МИНИСТАРСВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЗАЈЕДНИЦА МАШИНСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
XIX РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА
МАШИНСКИХ ШКОЛА
Ниш - 22. 05. 2011.
ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД
ПОДРУЧЈЕ РАДА: МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА
КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
ШИФРА ТАКМИЧАРА
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 150
ЧЛАНОВИ ЖИРИЈА:
БРОЈ ОСВОЈЕНИХ БОДОВА
1.
РАНГ НА ТЕСТИРАЊУ
2.
3.
ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД
Револвер MG 31 DS
Задатак обухвата:
- Моделирање свих компонената према приложеној документацији
- Моделирање склопа
- Израда цртежа склопа са стандардном саставницом у коју се уносе
позиција, количина и назив.
- Израда цртежа свих компонената
НАПОМЕНА:
Урађена техничка документација треба да одговара приложеној!
РАД ПАМТИТИ У ФОЛДЕРУ: ТАКМИЧЕЊЕ, на десктопу
САВЕТ: Снимајте рад после сваке успешно изведене операције!
Напомена у вези практичног рада:
Да би рад могао да се уради за 3 сата и да би могао да се прегледа и избодује у
предвиђеном року, делови ''ТЕЛО ДЕСНО'' и ''РУКОХВАТ ДЕСНИ'' нису
комплетно искотирани по правилима техничког цртања, јер су им скоро све
површине симетричне и идентичне упареним деловима, осим неколико мањих
дорада које је потребно урадити, тако да се ови делови могу тачно измоделовати и
без свих кота. Моделовање механизма за окидање и моделовање стандардних
елемената није обухваћено овим радом.
Напомене које постоје на 2 техничка цртежа не треба исписивати!
СРЕЋНО!
32
A
4
DETALJ 1
21,5
110,5
7
9
8
A
PRESEK A-A
24
168,5
3
1
7
2
20
1
6
10
1
kom Opruga
9
1
kom Rukohvat_desni
8
1
kom Rukohvat_levi
7
1
kom Rucica
6
1
kom Fiksator
5
1
kom Zvezdica
4
1
kom Dobos
3
1
kom Telo_desno
2
1
kom Telo_levo
1
1
kom Cev
Poz.
Kol.
Jm.
Naziv
Standard - izabrane karakteristike
Format:
Datum
22.5.2011.
DETALJ 1
RAZMERA 2:1
Masa:
Razmera:
1:1
Naziv:
Obrad.
REVOLVER_MG_31_DS
Crtao
5
A4
Primedba
Stand.
Odobr. M. Djuric
DETALJ 2
DETALJ 2
RAZMERA 10:1
St. i
Izmena
Datum
Ime
TAKMICENJE
MTKK
Oznaka:
List:
L
Izv. pod.
Zamena za:
DETALJ 1
R1
6,5
8
R1
7
4
8
3,5
5,5
9
R1
14
R1
11
12
22
5
3,5
1,5
45
12
R1
33
12
10
8
8
12
13,5
4,5
22
DETALJ 1
RAZMERA 2:1
R8
16
R2
R1
R1
R2
,5
R8
R6
5
5
12
107,5
14,5
46
3
R1
Tolerancije slobodnih mera:
R1
R1
A
R1
2
15
Povrsinska hrapavost:
Materijal:
Povrsinska zastita:
Termicka obrada:
Format:
Datum
Obrad.
22.5.2011.
Datum Ime
TAKMICENJE
MTKK
A4
Masa:
Razmera:
1:1
Naziv:
CEV
Stand.
Odobr. M. Djuric
St. i Izmene
A
Oznaka:
List:
L:
Izv. pod.
Zamena za:
41
1,5
DETALJ 1
6
49
12
1
5
DETALJ 2
105
2
R1
0
26
47
R3
3
2
R7
41
4,
5
25
R1
0
0
10
R75
R3
R3
R3
22
R5
15
R1
R1
25
10
0
R1
R10
5
A
A
,5
R1
0
R1
11
R2
R3
10
65
R3
R5
8
3,5
23
39
8
R11
5
21
1
R3
2,5
7
R3
0,5x45
6
8,5
119,99
10
DETALJ 4
DETALJ 2
RAZMERA 5:1
8,5
DETALJ 1
RAZMERA 2:1
39
R1
8
3,5
DETALJ 4
RAZMERA 2:1
90
DETALJ 3
3,5
Tolerancije slobodnih mera:
Povrsinska hrapavost:
Materijal:
Povrsinska zastita:
Termicka obrada:
3,5
2
Format:
3,5
Datum
Obrad.
22.5.2011.
St.i
Izmene
Datum
Ime
TAKMICENJE
MTKK
Masa:
Razmera:
1:1
Naziv:
TELO_LEVO
Stand.
Odobr. M. Djuric
DETALJ 3
RAZMERA 5:1
A3
Oznaka:
List:
L:
Izv. pod.
Zamena za:
34
17
5
105
5
2,5
DETALJ 2
6
DETALJ 1
120
7
6
DETALJ 1
RAZMERA 2:1
6
5
0,25X45
0,5/45
6
6
3
M3
5
DETALJ 2
RAZMERA 2:1
Napomena 1: ''Telo desno'' je u stvari preslikan deo ''Telo levo'' (ravan simetrije je ravan simetrije revolvera),
sa neznatnim izmenama. Da takmicari ne bi dva puta nanosili iste kote i da bi se komisiji skratilo vreme
za pregled rada, potrebno je da se na crtez unesu samo kote po kojima se ova 2 dela razlikuju, tj. samo kote
koje su date na ovom crtezu i gabaritne mere.
Napomena 2: Takmicari ne treba da ispisuju ove 2 napomene !
