PREDAVANJA ZA MESEC NOVEMBAR 2014.
1.
„Emocionalna inteligencija“
(Olga Terek, dipl. psiholog)
3 – predavač
2 – slušaoc
07.11.2014
Od: 17.00
GODIŠNJA SKUPŠTINA UzrDzSu
Velika sala zgrade Nove opštine
Trg Lazara Nešića 1
2.
„Krizni menadžment u Domu zdravlja Subotica“
(Žolt Sendi, master Menadžmenta u zdravstvu)
3 – predavač
2 – slušaoc
12.11.2014
Od: 14.00
SLD – DLV, podružnica Subotica
Petefi Šandora 7
3.
„Značaj prepoznavanja psihijatrijskih sindroma i
praktične aktivnosti med. sestre tehničara“
(Miroslav Zelić, Strukovni med. tehničar)
3 – predavač
2 – slušaoc
13.11.2014
Od: 14.00
SLD – DLV, podružnica Subotica
Petefi Šandora 7
Udruženje zdravstvenih
radnika Doma zdravlja
Subotica
4.
Bol u grudima
( Prim dr Jakšić H. Kornelija, dr Anka Ivošević,
Oliver Bokor, Žolt Sendi)
6 – predavač
3 – slušaoc
15.11.2014
Od: 09.00
SLD – DLV, podružnica Subotica
Petefi Šandora 7
Dom zdravlja Subotica
Obavezna prijava 600-736
5.
„Savremeni problem življenja“
(Miroslav Zelić, Strukovni med. tehničar)
3 – predavač
2 – slušaoc
19.11.2014
Od: 14.00
SLD – DLV, podružnica Subotica
Petefi Šandora 7
6.
„Porodica i šećerna bolest“
(Anica Vukomanov, medicinska sestra)
3 – predavač
2 – slušaoc
20.11.2014
Od: 14.00
SLD – DLV, podružnica Subotica
Petefi Šandora 7
7.
„Nemlečna ishrana odojčeta“
(Ksenija Vujković L., medicinska sestra)
3 – predavač
2 – slušaoc
26.11.2014
Od: 14.00
SLD – DLV, podružnica Subotica
Petefi Šandora 7
8.
“Antioxidanti čuvari našeg zdravlja”
(Ljiljana Kaić, farmaceutski tehničar)
3 – predavač
2 – slušaoc
27.11.2014
Od: 14.00
SLD – DLV, podružnica Subotica
Petefi Šandora 7
!!! OBAVEZNO PROČITATI DRUGU STRANU !!!
Udruženje zdravstvenih
radnika Doma zdravlja
Subotica
Udruženje zdravstvenih
radnika Doma zdravlja
Subotica
Udruženje zdravstvenih
radnika Doma zdravlja
Subotica
Udruženje zdravstvenih
radnika Doma zdravlja
Subotica
Udruženje zdravstvenih
radnika Doma zdravlja
Subotica
Udruženje zdravstvenih
radnika Doma zdravlja
Subotica
PREDAVANJA ZA MESEC NOVEMBAR 2014.
Žutom bojom obeležena predavanja su akreditovana i za
više i visoke strukovne medicinske sestre – tehničare!
Članovi Udruženja zdravstvenih radnika Doma zdravlja Subotica, ne plaćaju kotizaciju ako učestvuju na
predavanjima u organizaciji Udruženja.
Oni koji nisu članovi, kotizaciju u visini od 600,00 RSD mogu da uplate na licu mesta pre predavanja ili na tekući
račun Udruženja zdravstvenih radnika Doma zdravlja Subotica.
Za predavanja koja su u organizaciji Doma zdravlja Subotica, kotizaciju plaćaju svi koji nisu zaposleni u
Domu zdravlja!
Kotizacija iznosi 600,00 RSD.
Kotizacija za kurseve I kategorije je 1.600,00 RSD i plaćaju je svi koji nisu zaposleni u Domu zdravlja!
Obavezna je telefonska prijava za kurs I kategorije zbog ograničenog broja polaznika!
Download

Termini predavanja za mesec Novembar 2014. godine