Tehničko Uputstvo
Verzije:
Primena:
Način nanošenja:
Procedura mešanja:
TU74**/00
BEZBOJNA AKRIL-POLIURETANSKA PODLOGA
5, 10, 25, 35, 60
Podloga za otvorene pore na furniru i punom drvetu.
Pištolj i potapanjem
Prema težini (kg) prema zapremini (l)
Komponenta A
TU74**/00
100
100
Komponenta B
(fiksator)
Razređivač
TH0790/00
10
10
DT1150/00
30-50
40-60
Tehničke karakteristike:
Suva materija (%):
25 ± 1
Specifična težina (kg/l):
0.920 ± 0.030
Viskozitet (DIN 4 na 20°C):
Deo A:
28” ± 4”
A + B:
25” ± 2”
Priprema podloge
Priprema sa bajcom na bazi vode (AC1400/XX) ili na bazi razređivača (XM7100/XX).
Osnovne karakteristike
Rok trajanja nakon otvaranja:
Preporučena debljina sloja (g/m²):
Razmak između nanošenja:
Broj slojeva:
Vreme sušenja (100 g/m² na 20°C):
Veštačko sušenje (100 g/m²):
24 sata
Min. 80 - Maks. 150
Min. 1 sat - Maks. 12 sati
Maksimum 3
Bez prašine
15’-20’
Suvo na dodir
40’-50’
Odlaganje
3 sata
Flash-off
15’
Vruć vazduh na 50°C
50’
Hlađenje
15’
Šmirglanje:
Sačekati najmanje 3 sata.
Premazivanje:
Sačekati najmanje 3 sata.
Rok trajanja (u mesecima):
36
Nakon dužeg stajanja uvek proverite homogenost i dobro
promešajte pre upotrebe kako bi izbegli moguću
sedimentaciju.
Strana 1 od 2
Serija proizvoda TU74**/00 predstavlja proizvode različitog nivoa sjaja, a koji se mogu koristiti kao podloga
(nanošenjem direktno na drvo) ili kao završni sloj. Njihova osnovna namena je za korišćenje na otvorenim
porama hrasta i jasena al ii ostalih stabala sa sistemima koji se sastoje od samo dva sloja istog proizvoda.
Nakon nanošenja prvog sloja potrebno je da se suši na vazduhu oko 3 sata, nakon čega se ošmirgla i nanosi se
drugi sloj. Preporučena razmera razređivača je 30% u odnosu na komponentu A. Veće koncentracije
razređivača omogućuju bolje prodiranje u pore, lakše nanošenje veću iskorištenost pakovanja ali u isto vreme
lošije rezultate pokrivenosti. Kako bi osigurali bolju otpornost i čvrstinu gornjeg sloja procenat učvršćivača
TH0790/00 može da se poveća na 20%. Ovo naravno povećava reaktivnost proizvoda, smanjuje iskorišćenost ,
lagano pojačava sjaj ali sloju daje bolje prijanjanje kada se bude potpuno osušio. Ukoliko je drvo prošlo kroz
process izbeljivanja (na primer sa hydrogen peroksidom) sačekajte minimum 48 sati pre nanošenja TU74**/00 i
koristite isključivo učvršćivač TH0790/00. Kada se premazuju svelte vrste drveta (hrast, breza, javor) u tom
slučaju preporučujemo učvršćivač TH0790/00 koji se pomeša sa 3-5% UV upijača XT0279/00. Ovo je jedini
način da se spreči prirodna žuta prebojenost drveta do koje dolazi pod uticajem sunčeve svetlosti.
Posebna uputstva
Pošto se radi o selfsealer-u, postoji opasnost od nejednakog matiranja, posebno kada su u pitanju napola
zatvorene ili zatvorene pore ili kada se nanose debeli slojevi proizvoda. Kako bi se ovaj problem sveo na
minimum preporučujemo nanošenje u što tanjem sloju i eventualno dodavanje aditiva XT4033/00 (1-2% u
odnosu na komponentu A) pri nanošenju drugog sloja.
Strana 2 od 2
Download

Tehničko Uputstvo - Drvo-art