PEDIJATRIJA SA NEGOM IV (medicinska sestra‐vaspitač) 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Sprovodjenje mera u sprecavanju intrahospitalnih infekcija. Posmatranje disanja,patoloski tipovi disanja. Uzimanje sputuma za laboratorijske analize. Tehnika inhalacione primene leka. Tehnika primene oksigenoterapije. Pomoc pri krvavljenju iz nosa. Prepoznavanje simptoma pri prodoru stranih tela u disajne puteve I pomoc detetu. Ishrana dece obolele od krvnih oboljenja. Uzimanje dijagnostickog materijala kod krvnih oboljenja. Pomoc pri krvavljenju deci oboleloj od hemofilije. Prepoznavanje edema kod bubreznih bolesnika. Ishrana bubreznih bolesnika. Uzimanje urina za laboratorijske analize. Sprovodjenje tretmana kod dece sa poremecajima izlucivanja stolice. Sprovodjenje tretmana kod dece sa poremecajima izlucivanja mokrace. Prepoznavanje alergijskih manifestacija na hranu,lekove I druge alergene. Prepoznavanje bakterijskih oboljenja koze I primena terapije. Prepoznavanje parazitarnih oboljenja koze I primena terapije. Prepoznavanje gljivicnih oboljenja koze I primena terapije. Prepoznavanje akutnih trovanja lekovima,korozivnim sredstvima,alkoholom I insekticidima I prva pomoc. Prva pomoc I nega kod konvulzivnih stanja. Prva pomoc kod akutnog zastoja srca. Prva pomoc kod soka. 
Download

PEDIJATRIJA SA NEGOM iv - MEDICINSKA SESTRA