ISPITNA PITANJA IZ HIRURGIJE SA NEGOM ZA TREĆI RAZRED Praktična pitanja: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Rad medicinske sestre ‐ tehničara u aseptičnom previjalištu Rad medicinske sestre ‐ tehničara u septičnom previjalištu Primena antiseptičnih sredstava Priprema instrumenata za sterilizaciju Priprema zavojnog materijala za sterilizaciju Uzimanje krvi za krvnu grupu i Rh faktor Trebovanje krvi za transfuziju Uzimanje krvi za biohemiju Uzimanje krvi za sedimentaciju i krvnu sliku Priprema bolesnika za rektoskopiju Priprema bolesnika za gastroskopiju Priprema i izvođenje evako ‐ klizme Priprema i izvođenje kateterizacije mokraćne bešike Preoperativna priprema Uloga medicinske sestre u sprečavanju postoperativnih komplikacija Previjanje hirurške rane Uzimanje brisa rane Prevencija dekubitusa Praćenje i evidentiranje vitalnih funkcija kod hirurškog bolesnika Hranjenje preko nazogastrične sonde 
Download

HIRURGIJA SA NEGOM III RAZRED