K-270M
- Odvodňovací ventil
Popis:
Odvodňovací ventil je celomosadzný bez
povrchovej úpravy. Tesnenie je z vhodného
materiálu odolávajúceho pracovným tlakom
a teplotám.
Použitie :
Používa sa na odvodňovanie vodovodného
potrubia v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do
pracovného tlaku 1 MPa a teploty do 65°C.
Montuje sa priamo do tiel vodovodných
priechodných ventilov K-125T.
Výrobok
Výr. číslo
D
V max.
K-270M DN8
411018
G 1/4
37
SLOVARM a.s.
www.slovarm.sk
Dolná 1259/2
[email protected]
907 01 MYJAVA
s
Download

K-270M - Odvodňovací ventil