Tolerancije slobodnih mera:
Povrsinska hrapavost:
Materijal:
Povrsinska zastita:
Termicka obrada:
Format:
Datum
Obrad.
22.5.2011.
St.i
Izmene
Datum Ime
Masa:
Razmera:
1:1
Naziv:
TELO_DESNO
Stand.
Odobr. M. Djuric
TAKMICENJE
MTKK
A4
Oznaka:
List:
L:
Izv. pod.
Zamena za:
20
22
R2
2,5
34
23
6,5
3
2
11
,5
2
4
5
1X45
1
25
6
8
14,3
PRESEK A-A
A
5
1,5
8x4
8
32
R1
,25
R10
A
Tolerancije slobodnih mera:
Povrsinska hrapavost:
Materijal:
Povrsinska zastita:
Termicka obrada:
Format:
Datum
Obrad.
22.05.2011.
St.i
Izmene
Datum
Ime
Masa:
Razmera:
2:1
Naziv:
DOBOS
Stand.
Odobr. M. Djuric
TAKMICENJE
MTKK
A4
Oznaka:
List:
L:
Izv. pod.
Zamena za:
DETALJ 1
11
2
15
12
19
23
2
5
8
1
11
presek A-A
8X4
5
2,5
1,5
A
R10
R3
DETALJ 1
RAZMERA 5:1
A
Tolerancije slobodnih mera:
Povrsinska hrapavost:
Materijal:
Povrsinska zastita:
Termicka obrada:
Format:
Datum
Obrad.
22.5.2011.
St.i
Izmene
Datum
Ime
Masa:
Razmera:
2:1
Naziv:
ZVEZDICA
Stand.
Odobr. M. Djuric
TAKMICENJE
MTKK
A4
Oznaka:
List:
L:
Izv. pod.
Zamena za:
bruseno
N7
N5
5g6
,5
R0
3
0,1
bruseno
0,25x45
N5
M3
R1
3,5
7
23,5
32
5g6
Tolerancije slobodnih mera:
Povrsinska hrapavost:
Materijal:
Povrsinska zastita:
Termicka obrada:
Format:
Datum
Obrad.
22.5.2011.
Izmene
Datum
Ime
TAKMICENJE
MTKK
A4
Masa:
Razmera:
5:1
Naziv:
FIKSATOR
Stand.
Odobr. M. Djuric
St.i
-0.004
-0.012
Oznaka:
List:
L:
Izv. pod.
Zamena za:
4
6
5
0,25x45
M3
5x2,5(=12.5)
DETALJ 1
R 10:1
5x1(=5)
22,5
51
DETALJ 1
5
6
R1
7
DETALJ 2
DETALJ 2
R 5:1
Tolerancije slobodnih mera:
Povrsinska hrapavost:
Materijal:
Povrsinska zastita:
Termicka obrada:
Format:
Datum
Obrad.
22.5.2011.
St.i
Izmene
Datum Ime
Masa:
Razmera:
2:1
Naziv:
RUCICA
Stand.
Odobr. M. Djuric
TAKMICENJE
MTKK
A4
Oznaka:
List:
L:
Izv. pod.
Zamena za:
R3
4
R2
R3
11
0
R1
R5
M5
R2
R11
25
5
15
R5
R75
10
R3
22
R3
DETALJ 1
12
R2
84
6
5
M5
12
6
0,4X45
1X45
DETALJ 1
RAZMERA 5:1
Tolerancije slobodnih mera:
Povrsinska hrapavost:
Materijal:
Povrsinska zastita:
Termicka obrada:
Format:
Datum
Obrad.
22.5.2011.
St.i
Izmene
Datum
Ime
Masa:
Razmera:
1:1
Naziv:
RUKOHVAT_LEVI
Stand.
Odobr. M. Djuric
TAKMICENJE
MTKK
A4
Oznaka:
List:
L:
Izv. pod.
Zamena za:
R3
4
2,5X45
5,5
1X45
73,94
R5
5,5
2,5X45
R2
R5
61,23
Napomena: ''Rukohvat desni'' je u stvari preslikan deo ''rukohvat levi'' (ravan simetrije je ravan simetrije revolvera),
sa neznatnim izmenama. Da takmicari ne bi dva puta nanosili iste kote i da bi se komisiji skratilo vreme
za pregled rada, potrebno je da se na crtez nanesu samo kote po kojima se ova 2 dela razlikuju, tj. samo kote
koje su date na ovom crtezu i gabaritne mere.
Napomena 2: Takmicari ne treba da ispisuju ove 2 napomene !
Tolerancije slobodnih mera:
Povrsinska hrapavost:
Materijal:
Povrsinska zastita:
Termicka obrada:
Format:
Datum
Obrad.
22.5.2011.
St.i
Izmene
Datum
Ime
Masa:
Razmera:
1:1
Naziv:
RUKOHVAT_DESNI
Stand.
Odobr. M. Djuric
TAKMICENJE
MTKK
A4
Oznaka:
List:
L:
Izv. pod.
Zamena za:
2X0.9 (=1,8)
0,9
20
4X3.9 (=15,6)
0,8
A
4,8
A
PRESEK A-A
Tolerancije slobodnih mera:
Povrsinska hrapavost:
Materijal:
Povrsinska zastita:
Termicka obrada:
Format:
Datum
Obrad.
22.5.2011.
St.i
Izmene
Datum
Ime
Masa:
Razmera:
5:1
Naziv:
OPRUGA
Stand.
Odobr. M. Djuric
TAKMICENJE
MTKK
A4
Oznaka:
List:
L:
Izv. pod.
Zamena za:
Download

Револвер