Ispitna pitanja Zdravstvena nega II Praktični deo ispita: 1. Tehnika merenja i evidentiranja temperature 2. Tehnika merenja krvnog pritiska 3. Tehnika brojanja pulsa i disanja 4. Parenteralna aplikacija leka ( intramuskularna aplikacija ) 5. Intravenska infuzija – priprema aplikacija 6. Subkutana aplikacija leka 7. Intravenska aplikacija leka 8. Primena oksigenoterapije 9. Laboratorijske analize krvi – SE 10. Uzimanje briseva za laboratorijske analize 11. Lumbalna punkcija, priprema materijala i asistiranje 12. Pleuralna punkcija, priprema materijala i asistiranje 13. Sternalna punkcija, priprema materijala i asistiranje 14. Abdominalna punkcija, priprema materijala i asistiranje 15. Kateterizacija mokraćne bešike 16. Tehnika izvođenja evakoklizme 17. Nega pri povraćanju 18. Uzimanje i slanje urina na analize 19. Uzimanje i slanje sputuma na analize 20. Hranjenje bolesnika preko nazogastrične sonde 21. Hranjenje bolesnika preko gastrostome Teorijski deo ispita: 1. Objektivni znaci bolesti 2. Endoskopski pregledi respiratornog trakta ( bronhoskopija) 3. Intravenska aplikacija leka 4. Spoljašnji izgled bolesnika 5. Lumbalna punkcija 6. Sputum – posmatranje i pregled 7. Veštačka ishrana bolesnika 8. Arterijski krvni pritisak 9. Biopsije 10. Primena termičkih postupaka u lečenju bolesnika 11. Pleuralna punkcija 12. Oksigenoterapija 13. Temperatura 14. Izlučevine – urin 15. Asfiksija – akutna i hronična 16. Disanje 17. Kateterizacija mokraćne bešike ( vrste katetera ) 18. Ispiranje zeludca 19. Abdominalna punkcija 20. Intramuskularna aplikacija leka 21. Endoskopije ( uopšteno ) 22. Vrste lekova, trebovanje, čuvanje i davanje lekova 23. Rendgen dijagnostika ( uopšteno ) 24. Sternalna punkcija 25. Znaci smrti i zbrinjavanje umrlog 26. Poseta bolesnicima u bolnici 27. Defekacija – posmatranje stolice 28. Povraćene mase 29. Inhalacije 30. Davanje krvi i krvnih derivata 
Download

Zdravstvena nega II.pdf