Koleginice i kolege
čast nam je i zadovoljstvo da Vas pozovemo na I Kongres UZRISK, koji će se održati 5. i 6.
oktobra 2012. godine u Kongresnoj sali Instituta u Sremskoj Kamenici.
„Vreme je za promene, učinimo nešto i za sebe“
Ovaj naziv, a ujedno i moto Kongresa proistekao je iz potrebe da se jasnije definiše status i
uloga savremenog sestrinstva u svetlu implementacije Procesa zdravstvene nege u sistem
zdravstvene zaštite, i sve većeg učešća sestara i tehničara u naučno istraživačkom radu, kao
ravnopravnih članova multidisciplinarnog tima.
Kongres je akreditovan odlukom Zdravstvenog saveta Srbije broj: 153-02-1464/2012-01, u
zbirnoj tabeli:D-1-1439/12, za lekare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare svih profila,
sa 7 bodova.
Radna tela Kongresa
Naučno stručni odbor kongresa
•
Prof. dr Katica Pavlović, IKVBV
•
Prof. dr Dušan Jovanović, IOV
•
Dr Milorad Bijelović, IPLBV
•
Dr Gordana Plzak, IPLBV
•
Asiss. dipl. organizator zdravstvene nege, master Sanja Tomić, IOV
•
Dipl. organizator zdravstvene nege, master Leposava Daničić, IKVBV
Organizacioni odbor kongresa
•
Bojan ðekić, IPLBV
•
Borislava Brzak, IKVBV
•
Dejan Dobrić, IOV
•
Elizabeta Ćirić, IKVBV
•
Jelica Kojić, IOV
•
Jelena Jeftić, IPLBV
•
Jelena Grbić, IPLBV
•
Paunović Milica, IKVBV
•
Tatjana Mitrašinović, IOV
•
Vera Nikčević, IKVBV
1
Sekretarijat kongresa
•
Tatjana Mitrašinović, IOV
•
Elizabeta Ćirić, IKVBV
Prijava za učešće na Kongresu
Kako je broj učesnika na Kongresu ograničen, da biste izvršili rezervaciju neophodno je da
popunite registracioni list i pošaljete ga na adresu sekretarijata do 15. septembra 2012. godine.
Prijave koje stignu sa zakašnjenjem nećemo uzeti u obzir.
Ukoliko želite da učestvujete na nekom od naših okruglih stolova potrebno je da popunite donji deo
registracionog lista (broj učesnika je ograničen). Molimo Vas da vodite računa o satnici kako bi svi
mogli da učestvuju na odabranim predavanjima.
Prijavu za učešće na Kongresu možete poslati e-mailom na sledeće adrese:
[email protected]
[email protected]
ili poštom na adresu: UZRISK, Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica, kako bismo
Vam obezbedili prisustvovanje Kongresu.
Kotizacija
•
Uplatu kotizacije u iznosu od 3500 RSD izvršiti po prijemu profakture od strane Udruženja,
ili opštom uplatnicom:
Primalac: UZRISK, Put doktora Goldmana 4, 21204 Sr. Kamenica
račun broj: 340 – 30613 – 47,
poziv na broj: 06051012
•
Kotizacija uključuje:
kongresni materijal
pristup predavanjima
izdavanje potvrde o učešću
kokteli, kafe pauze i večera
•
Uplatu kotizacije i prijavu za Kongres izvršiti najkasnije do 15. septembra 2012. godine.
O smeštaju tokom Kongresa se možete informisati na sajtu: www.turizamns.rs
2
Registracioni list učesnika
Ime:
Prezime:
Profesija:
Broj licence:
ID broj:
Ustanova:
Adresa:
Grad:
Poštanski broj:
Kontakt telefon:
E – mail:
Želim da prisustvujem okruglom stolu:
„Teleterapija karcinoma bronha“:
„Transplantacija matičnih ćelija hematopoeze“ (kurs):
„Respiratorni poremećaji tokom spavanja“:
„Rehabilitacija u onkologiji“:
„Savremeni trendovi u intra venskoj terapiji-praksa utemeljena na dokazima“:
„Nemamo prava da dopustimo da boli“:
Opredelite se u skladu sa satnicom i obeležite (brojem ili slovom) u оznačenim poljima kojim
predavanjima želite da prisustvujete (najviše 2).
