202
064/3488-022
Registrovani su 2002. godine.
Bave se humanitarnim radom i
druženjem sa ostalim aktivima iz
grada Zrenjanina. Učestvuju na
manifestacijama hrane i pića.
Registrovane su 2011.
Dimitrijević Milenka
zamenica
predsednice
Blagoja Parovića
26/a
023/891-287
060/891-287
Knićanin
23 265
Organizacija
udruženja žena grada
Zrenjanina Ogranak
“Knićanin”
Partizanska 43
Ruža Todorović
predsednica
060/1424-649
023/867-184
Bave se humanitarnim radom i
druženjem sa ostalim aktivima iz
grada Zrenjanina. Učestvuju na
manifestacijama hrane i pića.
Registrovani su.
61
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Mužlja
23 206
Klub žena Mužlja
Mađarske komune 42
023/540-150
palatinus@open.telekom.rs
palatinusjano@gmail.com
Aranka Palatinuš
063/7808-564
Klub osnovan 1997; broji 67 članica,
bave se negovanjem tradicije,
ručnim radom, vezom, čipkom, peku
kolače, učestvuju na lokalnim
manifestacijama.
Registrovani su.
Perlez
23 260
Udruženje žena (pri
KUD-u “Perlez”)
Arsenija Čarnojevića 25
Perlez
zeljskikosta@yahoo.com
Orlovat
23 263
“Asocijacija žena
Srbije – Zrenjanin”
- Orlovat
Trg Uroša Predića 2
Orlovat
Stajićevo
23 204
Organizacija
udruženja žena grada
Zrenjanina Ogranak
“Stajićevo”
Neše Stančića 39a
Stajićevo
23 204
Udruženje žena grada
Zrenjanina
„Zrenjanin”
Birčaninova 44
Lukićevo
Jovanka Srdanov,
predsednica
023/3813-362
Kosta Željski
predsednik KUD-a
063/7109-461
Biljana Popadić,
predsednica
064/370-44-18
023/873-315
Ive Lole Ribara 38
milandjuricgifo@gmail.com
milandjuricgifo@gmail.com
Snežana Đurić
predsednica
062/261-845
Snežana Đurić
predsednica
062/261-845
023/884-410
Bave se humanitarnim radom i
druženjem sa ostalim aktivima iz
grada Zrenjanina i opštine Titel.
Učestvuju na manifestacijama hrane
i pića.
Registrovani od maja 2011.
Bave se izložbama ručnih radova;
pomažu omladini u organizaciji
basketa; organizuju farbanje jaja;
takmičenja .
Bave se humanitarnim radom i
druženjem sa ostalim aktivima iz
grada Zrenjanina. Učestvuju na
manifestacijama hrane i pića.
Registrovane su 2011.
Udruženje je humanitarnog
karaktera, organizuje akcije pomoću
ugroženim osobama i porodicama.
Registrovane su.
62
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
MZ „Stajićevo”
Tomaševac
23 262
ŽABALJ
Čurug
21 238
Čurug
21 238
Đurđevo
21 239
Asocijacija žena
“Tamiški cvet”
Kolo srpskih sestara
Čurug
Trg Slobode 5
Trg Slobode 1
021/833-700
Anđa Vijatov
064/355-3816
Sunčica Arizanović
064/ 3553-816
Ana Rajčanji
064/5797-766
marijanadelic@neobee.net
UG „Romkinje u
dekadi”
Zmaj Jovina 29
rrota curug@yahoo.com
Bogdanka Radul
predsednica
064/6594-666
Udruženje žena
„Olorija”
Kralja Petra I 63, Đurđevo
Leona Vislavski,
predsednica
borisvislavski@gmail.com
064/3177-929
Bave se edukacijom žena;
ekonomskim osnaživanjem žena;
negovanjem baštine.
Registrovane su.
Sakupljaju humanitarnu pomoći za
socijalno ugrožene. Udruženje broji
35 članica.
Registrovane 1992.godine.
Udruženje osnovano s ciljem da
edukuje članove i članice romske
nacionalnosti iz oblasti prava,
školovanja, zdravlja i sl.
Udruženje je registrovano
25.11.2010. godine. Bave se
humanitarnim radom, pomažu
ugroženim grupama (izbegla lica,
Romi). Pružaju socijalnu pomoć.
Bave se negovanjem narodne
kulture i tradicije. Organizuju i
učestvuju u razmnim seminarima i
predavanjima na temu zdravlja,
ljudskih prava, zapošljavanja, rodne
ravnopravnosti. Bave se ekologijom.
Bave se izradom ručnih radova i
organizuju pozorišne predstave.
