PREDAVANJA ZA MESEC APRIL 2014.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Procedure u urgentnoj medicine
(Miroslav Zelić)
Sestrinske intervencije u prevenciji i lečenju
arterijske hipertenzije
(Mirjana Uskoković)
Sestrinske intervencije kod bolesnika sa crevnim
infekcijama
(Borislav Davčik)
Specifičnosti u zdravstvenoj nezi obolelih od
Alchajmerove bolesti
(Katarina Vasić)
Zadaci medicinske sestre u lečenju pacijenata u
terminalnoj fazi bolesti
(Melinda Tot Demek)
Savremeni profil medicinske sestre
(Adrijana Sarić)
Bol u grudima
(Prim dr Kornelija Jakšić H., dr Anka Ivošević,
Oliver Bokor, Žolt Sendi)
Zdravstvena nega bolesnika sa kolostomom,
ileostomom i gastrostomom
(Miroslav Zelić)
Specifičnosti u merama za praćenje, sprečavanje i
suzbijanje intrahospitalnih infekcija
(Jovanka Gereg)
3 – predavač
2 – slušaoc
03.04.2014
Od: 14.00
SLD – DLV, podružnica Subotica
Petefi Šandora 7
Udruženje zdravstvenih
radnika Doma zdravlja
Subotica
3 – predavač
2 – slušaoc
09.04.2014
Od: 14.00
SLD – DLV, podružnica Subotica
Petefi Šandora 7
Udruženje zdravstvenih
radnika Doma zdravlja
Subotica
3 – predavač
2 – slušaoc
10.04.2014
Od: 14.00
SLD – DLV, podružnica Subotica
Petefi Šandora 7
Udruženje zdravstvenih
radnika Doma zdravlja
Subotica
3 – predavač
2 – slušaoc
16.04.2014
Od: 14.00
SLD – DLV, podružnica Subotica
Petefi Šandora 7
Udruženje zdravstvenih
radnika Doma zdravlja
Subotica
3 – predavač
2 – slušaoc
23.04.2014
Od: 14.00
SLD – DLV, podružnica Subotica
Petefi Šandora 7
Udruženje zdravstvenih
radnika Doma zdravlja
Subotica
3 – predavač
2 – slušaoc
24.04.2014
Od: 14.00
SLD – DLV, podružnica Subotica
Petefi Šandora 7
Udruženje zdravstvenih
radnika Doma zdravlja
Subotica
6 – predavač
3 – slušaoc
26.04.2014
Od: 09.00
SLD – DLV, podružnica Subotica
Petefi Šandora 7
Dom zdravlja Subotica
Obavezna prijava
Tel: 024/600-736
2 – predavač
1 – slušaoc
28.04.2014
Od : 14.00
SLD – DLV, podružnica Subotica
Petefi Šandora 7
Dom zdravlja Subotica
3 – predavač
2 – slušaoc
30.04 .2014
Od: 14.00
SLD – DLV, podružnica Subotica
Petefi Šandora 7
Udruženje zdravstvenih
radnika Doma zdravlja
Subotica
!!! OBAVEZNO POGLEDATI DRUGU STRANU !!!
PREDAVANJA ZA MESEC APRIL 2014.
Žutom bojom obeležena predavanja su akreditovana i za
više medicinske sestre – tehničare!
Članovi Udruženja zdravstvenih radnika Doma zdravlja Subotica, ne plaćaju kotizaciju ako učestvuju na
predavanjima u organizaciji Udruženja.
Oni koji nisu članovi, kotizaciju u visini od 600,00 RSD mogu da uplate na licu mesta pre predavanja ili na tekući
račun Udruženja zdravstvenih radnika Doma zdravlja Subotica.
Za predavanja koja su u organizaciji Doma zdravlja Subotica, kotizaciju plaćaju svi koji nisu zaposleni u
Domu zdravlja!
Kotizacija iznosi 600,00 RSD.
Kotizacija za kurseve I kategorije je 1.600,00 RSD i plaćaju je svi koji nisu zaposleni u Domu zdravlja!
Obavezna je telefonska prijava za kurs I kategorije zbog ograničenog broja polaznika!
Download

!!! OBAVEZNO POGLEDATI DRUGU STRANU !!!