3
Program rada Kongresa
5. oktobar, Kongresna sala Instituta
•
07:00 Dolazak i registracija učesnika
•
08:30 Svečano otvaranje Kongresa
•
10:00 „Promene u u čenju kliničkih veština – evolutivni ili revolutivni pristup“
Plenarno predavanje po pozivu, predavač: Asiss. dipl. organizator zdravstvene nege master, Dragana Simin, Medicinski fakultet Novi Sad, Medicinska škola „7 april“ Novi Sad
•
11:00 Kafe pauza
•
11:15 „Kvalitet zdravstvene zaštite“
Plenarno predavanje po pozivu, predavač: Doc. dr Dragana Milutinović, Medicinski fakultet
Novi Sad
•
12:15 „Unapreñenje kvaliteta rada kroz kritičko mišljenje“
Plenarno predavanje po pozivu, predavač: Glavna sestra Klinike, Milijana Matijević,
Klinički centar Srbije, Klinika za neurologiju, Beograd
•
13:15 Koktel pauza
•
14:00 „Komunikacija i motivacija“
Plenarno predavanje po pozivu, predavač: Prof. dr Nikola Čanak, Fakultet fizičke kulture,
Novi Sad
•
15:00 „Integrisane komunikacije u zdravstvu i savremenom sestrinstvu“
Plenarno predavanje po pozivu, predavač: Prof. dr Divna Kekuš, Visoka zdravstvena škola
strukovnih studija u Beogradu
•
16:00 Kafe pauza
•
16:15 „Potencijalne greške u sprovoñenju terapije lekovima“
Plenarno predavanje po pozivu, predavač: Asiss. dr Branislava Brestovački,
Medicinski fakultet Novi Sad, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,
Novi Sad
•
17:00 „Sestra kao član tima za akreditaciju ustanove“
Plenarno predavanje, predavač: Prof. dr Bogoljub Mihajlović, Medicinski fakultet
Novi Sad, Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
4
•
17:45 „Integracija Procesa zdravstvene nege na Institutu za kardiovaskularne bolesti
Vojvodine“
Plenarno predavanje, predavač: Organizator zdravstvene nege, Elizabeta Ćirić, Institut za
kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
•
18:30 Prijava učesnika za predavanja 6. oktobra godine
•
19:00 Večera
6. oktobar, Kongresna sala Instituta
•
09:00 „Ciljana terapija malignih bolesti“
Plenarno predavanje, predavač: Asiss. dr Lazar Popović, Medicinski fakultet Novi
Sad, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica
•
10:00 „Dermatološke komplikacije hemioterapije“
Plenarno predavanje, predavač: Dr Danijela Petković, Institut za onkologiju
Vojvodine, Sremska Kamenica
•
10:30 „Kolorektalni karcinomi“
Plenarno predavanje, predavač: Asiss. dr Biljana Kukić, Medicinski fakultet Novi Sad,
Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica
•
11:00 Prezentacije radova
•
11:30 Diskusija
•
12:00 Koktel pauza
•
13:00 „Akutni koronarni sindrom u kateterizacionoj laboratoriji“
Plenarno predavanje, predavač: Asistent dr Milovan Petrović, Medicinski fakultet Novi Sad,
Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
•
14:00 „Revaskularizacija miokarda: stent vs. by pass“
Plenarno predavanje, predavač: Doc. dr Živojin Jonjev, Medicinski fakultet Novi Sad,
Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
•
15:00 Prezentacija radova
•
15:30 Diskusija
•
16:00 Kafe pauza
5
•
17:00 „Principi dugotrajne oksigenoterapije u kućnim uslovima“
Plenarno predavanje, predavač: Doc. dr Ilija Andrijević, Medicinski fakultet Novi
Sad, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
•
18:00 Prezentacija radova
•
18:30 Diskusija
•
19:00 Podela potvrda o učešću na Kongresu i završetak rada Kongresa
6. oktobar, Sala za konsultacije Instituta za onkologiju Vojvodine
•
09:00 „Savremeni trendovi u intravenskoj terapiji – praksa utemeljena na dokazima“
Plenarno predavanje po pozivu sa radionicom, predavač: Bakaleurea sestrinstva i
politikologije, Ines Prološčić, Becton Dickinson Croatia d.o.o.
•
10:00 Diskusija
•
12:00 Koktel pauza
•
13:00 „Nemamo prava da dopustimo da boli“
Plenarno predavanje – okrugli sto, predavač: Dr Eržebet Patarica Huber, Institut za
onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica
•
14:30 Prezentacija radova – usmene prezentacije
•
15:30 Diskusija
•
16:00 Kafe pauza
6. oktobar, Sala za konsultacije Instituta za Kardiovaskularne bolesti Vojvodine
•
09:00 „Teleterapija karcinoma bronha“
Plenarno predavanje – okrugli sto, predavač: Prof. dr Marko Erak, Medicinski fakultet Novi
Sad, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica
•
10:30 Prezentacija radova – usmena prezentacija
•
11:30 Diskusija
•
12:00 Koktel pauza
•
13:00 „Transplantacija matičnih ćelija hematopoeze“ - Kurs
•
15:30 Diskusija
•
16:00 Kafe pauza
6
6. oktobar, Sala za konsultacije Instituta za plućne bolesti Vojvodine
•
09:00 „Respiratorni poremećaji tokom spavanja“
Plenarno predavanje – okrugli sto, predavač: Dr Mirjana Jovančević Drvenica, Institut za
plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
•
10:30 Prezentacija radova – usmene prezentacije
•
11:30 Diskusija
•
12:00 Koktel pauza
•
13:00 „Rehabilitacija u onkologiji“
Plenarno predavanje – okrugli sto, predavači:
Doc. dr Svetlana Popović Petrović, Medicinski fakultet Novi Sad, Institut za onkologiju
Vojvodine, Sremska Kamenica,
Asiss. dipl. organizator zdravstvene nege - master, Sanja Tomić, Medicinski fakultet Novi
Sad, Institut za onkologiju Vojvodine
•
14:00 Prezentacija radova - usmene prezentacije
•
15:30 Diskusija
•
16:00 Kafe pauza
Sve potrebne informacije možete dobiti u sekretarijatu:
Tatjana Mitrašinović [email protected] ,
telefoni:
+381 064 / 120 78 36
ili
+381 021 / 480 55 50
Elizabeta Ćirić [email protected] ,
telefoni:
+381 060 / 663 08 23
ili
+381 021 / 480 58 21
7
Download

Koleginice i kolege Radna tela Kongresa