63
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Gospođinci
21 237
ŽITIŠTE
Banatski Dvor
23213
Banatsko
Višnjićevo
23 237
Čestereg
23 215
Hetin
23 235
Hetin
23 235
Aktiv žena Gospođinci
Branka Radičevića 29
021/836-110
dragadejanovic@gmail.com
Savez žena “Banatski
Dvor”
Vuka Karadžića 31
023/820-118
kristina.rapajic@yahoo.com
MO Udruženje žena
“Banatsko Višnjićevo”
023/834-041
Žarka Zrenjanina 31
MO Udruženja žena
“Čestereg”
Dragana Dejanović
064/117-12-95
(nije više u
udruženju, ali
prosleđuje)
Kontakt Velimirka ?
021/831-499
Julija Rapajić
predsednica
Kristina Rapajić
kontakt osoba
062/461-211
Borka Vignjević
064/2954-510
Ljubica Rapaić
063/788-92-58
Društvo za negovanje
narodnih običaja I
tradicije “Orhideja”
Oslobodilačka 40
023/832-139
Merzsa Piroska
Aktiv žena ‘’ Ljubičasti
bagrem’’
Borisa Kidriča 41
Čeke Rozalija
023/832-073
Bave se humanitarnim radom; na
lokalnom nivou organizuju
manifestacije i druže se sa ostalim
aktivima žena.
Nije registrovano.
Bave se humanitarnim radom i
druženjem s ostalim aktivima;
organizuju lokalne manifestacije;
rade na očuvanju narodne tradicije.
Registrovani su.
Bave se humanitarnim radom i
druženjem s ostalim aktivima;
organizuju lokalne manifestacije;
rade na očuvanju narodne tradicije.
Bave se humanitarnim radom i
druženjem s ostalim aktivima;
organizuju lokalne manifestacije;
rade na očuvanju narodne tradicije.
Bave se humanitarnim radom i
druženjem s ostalim aktivima;
organizuju lokalne manifestacije;
rade na očuvanju narodne tradicije.
Bave se humanitarnim radom i
druženjem s ostalim aktivima;
organizuju lokalne manifestacije;
rade na očuvanju narodne tradicije.
64
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
Međa
23 234
Novi Itebej
23 236
Ravni Topolovac
23 212
Srpski Itebej
23 233
Torak
23 232
Torak
23 232
Torda
Asocijacija žena
“Međanke”
Društvo za negovanje
tradicije ”Buzavirag”
Mladena Stojanovića 53
023/830-024
Ive Lole Ribara 104
023/838-099
Irena Ristić
predsednica
064/9902-565
Beata Boroš
062/256-436
Julijana David
Klub žena “Zavičaj”
Klub žena
“Vredne ruke”
Milenka Simića 58
023/829-447
sofirtop@beotel.net
Svetozara Markovića
023/837-330
Slobodanka Žuža
063/7188-327
Željka Stanić
064/3645-836
Katinka Niković
060/336-12-49
anaradlovacki@yahoo.com
Aktiv žena Torak
Svetozara Markovića 45
023/3827-082
Aktiv žena ‘’Krin’’
Radionica za izradu
rukotvorina
Doža Đerđa 33
Vukovan Drema
predsednica
Registrovani pri KUD –u.
Bave se humanitarnim radom i
druženjem s ostalim aktivima;
organizuju lokalne manifestacije;
rade na očuvanju narodne tradicije.
Registrovani su.
Bave se humanitarnim radom i
druženjem s ostalim aktivima;
organizuju lokalne manifestacije;
rade na očuvanju narodne tradicije.
Bave se humanitarnim radom i
druženjem s ostalim aktivima;
organizuju lokalne manifestacije;
rade na očuvanju narodne tradicije.
Registrovani su.
Bave se humanitarnim radom i
druženjem s ostalim aktivima;
organizuju lokalne manifestacije;
rade na očuvanju narodne tradicije.
Registrovane su.
Ručnim radom se bave, ali nisu više
aktivne kao nekada.
Steluca Gereu
023/3827-247
Ručnim radom se bave. Nisu
registrovane.
Irene Kereši
064/0218-544
Bave se humanitarnim radom i
druženjem s ostalim aktivima;
65
ŽENSKE SEOSKE ORGANIZACIJE U VOJVODINI
2014. godina
23 214
Torda
23 214
Banatsko
Karađorđevo
23 216
“Đurđevak”
Aktiv žena
“Jorgovan”
UŽ “Vidovdan”
organizuju lokalne manifestacije;
rade na očuvanju narodne tradicije.
Adi Endrea 35
irensredojev@gmail.com
Iren Sredojev
064/917-66-90
Verica Marčetić
069/49-94-417
Nisu registrovani.
Bave se humanitarnim radom i
druženjem s ostalim aktivoma;
organizuju lokalne manifestacije;
rade na očuvanju narodne tradicije.
Registrovane su.
Miće Radakovića
24
66
Download

SEOSKE ženske organizacije u Vojvodini - brand